Anda di halaman 1dari 12

DIMENSI MORAL

Oleh:
Dorothy Chong Wan Yik
910205-13-6044
1PPISMP Pemulihan(BC)/Mt/BI
Ambilan Julai 2009
IPG Kampus Temenggong Ibrahim
1

Insan berakhlak mulia yang


sempurna mengamalkan ketiga-tiga
dimensi moral iaitu:
Penaakulan Moral (Kognitif/
Pemikiran)
Emosi Moral (Perasaan Moral)
Perlakuan Moral (Tingkah Laku Moral)

A. Penaakulan Moral
(Kognitif/ Pemikiran)
Melibatkan pemikiran dan pertimbangan
secara rasional dan bebas
Merujuk kepada kebolehan seseorang
individu berfikir secara logik berdasarkan
pertimbangan- pertimbangan moral.
Seseorang itu perlu mempunyai
kebolehan dalam
memahami isu moral.
mengenal pasti alternatif yang ada dan
kesannya.
3

memberi pertimbangan yang adil dan


objektif terhadap setiap pilihan alternatif
itu.
memikirkan konsep nilai moral sejagat dan
rasional.
membuat keputusan yang konsisten.
memilih dan mengumpul maklumat.
mengenal diri.
empati.

B. Emosi Moral (Perasaan


Moral)
Merujuk kepada kehalusan perasaan atau
reaksi seseorang individu terhadap sesuatu
tindakan atau pemikiran moral.
Mengandungi sentimen empati, simpati,
prihatin, belas kasihan, bermotivasi
altruistik dan murah hati.
Nurani hati.
5

Harga diri (self- esteem)


Kawal diri.
Rendah diri (humility)
Menyayangi yang baik.
Contoh: Ibu bapa yang ditinggalkan di
rumah kebajikan akan menyebabkan kita
tidak boleh menerima hakikat itu lantaran
penaakulan moral kita ialah ibu bapa
seharusnya dihormati dan disanjung
tinggi.

C. Perlakuan Moral (Tingkah


Laku Moral)
Merujuk kepada tingkah laku dan tindakan
individu terhadap sesuatu keputusan yang
ditunjukkan dengan penuh tanggungjawab
tetapi mengikut kemampuannya.
Tidak mementingkan diri sendiri, tidak
bersifat terlalu altruistik sehingga hak- hak
sendiri terkorban.

Kecekapan.
Kekuatan diri.
Tabiat.
Contoh: Memberi tempat duduk di
dalam kenderaan kepada individu
yang memerlukan.

Kepentingan dimensi sosial


Penaakulan moral > penting untuk
keadilan.
Perasaan moral > penting untuk
kepedulian.

Menurut Kupperman(1983), perasaan


moral ialah individu yang melakukan
perbuatan tidak semestinya lebih bodoh
atau lebih pandai berbanding dengan
orang biasa. Tetapi selalunya individu
yang tidak bermoral memang kurang
perasaan moralnya, iaitu tidak peka
terhadap pengalaman dan penderitaan
mangsanya.

10

Rumusan:
Seseorang individu perlu mengamalkan
ketiga- tiga dimensi moral, iaitu penaakulan
moral, emosi moral, dan perlakuan moral.
Pendidikan moral kini sedang menghala
kepada aspek pemupukan dimensi dimensi moral ini.
Ketiga- tiga dimensi moral mesti saling
berinteraksi atau mempengaruhi antara
satu sama lain untuk membina seorang
insan yang bermoral.

11

SEKIAN
TAMAT
12