Anda di halaman 1dari 9

TAKWIM PASUKAN KADET BERSATU MALAYSIA (DARAT)

SMK BATU SAPI 2015


BIL
1
2
3
4
5
6
7

TARIKH
16 Januari 2015
4 febuari 2015
4 mac 2015
15 april 2015
6 mei 2015
22 jun 2015
Oktober 2015

AKTIVITI
MESYUARAT AGONG
PENYEDIAAN BUKU LOG
PEMBENTUKAN JATI DIRI
LATIHAN KAWAD KAKI STATIK
LATIHAN TEMPUR TANPA SENJATA
KURSUS PERTOLONGAN CEMAS
PEMBUBARAN AJK 2015

PELAN TAKTIKAL TAHUN 2015


BIDANG: KOKURIKULUM
SUB BIDANG: UNIT BERUNIFORM
UNIT: PASUKAN KADET BERSATU MALAYSIA (DARAT)
BIL

PROGRAM

OBJEKTIF

T/JAWAB

TEMPOH

KOS

TOV

ETR

KPI

Penyediaan
Buku Log

1. Menyediakan laporan
aktiviti yang dijalankan
sepanjang tahun

Guru
Penasihat

Sepanjang
Tahun

10 %

70 %

Penghantaran buku
log pada setiap kali
perjumpaan

Pembentukan
Jati Diri

1. Menerapkan semangat
kenegaraan
2. Melahirkan pelajar yang
cintakan Negara

Guru
Penasihat

Sepanjang
Tahun

10 %

70 %

Perubahan sikap
dan disiplin ahli
pada akhir latihan

Latihan Kawad
Kaki

Tempat ke-4
pertandingan
kawad kaki Unit
Beruniform
SMKBS 2014

Tempat ke-3
pertandingan
kawad kaki Unit
Beruniform
SMKBS 2015

Keputusan
pertandingan
kawad kaki Unit
Beruniform
SMKBS 2015

Latihan Tempur
Tanpa Senjata

Kursus
Pertolongan
Cemas

1. Dapat melakukan
pergerakan mengikut
arahan dengan tepat dan
betul
2. Berdisplin dan patuh pada
arahan
1. Mempertahankan diri
apabila diperlukan
2. Membantu orang /
golongan yang
memerlukan
1. Memperoleh kesedaran
terhadap pertolongan
cemas
2. Mengetahui dan
memahami beberapa jenis
kecederaan dan rawatan
yang perlu

Jurulatih
Tentera
Sepanjang
Tahun

RM
200

Guru
Penasihat

Sepanjang
Tahun

10 %

70 %

Tahap kemahiran
ahli dalam
menunjukan teknik
mempertahankan
diri

St John

2 Jam

RM
100

10 %

70 %

Tahap kemahiran
dan pengetahuan
ahli dalam
memberikan
rawatan asas
pertolongan cemas

Guru
Penasihat

PBSM
Guru
Penasihat

PELAN OPERASI 1
BIDANG: KOKURIKULUM
SUB BIDANG: UNIT BERUNIFORM
UNIT: PASUKAN KADET BERSATU MALAYSIA (DARAT)
NAMA PROJEK

Penyediaan Buku Log

OBJEKTIF

1.

TEMPOH

Sepanjang Tahun

KUMPULAN SASARAN

Semua ahli Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat) SMKBS

GURU TERLIBAT

Semua guru penasihat

PROSES KERJA

1.
2.
3.
4.

KEKANGAN

1. Masa yang diperuntukkan untuk perjumpaan adalah terhad


2. Terdapat ahli yang tidak menyiapkan dan menghantar buku log

PEMANTAUAN

1.
2.

PENILAIAN

Penilaian dijalankan apabila ahli menghantar buku kepada guru penasihat

PENAMBAHBAIKAN

Berdasarkan penilaian, penambahbaikan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Menyediakan laporan aktiviti yang dijalankan sepanjang tahun

Meminta ahli menyediakan sebuah buku log


Guru penasihat membekalkan dan menerangkan bahan-bahan yang perlu ada dalam buku log
Buku log mesti dihantar dalam tempoh seminggu selepas perjumpaan rasmi kepada guru penasihat
Penilaian

PK Kokum
Guru Penasihat

PELAN OPERASI 2
BIDANG: KOKURIKULUM
SUB BIDANG: UNIT BERUNIFORM
UNIT: PASUKAN KADET BERSATU MALAYSIA (DARAT)
NAMA PROJEK

Pembentukan Jati Diri

OBJEKTIF

1.
2.

