Anda di halaman 1dari 7

Matematika Kelas I

1; Bilangan sesudah lima adalah


a; Empat
b; Enam
2; Bilangan sebelum delapan adalah
a; Sembilan
b; Tujuh
3;
8
4
6
Bilangan yang terbesar adalah
a; 8
b; 6
4; Lambang bilangan sebelas adalah
a; 11
b; 10
5;
3
2
1
4
5
Urutan bilangan dari yang terbesar adalah
a; 5, 4, 3, 2, 1
b; 1, 2, 3, 4, 5
6;

c; Tujuh
d; Tiga
c; Enam
d; sepuluh

c; 4
d; 5
c; 9
d; 12

c; 4, 5, 1, 2, 5
d; 3, 2, 1, 4, 5

10

Urutan bilangan dari yang terkecil adalah


a; 10, 9, 8, 7, 6
c; 6, 7, 8, 9, 10
b; 10, 8, 9, 7, 6
d; 6, 7, 9, 8, 10
7; Lambang bilangan lima belas adalah
a; 14
c; 12
b; 15
d; 13
8; Bilangan diantara 13 dan 15 adalah
a; 12
c; 16
b; 14
d; 17
9; Enam belas lambing bilangannya adalah
a; 11
c; 14
b; 13
d; 16
10; 1 3 5
Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah
a; 2,4
c; 4,2
b; 3,5
d; 3,4
11; (3+5) + 2 =
a; 7
c; 10
b; 9
d; 6
12; 9-4 =
a; 5
c; 7
b; 6
d; 8
13; Dinda mempunyai 7 kelereng. Ayah memberi 2 kelereng kepada Dinda.
Kelereng Dinda sekarang ada kelereng.
a; 8
c; 10
b; 9
d; 11
14; Ria mempunyai 9 ekor ayam, Ria memberi 4 ekor ayam kepada Mega.
Ayam Ria sekarang ada
a; 5
c; 7
b; 6
d; 8
15;
3
4
5
6
7
Bilangan yang paling besar adalah
a; 4
b; 5
16;

c; 6
d; 7

17;

Nama bilangan di samping adalah

a; Tujuh
b; Delapan
18; 4
5

Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah


a; 8,7
b; 6,8
19; 9
Jawaban yang tepat adalah
8 +
..

c; Sembilan
d; sepuluh
c; 5,6
d; 7,8

a; 16
c; 18
b; 17
d; 19
20;
25
Hasil dari penjumlahan bersusun adalah
3 +
.
a; 25
c; 27
b; 28
d; 26
21; Teti mempunyai 6 buah apel. Sedangkan Feri mempunyai 7 buah apel.
Berapa jumlah apel Teti dan Feri?
a; 12
c; 14
b; 13
d; 15
22; 6 + 4 = + 6
Jawaban yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah
a; 4
c; 10
b; 5
d; 2
23; Induk ayam mengerami 9 butir telur.
Telur yang menetas 7 butir.
Berapa telur yang tidak menetas?
a; 16
c; 7
b; 2
d; 9
24; Lambang bilangan tujuh belas adalah ..
a; 16
c; 18
b; 17
d; 19
25; 4 rambutan
Jawaban yang tepat adalah
12 rambutan
+
rambutan
a; 16
c; 15
b; 8
d; 17
26; 19
Hasil pengurangan bersusun di samping adalah
12 .
a; 5
c; 7
b; 6
d; 8
27; 17 7 =
Hasil pengurangan diatas adalah
a; 21
c; 7
b; 10
d; 17
28; 6 + (2+7) = ( + ) + 7
Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah
a; 7
c; 9
b; 8
d; 6
29; (9 + 4) + 6 = + (4+6)
Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik adalah
a; 7
c; 9
b; 8
d; 6
30; 18 adalah ditambah
a; 10 dan 8
c; 9 dan 9
b; 8 dan 10
d; 8 dan 8
31;

