Anda di halaman 1dari 21

HUBUNGAN ETNIK

(ETHNIC RELATIONS)
KURSUS WAJIB
WAJ3106
SEMESTER 3
PISMP IPGM / PPPRPET
(BAB 4)

Pengenalan

Bab ini menghuraikan


hubungan timbal balik
antara pembangunan
ekonomi dan hubungan
etnik di Malaysia.
Mengupas maksud
modenisasi,
pembangunan ekonomi
dan pembangunan politik
yang berlaku di Malaysia.

Konsep Modenisasi

Satu proses transformasi / perubahan dalam


segala aspek kehidupan masyarakat yang
harus ditempuh oleh semua bangsa / negara.

1. Perubahan dialami secara berencana


atau
2. tidak berencana

Perubahan Berencana

Ada matlamat, kaedah dan penetapan


ukuran pencapaian terlebih dahulu
sebelum suatu perubahan
dilaksanakan
Ia disebut sebagai modenisasi atau
pembangunan

Perubahan Tidak Berencana

Tiada matlamat, kaedah


dan penetapan ukuran
pencapaian sebelum
suatu perubahan
terlaksana.
Ia disebut sebagai
modenisasi atau
pembangunan secara
semulajadi.

Pembangunan
mengandungi 3 aspek:
ekonomi,
politik
dan sosial.

Pembangunan
Ekonomi;
Matlamat

Untuk mancapai
kemajuan dan
mewujudkan sebuah
mskt industri

Proses / Kaedah
1. Pembangunan teknologi pengetahuan/
teknik tradisional kpd ilmu saintifik & teknikteknik canggih.
2. Pembangunan pertanian sara diri kpd
komersial.
3. Industralisasi proses produksi besarbesaran (tek. Canggih)
4. Urbanisasi - perpindahan fizikal dan mental
dari luar bandar ke bandar.

Ukuran Pencapaian

Melalui pertumbuhan ekonomi yakni


Keluaran Negara Kasar (KDNK).

Modenisasi Eropah

Bermula dari
1. Revolusi Perancis ( mengubah sistem politik
feudal Eropah Barat) dan
2. Revolusi Perindustrian (mengubah sistem
ekonomi Eropah Barat).
Matlamat:
Untuk mengejar kehidupan yang lebih maju dan
moden dengan cara meningkatkan sains dan
teknologi sehingga dapat melaksanakan
industrialisasi.

Penjajahan

Merupakan saluran utama permodenan wilayah


bukan Eropah.
Sebab penjajahan:
1. Memastikan perlanjutan bekalan mentah.
( pakaian, emas, rempah, timah, termasuk
hamba abdi).
2. Rasa tanggungjawab memodenkan
masyarakat bukan Eropah yang ketinggalan.
3. Misi keagamaan.
Kesan; Kedatangan buruh luar ke wilayah
jajahan dan mengubah landskap sosial,
pemikiran dan alam sekitar kel wilayah bukan
Eropah Barat.

Modenisasi di Eropah: Matlamat, Kaedah, Ukuran


Pencapaian

Modenisasi bermula di Eropah Barat akibat


Revolusi Perancis (ubah sis politik) dan
Revolusi Perindustrian(ubah sis ekon)

Dipacu oleh perkemb ilmu peng & maklumat

Persoalan Modenisasi ditinjau dari sudut:


1. Evolusionisme
-Pekemb ng miskin kpd moden tidak dpt dielakkan
-Bersifat unilinear & multilinear
2. Praktikal
-bertitik tolak drpd kemajuan sains teknologi

Penjajahan: Saluran utama Pemodenan Wilayah Bukan


Eropah

Pemodenan berakar umbi dengan perkembangan di Eropah


Barat
Proses menguasai alam, perkembangan teknologi dan
mengumpul kekayaan perlukan sumber
Penjelajahan & imperialisme pd K16 ke wilayah lain bermula
melalui perdagangan. Contoh: British East India Company
Berakhir dengan penjajahan seperti di Asia dan Afrika
Penjajahan sebenarnya proses pengumpulan sumber alam
Pedagang Eropah: Sepanyol, Belanda, Inggeris-tukar
barangan Eropah dengan komoditi Asia dan Afrika
Eropah Barat proses bahan mentah menjadi barangan
industri untuk orang Eropah dan tanah jajahan

Asia dan Afrika menjadi pengeluar bahan mentah


Pola ekonomi dunia ini disebut pembahagian kerja
kolonial/antarabangsa
Pada kurun K19 industrialisasi menjadi matang
Keperluan terhadap komoditi menjadi tinggi
Buruh dari wilayah ramai penduduk (India) dibawa ke
Fiji, Mauritius, Malaya, sumetra dan Afrika
Perubahan dalam kehidupan sosial, kebudayaan dan
sistem politik berlaku.
Sistem Pembahagian Kerja Kolonial punca
kemunduran negara membangun T. Imperialisme & T.
Pergantungan
Penjajahan Eropah menjadi lebih maju

