Anda di halaman 1dari 20

Masyarakat Pluralistik

Alam Melayu
Tieu Jue Kai
Khoo Rui

Hung
Tan Chun Poh

PENGENALAN
Pluraliti budaya bukan fenomena

baru.
Interaksi Alam Melayu dengan
Hinduisme, Buddhisme, Arab Islam
dan Eropah (Portugis, Sepanyol,
Belanda, British).
Dua tahap utama
Pluraliti budaya di Alam Melayu
Kepelbagaian budaya di Malaysia

PENGERTIAN
Pluralisme:
Ideologi yang menyama-ratakan

kepercayaan dan pegangan yang


berbeza dalam masyarakat.
Pluraliti:
Wujudnya kepelbagaian bangsa, agama
di suatu tempat pada satu masa secara
semulajadi
Pluralistik:
Wujudnya kepelbagaian bangsa, agama
di suatu tempat pada satu masa secara
dirancang dipaksakan oleh pihak-pihak
tertentu yang berkepentingan

PLURALISME ALAM
MELAYU
Pluralisme sudah wujud sejak abad

ke-5M lagi semasa alam Melayu


menjadi tumpuan para pedagang.

Mereka telah mewujudkan

hubungan etnik yang erat


menerusi pelbagai aktiviti
terutama melalui aktiviti
perdagangan.

CIRI-CIRI PLURALISME
Kedatangan masyarakat

imigran bukan Melayu adalah


secara sukarela tanpa paksaan
dari mana-mana pihak

Sesetengah imigran membuat

keputusan untuk menetap di


Alam Melayu.

Mereka berinteraksi, berakomodasi,

berasimilasi dan mengamalkan


budaya masyarakat tempatan
i.e pakaian kebaya dalam
masyarakat Baba-Nyonya Melaka.

Mereka juga tidak lupa menerapkan

budaya mereka kepada masyarakat


tempatan,
i.e adat bersanding, sirih junjung,
bunga manggar, bunga telur dan
sebagainya.

PLURALISME ALAM
MELAYU
Semasa Hindu Buddha
Kemuncak Pluraliti di Zaman

Kesultanan Melayu Melaka


Selepas kedatangan Penjajah
(Portugis, Sepanyol, Belanda dan
Inggeris)
Selepas Merdeka

PERTAPAKAN HINDU BUDDHA


Menurut al-Attas, pengaruh Hindu-

Buddha tidaklah begitu mendominasi


masyarakat di Alam Melayu
berbanding dengan kekuatan
pengaruh ajaran Islam.

Bukti:-

Tiada kitab-kitab klasik

membincangkan secara meluas dan


mendalam aspek-aspek falsafah,
metafizik, sistem sosial dan
sebagainya.

Aspek kesusasteraan dan pemerintahan

yang berasaskan metafizik merupakan


pengaruh yang jelas
(ilmu bersumberkan alam ghaib, di luar

pengalaman pancaindera manusia- bomoh,


dukun, jampi, dll.)

Kemuncak Pluraliti di
Zaman Kesultanan Melayu
Melaka
Kewujudan pelbagai etnik di alam Melayu
Memberi sumbangan terhadap

pembentukan masyarakat plural yang dapat


hidup secara bersama dalam kepelbagaian

Hasilnya, mereka berjaya mewujudkan

interaksi harmoni dalam dunia baru mereka.

Mereka secara suka rela sanggup berkahwin

dengan penduduk tempatan.

Faktor perdagangan menjadi punca

wujud hubungan dua hala antara Cina


dan India.

Alam Melayu telah menjadi tempat

utama persinggahan bagi kedua-dua


pihak.
Keadaan ini tanpa disengajakan telah
mewujudkan pluraliti di Alam Melayu.
Kemuncaknya, Alam Melayu pada abad

ke 7M, telah menjadi pusat pengajian


dan perkembangan ilmu pengetahuan

Kemuncak pluraliti di Alam Melayu

adalah pada zaman keagungan


Kesultanan Melayu Melaka.
Melaka dikenali sebagai pusat

perdagangan laut dan juga sebagai


pusat penyebaran agama Islam.

FAKTOR YANG MEMBAWA KEAGUNGANNYA


SEHINGGA DIBERI JOLOKAN THE VENICE
OF THE EAST

Pemerintahan yang

bersistematik
Perdagangan
Kebudayaan
Kependudukan

PEMERINTAHAN YANG
BERSISTEMATIK
Pemerintah dan pembesar Melaka

mempunyai visi dan misi yang jelas untuk


maju, untuk menjadikan Melaka sebagai
tempat pertemuan pedagang timur dan
barat.

Pemerintah mewujudkan pelbagai jawatan

penting bagi melancarkan sistem


pemerintahan

Kerajaan Melaka tidak ketinggalan

mewujudkan hubungan diplomasi dengan


kuasa besar.
Jaminan perlindungan
Pelabuhan Melaka dapat berkembang tanpa

gangguan

Pemerintahan dijalankan dengan cara

penuh diplomasi dan terbuka. Perlantikan


jawatan penting dalam kerajaan adalah
terbuka kepada semua etnik .

Memberi peluang kepada etnik imigran

untuk tinggal di Melaka, bahkan untuk


berkahwin dengan wanita tempatan.

Menjalan dan menguatkuasakan undang-

undang yang tegas untuk memberi


keadilan kepada semua penduduk dan
pedagang

PERDAGANGAN
Perdagangan berkembang pesat hasil

jaminan keselamatan dan undangundang. Cth: Hukum Kanun Melaka


Undang-undang Laut Melaka

Sokongan pemerintah dan pembesar yang

proaktif. Cth: laksamana, shahbandar dan sebagainya yang

menjalankan tugas dan tanggungjawab


dengan baik.

KEBUDAYAAN
Kehadiran imigran adalah tanpa

syarat passport, visa dan sebagainya.


Menjadikan Melaka sebagai sebuah

kota metropolitan
Kedatangan para pedagang

antarabangsa ke Melaka menyumbang


kepada multi budaya yang tersendiri.
Masyarakat Baba dan Nyonya.

KEPENDUDUKAN
Masyarakat Melaka pada waktu

tersebut terdiri dari pelbagai etnik


antarabangsa

Mampu hidup dalam suasana aman

dan damai disebabkan: Penghijrahan semjulajadi, tanpa


paksaan.
Akomodasi antara pedagang Cina
dan India dengan penduduk
tempatan.

Sekian

Terima
Kasih