Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN SEJARAH

Mata Pelajaran dan


Kelas
Tajuk/ Unit

Tarikh
Masa

Sejarah Tahun 4 Adnin


Tajuk : Sejarah dan Kita
Unit 2 : Keluarga Harmoni
-Keluarga Asas Saya
23/2/2016 (Selasa)
12.00-12.30 tengah hari
1.2.3 Menyatakan pengertian keluarga asas

Fokus
Objektif

Aktiviti

EMK

Bahan Bantu
Mengajar
Penilaian Pengajaran
dan Pembelajaran
DSP
Refleksi

K1.2.9 Menyatakan keistimewaan mewujudkan keluarga asas


Di akhir pembelajaran, murid dapat :
i.
Menjelaskan pengertian keluarga asas
ii.
Menyenaraikan keistimewaan mewujudkan keluarga
asas
1. Menonton tayangan video klip Keluarga Bahagia
2. Bermain kuiz tentang keluarga asas
3. Melengkapkan jawapan berpandukan gambar tentang
keistimewaan keluarga asas
4. Menyanyikan lagu Keluarga Bahagia - Saujana
Nilai Murni - kasih sayang,hormat-menghormati
I-think
- peta bulatan
KPS
- Elemen asas sejarah.
Dimensi Kewarganegaraan - Menghargai keluarga.
TMK
- Belajar melalui TMK.
Papan putih, pen marker, komputer riba, LCD, pembesar suara,
bluetack, gambar-gambar keluarga, kertas pilihan jawapan

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN


LANGKAH
Set induksi (5 minit)

EMK
Nilai Murni

CATATAN
BBM

Menonton tayangan video klip

-bersyukur
- kasih sayang

-Komputer riba,
LCD, Video

1. Murid menonton tayangan video klip


Keluarga bahagia

EMK
2. Guru bertanyakan soalan kepada
murid berkaitan dengan video:
i.
Apakah adegan awak yang lihat
dalam video ini?
- Murid menjawab soalan guru
ii.
Siapakah yang perlu kita hormati
dalam video ini?
- Murid menjawab soalan guru
iii.
Bagaimanakah cara kita untuk
beradab semasa bercakap
dengan orang tua/ibu bapa?
- Murid menjawab soalan guru
iv.
Mengapakah saya tunjukkan
video ini kepada kamu?
- Murid menjawab soalan guru

-TKP
-TMK
KB
-Menjana Idea
-menghubung kait

3. Guru mengaitkan jawapan murid


dengan tajuk pelajaran hari ini.
Langkah 1 (10 minit)
1. Guru menjelaskan secara ringkas
maksud keluarga asas
2. Murid menjawab soalan kuiz
yang ditayangkan pada slaid
power point tentang peranan
dalam setiap ahli keluarga asas
3. Beberapa orang murid diminta
menerangkan maksud keluarga
asas
4. Guru merumuskan isi-isi penting
tentang keluarga asas

Nilai
Sopan santun
KB
menjana idea
TMK

BBM

Komputer
LCD
Slaid power
point

* Pengertian
keluarga asas

Langkah 2 (10 minit)


1. Guru melengkapkan peta beserta
gambar tentang keluarga pada
papan hitam
2. Murid diminta untuk
melengkapkan jawapan pada
papan putih berpandukan gambar
pada peta bulatan tentang
keistimewaan mewujudkan
keluarga asas.
3. Murid diminta untuk membacakan
jawapan mereka selepas
melengkapkan jawapan
4. Guru merumuskan keistimewaan
apabila mewujudkan keluarga
asas
Penutup (5 minit)
1. Guru menayangkan semula lagu
Keluarga Bahagia - Saujana
2. Murid diminta menyanyi bersama.
3.Guru merumuskan
kepentingan institusi keluarga.

Nilai Murni

Kasih sayang
Hormat
menghormati

EMK
I-think peta bulatan
KB

Menjana idea
menghubungkait

Nilai
Kasih sayang

BBM
Gambar-gambar
tentang keluarga,
kertas pilihan
jawapan murid,
bluetack,
pembesar suara,
pensil kapur