32;

18
Hasil pengurangan bersusun di samping adalah
5 .
a; 12
c; 10
b; 13
d; 8
33; 13
14

16
17
Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik diatas adalah
a; 15
c; 19
b; 18
d; 20
34; Nana mempunyai 15 boneka, nama bilangan dari 15 adalah
a; Lima puluh satu
c; Satu lima
b; Lima belas
d; Satu puluh lima
35; Kiki mempunyai 11 buah manga. Ayah pulang membawa 5 buah manga lagi untuk Kiki.
Berapa buah manga yang dimiliki Kiki?
a; 15
c; 17
b; 16
d; 18
36; Di toko olahraga terdapat 20 bola voli. Bola voli tersebut dibeli Dodi sebanyak 2 buah.
Berapa bola voli yang masih terdapat di toko olahraga tersebut?
a; 16
c; 18
b; 22
d; 21
37; Ita mempunyai gelang karet 12 butir. Dipakai bermain putus 6 butir.
Berapakah gelang karet yang masih utuh?
a; 6
c; 10
b; 18
d; 11
38; 4 hari + 6 hari = hari
a; 10
c; 7
b; 8
d; 6
39; Sekolah Ida libur 8 hari.
Sekolah Andi libur 7 hari
Yang libur lebih lama adalah
a; Ida
c; Ida dan Adi
b; Adi
d; Keduanya
40; Setelah hari Minggu adalah hari
a; Sabtu
c; Rabu
b; Senin
d; Selasa
41; Jarum panjang menunjukkan angka 12.
Jarum pendek menunjukkan angka 5.
Waktu tersebut dibaca pukul
a; 04.00
c; 06.00
b; 05.00
d; 07.00
42; Ambar tidur pukul satu.
Ambar bangun pukul tiga.
Ambar tidur selama jam.
a; 1
c; 3
b; 2
d; 4
43; Sekarang hari Rabu, kemarin hari
a; Jumat
c; Rabu
b; Selasa
d; Kamis
44; Bulan sebelum bulan Oktober adalah
a; September
c; Januari
b; November
d; Juli
45; Sebelum bulan Desember adalah bulan
a; November
c; Januari
b; Maret
d; Mei
46; Satu minggu ada
a; Enam hari
c; Tujuh hari
b; Lima hari
d; Delapan hari
47; Setelah hari Kamis adalah hari
a; Jumat
c; Minggu
b; Sabtu
d; Senin
48; Pukul delapan jarum panjang menunjuk angka
a; Dua belas
c; Delapan
b; Sembilan
d; Dua belas

49; a;
Pukul
Dua
sepuluh
belas jarum pendek menunjuk angka
b; Sepuluh
50;
Jam menunjukkan pukul

c; Delapan
d; Empat

a; Enam
c; Tujuh
b; Delapan
d; Sembilan
51; Adik mempunyai 5 pensil warna merah dan 3 pensil warna hitam.
Pensil adik seluruhnya berjumlah
a; 6
c; 8
b; 7
d; 9
52; Bilangan 4 merupakan hasil dari
a; 2 + 14
c; 17 16
b; 18 14
d; 18 - 15
53; 20 = + 16
a; 3
c; 5
b; 4
d; 6
54; 3 + 5 + 7 =
a; 17
c; 15
b; 16
d; 10
55;
Lambang bilangan di samping dibaca

