Anda di halaman 1dari 3

PERTANDINGAN SEMARAK TEATER

SEKOLAH RENDAH
PERINGKAT DAERAH RANAU
TAHUN 2015
PERATURAN PERTANDINGAN

1.0

DISIPLIN PENTAS.

a. Ruang lakon hanya DIBATASKAN di pentas yang disediakan.


b. Prop yang perlu dan bersesuaian dengan skrip sahaja dibenarkan. Penggunaan prop yang
berbahaya sama ada digunakan atau sebagai hiasan sewaktu pementasan seperti benda-benda
tajam atau senjata dalam bentuk asal adalah TIDAK DIBENARKAN, sebaliknya hendaklah
menggunakan replika ( yang selamat ) sahaja.
c. Penggunaan bahan letupan, gas, ledakan dan api TIDAK DIBENARKAN.
d. Penggunaan alatan multimedia seperti projektor tayangan, projektor LCD serta pancaran
laser TIDAK DIBENARKAN.
e. Kumpulan drama TIDAK DIBENARKAN memaparkan unsur-unsur mengghairahkan/ berbaur
lucah sama ada melalui perlakuan, dialog atau kostum yang dipakai. Unsur-unsur yang
bertentangan dengan nilai-nilai murni masyarakat tempatan, serta bercanggah dengan agama
f.

dan keperibadian bangsa Malaysia juga dilarang dalam pementasan.


Kumpulan juga DILARANG mempamerkan aksi-aksi kekejaman terhadap manusia / haiwan serta

perkara-perkara yang bertentangan dengan undang-undang dan dasar kerajaan.


g. Setiap kumpulan mestilah mematuhi peraturan penggunaan dewan atau pentas dan
bertanggungjawab terhadap pemunggahan prop/ set dan kebersihan selepas produksi serta
memastikan keselamatan premis yang digunakan.

2.0

MASA PERSEMBAHAN

a. Persembahan tidak melebihi 30 minit, tidak termasuk masa transisi. Persembahan yang melebihi
masa yang ditetapkan akan dipotong 5 markah daripada markah keseluruhan.
b. Masa untuk persiapan dihadkan selama 5 minit dan masa mengosongkan pentas dihadkan
c.

selama 5 minit.
Masa persembahan dikira bermula daripada intro persembahan sama ada dalam bentuk muzik,
aksi atau dialog.

3.0

PEMARKAHAN

3.1

Bahasa ( 40 markah )

a. Pengucapan dialog yang lancar menggunakan struktur ayat yang betul dari segi tatabahasa dan
sesuai dengan watak
b. Pemilihan kosa kata yang betul, jelas dan sesuai dengan watak
c. Intonasi dan nada suara yang kuat, jelas dan sesuai dengan watak
d. Penggunaan kata, frasa, bahasa kiasan, peribahasa, perumpamaan dan pantun mengikut situasi
yang sesuai dengan watak
e. Memperlihatkan penggunaan ragam bahasa yang sejadi sesuai dengan watak dan budaya
f.

3.2
a.
b.
c.
d.
e.

setempat
Pengolahan bahasa yang baik dan indah serta gramatis

Persembahan (20 markah)


Memperlihatkan persembahan yang meyakinkan.
Memperlihatkan persembahan yang menarik.
Memperlihatkan persembahan yang kreatif.
Memperlihatkan persembahan yang kaya dengan eleman dramatik.
Memperlihatkan sebuah persembahan yang berjaya mengangkat tema, pemikiran dan nilai-nilai
murni dengan jelas.

3.3

Lakonan ( 20 markah )

a. Pelakon berjaya mentafsir dan membentuk watak serta perwatakan dengan baik.
b. Pelakon berjaya memperlihatkan lakonan melalui pergerakan( gerak, gerak isyarat / gesture dan
c.

ekspresi ) dengan baik.


Pelakon berjaya memperlihatkan kesatuan lakonan ( suara artikulasi, intonasi dan projeksi )

yang baik .
d. Pelakon berjaya memperlihatkan kesatuan lakonan (sebagai satu ensembel) dengan baik.
e. Pelakon berjaya memperlihatkan penghayatan watak dengan baik.
f. Pelakon berjaya mengolah bahasa dengan baik dan indah.

3.4

Sinematografi ( 10 markah )

a.
b.
c.
d.
e.

Rekaan set yang menarik, berfungsi dan dimanfaatkan.


Rekaan/pilihan prop yang menarik, berfungsi dan dimanfaatkan.
Rekaan cahaya yang menarik dan bermakna.
Tatarias yang memperkuatkan watak dan perwatakan.
Rekaan/pilihan kostum yang sesuai, menarik dan mampu memperkuatkan watak dan

f.

perwatakan.
Kesan khas dan kesan bunyi yang menarik dan berkesan.

8.5

Pengarahan ( 10 markah )

a. Pengarah berjaya melakukan tafsiran yang tepat dan menarik terhadap skrip.
b. Pengarah berjaya mentafsir dan membentuk watak serta perwatakan dalam drama.
c. Pengarah berjaya membentuk dan mengawal keseluruhan lakonan dengan baik.

4.0
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

5.0

PENGHAKIMAN / PENILAIAN.
Peringkat Daerah dinilai oleh 3-5 orang hakim, termasuk Ketua Hakim.
Peringkat Negeri dinilai oleh 3-5 orang hakim, termasuk Ketua Hakim.
Peringkat Kebangsaan dinilai oleh 5 orang hakim, termasuk Ketua Hakim.
Setiap hakim akan menilai pertandingan secara keseluruhan.
Keputusan rasmi dibuat secara sistem juri.
Hakim mesti mematuhi peraturan pertandingan kertas konsep Kementerian Pelajaran Malaysia.
Keputusan Panel Hakim adalah MUKTAMAD.

DISIPLIN PESERTA

a. Semua peserta hendaklah menjaga disiplin diri sepanjang pertandingan ini berlangsung terutama
tatacara berpakaian dan adab kelakuan bagi menjaga nama baik program, individu serta sekolah.
b. Penggunaan selipar, berseluar pendek, baju t tanpa kolar serta pakaian yang mencolok mata
adalah
c.

DILARANG sama sekali sewaktu menonton persembahan sepanjang pertandingan

berlangsung, termasuk Majlis Perasmian dan Penyampaian Hadiah.


Setiap pasukan mestilah mematuhi arahan dan peraturan pihak penganjur/ pengelola bagi
memastikan kelancaran program.