Anda di halaman 1dari 2

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI BINJAI,

TONGKANG PECHAH,
83010 BATU PAHAT,
JOHOR.
No.Tel:07-4154017
Rujukan kami
JBA0037/700-1/2/1( )

Tarikh

:
: 22 hb.

Febuari 2016

SURAT AKUAN DAN KEBENARAN IBUBAPA/PENJAGA

Kepada :
Guru Besar,
SK Seri Binjai, Tongkang Pechah,
Batu Pahat, Johor.

Adalah
saya : ................................................................................................................
Nombor K/P :ibu/bapa/penjaga kepada pelajar yang
bernama
Tahun. dengan ini memberi pengakuan bahawa saya ( membenarkan/ tidak
membenarkan ) anak saya/anak jagaan saya seperti nama tersebut di atas untuk
menyertai:
Aktiviti

: Latihan Pasukan Bola Sepak SK Seri Binjai 2016

Hari

: Jumaat ( latihan akan di beritahu dari semasa ke semasa)

Masa

: 8.00 pagi 11.00 pagi

Tempat

: Padang SK Seri Binjai

Saya faham dan tahu bahawa pihak penganjur program akan mengambil langkah-langkah
keselamatan yang sewajarnya dan akan menasihati dan mengingatkan anak saya supaya
mematuhi arahan yang ditetapkan.
Saya dengan ini ( memberi kebenaran/ tidak memberi kebenaran ) kepada pihak
penganjur atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan cemas kepada anak
jagaan jika didapati perlu.

SEKOLAH KEBANGSAAN SERI BINJAI,


TONGKANG PECHAH,
83010 BATU PAHAT,
JOHOR.
No.Tel:07-4154017
Tandatangan ibu /bapa / penjaga :.
Nama

:..

No kad pengenalan

No telefon

:...