Anda di halaman 1dari 17

RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN

DUNIA SAINS DAN TEKNOLOGI TAHUN 3,


PENGGAL : Semester Pertama
MINGGU

TEMA

TARIKH

TOPIK

Minggu 1

TMK
Menaip teks dan
animasi teks
a. Penjajaran tengah
dan penjajaran penuh

STANDARD
KANDUNGAN

2.1

Memilih dan
mengaplikasikan sumber
TMK yang bersesuaian

Menyediakan teks dengan


penjajaran tengah dan penjajaran
penuh serta membuat senarai
menggunakan Bullets dan
Numbering.
2.2

Menghasilan
persembahan dengan
menggunakan animasi
dan video
a. Teknik animasi slide
dalam persembahan

B4 DT1 E1
B4 DT1 E2
B4 DT1 E3
B4 DT2 E1
B4 DT2 E2

Membuat animasi pada teks dan


imej dalam perisian persembahan
(MS PowerPoint).

c. Membuat animasi
pada teks
TMK

PENTAKSIRAN / AKTIVITI

( Murid boleh :- )

2.0

b. Bullet dan
penomboran

Minggu 2

STANDARD PEMBELAJARAN

2.0

2.3

Memilih dan
mengaplikasikan sumber
TMK yang bersesuaian

Membuat animasi menggunakan


objek mudah menggunakan teknik
animasi slaid.
1.1

1.0
Menggunakan TMK
secara bertanggungjawab
dan beretika

Memastikan perkakasan komputer


berfungsi dengan baik

B5 DT1 E1
B3 DT1 E1
B3 DT2 E1

2.4
Menyisip video dalam perisian

B2 DT1 E1

Minggu
Tarikh

Tema
Topik

Standard Kandungan

b. memasukkan video

Standard Pembelajaran

persembahan (MS PowerPoint).

Pentaksiran
Aktiviti

B2 DT1 E2

1.4
c. animasi teks dan
imej

Minggu 3

TMK
Belajar membuat
jadual menggunakan
microsoft spreadsheet

Menggunakan
Microsoft excellent
spreadsheet untuk
mengira jumlah
satu pengiraan jumlah

Mengamalkan penjimatan tenaga


dengan mengurangkan kecerahan
paparan monitor dan bunyi.
2.0

2.5

Memilih dan
mengaplikasikan sumber
TMK yang bersesuaian

Membentuk jadual 2 lajur X 3 baris


dengan memasukkan teks dan
nombor berpandukan sel yang
diberikan.

3.0

3.2

Menggunakan TMK untuk


mencari, mengumpul,
memproses dan
menggunakan maklumat

Mempersembahkan data dalam


bentuk carta pai berdasarkan
jadual yang dibina dalam
hamparan elektronik (MS Excel).

B3 DT3 E1
B3 DT3 E2
B3 DT3 E3
B5 DT2 E1

B3 DT4 E1

3.1
Menggunakan fungsi
Autosumuntuk menjumlah secara
automatik dalam hamparan
elektronik (MS Excel).

Minggu
Tarikh

Minggu 4

Tema
Topik

TMK
Microsoft excellent
spreadsheet untuk
mengira

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

6.0

6.1

Menggunakan TMK untuk


meningkatkan produktiviti
dan pembelajaran

Menggunakan kemahiran perisian


hamparan elektronik (MS Excel)
dengan menggunakan rumus
(tambah dan tolak) bagi membuat
analisa mudah seperti membuat
perbandingan terhadap sesuatu
data yang diperolehi.

a. Penambah

Pentaksiran
Aktiviti

B6 DT1 E1
B6 DT1 E2

24 Jan 2013 (Khamis) Maulidur Rasul


Minggu 5

TMK
Penghasilan produk
elektronik yang Kreatif

7.0

7.1

Menggunakan TMK untuk


mengemukakan idea dan
maklumat secara kreatif
dan inovatif

Menghasilkan produk digital yang


mengintegrasikan perisian
hamparan elektronik dan perisian
persembahan (MS Excel dan MS
PowerPoint) secara kreatif .

