Anda di halaman 1dari 4

Proses Persediaan

Boleh add on: 1. penyediaan kerangka projek sejarah lisan


2. menyediakan senarai orang yang hendak
diwawancara
3. melakukan langkah formal bagi mengenali
orang yang hendak diwawancara melalui:
a) mengadakan pertemuan pra wawancara
b) membuat penyelidikan latar belakang

Mengenalpasti orang sumber


- Latar belakang
- Pengalaman
- Motif
- Pendidikan
- Umur
- Hubungan dengan komuniti atau institusi

Teknik mengumpul sumber


lisan
Membuat temujanji dengan orang sumber
Mengenalpasti cara rakaman (audio atau video)
Penyediaan tempat dan alatan seperti kamkoder, perakam
suara, kamera, tripod, mikrofon dan sebagainya)
Penemu bual bertanya soalan supaya orang sumber
menceritakan peristiwa sejarah
Disokong dengan bahan-bahan bantu yang membantu
sesuatu cerita (gambar, peta dan sebagainya)
Jurugambar atau jururakam merakam sepanjang proses
wawancara

Proses rakaman
Proses penyalinan bahan rakaman
Dari kamera/perakam suara kepada komputer
Membuat penyuntingan jika perlu
Buat salinan pendua ke dalam CD sebagai backup

Membuat transkrip dan dokumentasi


Menyusun semula dalam laras ayat yang menepati pelbagai konsep sejarah
Membuat semakan melalui pelbagai bahan bertulis yang lain (banding
silang)
Keperluan keterangan saksi melalui banding silang seseorang saksi
(Memubual lebih daripada seorang saksi)
Menulis semula sesuatu peristiwa dengan memasukkan pelbagai konsep
sejarah
Menerbitkan transkrip, dokumentasi dan hasil kajian

Anda mungkin juga menyukai