TEMPOH

Sepanjang Tahun

KUMPULAN SASARAN

Semua ahli Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat) SMKBS

GURU TERLIBAT

Semua guru penasihat

PROSES KERJA

1.
2.

KEKANGAN

1. Masa yang diperuntukkan untuk perjumpaan adalah terhad


2. Terdapat ahli yang tidak mengikut arahan guru penasihat dengan betul

PEMANTAUAN

1.
2.

PENILAIAN

Penilaian dijalankan ketika ahli menyanyikan lagu-lagu patriotik dengan semangat atau tidak

PENAMBAHBAIKAN

Berdasarkan penilaian, penambahbaikan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Menerapkan semangat kenegaraan


Melahirkan pelajar yang cintakan negara

Guru Penasihat dan ahli PKBM (D) SMKBS menyanyikan lagu-lagu patriotik semasa memulakan latihan
Penilaian

PK Kokum
Guru Penasihat

PELAN OPERASI 3
BIDANG: KOKURIKULUM
SUB BIDANG: UNIT BERUNIFORM
UNIT: PASUKAN KADET BERSATU MALAYSIA (DARAT)
NAMA PROJEK

Latihan Kawad Kaki

OBJEKTIF

1.
2.

TEMPOH

Sepanjang Tahun

KUMPULAN SASARAN

Semua ahli Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat) SMKBS

GURU TERLIBAT

1.

Jurulatih Tentera

PROSES KERJA

1.
2.
3.
4.

Mengedarkan surat permohonan dan jadual latihan kepada Jurulatih Tentera untuk sesi latihan
Latihan dijalankan pada setiap minggu
Pemantauan oleh Jurulatih Tentera dan Guru Penasihat
Penilaian

KEKANGAN

1.
2.
3.

Peruntukan kewangan yang terhad


Masa yang diperuntukkan untuk perjumpaan adalah terhad
Motivasi dan sikap ahli

PEMANTAUAN

1.
2.

PK Kokum
Guru Penasihat

PENILAIAN

Penilaian dijalankan apabila sesi latihan selesai

PENAMBAHBAIKAN

Berdasarkan penilaian, penambahbaikan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Dapat melakukan pergerakan mengikut arahan dengan tepat dan betul.


Berdisiplin dan patuh pada arahan

2.

Semua guru penasihat

PELAN OPERASI 4
BIDANG: KOKURIKULUM
SUB BIDANG: UNIT BERUNIFORM
UNIT: PASUKAN KADET BERSATU MALAYSIA (DARAT)
NAMA PROJEK

Latihan Tempur Tanpa Senjata

OBJEKTIF

1.
2.

TEMPOH

Sepanjang Tahun

KUMPULAN SASARAN

Semua ahli Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat) SMKBS

GURU TERLIBAT

Semua guru penasihat

PROSES KERJA

1.
2.
3.

Menyediakan surat kebenaran waris dan dihantar kepada guru penasihat


Latihan dijalankan secara berkala mengikut arahan guru penasihat
Penilaian

KEKANGAN

1.
2.

Masa yang diperuntukkan untuk perjumpaan adalah terhad


Motivasi dan disiplin ahli

PEMANTAUAN

1.
2.

PK Kokum
Guru Penasihat

PENILAIAN

Penilaian dijalankan apabila selesai sesi latihan

PENAMBAHBAIKAN

Berdasarkan penilaian, penambahbaikan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Mempertahankan diri apabila diperlukan


Membantu orang / golongan yang memerlukan

PELAN OPERASI 5
BIDANG: KOKURIKULUM
SUB BIDANG: UNIT BERUNIFORM
UNIT: PASUKAN KADET BERSATU MALAYSIA (DARAT)
NAMA PROJEK

Kursus Pertolongan Cemas

OBJEKTIF

1.
2.