1.0

1.3

Menggunakan TMK
secara bertanggungjawab
dan beretika

Menyatakan sumber maklumat


yang diperolehi dalam talian.

a. memasukkan
hyperlink dalam
persembahan
Microsoft
Minggu 6

TMK
Melampirkan fail pada
e-mail atau membuka
fail yang dilampirkan
dalam e-mel
a. Melampirkan fail

B6 DT2 E1
B6 DT2 E2
B6 DT2 E3

B1 DT1 E1
B3 DT5 E1

4.1
4.0

Mengepil fail melalui e-mel.

B3 DT6 E1

Menggunakan TMK untuk


3

Minggu
Tarikh

Tema
Topik

dalam e-mel

Standard Kandungan

memperoleh dan
berkongsi maklumat

b. Membuka fail yang


dilampirkan dalam emel

Standard Pembelajaran

Pentaksiran
Aktiviti

4.2
Membuka fail yang dikepil melalui
e-mel.

B5 DT3 E1
B5 DT3 E2

5.1
5.0
Menggunakan TMK untuk
penyelesaian masalah
dan membuat keputusan

Menggunakan perisian aplikasi


yang bersesuaian (MS Excel, MS
PowerPoint atau MS Word) untuk
dikepilkan melalui e-mel bagi
menyelesaikan sesuatu tugasan
dalam penyebaran maklumat.

B2 DT2 E1
B2 DT2 E2

1.2
Mengamalkan langkah
keselamatan siber dengan
menggunakan Daftar Masuk dan
Daftar Keluar keahlian sesuatu
akaun e-mel.
Minggu 7
ulangkaji dan pentaksiran TMK

B3 DS1 E1
Minggu 8

Pengenalan kepada
Sains

1.1 Memahami kemahiran


proses sains

1.1.1 Memerhati
1.1.2 Mengelas

B3 DS1 E2
4

Minggu
Tarikh

Tema
Topik

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

1.1.3
Mengukur dan menggunakan
nombor

1. Kemahiran Saintifik

Pentaksiran
Aktiviti
B3 DS1 E3

B3 DS1 E4
Minggu 9

1.1.4 Meramal
1.1.5 Membuat inferens
1.1.6 Berkomunikasi
1.1.7
Berkomunikasi Menjelaskan
kemahiran proses sains melalui
lakaran, penulisan, TMK atau lisan.

B3 DS1 E5
B3 DS1 E6

Minggu 10
Ulangkaji dan pentaksiran

Minggu 11

Pengenalan kepada
Sains
1. Kemahiran Saintifik

1.2 Memahami kemahiran


manipulatif

1.2.1
Menggunakan dan
mengendalikan peralatan dan
bahan sains dengan betul.
1.2.2
Mengendalikan spesimen dengan
betul dan selamat.
1.2.3
Melakar spesimen, peralatan dan
bahan sains dengan tepat.
1.2.4

B3 DS2 E1

B3 DS2 E2
B4 DS1 E1
B5 DS1 E1
5

Minggu
Tarikh

Tema
Topik

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Membersihkan peralatan sains


dengan cara yang betul.
1.2.5
Menyimpan peralatan dan bahan
sains dengan betul dan selamat.

Pentaksiran
Aktiviti

B5 DS1 E2

Minggu 12
Ulangkaji dan pentaksiran

Minggu 13

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

Sains Hayat pertama


Minggu 14
2. Manusia
Kenali gigi kita

2.1
Memahami pengetahuan
tentang kegigian manusia

2.1.1
Mengenal pasti jenis gigi iaitu gigi
kacip, gigi taring dan gigi geraham.
2.1.2
Menghubungkaitkan jenis gigi dan
fungsi.
2.1.5 Menjelaskan pemerhatian
melalui lakaran, TMK, penulisan
atau lisan.

