Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MATEMATIK

Tarikh

26 Jun 2015

Masa

10.10am 11.10am (60 minit)

Tahun

4 Efisien

Bilangan Murid
Matapelajaran

:
:

/46
Matematik

Bidang Pembelajaran

Sukatan Dan Geometri

Tajuk

Masa Dan Waktu

Standard Kandungan

Murid dibimbing untuk:


11.5 Pembahagian melibatkan masa.

Standard Pembelajaran

Murid berupaya untuk :


(i) Membahagi melibatkan:
(a) hari dan jam,
(b) minggu dan hari,
(c) tahun dan bulan,
dengan nombor satu digit tanpa dan dengan penukaran unit.

Pengetahuan Sedia Ada

Murid telah belajar pembahagian masa pada tahun 3.

Bahan Bantu Belajar

Buku teks, papan putih, kertas soalan kumpulan, lembaran kerja

Nilai

Strategi

Berpusat guru, murid dan bahan

KB

Hubungkait dan menyelesaikan masalah

EMK

Kreativiti & Inovasi

Berani mencuba, berdisiplin, semangat kerjasama

Fasa dan waktu

Isi Kandungan dan Cadangan Aktiviti

Persediaan

a. Guru bertanya murid apa yang telah


mereka pelajari dalam kelas sebelum

( 5 min)

ini.

Cadangan Komunikasi

Catatan

Soalan

Strategi : berpusatkan
i. Apakah yang dipelajari dalam kelas guru, murid dan bahan
sebelum ini?

Bahan Bantu Belajar:

b. Guru mengaitkan simbol bahagi

Papan putih gambar

dengan pembelajaran hari ini iaitu

simbol bahagi

pembahagian masa.

c. Guru menulis tajuk yang ingin

Nilai :
i. Apakah simbol ini?

dipelajari pada hari ini di papan putih.

KB :

d. Bersoal jawab dengan murid

Menganalisis, dan
menjana idea

mengenai pertukaran unit dalam


masa, iaitu:
1 hari = 24 jam
1 minggu = 7 hari
1 tahun = 12 bulan

e. Minta murid menjawab soalan


spontan yang diberikan oleh guru
berkaitan pembahagian masa.
10 jam 5 =
90 minggu 10 =
24 hari 6 =

Berani mencuba

i. Berapa jam dalam 1 hari?


ii. Berapa hari dalam 1 minggu?
iii. Berapa bulan dalam setahun?