58-8.

$1
Semasa saya melaksanakan kajian ini, saya telah membuat rujukan daripada beberapa pihak antara pihak yang saya telah rujuk ialah : i) ii) iii) iv) Pejabat Daerah Kota Setar Majlis Bandaraya Alor Setar Perpustakaan Negeri Penduduk Tempatan

58086$1
Penduduk di Pekan Alor Janggus terdiri daripada pelbagai kaum . Dari segi jumlahnya kelihatan tidak jaun berbeza . Kebanyakan mereka tinggal dirumah kampong dan taman serta bercampur gaul pelbagai pekerjaan untuk mencari rezeki . Kebanyakan bekerja sebangai pesawah . Sebagai rumusannya , melalui kajian ini saya dapat memahami migrasi dalaman penduduk di Pekan Alor Janggus dengan lebih jelas. Saya berbangga dapat hidup dikalangan masyarakat yang aman dan sentosa dan pelbagai kaum . Penduduk dikawasan Alor Janggus padat . Disini terdapat pelbagai kemudahan awam untuk memenuhi keperluan para penduduk . Jalan raya yang menghubungkan kawasan ini dengan bandar-bandar utama seperti , Alor Setar ,Sungai Petani ,dan ,Kangar

%25$1*62$/ 6(/,',.
NAMA: JANTINA: KAUM:

JENIS MIGRASI: STATUS PERKAHWINAN: PENDIDIKAN:

%25$1*62$/ 6(/,',.
NAMA: JANTINA: KAUM:

JENIS MIGRASI: STATUS PERKAHWINAN: PENDIDIKAN:

%25$1*62$/ 6(/,',.
NAMA: JANTINA: KAUM:

JENIS MIGRASI: STATUS PERKAHWINAN: PENDIDIKAN:

%25$1*62$/ 6(/,',.
NAMA: JANTINA: KAUM:

JENIS MIGRASI: STATUS PERKAHWINAN: PENDIDIKAN:

%25$1*62$/ 6(/,',.
NAMA: JANTINA: KAUM:

JENIS MIGRASI: STATUS PERKAHWINAN: PENDIDIKAN:

%25$1*62$/ 6(/,',.
NAMA: JANTINA: KAUM:

JENIS MIGRASI: STATUS PERKAHWINAN: PENDIDIKAN:

BILANGAN RESPONDEN:
BIL NAMA JANTINA KAUM STATUS PENDIDIKAN

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.