Anda di halaman 1dari 14

MEMBAIKI KEROSAKKAN PADA MOTOR

Pelatih-pelatih tahu bagaimana membaiki kerosakan pada


motor. Diantara objektifnya ialah bagi mengesan serta mengenal
jenis-jenis

kerosakan

pada

motor

dan

bertindak

untuk

menbaiki kerosakan pada motor dengan sempurna.


Kerosakan Elektrik dapat dikesan jika wujudnya keadaan
keadaan seperti berikut:a. Motor tidak dapat dihidupkan
b. Bunyi bising dan gegaran yang kuat
c. Motor menjadi panas bila beroperasi dan mungkin berasap.
d. Pemutus litar akan terpelantik atau fus terputus sebaik
sahaja ia dihidupkan.
e. Motor tidak capai kepada kelajuan yang dikadarkan.
f. Bagi motor arus terus, terdapat arka-arka diberus berus karbon.
Bekalan elektrik hendaklah dimatikan lebih dahulu sebelum
kerja-kerja membaiki kerosakan dibuat.
Setelah bekalan dimatikan papan tanda hendaklah
diletakkan di setiap susi dan kawalan bagi mengelakkan
daripada orang lain menghidupkannya kecuali dirinya sendiri.

Terdapat beberapa kerosakkan yang biasa berlaku pada beberapa


jenis
motor seperti di bawah:1. Motor sangkar Tupai
Motor Tidak Dapat Dihidupkan
NO

SEBAB-SEBAB KEMUNGKINAN
Pemutus litar terpelantik atau

fud terputus disebabkan oleh


lebihan beban.

TINDAKA
N
Rujuk kepada carta mekanikal yang
tertentu untuk mengesan punca
lebihan beban. Kurangkan beban
kepda peringkat yang boleh
dikawal.
Periksa nilai voltan pada pelit nama.

Voltan rendah

Naikkan voltan kepda peringkat


yang diperlukan dengan

Litar terbuka atau litar pintas di


lilitan motor

Grease di dalam alas menjadi


kejal

beberapa
cara. dengan beberapa
Jika ini disahkan
ujian, lilitan baru pada motor
hendaklah dilkukan.
Sistem pelinciran dibersihkan dan

grease baru dimasukkan ke dalam


alas
Sambungan tidak kemas dipunca Periksa dipunca sambungan yang
tidak
sambungan
kemas
Perbetulkan kelawasan antara rotor
Rotor dan Stator bersentuhan
dan

startor mengikut nilai yang tersebut


Pastikan alas diganti dengan yag
baru

Kerosakan pada alas

remetaling bagi alas jernal.

Motor Berbunyi Bising yang Kuat


NO
1

SEBAB-SEBAB KEMUNGKINAN
Motor beroperasi di dalam satu fasa

TINDAKA
N
Matikan motor. Jika beroperasi
dalam satu fasa, ia tidak dapt
dihidupkan semula. Periksa jika

Aci tidak berputar dengan betul di alas ada litar terbuka


Periksa pelurusan (Alignment)
(sleeve bearing)
Asingkan motor dari mesin yang
Gegaran disebabkan oleh rotor

tidak seimbang atau gegaran


yang berpunca dari mesin yang
dipandu

dipandu. Jika ia masih lagi berbunyi


bising atau bergegaran ketika
dijalankan bersendiriran, rotor
hendaklah diseibangkan semula.
Periksa bar yang longgar/patah.
Perhatikan kedudukan rotor

Kelawasan tidak sama disekeliling

terletak betul-betul

antar rotor dan startor

dipusatnya.Jika perlu gantikan


alas baru untuk mendapatkan
pemusatan
yang betul.
Periksa pelarasan
kapeling dengan

Motor memandu mesin melalui


kapeling yang tidakkemas

menggunakan tolok perasa


(feeler gauge) dengan
memutarkan kapeling perlahanlahan. Ktatkan kapeling jika

Kemasukan benda asing

Kerosakan pada alas

perlu.
Keluarkan benda asing dan pastikan
sesekat berkeadaan baik
Pastikan punca kerosakan pada alas
dan
digantikan yang baru.

