Anda di halaman 1dari 5

NAMA : _______________________________

SEKOLAH KEBANGSAAN LAGUD


UJIAN BULAN MAC
2016
ENGLISH
TAHUN 1
MAC

MASA : 50 MINIT

__________________________________________________________________________________

JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DI BERITAHU

Anda dikehendaki menjawab semua soalan

SULIT
1

Prepared by : Abang Man

1. Fill in the blanks. ( isi tempat kosong )

2. Match. (Suaikan gambar dengan jawapan yang betul )

doll

mat

cot

mop

father

cat

sock
3. Fill in the blanks. (Isi tempat
kosong dengan jawapan yang betul)
Days of the week. ( Hari dalam Seminggu )
girl
1. M __ __ d __ __

2. S __ __ __ r __ __ __

3. S __ __ d __ __

4. W__ __ __ e __ __ __ __

5. F__ __ d __ __

6. T __ __ __ d __ __

7. T h __ __ __ __ __ __

Label the objects with the words given.


( Labelkan gambar dengan jawapan yang betul )