TEMPOH

2 Jam

KUMPULAN SASARAN

Semua ahli Pasukan Kadet Bersatu Malaysia (Darat) SMKBS

GURU TERLIBAT

Semua guru penasihat

PROSES KERJA

1.
2.
3.

Mengedarkan surat kepada PBSM dan St John sekolah untuk bantuan tunjuk ajar
Mengutip yuran pendaftaran
Penilaian

KEKANGAN

1.
2.

Peruntukan kewangan yang terhad


Masa yang diperuntukan adalah terhad

PEMANTAUAN

1.
2.

PK Kokum
Guru Penasihat

PENILAIAN

Penilaian dijalankan setelah sesi latihan tamat

PENAMBAHBAIKAN

Berdasarkan penilaian, penambahbaikan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

Memperoleh kesedaran terhadap pertolongan cemas


Mengetahui dan memahami beberapa jenis kecederaan dan rawatan yang perlu

TAKWIM KOKURIKULUM SMK BATU SAPI 2015


JAN

SABTU
AHAD
ISNIN
SELASA
RABU

FEB

MAC

1
2
3
4 KK UF 2

1
2
3
4 KK UF 3

APR

MEI

JUN

JULAI

1
2
3

OGOS
1
2
3
4
5 KKS6

SEPT

1
2

OKT

NOV

DIS

1
2
3
4

1
2

1 SUKAN
TAHUN
2 SUKAN
TAHUN
3
4

1
2

5
6

3
4 TZ 19

7
8

4
5

2
3

6
7

4
5

5
6
7
8 KKA3

3
4
5
6 KKUF5

7
8
9
10

5
6
7
8

9
10
11
12 KKA6

6
7
8
9

4
5
6
7

8
9
10
11

6
7
8
9

13
14
15
16
17
18
KKA7
19
KKUF7
20
KKS7
21
22
23
24
25
26

10
11
12
13
14
15

8
9
10
11
12
13

12
13
14
15
16
17

10
11
12
13
14
15

16

14

18

16

17

15

19

17

18
19
20
21
22
23

16
17
18
19
20
21

20
21
22
23
24
25

18
19
20
21
22
23

27
28
29
30
31

24
25
26
27
28
29

22
23
24
25
26
27

26
27
28
29
30

24
25
26
27
28
29

30

28
29
30
31

KHAMIS

JUMAAT
SABTU

2
3

6
7

AHAD
ISNIN
SELASA
RABU

4
5
6
7

8
9
10
11

6
7
PERKHEMAHAN
8 KOKUM UF
9
10
11

KHAMIS
JUMAAT
SABTU
AHAD
ISNIN
SELASA

8
9
10 KOKUM
11
12
13

12
13
14
15
16
17

12
13
14
1S
16
17

9
10
11
12
13
14

7
8
9
10
11
12

11
12
13
14
15
16

9
10
11 TZ 20
12
13
14

RABU

14 KK UF 1

18

18

15 KK UF 4

13 KKS5

17 KKA5

15

KHAMIS

15

19

19

16

14

18

16

JUMAAT
SABTU
AHAD
ISNIN
SELASA
RABU

16
17
18
19
20
21 KKA 1

20
21
22
23
24
25 KK A2

20
21
22
23KKS 3
24
25

17
18
19
20
21
22 KKS 4

15
16
17
18
19
20

19
20
21
22
23
24

17
18
19
20
21
22 KKUF6

KHAMIS
JUMAAT
SABTU
AHAD
ISNIN
SELASA

22KK 2
23
24
25
26
27

26
27
28

26
27 SUKAN TARA
28 MER DESA
29
30 SUKAN TARA
31SUKAN
TAHUNAN

23
24
25
26
27
28

21
22
23
24
25
26

25
26
27
28
29
30

23
24
25
26
27
28

RABU
KHAMIS
JUMAAT
SABTU
AHAD

28 KKS 1
29
30 C Ptiwa
31 C. TBC

29 KKA4
30

27
28
29
30 C.P.M
31 C.P.M

29
30
31

30
31