NO

Motor Panas dan Kadangkala


Berasap
SEBAB-SEBAB KEMUNGKINAN

TINDAKA
N
Rujuk kepada bahagian mekanikal yang

Motor beroperasi

mempunyai penerangan mengenai

dengan lebihan beban

lebihan beban.Kurangkan beban. Jika

yang berat

terdapat lebihan beban yang berat.

Motor beroperasi di dalam


satu fasa

Kedudukan motor yang tidak


3

sesuai di mana peredaran


udara tersekat atau ruang
udara melalui motor

Perisa semua
mengetahui

litar

tersebut.

Bagi

samada motor beroperasi dalam satu


fasa ialah motor tidak dapat dihidupkan
semula setelah ia dimatikan
Baiki kawasan sekeliling motor supaya
dapat peredaran udara yang baik serta
bersihkan ruang udara di motor.

tersumbat
Motor beroperasi did lam

Perbetulkan voltan dan buat ulangan

voltan dan ulangan yang

seperti yang tercatat dipelit nama

tidak sesuai

motor.
Catat suhu alas. Periksa geseran ketika
rotor

Alas terlalu ketat

diputar dengan tangan serta


diperbetulakannya. Sahkan jenis pelincir

Jika motor tersebut memandu


6

melalui tali (belt) mungkin


tali terlalu ketat.

7
8

pada alas.
Perisa ketegangan tali. Longgarkan
jika ia terlalu ketat.

Grease berlaianan dari

Bersihkan system pelinciran dan grease

yang disyorkan oleh

semula dengan bahan yang ditentukan

pereka motor
Geris berlebihan di alas

Keluarkan geris lama dan gantikan geris


yang
abru sebanyak hingga isipadu ruang.

NO

SEBAB-SEBAB
KEMUNGKINAN

Kelunturan sifat pelincir

10

Kapeling yang tidak kemas

11

TINDAKA
N
Kelunturan disebabkan oleh suhu alas yang
tinggi,
benda asing dalam geris dan geris tidak

Daya tujah dari mesin yang

ditukar pada jadual yang ditetapkan.


Pastikan kapeling dijajar dan diikat dengan
kemas
Pastikan aci mempunyai kelawasan untuk

dipandu

bergerak sepanjang paksinya.

2. Motor Rotor Berlilitan


Motor Beroperasi kurang daripada Kelajuan yang ditetapkan
NO

SEBAB-SEBAB KEMUNGKINAN
Terdapat itar terbuka di litar

rotor, termasuk kabel ke


panel kawalan

TINDAKA
N
Periksa setiap litar. Perbaiki litar
setelah kerosakan tersebut dapat
dikesan.

Getaran yang Kuat pada motor


NO
1
2
3

SEBAB-SEBAB KEMUNGKINAN
Kapeling yang tidak kemas

TINDAKA
N
Penjajaran kapeling dibetulkan dan
kapeling

Rotor tidak seimbang

diikat kemas
Periksa punca masalah ini dan rotor
dikeluarkan

Alas tidak dipasang

untuk diseimbangkan semula


Periksa nombor alas dan betulkan

dengan betul

kedudukan alas
Kemungkinana disebabkan oleh beban
tidak

Voltan bekalan tidak seimbang seimbangan. Pastikan semua


sambungan adalah kemas dan voltan
bekalan seimbang semula.

Kenaikan suhu yang tinggi di dalam gelung stator dan badan Motor
NO
1

SEBAB-SEBAB KEMUNGKINAN
Lebihan beban

TINDAKA
N
Uji geganti lebihan beban dan
laraskannya semula jika perlu.
Kurangkan beban mekanikal mengikut

Kenaikan arus disebabakan


oleh voltan rendah

keupayaan
motor.
Periksa punca
bekalan dan naikkan
semula

voltan mengikut kadaran


Pastikan punca sambungan adalah kemas
Voltan bekalan tidak seimbang dan

Kendalian dalam satu fasa

voltan bekalan diseimbangkan semula


Periksa litar jika ada litar terbuka
Pastikan peredaran udara disekitar motor

Suhu sekeliling yang tinggi

beredar dengan baik dan pastikan


sesekat tidaktersumbat

Peredaran udara sejuk tersekat Cuci bersih saluran penyejuk dan pastikan
ia
oleh selaput habuk
tidak tersumbat.