B1 DS1 E1
B2 DS1 E1

Minggu
Tarikh

Tema
Topik
Sains Hayat pertama

Minggu 15

2. Manusia

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

2.1
Memahami pengetahuan
tentang kegigian manusia

2.1.3
Membanding dan membezakan
set gigi susu dengan set gigi kekal
daripada aspek bilangan, kekuatan
dan jangka hayat.
2.1.5
Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
2.1.4
Melabelkan struktur gigi iaitu
enamel, dentin, saraf, salur darah
dan gusi.
2.1.5
Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

Kenali gigi kita

Sains Hayat pertama


Minggu 16

2. Manusia

2.1
Memahami pengetahuan
tentang kegigian manusia

Kenali gigi anda

Sains Hayat pertama


Minggu 17
2. Manusia
22 04 2013
26 04 2013

Jadilah askar kecil


mempertahankan gigi
anda
Sains Hayat kedua

Minggu 18

3. Haiwan

29 04 2013
03 05 2013

Ciri-ciri haiwan

2.2
Mengamalkan penjagaan
gigi

2.2.1
Mempraktikkan amalan harian
terhadap kesihatan gigi daripada
aspek:a. pemakanan
b. penjagaan

3.1
Memahami ciri haiwan

3.1.1
Mengenal pasti ciri haiwan iaitu:
litupan badan:
bercangkerang, berbulu,
berbulu pelepah, bersisik

anggota badan: berkaki,


bersayap, berekor,
bertanduk, berparuh,
berkuku tajam

Pentaksiran
Aktiviti
B3 DS3 E1

B3 DS3 E2

B6 DS1 E1
B6 DS1 E2

B1 DS2 E1

B1 DS2 E2

Minggu
Tarikh

Tema
Topik

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Pentaksiran
Aktiviti

3.1.4
Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

1 MAY 2013 ( Rabu ) Hari Pekerja


Sains Hayat kedua
Minggu 19

3. Haiwan

06 05 2013
10 05 2013

Ciri-ciri haiwan
Habitat dan pembiakan
haiwan
Sains Hayat kedua

Minggu 20
13 05 2013
17 05 2013

20 05 2013
24 05 2013

3.1
Memahami ciri haiwan

3. Haiwan
Ciri-ciri haiwan

Sains Hayat Kedua


Minggu 21

3.1
Memahami ciri haiwan

3. Haiwan
Gigi haiwan
Tabiat makan haiwan

3.2
Memahami kegigian
haiwan

3.1.1
Mengenal pasti ciri haiwan iaitu:
cara membiak: bertelur,
melahirkan anak

habitat: hidup di air, di


darat, di darat dan air
3.1.4
Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
3.1.3
Mengenal pasti ciri-ciri yang
terdapat pada satu haiwan yang
dipilih.
3.1.2
Mengelaskan haiwan berdasarkan
ciri pengelasan yang dipilih.
3.1.4
Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, TMK, penulisan atau lisan.
3.2.1
Menyatakan tabiat makan haiwan:
herbivor, karnivor, omnivor
3.2.2
Menghubungkaitkan kegigian
herbivor, karnivor dan omnivor
dengan makanan yang dimakan.

B1 DS2 E3
(Aktiviti)
B1 DS2 E4
(Aktiviti)

B3 DS4 E1

B2 DS2 E1
(Aktiviti)

B1 DS3 E1
B2 DS3 E1
(Aktiviti)

Minggu
Tarikh

Tema
Topik

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Pentaksiran
Aktiviti

3.2.3
Meramalkan jika semua haiwan
mempunyai satu jenis tabiat makan
sahaja.
3.2.4
Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, TMK, penulisan atau lisan.