16

a; Lima belas
c; Tujuh belas
b; Enam belas
d; Delapan belas
56; Sekarang hari Senin, kemarin hari
a; Sabtu
c; Selasa
b; Minggu
d; Rabu
57; Bilangan 19 dibaca
a; Sembilan satu
c; Sembilan belas
b; Satu Sembilan
d; Delapan belas
58; Kakak mempunyai 8 boneka. 2 hari kemudian boneka diberikan ke adik. Berarti boneka kakak
a; Bertambah
c; Tetap
b; Berkurang
d; Tambah banyak
59; Berikut yang menyatakan penjumlahan adalah
a; Balon adik meletus
c; Ayamku menetas
b; Paman menjual durian
d; Esnya meleleh
60; Ani berangkat sekolah pukul
a; 5 pagi
c; 5 sore
b; 6 pagi
d; 8 pagi
61; Dina tidur pukul 01.00. Bangun tidur pukul 03.00. Lama Dina tidur adalah jam.
a; 1
c; 3
b; 2
d; 4
62; Nama bulan ke sepuluh adalah
a; Agustus
c; Oktober
b; September
d; Mei
63; Nama bulan ke dua belas adalah
a; Mei
c; Agustus
b; Desember
d; April
64; 11 13 14 , , 18 20
Bilangan yang tepat untuk mengisi titik-titik diatas adalah
a; 13, 15, 16, 17
c; 11, 12, 13, 14
b; 12, 15, 16, 17
d; 14, 15, 16, 17
65; Tina menonton film kartun pukul 16.00. Selesai menonton film pukul 17.00.
Tina menonton film kartun selama jam.
a; 1 jam
c; 3 jam
b; 2 jam
d; 4 jam
66; Bulan ke empat adalah bulan
a; Maret
c; Mei
b; April
d; Juni
67;

68; Naik sepeda lebih cepat daripada jalan kaki.


Jalan kaki lebih daripada naik sepeda.
a; Cepat
b; Lama
69;

18

16

20

15

17

c; Pendek
d; Jauh

19

Urutkan bilangan di atas dari yang terkecil


a; 16, 17, 15, 19, 18, 20
c; 20, 19, 18, 17, 16, 15
b; 15, 16, 17, 18, 19, 20
d; 20, 18, 19, 17, 15, 16
70; Bilangan loncat 3 dari 5 sampai 20 adalah
a; 5, 8, 11, 14, 17, 20
c; 5, 12, 8, 15, 17, 20
b; 5, 8, 12, 8, 15, 17, 20
d; 5, 11, 8, 14, 17, 20
71; Pita Rini lebih panjang dari pita Dewi.
Pita Dewi lebih daripada pita Rini.
a; Panjang
c; Pendek
b; Tinggi
d; Lebar
72; Mandi waktunya lebih daripada gosok gigi.
a; Cepat
c; Sedikit
b; Lama
d; Banyak
73; Benda yang lebih panjang adalah
a; Pensil
c; Sisir
b; Penggaris
d; Rautan
74; Tina duduk 5 langkah dari papan tulis, Andre duduk 10 langkah dari papan tulis.
Anak yang duduknya jaraknya paling jauh dari papan tulis adalah
a; Tina
c; Tina dan Andre
b; Andre
d; Keduanya
75; Hewan yang paling tinggi adalah
a; Jerapah
c; Anjing
b; Kucing
d; Kodok
76; Kursi lebih daripada tiang bendera.
a; Pendek
c; Panjang
b; Tinggi
d; Lebar
77; Kiki mengambil topi sejauh 6 langkah.
Kemudian mengambil sepeda sejauh 10 langkah.
Benda apa yang jaraknya lebih jauh dari kiki?
a; Topi
c; Topi dan sepeda
b; Sepeda
d; Keduanya
78; Panjang kayu 5 jengkal, panjang bamboo 3 langkah. Antara kayu dan bamboo mana yang lebih panjang?
a; Kayu
c; Kayu dan bamboo
b; Bamboo
d; Keduanya
79; Bilangan sebelum delapan belas adalah
a; 16
c; 18
b; 17
d; 19
80; Bilangan sesudah dua belas adalah
a; 11
c; 13
b; 12
d; 14
81; Bilangan antara lima belas dan tujuh belas adalah
a; Empat belas
c; Delapan belas
b; Enam belas
d; Sepuluh belas
82; 6 + 13 =
a; 19
c; 19
b; 18
d; 20
83; Pak Doni memiliki ayam 5 ekor. 3 ekor ayam tersebut mati. Ayam pak Doni yang hidup adalah
a; 3
c; 1
b; 2
d; 8
84; Bola Pak Guru sekarang 10, karena pecah 5 maka sekarang bolanya tinggal berapa?
a; 2
c; 13
b; 15
d; 5
85; Berapakah hasil penjumlahan dari 5 + 3 + 5 =
a; 10
c; 13
b; 12
d; 9
86;