3. Motor Segerak
Motor tidak dapat Dihidupkan
NO
1

SEBAB-SEBAB KEMUNGKINAN
Litar terbuka disatu fasa
Motor yang tidak dapat

mengatasi geseran
yang terlalau kuat
ketika ia mula
dihidupkan.

Voltan rendah

TINDAKA
N
Uji tiap-tiap fasa untuk mengesan
kerosakan
serta baikinya
Periksa geseran alas di motor serta
pelinciran als (bearing lubrication).
Periska peluruan kapeling antara motor
dengan mesin
Periksa voltan yang tercatat dipelit nama
dengan voltan bekalan. Jika ada
perbezaan, voltan bekalan hendaklah
diubah supaya sama dengan voltan di
motor.

Pemutus litar terpelantik sebaik sahaja motor dihidupkan


NO
1

SEBAB-SEBAB KEMUNGKINAN
Voltan penguja (exciter)
rendah

TINDAKA
N
Tinggikan nilai pengujaannya (excition)

Litar terbuka/litar pintas

Uji untuk mengesan litar terbuka / litar


pintas

di dlaam litar medan di

dan betulkan. Gunakan penunjuk kutub

motor
Perubahan beban terlalu

(polarity indicator) utnuk emngesan litar


Rujuk kepada bahagian mekanikal bagi

ketara

mengawal beban.

Motor panas di bahagian-bahagian tertentu


NO

SEBAB-SEBAB KEMUNGKINAN

TINDAKA
N

Panas di startor yang mungkin


1

2
3

disebabkan oelh rotor

Periksa kedudukan rotor. Alas ditukar, jika

yang terkeluar dari titik

perlu bagi memebetulkan rotor kepada

pusat (Off- Centre)

titik pusatnya

Litar terbuka di satu fasa

Periksa di fasa yang rosak dan


perbetulkan
Ini berpunca dari litar pintas. Gelung yang

Panas bertumpu kepada


satu atau lebih gelung
motor

Panas bertumpu
digelung medan

rosak boleh dikeluakan dari litar sebagai


langkah pembetulan sementara
(temporaray
repair)
Tukar atau perbetulkan
gelung tersebut
oleh
kerana ia berpunca dari litar pintas di
gelung. Kepanasan tersebut juga boleh
berpunca dari arus medan yang
mempunyai nilai yang tinggi. Kurangkan
arus kepada nilai yang tercatat di pelit

Motor panas di semua bahagian


NO

SEBAB-SEBAB KEMUNGKINAN

Beroperasi didalam
lebihan beban yang
tinggi
Pengujian (exitation) tidak

mengikut seperti dipelit


nama atau tidak ada

TINDAKA
N
Rujuk kepada bahagian mekanikal untuk
mengawal beban. Jika beban tidak boleh
dikurangkan, motor hendaklah ditukar
kepada yang lebih besar. Nilaikan tahap
geseran di atas serta keupayaan
pelinciran
Laraskan pengujaan mengikut nilai dipelit
nama

pengujaan lansung.
Suhu disekitar motor adalah
tinggi dari nilai suhu
3

yang boleh diterima


oleh motor mengikut
rekaan motor tersebut.
Ruang udara dimotor

tersumbat denfgan habuk


atau lain-lain bahan

Adakan kawasan di mana ia dapat


memberi suhu yang berpatutan
kepada motor

Bersihkan motor di bahagian ruang


udara tersebut

4. Motor Arus Terus


Motor tidak dapat di hidupkan
NO
1

SEBAB-SEBAB KEMUNGKINAN
Litar terbuka di

TINDAKA
N
Periksa perintang penghidup, dan

system kawalan

perhatikan jika ada susi terbuka atau

Voltan di punca rendah

fus
terputus.voltan bekalan dengan voltan
Bandingkan
dipelit nama dan ubah jika perlu
Bandingkan beban yang dikadarkan
dengan

Lebihan beban di motor

beban yang sebenar ke atas mesin yang


dipandu (pam, pemampat dan
sebagainya). Kurangkan beban. Jika ini
tidak boleh dilkukan, gantikan dengan
Sahkan ini dengan mengasingkan motor
dari dipandu. Catatkan rintangan kepda
putaran rotor dan kenaikan suhu.