4.2.4 Luar Eropah: Pemodenan atau Pembaratan

Pemodenan proses perubahan dalam semua aspek kehidupan


Pembaratan peniruan gaya hidup Eropah Barat
Selepas PD II negara yang merdeka meniru aspek ekonomi dan politik
Ekonomi kapitalisme, industri, teknologi
Politik model negara bangsa, demokrasi
Model Eropah Barat falsafah evolusi sehala- mundur ke maju,
tradisional ke moden
PBB susun program bantuan a/bangsa Bank Dunia & IMF
Pembangunan perubahan terarah perubahan dalam bentuk
kepercayaan, sosial dan material
Abad Ke 20 kemunculan negara baru ekonomi kampung jadi
ekonomi nasional
Golongan kapitalis main peranan aktif dari segi pelaburan
Globalisasi penyertaan negara baru dalam hubungan politik (PBBdemokrasi)& ekonomi (kapitalis-MNC) a/bangsa
Industrialisasi negara membangun masalah modal - pelaburan

4.3 Modenisasi di Malaysia

Berasaskan modenisasi Eropah Barat selepas PD II


Pembangunan ekonomi dlm pertanian ke industri,
teknologi, k-ekonomi
KDNK 8-9%, 1980an hingga 1990an kemiskinan
menurun, inflasi menurun kualiti hidup naik
Politik pembinaan negara bangsa
Hubungan etnik dlm konteks Malaysia pembangunan
ekonomi adalah penting- etnisiti x dpt dipisah dgn
ekonomi di Malaysia
Etnik Melayu (65.9%), Cina (25.3%), India (7.5%) &
lain-lain (1.3%)
Etnik Majoriti Melayu
Ekonomi Majoriti Cina
Perlu keseimbangan.

4.3.6 Perancangan Pembangunan 5 Tahun


Ilham drpd rancangan 5 tahun di Soviet Union & India
British kemukakan Perancangan Pemb (Draft Develop
Plan of Malaya 1950-55
Ranc Malaya Pertama 1956-60
Ranc Malaya Kedua 1961-65
Ranc Malaysia Pertama 1966-70
Ranc Malaysia Kedua 1971-75-DEB
Ranc Malaysia Kelima 1986-90- DEB
Ranc Malaysia Keenam 1991-95-Tekno & penswastaan
Ranc Malaysia Ketujuh 1996-2000-K-ekonomi
Ranc Malaysia Kelapan 2001-05-K-ekonomi
Ranc Malaysia Kesembilan 2006-10-Modal Insan

Dasar-Dasar Awam
1960-70 Dasar pembangunan PertanianFELDA,FELCRA,MARA
1980-90 Dasar Penrindustrian Berat / PenswastaanICT,K-ekonomi

Isu-Isu Utama Ekonomi


Pertumbuhan & Agihan
Antara kelas sosial, antara etnik
Peranan org Cina, India
2.
Equality & Equity
Fasal (8) Perkara (1) Keadilan & Kesamarataan
Fasal (153) hak istimewa org Melayu
Fasal (8) Perkara (1) tidak boleh ada perbezaan
3.
DEB & Hub Etnik
British pecah & perintah
1970 49.3% - pendapatan di bawah garis kemiskinan
86% drpdnya di luar bandar
4. Pendidikan, Ekonomi dan Etnisiti
B. Melayu-B.Kebangsaan, BI- Nilai Ekonomi, B lain- dibenarkan.
1990an BM-perpaduan, sektor awam.BI-kemajuan, swasta
1.

5. Globalisasi, Ekonomi Malaysia & Hub Etnik


- 1980 & 1990 Eko Asia maju pengaruh globalisasi
- Aliran masuk modal asing
- Krisis Ekonomi 1985-86, 1997-98
6. Krisis Besar Ekonomi 1985-86, 1997-98
- 25000 IKS 1998
- 191 muflis
- Yg lain dpt bertahan kerana modal besar
- Muncul perkongsian bijak melibatkan etnik berlainan
7. Ekonomi Islam
- 1970 Kehadiran sis eko Islam di Malaysia
- Akta Bank Islam 1983
- Dubai Islamic Bank bank Islam pertama di dunia & bank
pembangunan Islam Di Arab Saudi 1975
- Syarikat Takaful diselia di bawah Akta Takaful 1984
- Syarikat Takaful Msia berhad 1984 pertama di Malaysia

8. Dasar Penswastaan dalam Hub Etnik


Rujuk m/s 62-63
9. Industri Automobil Nasional & Penglibatan Etnik
Usahasama syarikat permotoran Jepun Mitsubhisi
Wadah gol Melayu libat dlm Industri
PROTON 7.5.83 , modal RM150 juta, disokong HICOM- 70%
saham, Mitsu 15%, Jepun 15%
1.7.85 Proton Saga dikeluarkan
Matlamat Dasar Automobil Negara m/s 65
Kesimpulan
Etnisiti tidak dpt dipisahkan dgn ekonomi.
Soalan Perbincangan
1.
Terangkan konsep modenisasi dalam konteks Malaysia
2.
Huraikan konsep dan proses pembangunan ekonomi di Malaysia
3.
Jelaskan hubung kait antara pembangunan ekonomi dan
hubungan etnik di Malaysia.

SEKIAN,
TERIMA KASIH