Anda di halaman 1dari 14

HUBUNGAN ETNIK

(ETHNIC RELATIONS)
KURSUS WAJIB
WAJ3106
SEMESTER 3
PISMP-IPGM / PPPRPET
(BAB 1 & 2)

Bab 1:Hubungan Etnik Di Malaysia


1.1 PENGENALAN
Proses pembangunan negara drpd mundur kepada
negara membangun berlaku pantas hanya selama 50
tahun.

Pencetusnya ialah Peristiwa 13 Mei

Kemajuan ekonomi perlu disertai kestabilan politik secara


seimbang untuk elak konflik

Keseimbangan bergantung kpd


perkongsian kuasa pemerintahan.

agihan

kekayaan,

1.2 Kepentingan Hub Etnik (HE)

HE kunci kpd keseimbangan eko & politik.(pengalaman


13 Mei)

Dlm konteks Malaysia, HE yg harmonis penting

Pengajaran Peristiwa 13 Mei


- rusuhan kaum tidak untungkan sesiapa
- langkah2 konkrit harus diambil
- perpaduan x capai jika ramai miskin
- harus menghormati satu sama lain

1.3 Usaha2 Kerajaan

Penubuhan Jabatan Perpaduan Negara-1969


(Kini Jab Perpaduan Ng & Integrasi NasionalJPNIN)

Pengenalan Rukun Negara, DEB, DPN, DKK.

Selain top-down, bottom-up juga penting.

Selain keadaan berbaik2 antara kump etnik,


antara kump kelas sosial juga penting.

1.4 Hubungkait Antara Ekonomi & Etnisiti

Kegiatan ekonomi ada kaitan dgn etnisiti

Timbul persepsi Melayu-petani,Cina-perniagaan, India-buruh


estet

Menurut penyelidik HE yang harmonis kunci kpd survival


Malaysia(Joseph Stiglitz)

Jika masalah ekonomi terjadi, masalah etnisiti turut terjadi

HE penting untuk mencorak sistem sosial Malaysia

Pertumbuhan Ekonomi boleh diukur tetapi bukan perpaduan


etnik (boleh dibuat perbandingan)

Bab 2: Konsep2 Asas HE


Masyarakat.

Kump manusia yg hidup bersama di suatu tempat dgn aturan & cara tertentu

Anggota masyarakat individu, keluarga & kumpulan kecil

Jaringan erat wujud melalui hubungan bersemuka (cth: kenduri, gotong


royong,..)

Setiap masyarakat mempunyai budayanya sendiri

Kebudayaan wujud hanya jika masyarakat.

Proses mewariskan budaya melibatkan dua generasi yg turunkan & yg


menerima.

Individu bert/jawab mencipta, mengubah, menokok , melestari &

menurunkan

sambung

Masyarakat yang berbudaya berkembang dengan


menurunkan dua bentuk budaya- material & bukan
material

Ciri-ciri utama masyarakat


Berkolompok
Berbudaya
Mengalami perubahan
Berinteraksi
Mempunyai kepimpinan
Mempunyai aturan sosial

Etnik

Sekelompok manusia yg mengamalkan budaya yg


hampir seragam-bahasa, pakaian, adat resam,

Melayu, Cina, India, Kadazan Dusun, Melanau etnik

Etnik bersifat etnosentrik

Konsep
Etnik
etnosentrisme

Etnisiti rasa kekitaan sesuatu etnik

membentuk

konsep

etnisiti

&

Konsep Ras & Rasisme

Di Malaysia Ras & Etnik sering dianggap sama

Ras- tanda pengenalan kolektif berdasar ciri2 fizikalbiologikal nyata warna kulit, warna rambut,

Rasisme pandangan negatif satu kumpulan terhadap


kumpulan lain wujud pada 2 tahap iaitu individu dan
institusi

Prejudis pandangan mengenai ahli atau kelompok


lain yang tersemat dalam hati

Stereotaipkenyataan-kenyataan umum yg ve terhadap


kumpulan etnik yangg lain

Diskriminasiperbuatan
yg
membandingbezakan
seseorg individu berasaskan ciri2 etnik semata-mata

Budaya- suatu cara hidup yang diamalkan oleh


kumpulan tertentu

Perpaduanmasyarakat

Integrasi- satu proses mewujudkan satu identiti nasional

proses

menyatupadukan

seluruh

Segregasi- pemisahan antara satu kumpulan


etnik dengan yg lain

Akomodasi- proses yang menyebabkan setiap


kumpulan etnik menyedari & menghormati
norma dan nilai etnik lain.

Akulturasi- penerimaan unsur kebudayaan


dalam kalangan individu atau kelompok
daripada satu kebudayaan lain

Asimilasi- percantuman dan penyatuan

antara kumpulan etnik berlainan budaya


sehingga membentuk satu budaya yang
sama
Amalgamasi- terjadi apabila budaya atau

ras bercampur untuk membentuk budaya


atau ras yang baru

Kesimpulan

Hubungan etnik wajar dilihat dari sudut luaran dan


konseptual.

Kebudayaan berteraskan kebudayaan rakyat asal rantau


ini namun unsur-unsur budaya lain yang sesuai dan
wajajr boleh diterima.

Islam menjadi unsur penting dalam pembentukan


kebudayaan kebangsaan ini.

Soalan-Soalan Perbincangan

1. Bagaimanakah konsep intergrasi berbeza


daripada konsep asimilasi dalam konteks
memupuk perpaduan nasional?

2. Jelaskan kepentingan memahami konsepkonsep asas hubungan etnik dalam konteks


masyarakat majmuk Malaysia?

3. Huraikan aplikasi tiga konsep asas hunungan


etnik dalam konteks mesyarakat Malaysia.