24 MAY 2013( Jumaat ) Hari Wesak


Minggu 22

Cuti Pertengahan Tahun 2013

27 05 2013
31 05 2013

30 & 31 May 2013 (Khamis & Jumaat) Pesta Kaamatan


1 Jun 2013 Hari Keputeraan DYMM SPB YDP Agung

Minggu 23

Cuti Pertengahan Tahun 2013

03 06 2013
07 06 2013

PENGGAL : Semester kedua


Minggu 24

Sains Hayat Kedua

10 06 2013
14 06 2013

4. Tumbuhan
Ciri-ciri tumbuhan

4.1
Memahami ciri tumbuhan.

4.1.1
Mengenal pasti ciri tumbuhan
iaitu: daun: jenis urat daun
batang: berkayu, tidak
berkayu

B1 DS4 E1
( Aktiviti )
B1 DS4 E4
( Aktiviti )
9

Minggu
Tarikh

Tema
Topik

Standard Kandungan

Daun, batang dan akar


tumbuh-tumbuhan
semua kelihatan
sama?
Sains Hayat Kedua

4.1
Memahami ciri tumbuhan.

4. Tumbuhan
Ciri-ciri tumbuhan
Minggu 25

Semua tumbuhan
berbunga?

17 06 2013
21 06 2013

Tumbuhan akan
menentukan
keputusan itu?

Minggu 26

Sains Hayat Kedua

24 06 2013
-

4. Tumbuhan

Standard Pembelajaran

4.1.5
Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, penulisan, TMK atau lisan.
4.1.1
Mengenal pasti ciri tumbuhan
iaitu: bunga: berbunga, tidak
berbunga
buah: berbuah, tidak
berbuah

4.1
Memahami ciri tumbuhan.

akar: akar tunjang, akar


serabut

habitat: hidup di air, di


darat,
bawah tanah.
cara membiak: melalui biji
benih, spora, daun, keratan
batang, anak pokok, batang

4.1.5
Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, penulisan, TMK atau lisan.
4.1.2
Mengelaskan tumbuhan
berdasarkan ciri pengelasan yang
dipilih.

Pentaksiran
Aktiviti
B1 DS4 E5
( Aktiviti )

B1 DS4 E2

B1 DS4 E3

B1 DS4 E7

B1 DS4 E6

B2 DS4 E1
( Aktiviti )

10

Minggu
Tarikh

Tema
Topik

Standard Kandungan

Pengelasan tumbuhan

28 06 2013

Sains Fizikal
5. Magnet
Misteri magnet
Minggu 27

Pelbagai bentuk
magnet

01 07 2013
05 07 2013

Magnet untuk menarik


objek?

5.1
Menganalisis
pengetahuan tentang
tindakan magnet.

Standard Pembelajaran

4.1.3
Mengenal pasti ciri-ciri yang
terdapat pada satu tumbuhan yang
dipilih.
4.1.4
Menyatakan kepentingan
tumbuhan kepada manusia dan
haiwan.
4.1.5
Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, penulisan, TMK atau lisan.
5.1.1
Mengenal pasti bentuk magnet
seperti magnet bar, silinder, ladam,
bentuk U, butang dan cincin.
5.1.2
Mengitlak tindakan magnet ke atas
pelbagai objek dengan
menjalankan penyiasatan.
5.1.3
Mengelas objek berdasarkan
tindakan magnet ke atasnya.
5.1.4
Menyatakan bahan yang diperbuat
daripada besi adalah bahan
magnet.
5.1.7
Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, penulisan, TMK atau lisan.

Pentaksiran
Aktiviti

B3 DS5 E1

B5 DS2 E1

B1 DS5 E1

B3 DS6 E1
( Aktiviti )
B3 DS6 E2
( Aktiviti )

