Anda di halaman 1dari 5

ISNIN ( 4/1/2016 )

MINGGU 1
MASA /
SUBJEK / KELAS

ICTL
2 DN
9:45 10:25

TOPIK
Ulangkaji Pembelajaran
Tingkatan 1 (Sistem
komputer)
Perkembangan terkini Dunia
ICT

OBJEKTIF
Pelajar dapat :
Memberi 5 fasa dalam
system computer
Berkongsi maklumat
mengenai teknologi
terkini yang sedia ada

REFLECKSI /
CATATAN
Meguji pengetahuan
sedia ada pelajajar
Refleksi :
90% Pelajar dapat
mengikuti pdp dengan
baik

PSK
2 PA
11.25 12:05

Tajuk 1
Kecemerlangan Diri

Pelajar dapat :
Mengenalpasti ciri-ciri
kecemerlangan diri
Mencatat langkahlangkah untuk menjadi
seorang individu yang
cemerlang.
Menunjukkan keyakinan
untuk menjadi seorang
yang cemerlang.

Menghasilkan peta
minda tentang langkahlangkah mencapai
kecemerlangan diri
Menghasilkan akujanji
tentang kecemerlangan
diri
Refleksi :
90% Pelajar dapat
mengikuti pdp dengan
baik

SELASA ( 5/1/2016 )
MINGGU 1
MASA /
SUBJEK / KELAS

TOPIK

OBJEKTIF

Meguji pengetahuan
sedia ada pelajajar

PJK
2 DN 2 PA
2 OP
7:45 8:25

REFLECKSI /
CATATAN

Refleksi :

Pengurusan Kelas
Pendidikan Jasmani
Sesi regangan dan
pemanasan badan

Pelajar dapat :
Mengikuti sesi
pemanasan badan
secara berkumpulan

90% Pelajar dapat


mengikuti pdp dengan
baik

Menghasilkan peta
minda tentang langkahlangkah mencapai
kecemerlangan diri

PJK
4 PA, 4 OP
8 : 25 9 : 05

Pengurusan Kelas
Pendidikan Jasmani
Sesi regangan dan
pemanasan badan

1 PA
ICTL
12.05 : 12:45

ORENTASI TINGKATAN 1

Pelajar dapat :
Mengikuti sesi
pemanasan badan
secara berkumpulan

Menghasilkan akujanji
tentang kecemerlangan
diri
Refleksi :
90% Pelajar dapat
mengikuti pdp dengan
baik

RABU ( 6/1/2016 )
MINGGU 1
MASA /
SUBJEK / KELAS

TOPIK

OBJEKTIF

REFLECKSI /
CATATAN

ORENTASI TINGKATAN 1
Meguji pengetahuan
sedia ada pelajajar

1 OP
ICTL
10: 45 - 11:25

Refleksi :
90% Pelajar dapat
mengikuti pdp dengan
baik

Tajuk 1
Kecemerlangan Diri

PSK
2 DN
12.05 - 1.25

Pelajar dapat :
Mengenalpasti ciri-ciri
kecemerlangan diri
Mencatat langkahlangkah untuk menjadi
seorang individu yang
cemerlang.
Menunjukkan keyakinan
untuk menjadi seorang
yang cemerlang.

Menghasilkan peta
minda tentang langkahlangkah mencapai
kecemerlangan diri
Menghasilkan akujanji
tentang kecemerlangan
diri
Refleksi :
90% Pelajar dapat
mengikuti pdp dengan
baik

KHAMIS ( 7/1/2016 )
MINGGU 1
MASA /
SUBJEK / KELAS

PJK
2 DN 2 PA
2 OP

TOPIK
Pengurusan Kelas
Pendidikan Jasmani
Sesi regangan dan
pemanasan badan

OBJEKTIF
Pelajar dapat :
Mengikuti sesi
pemanasan badan
secara berkumpulan

Meguji pengetahuan
sedia ada pelajajar
Refleksi :
90% Pelajar dapat
mengikuti pdp dengan
baik

7:45 8:25

PJK
4 PA, 4 OP

REFLECKSI /
CATATAN

Pengurusan Kelas
Pendidikan Jasmani
Sesi regangan dan
pemanasan badan

Pelajar dapat :
Mengikuti sesi
pemanasan badan
secara berkumpulan

8 : 25 9 : 05

Menghasilkan akujanji
tentang kecemerlangan
diri
Refleksi :
90% Pelajar dapat
mengikuti pdp dengan
baik

ORENTASI TINGKATAN 1

1 OP
ICTL
10: 45 - 11:25

ICTL
2 INO
11.25 - 12.05

Ulangkaji Pembelajaran
Tingkatan 1 (Sistem
komputer)
Perkembangan terkini
Dunia ICT

ICTL
2 KT
12.45 - 2.25

Ulangkaji Pembelajaran
Tingkatan 1 (Sistem
komputer)
Perkembangan terkini
Dunia ICT

Pelajar dapat :
Memberi 5 fasa dalam
system computer
Berkongsi maklumat
mengenai teknologi
terkini yang sedia ada

Pelajar dapat :
Memberi 5 fasa dalam
system computer
Berkongsi maklumat
mengenai teknologi
terkini yang sedia ada

Refleksi :
90% Pelajar dapat
mengikuti pdp dengan
baik

Refleksi :
90% Pelajar dapat
mengikuti pdp dengan
baik

JUMAAT( 8/1/2016 )
MINGGU 1
MASA /
SUBJEK / KELAS

ICTL
2 OP
8.25- 9.05

TOPIK
Ulangkaji Pembelajaran
Tingkatan 1 (Sistem
komputer)
Perkembangan terkini Dunia
ICT

OBJEKTIF
Pelajar dapat :
Memberi 5 fasa dalam
system computer
Berkongsi maklumat
mengenai teknologi
terkini yang sedia ada

REFLECKSI /
CATATAN
Meguji pengetahuan
sedia ada pelajajar
Refleksi :
90% Pelajar dapat
mengikuti pdp dengan
baik

ICTL
1 IN
9.45 10.35

PENGENALAN PERATURAN
MAKMAL

Pelajar Dapat
Menyenaraikan 5
peraturan utama
makmal komputer

Menghasilkan akujanji
tentang kecemerlangan
diri
Refleksi :
90% Pelajar dapat
mengikuti pdp dengan
baik

ICTL
1KT
10.45 11.35

ICTL
2 PA
11.25 12:05

PENGENALAN PERATURAN
MAKMAL

Ulangkaji Pembelajaran
Tingkatan 1 (Sistem
komputer)
Perkembangan terkini
Dunia ICT

Pelajar Dapat
Menyenaraikan 5
peraturan utama
makmal komputer

Pelajar dapat :
Memberi 5 fasa dalam
system computer
Berkongsi maklumat
mengenai teknologi
terkini yang sedia ada

Refleksi :
90% Pelajar dapat
mengikuti pdp dengan
baik

Refleksi :
90% Pelajar dapat
mengikuti pdp dengan
baik