Anda di halaman 1dari 6

Matapelajaran

Pendidikan Jasmani

Kelas

Tahun 2

Tajuk

Konsep pergerakan
-

Kesedaran ruang

Masa

0740-0810 pagi

Standard Pembelajaran

1.1.1 Melakukan pergerakan ke ruang am yang


telah ditetapkan
2.1.1 Membezakan pergerakan mengikut ruang
5.1.1 Membuat persediaan diri sebelum, semasa dan selepas melakukan aktiviti Pendidikan
Jasmani

Objektif Pembelajaran

Berkebolehan melakukan pelbagai pergerakan berdasarkan kesedaran ruang

EMK

Kreativiti & inovasi

Bahan Bantu Belajar

Pundi kacang, skital, gelung, wisel, raga

Refleksi

7 orang murid dapat mencapai standard yang ditetapkan

Masa
Permulaan
( 5 minit )

Kandungan
1. Memanaskan badan

Aktiviti
1. Bergerak dalam ruang terbuka bergerak bebas
ke pelbagai arah seperti burung sambil
mengeluarkan bunyi tanpa melanggar rakan.

Catatan

2. Regangan dari kepala ke kaki


Perkembangan
( 10 minit )

1. Bergerak tanpa halangan

2. Bergerak berhalangan

a. Murid bergerak dalam ruang sempit yang


ditetapkan tanpa halangan
b. Murid bergerak dalam ruang yang lebih luas
tanpa halangan
c. Murid bebas memilih jenis pergerakan dan bunyi
binatang yang mereka suka
a. Murid bergerak dalam ruang sempit tanpa
melanggar skital
b. Murid bergerak dalam ruang yang lebih luas
dengan melalui gelung dan melanggar skital

Skital
gelung

c. Murid bebas memilih jenis pergerakan dan bunyi


binatang yang mereka suka
Kemuncak
( 10 minit )

1.

Permainan kecil

1. Murid dibahagikan kepada 3 kumpulan


2. Setiap kumpulan perlu melalui skital tanpa
melanggarnya

3. Setiap kumpulan juga perlu melalui 2 gelung


yang dipegang oleh rakan

Skital
Gelung

4. Murid akan terus berlari mendapatkan pundi


kacang dan berpatah balik melalui laluan yang
sama dan memasukkan pundi kacang tersebut
ke dalam raga

5. Murid lain akan mengulangi aktiviti yang sama.


6. Pasukan yang berjaya mendahului dikira
sebagai pemenang
Penutupan
( 5 minit )

1. Penyejukan Badan

1. Murid menjalankan aktiviti penyejukan badan


2. Guru membuat kesimpulan

Pundi kacang
Raga

PENTAKSIRAN BERASASKAN SEKOLAH


TAJUK

BAN
D

Kesedara
n Ruang

STANDARD
KANDUNGA
N
1.1 Konsep
Pergerakan

STANDARD
PEMBELAJARA
N
1.1.1 Melakukan
pergerakan ke
ruang am yang
telah ditetapkan.

DESKRIPTO
R

EVIDENC
E

Melakukan
kemahiran
pergerakan
asas yang
mudah

B1D1E1

SENARAI SEMAK MURID YANG BERKEBOLEHAN MELAKUKAN PELBAGAI PERGERAKAN BERDASARKAN KESEDARAN
RUANG
Bil
1
2

Nama
A
B

Ruang Sempit

Ruang Luas

3
4
5
6
7

C
D
E
F
G