B4 DS2 E1

11

Minggu
Tarikh

Tema
Topik
Sains Fizikal
5. Magnet

Minggu 28

Misteri Magnet

08 07 2013
12 07 2013

Daya Magnetik
sesebuah magnet

Sains Fizikal
Minggu 29

5. Magnet

15 07 2013
19 07 2013

Magnet disisi anda


Kehidupan seharian
bersama magnet

Sains Bahan
Minggu 30

6. Penyerapan

22 07 2013
26 07 2013

Bolekah ia menyerap
air itu?
Objek menyerap air

Standard Kandungan

5.1
Menganalisis
pengetahuan tentang
tindakan magnet.

5.2
Mereka cipta objek
berasaskan penggunaan
magnet.

6.1
Menganalisis
pengetahuan tentang
keupayaan bahan
menyerap air.

Standard Pembelajaran

5.1.5
Mengitlak kekuatan magnet
dengan menjalankan aktiviti
menggunakan magnet pelbagai
saiz.
5.1.6
Membuat kesimpulan tentang daya
tarikan dan tolakan dengan kutub
magnet dengan menjalankan
aktiviti.
5.1.7
Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, penulisan, TMK atau lisan.
5.2.1
Memberi contoh kegunaan magnet
dalam kehidupan.
5.2.2
Mencipta objek berasaskan
penggunaan magnet.
5.2.3
Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, penulisan, TMK atau lisan.
6.1.1
Mengenal pasti objek yang boleh
menyerap air dan kalis air dengan
menjalankan aktiviti.
6.1.2
Mengenal pasti bahan yang boleh
menyerap air dan kalis air dengan
menjalankan aktiviti.

Pentaksiran
Aktiviti
B4 DS2 E2
( Eksperimen )

B5 DS3 E1
( Eksperimen )

B4 DS2 E3
B6 DS2 E1

B2 DS5 E1
( Aktiviti )
B2 DS5 E2
( Aktiviti )

12

Minggu
Tarikh

Tema
Topik

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Pentaksiran
Aktiviti

B3 DS7 E1
6.1.3
Mengelas bahan yang boleh
( Aktiviti )
menyerap air dan kalis air dengan
menjalankan aktiviti.
6.1.6
Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, penulisan,TMK atau lisan.
B4 DS3 E1
Sains Bahan
6.1
6.1.4
Menganalisis
Membuat urutan jenis bahan
( Eksperimen )
6. Penyerapan
pengetahuan tentang
mengikut keupayaan menyerap air
keupayaan bahan
dengan menjalankan penyiasatan.
Kapasiti air yang
menyerap air.
B5 DS4 E1
6.1.5
diserap oleh bahan
Menaakul kepentingan bahan yang
boleh menyerap air dan bahan
yang kalis air dalam kehidupan.
6.1.6
Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, penulisan,TMK atau lisan.
Tiada P&P DST kerana Cuti penggal 2 bermula pada hari rabu
dan objek kedap air
Bahan penyerap dan
bahan telap air

Minggu 31
29 07 2013
02 08 2013

Minggu 32
05 08 2013
09 08 2013
Minggu 33

8 & 9 Ogos 2013 ( Khamis & Jumaat ) Hari Raya Puasa

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

12 08 2013
16 08 2013
Minggu 34

Sains Bahan

19 08 2013

6. Penyerapan

6.2
Mereka cipta objek
berdasarkan kebolehan

6.2.1
Mencipta objek dengan
menggunakan bahan yang

B6 DS3 E1

13

Tema
Topik

Minggu
Tarikh

Standard Kandungan

menyerap air.
23 08 2013

Merekacipta yang
boleh menyerap air
atau telap air

Bumi dan alam


semesta
7. Tanah
Minggu 35

Tanah mengandungi
bahan-bahan?

26 08 2013
30 08 2013

Kebolehtelapan air
pada tanah

Bumi dan alam


semesta
Minggu 36
7. Tanah
02 09 2013
06 09 2013

Tanah Liat, loam dan


tanah berpasir sesuai
untuk menanam jenis
tumbuh apa?

Standard Pembelajaran

Pentaksiran
Aktiviti

menyerap atau kalis air.

6.2.2
Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, penulisan, TMK atau lisan.
B3 DS8 E1
7.1
7.1.1
Menganalisis kandungan
Mengenal pasti kandungan yang
( Aktiviti )
tanah.
terdapat di dalam beberapa jenis
tanah seperti tanah liat, tanah
kebun dan pasir dengan cara
menjalankan penyiasatan.
B4 DS4 E1
7.1.2
Membuat urutan jenis tanah
( Eksperimen )
mengikut keupayaan air mengalir
melaluinya dengan menjalankan
penyiasatan.
7.1.4
Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, penulisan, TMK atau lisan.
31 Ogos 2013 ( Sabtu ) Sambutan Hari Kemerdekaan
B4 DS4 E2
7.1
7.1.3
Menganalisis kandungan
Mengitlak jenis tanah yang sesuai
( Aktiviti )
tanah.
untuk menanam pokok
berdasarkan penyiasatan di atas.
7.1.4
Menjelaskan pemerhatian melalui
lakaran, penulisan, TMK atau lisan.

