Anda di halaman 1dari 38

C

Ulasan
UPSR 2016

Oleh : RUSLINA BINTI MOHD YUNUS


PENOLONG KANAN PENTADBIRAN
SEKOLAH KEBANGSAAN DATO ONN JAAFAR

Contoh 1

TEMA PIRAMID MAKANAN

an

TERSURAT
ISI
8 - 12 hidangan

3 - 5 hidangan

ngan

2 - 3 hidangan

1 - 2 hidangan
Guna sedikit

CONTOH

TERSIRAT (Kesan Baik)


HURAIAN

Nasi, mi, roti,


bijirin, ubi
Buah-buahan dan

Membekalkan tenaga
Membantu sistem

sayuran

penghadaman

Ikan, ayam, itik,

Membekalkan protein

daging, kekacang
Susu dan produk
tenusu
Lemak minyak,
gula, garam

Mengelakkan obesiti
Mengelakkan penyakit

CONTOH ULASAN
Piramid makanan merupakan panduan pemakanan untuk kesihatan.
Antara amalan pemakanan yang dicadangkan ialah mengambil 8 hingga
12 hidangan nasi, mi, roti, bijirin dan ubi kerana ianya membekalkan
tenaga kepada manusia. Selain itu, kita digalakkan mengambil hidangan
buah-buahan dan sayur-sayuran untuk membantu sistem penghadaman.
Kita juga disyorkan mengambil ikan , daging dan kekacang kerana ianya
kaya

dengan

protein.

Disamping

itu,

kita

perlu

mengurangkan

pengambilan produk tenusu untuk mengelakkan obesiti. Malah, lemak


minyak, gula dan garam digunakan sedikit bagi mengelakkan penyakit.
Kesimpulannya,
terjamin.

patuhilah

piramid

makanan

agar

kesihatan

kita

Contoh 2

Tema - Punca Kemalangan Jalan


raya

50 hingga 80 patah
perkataan.

TERSURAT
ISI
KECUAIAN PEMANDU

KEROSAKAN
KENDERAAN
KEADAAN JALAN
RAYA
KELEMAHAN
PENGUATKUASAAN

KESIMPULAN

TERSIRAT

CONTOH

HURAIAN

menggunakan telefon bimbit

tiada fokus pada pemanduan

semasa memandu

mengakibatkan masuk ke

tidak membuat pemeriksaan

lorong yang tidak sepatutnya


mengakibatkan tayar meletup

berkala

dan membahayakan pemandu

tayar tidak berbunga


tidak diselenggara dengan baik

yang lain.
tidak dapat dikawal dengan

seperti berlobang

baik dan berlakulah


kemalangan

lambat menjejaki mereka yang

menyumbang kepada

sering melanggar peraturan

peningkatan kemalangan di

jalan raya

jalan raya.

Sentiasa beringat sebelum kena

Berhati-hati di jalanraya

Contoh jawapan
Antara punca utama kemalangan jalanraya
pemandu.

Salah

satunya,

ada

adalah disebabkankecuaian

pemandu

yang

memandu

sambil

menggunakan telefon bimbit. Selain itu, kenderaan tidak membuat


pemeriksaan berkala seperti menggunakan tayar yang tidak berbunga. Ini
menyebabkan

tayar

Seterusnya,keadaan

meletup
jalan

dan

membahayakan

rayayang

tidak

pemandu

diselenggara

lain.
akan

menyebabkan kenderaan tidak dapat dikawal dengan baik. Akhir sekali,


faktorkelemahan penguatkuasaanseperti lambat menjejaki mereka yang
sering melanggar peraturan jalan raya menyumbang kepada peningkatan
kemalangan di jalan raya. Rumusannya , semua pemandu mestilah
sentiasa mematuhi peraturan jalan raya.

Contoh 3

Gambar-gambar di bawah menunjukkan beberapa permainan


tradisional yang terdapat di Malaysia. Tulis ulasan tentang permainan
tersebut yang panjangnya antara 50 hingga 80 patah perkataan.