Terdapat geseran dalam


yang amat ketara di
motor

Periksa pelinciran di
alas atau sesuatu gegas yang terlalu
ketat. Baiki apa yang perlu. Jika terdapat
juga geseran,
buka motor dan periksa kawalan
(clearance) dan gegas bagi tiap-tiap
bahagian. Jiaka ia berpunca dari aci

Motor mengeluaran arka-arka yang besar di berus karbon


NO

SEBAB-SEBAB KEMUNGKINAN

TINDAKA
N
Bersihkan dan canaikan komutator dan
berus

Permukaan komutator

karbon. Tentukan kedudukan berus

tidak berada di dalam

karbon dengan betul. JANGAN GUANKAN

keadaan baik

KAIN EMERY. Habuknya berlogam dan


akan menyebabakan pentasan (short)
Ini akan membentuk gegaran yang kuat.

Angker (armature)
tidak seimbang

Asingkan motor dengan mesin dan


pastikan gegaran itu berpunca dari motor
dan bukan dari mesin. Angker hendaklah
diseimbangkan semula.

Litar pintas di motor

Uji untuk pintasan (short) di angker.


Bersihkan
dari cebisan bahan logam yang bebas di

Berus kabon tidak

mana mungkin telah terkumpul dicelahBersihakn berus serta

diletakkan dengan betul

pemegangnya dan letakkannya

Cat atau bahan kimia


mendap di atas komutator

dengan betul
Bersihkan
dengan sempurna. Anggapkan
motor
digantikan dengan motor yang direka
untuk dikendalikan dengan terhindar dari
pencemaran udara.

Motor hidup tetapi geganti beban lampau terpelantik dengan


serta
merta dan motor berhenti
NO

SEBAB-SEBAB KEMUNGKINAN

Medan electromagnet
digelung lemah atau tiada

TINDAKA
N
Bagi motor yang mempunyai kawalan
kelajuan
(adjustable-speed) periksa perintang
(rheostst). Jika terdapat setting yang tidak
betul atau ada dilaraskan. Periksa gelung
medan utnuk mengesan litar terbuka

Beban melebihi daya


kilas mula motor

serta sambungan dawai longgar atau


Gantikan dengan motor yang boleh
menganggung beban ketika mula dari
ketika kendalian.

Motor beroperasi pada kadar kelajuan yang tinggi ketika beban


penuh
NO

SEBAB-SEBAB KEMUNGKINAN
Berus karbon tidak berada

dikedudukan neutral
tetapi di belakang neutral

TINDAKA
N
Perbetulkan berus kepda kedudukan
neutral

Voltan lebih tinggi dari

Periksa voltan dipunca dan bandingkan

yang dikadarkan

dengan pelit nama

Medan gelombang motor


lemah

Periksa punca negative yang dibumikan.

Motor tidak mencapai kelajuan yang dikadarkan ketika ada beban


NO
1

SEBAB-SEBAB KEMUNGKINAN
Motor didalam keadaan

TINDAKA
N
Bandingkanbeban yang dikadarkan
dengan

lebihan beban

beban yang sebenar. Kurangkan beban


atau gantikan dengna motor yang
Periksa voltan bekalan dn voltan yang
terdapat

Voltan rendah

dipelit nama. Jika ia terlalu rendah,


periksa rintangan di bahagian yang

Berus karbon tidak berada di

menyebabakan

susutan

voltan

neutral yang tepat,


3

terutama bagi yang agak


lama tidak disenggarakan
di mana ia akan
mendahului neutral.

Perbetulkan berus kepda kedudukan


neutral.

Ujian-Ujian yang dilakukan selepas Motor Rombak


Rawat.
1.

Ujian penebatan ( Bacaan mestilah melebihi 1M.

2.

Ujian Keterusan Gelung

3.

Ujian Kekutuban

4.

Bekaolan seketika untuk memastikan pusingan motor

5.

Bekalan sepenuhnya untuk memastikan: Bunyi normal


Getaran
Suhu pada bahagian motor