14

Tema
Topik

Minggu
Tarikh

Minggu 37

Bumi dan alam


semesta

Standard Kandungan

7.1
Menganalisis kandungan
tanah.

Standard Pembelajaran

Pentaksiran
Aktiviti

Aktiviti, eksperimen, kajian, penilaian

09 09 2013
13 09 2013

7. Tanah

Minggu 38

Teknologi dan
kehidupan lestari

8.1
Memasang dan membuka
set binaan berfungsi

8.1.1
Memilih set binaan berfungsi yang
hendak dibina.

B1 DS6 E1

8. Asas Teknologi

secara mekanikal
berpandukan manual
yang mempunyai konsep
asas mesin ringkas.

8.1.2
Membaca dan menerangkan
manual.
8.1.3
Mengenal pasti komponen model
berpandukan manual.

B1 DS6 E3

8.1.5
Memilih komponen model
berpandukan manual bergambar.

B3 DS9 E1

8.1.6
Memasang komponen model
berpandukan manual bergambar.

B3 DS9 E2

16 09 2013

Membaca dan
memahami manual
bergambar

20 09 2013

Untuk mempastikan
komponen yang dipilih
adalah tepat

B1 DS6 E2

16 September 2013 ( Isnin ) Hari Malaysia


Minggu 39
23 09 2013
27 09 2013

Teknologi dan
kehidupan lestari
8. Asas Teknologi

8.1
Memasang dan membuka
set binaan berfungsi
secara mekanikal
berpandukan manual
yang mempunyai konsep

8.1.4
Mengenal pasti sistem pergerakan
model.
8.1.7
Melakarkan hasil binaan
menggunakan bentuk asas.

B2 DS6 E1
B4 DS5 E1

15

Minggu
Tarikh

Tema
Topik

Standard Kandungan

asas mesin ringkas.

Teknologi dan
kehidupan lestari
8. Asas Teknologi
Minggu 40
30 09 2013
04 10 2013

Dengan langkah-langkah
yang betul untuk
membuka komponen

8.1
Memasang dan membuka
set binaan berfungsi
secara mekanikal
berpandukan manual
yang mempunyai konsep
asas mesin ringkas.

Standard Pembelajaran

8.1.8
Menceritakan hasil binaan secara
lisan.
8.1.9
Membuka hasil binaan mengikut
urutan.
8.1.10
Menyimpan komponen model yang
telah dibuka ke bekas
penyimpanan.

Pentaksiran
Aktiviti
B5 DS5 E1

B6 DS4 E1

B6 DS4 E2

Komponen yang
disimpan di situ

5 Oktober 2013 ( Sabtu ) Harijadi TYT Sabah


Minggu 41
07 10 2013
11 10 2013
Minggu 42
14 10 2013
18 10 2013
Minggu 43
21 10 2013
25 10 2013

Latihan

Latihan, Ulangkaji dan Pentaksiran


15 Oktober 2013 ( Selasa ) - Hari Raya Haji

Ulangkaji dan Pentaksiran

16

Minggu
Tarikh

Tema
Topik

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Pentaksiran
Aktiviti

Minggu 44
28 10 2013
01 11 2013
Minggu 45
04 11 2013
08 11 2013
Minggu 46
11 11 2013
15 11 2013

Ulangkaji dan Pentaksiran


3 November 2013 ( Ahad ) - Depavali
Ulangkaji dan Pentaksiran
5 November 2013 ( Selasa ) Awal Muharram
Ulangkaji dan Pentaksiran

17