TERSURAT
ISI
KECUAIAN PEMANDU

KEROSAKAN
KENDERAAN
KEADAAN JALAN
RAYA
KELEMAHAN
PENGUATKUASAAN

KESIMPULAN

TERSIRAT

CONTOH

HURAIAN

menggunakan telefon bimbit

tiada fokus pada pemanduan

semasa memandu

mengakibatkan masuk ke

tidak membuat pemeriksaan

lorong yang tidak sepatutnya


mengakibatkan tayar meletup

berkala

dan membahayakan pemandu

tayar tidak berbunga


tidak diselenggara dengan baik

yang lain.
tidak dapat dikawal dengan

seperti berlobang

baik dan berlakulah


kemalangan

lambat menjejaki mereka yang

menyumbang kepada

sering melanggar peraturan

peningkatan kemalangan di

jalan raya

jalan raya.

Sentiasa beringat sebelum kena

Berhati-hati di jalanraya

Contoh jawapan
Pelbagai usaha telah dilakukan oleh kerajaan untuk
mempopularkan permainan tradisional. Ini kerana ia
banyak faedahnya. Antaranya ialah dapat dijadikan
produk pelancongan yang menguntungkan negara.
Ramai pelancong datang ke negara kita untuk
melihat keunikan budaya warisan negara ini.Selain
itu, ianya juga dijadikan sumber hiburan yang
menyeronokkan.
Malah
bermain
permainan
tradisional dapat mengisi masa lapang kita dengan
aktiviti yang berfaedah. Tuntasnya, kita perlu
mengembalikan kegemilangan permainan tradisional
supaya kekal sehingga generasi akan datang.

Contoh 4

BAHAGIAN C
(15 markah)
Lihat gambar tentang amalan menghormati orang tua di bawah ini
dengan teliti. Berdasarkan maklumat yang terdapat dalam gambar
tersebut, tulis ulasan yang panjangnyaantara 50 hingga 80 patah
perkataan.

LANGKAH 1
BIL

TERSURAT
ISI
CONTOH

TERSIRAT
KESAN BAIK

Amalan
menghormati
orang tua.

Bersikap hormat
kepada orang tua

bersalaman

Menerima didikan
yang baik

Menolong orang
tua memerlukan
bantuan

Mengangkat
barang
Memimpin
orang tua

Generasi yang
penyayang

Mengutamakan
orang yang lebih
tua.

Memberi laluan
ketika menaiki
bas

Sahsiah yang terpuji

Kesimpulan

Contoh ulasan
Amalan menghormati orang tua perlu diterapkan
kepada semua murid. Kita perlu bersikap hormat kepada
orang tua contohnya bersalaman apabila berjumpa
mereka. Sikap ini melambangkan keperibadian kita.
Sebagai warga yang penyayang kita dengan ikhlas
menghulurkan bantuan sekiranya diperlukan. Selain itu,
kita wajar mengutamakan orang yang lebih tua . Salah
satu cara ialah memberi laluan semasa menaiki bas.
Kesimpulannya ,amalan menghormati orang
perlu
diterapkan dari kecil lagi dalam membentuk generasi
yang baik.

Contoh 5

BIL

TERSURAT
ISI

TERSIRAT
KESAN BAIK

CONTOH

Pengambilan makanan
yang seimbang

piramid
makanan

kita perlu bersenam

membantu badan kita


mengeluarkan peluh dan
melancarkan perjalanan
darah.

membuat pemeriksaan
kesihatan

mengesan tahap kesihatan

Kesimpulannya , perlu
kita amalkan

menunjukkan kadar
makanan yang patut kita
ambil

Contoh jawapan
Pengambilan makanan yang seimbang mengikut
piramid makanan penting untuk menjamin
kesihatan diri. Ini kerana, ianya menunjukkan
kadar makanan yang patut kita ambil. Selain itu,
kita perlu bersenam kerana aktiviti ini dapat
membantu badan kita mengeluarkan peluh dan
melancarkan perjalanan darah. Kita juga haruslah
membuat pemeriksaan kesihatan secara berkala
untuk mengesan tahap kesihatan tubuh badan kita
Jelaslah bahawa gaya hidup sihat merupakan salah
satu cara yang perlu kita amalkan untuk menjamin
kesihatan kita.