87; Berapakah hasi dari 10 2 + 13 =


a; 9
c; 12
b; 14
d; 11
88; Berapakah hasil dari 25 15 10 =
a; 3
c; 1
b; 2
d; 5
89; Kelereng Andi adalah 5, kemudian diberi Ayah 10, maka kelereng Andi sekarang berapa?
a; 13
c; 15
b; 5
d; 20
90; Lambang dari tiga puluh delapan adalah
a; 28
c; 38
b; 83
d; 88
91; 12, 14, 19, 20, 15
Urutan bilangan dari yang terkecil adalah
a; 12, 14, 15, 19, 20
c; 12, 20, 15, 14, 19
b; 12, 15, 14, 19, 20
d; 20, 19, 15, 14, 12
92; 4, 5, ,7,, 9. Berapakah urutan bilangan di samping?
a; 6,8
c; 6, 7
b; 5, 7
d; 7, 6
93; Ani mempunyai 10 buah buku tulis, diberikan Ana 6 buah. Buku Ani sekarang sisa
a; 4
c; 7
b; 16
d; 6
94; Anton memetik 9 buah manga. Diberikan kepada Rudi 6 buah. Sisa manga Anton sekarang buah.
a; 3
c; 8
b; 15
d; 5
95; Setelah bulan April adalah bulan
a; Mei
c; Juli
b; Juni
d; Agustus
96; Hari ini adalah hari Jumat, besok hari
a; Senin
c; Kamis
b; Sabtu
d; Rabu
97;
28
Hasil dari penjumlahan bersusun adalah
4 +
.
a; 32
c; 29
b; 28
d; 31
98; 2 + 7 = + 2
a; 7
c; 8
b; 9
d; 2
99; 9
Hasil dari pengurangan bersusun adalah
4
.
a; 5
c; 8
b; 4
d; 9
100;
15 6 =
a; 9
c; 21
b; 10
d; 11
101;
18
21
11
Bilangan yang paling besar adalah
a; 18
c; 11
b; 21
d; 18 dan 21
102;
(4 + 3) + 5 =
a; 7
c; 2
b; 12
d; 10
103;
19
Hasil pengurangan bersusun adalah
6 .
a; 13
c; 12
b; 25
d; 15
104; 13 dibaca
a; Satu tiga
c; Tiga belas
b; Tiga Satu
Satu puluh tig

KUNCI JAWABAN MATEMATIKA KELAS 1

1; B
2; B
3; A
4; A
5; A
6; D
7; B
8; B
9; D
10; A
11; C
12; A
13; B
14; A
15; D
16; B
17; B
18; B
19; B
20; B
21; A
22; B
23; B
24; A
25; C

26; B
27; A
28; C
29; A
30; B
31; A
32; B
33; B
34; C
35; A
36; A
37; A
38; B
39; B
40; B
41; B
42; A
43; A
44; C
45; A
46; A
47; B
48; C
49; C
50; B

51; B
52; A
53; B
54; B
55; C
56; B
57; C
58; B
59; B
60; B
61; B
62; B
63; A
64; B
65; B
66; B
67; A
68; C
69; B
70; B
71; B
72; A
73; A
74; B
75; B

76; B
77; C
78; B
79; C
80; B
81; D
82; C
83; D
84; D
85; C
86; C
87; A
88; A
89; A
90; A
91; A
92; B
93; A
94; A
95; A
96; A
97; B
98; B
99; A
100; C