Latihan 1

LANGKAH 1
BIL

TERSURAT
ISI
CONTOH

TERSIRAT
KESAN BAIK

Amalan
menghormati
orang tua.

Bersikap hormat
kepada orang tua

bersalaman

Menerima didikan
yang baik

Menolong orang
tua memerlukan
bantuan

Mengangkat
barang
Memimpin
orang tua

Generasi yang
penyayang

Mengutamakan
orang yang lebih
tua.

Memberi laluan
ketika menaiki
bas

Sahsiah yang terpuji

Kesimpulan

Latihan 2

an

ngan

TERSURAT
ISI

CONTOH

TERSIRAT (Kesan Baik)


HURAIAN

Contoh Jawapan
Cara-cara untuk memupuk semangat kejiranan
ialah mengadakan aktiviti gotong-royong. Hal ini
dapat mengeratkan hubungan silaturahim .
Sebagai contoh, semua penduduk bekerjasama
menyapu sampah, memotong rumput dan
mencuci longkang. Lagi pun, kita mestilah
menyemarakkan budaya kunjung-mengunjungi
dalam
kalangan
penduduk.
Dengan
itu,
membolehkan kita mengetahui masalah dan
kesusahan yang dialami oleh jiran kita. Sebagai
tamsilan, kita perlu berkunjung ke hospital jika
kita
mendapat
berita
bahawa
jiran
kita
dimasukkan ke hospital .

Latihan 3

Membantu
menyelesaik
an

Memaham
i peranan

Berbincan
g
Masalah

Mendengar
luahan

TERSURAT
ISI

CONTOH

TERSIRAT (Kesan Baik)


HURAIAN

Contoh jawapan
Cara-cara untuk memupuk keluarga bahagia
ialah setiap anggota keluarga mesti menjalankan
peranan masing-masing. Hal ini dapat
memastikan sesebuah keluarga itu berfungsi.
Sebagai contoh, isteri menjaga hal ehwal rumah,
manakala suami bekerja dan anak-anak pula
bersekolah. Ibu bapa juga patut menjadi
pendengar yang baik kepada anak-anak. Hal ini
merupakan satu peluang keemasan bagi anakanak untuk meluahkan , berbincang dan akhirnya
bersama-sama menyelesaikan masalah tersebut.
Sebagai kesimpulan , anak-anak adalah anugerah
yang perlu dihargai.

Latihan 4

BAHAGIAN C (15 markah)


Lihat gambar tentang pembehagaian masa pelajar pada hari
minggus di bawah ini dengan teliti. Berdasarkan maklumat
yang terdapat dalam gambar tersebut, tulis ulasan yang
panjangnyaantara 50 hingga 80 patah perkataan.

TERSURAT
ISI

CONTOH

TERSIRAT (Kesan Baik)


HURAIAN

Latihan 5

BAHAGIAN C (15 markah)


Lihat gambar Kempen Kitar Semula di bawah ini dengan teliti.
Berdasarkan maklumatyang terdapat dalam gambar tersebut,
tulis ulasan yang panjangnyaantara 50hingga80patah
perkataan.
KEBAIKANAMALAN KITAR SEMULA
Mewujudkan Persekitaran yang
lebih Bersih
Mengurangkan Ancaman Alam
Sekitar
Menjimatkan Kos
Penyelenggaraan Tapak Pelupusan
Sampah
Mengurangkan Kuantiti Sampah
Menyelamatkan Hutan

TERSURAT
ISI

CONTOH

TERSIRAT (Kesan Baik)


HURAIAN