Anda di halaman 1dari 15

SEKOLAH KEBANGSAAN DANAU KOTA

JALAN 2/23E, TAMAN DANAU KOTA


53300 SETAPAK, KUALA LUMPUR

PERANCANGAN STRATEGIK PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL


2015 2017
SK DANAU KOTA, SETAPAK, KUALA LUMPUR

Disediakan oleh : PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL SK Danau Kota, Setapak, Kuala Lumpur

sPeCt Bidang/Unit Kurikulum Akhir Tahun 2014

Isu / Cabaran Dalam Penambahbaikan


Sekolah (Susun Ikut Jurang Terbesar)

Murid masih belum menguasai


kemahiran mewarna

Murid tidak serius dalam menghasilkan


lukisan yang kreatif

Kekangan waktu yang tidak mencukupi

Alat Semakan Program Sekolah


Eliminate
(Hapuskan)

Raise
(Tambah)

Program Kecemerlangan Sekolah Yang


Dilaksanakan (Berdasarkan Isu /
Cabaran)
1

1,2

2
3

Murid kurang menggunakan ton warna


dengan baik

4
Reduce
(Kurangkan)

Create
(Wujudkan)
1)
2)

3)
4)

Bengkel kepada muridmurid


Mengadakan
pertandingn melukis
dan mewarna kalangan
guru dan murid
Mengadakan pameran
hasil kerja murid
LADAP di kalangan
guru-guru

Sustain (Kekalkan)

Anugerah Ketua Panitia


Anugerah Guru Besar SKTPSP
Anugerah Seni Visual Taman Pantai Sepang
Putra
In House Training PSV / DSV
Membina Arca (Sempena Bulan Panitia Seni)

1, 2, 3

ANALISIS PERSEKITARAN (SWOT/SWOC)


BIDANG/UNIT*:KURIKULUM-PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL
2014-2016
KEKUATAN

Dalaman

S1 - Galakkan dan sokongan daripada


pihak pentadbir sekolah bagi setiap
aktiviti yang dilaksanakan.
S2 Guru terlatih Pendidikan Seni
Visual

Luaran

S3 Guru bermotivasi tinggi dan


kreatif
PELUANG
01 - Mempunyai perhubungan yang baik di
antara murid-murid, guru, ibu bapa serta
kakitangan sekolah.
02- Peruntukan PCG Pendidikan Seni Visual oleh
KPM
CABARAN:
C1: Murid tidak serius dalam menghasilkan
lukisan yang kreatif
C2: Ibu bapa kurang prihatin dan sibuk dengan
urusan kerja

KELEMAHAN
W1 Guru kurang menyediakan bahan bantu
belajar(BBM)
W2- Guru tidak memanfaatkan kemahiran
yang ada
W3-Guru tersasar dari mengikut Rancangan
Pengajaran Tahunan yang telah disediakan

Strategi SO

Strategi WO

S2 + 01

W2 + 02

Meningkatkan kemahiran murid


terhadap subjek dengan kerjasama
antara guru, ibubapa serta kakitangan
sekolah
Strategi SC
S3 + C1

Meningkatkan minat dan kemahiran murid


terhadap subjek Pendidikan Seni Visual dengan
Bahan Bantu Belajar yang boleh diperolehi
melalui PCG Panitia.

Memastikan P d P dijalankan dengan


berkesan melalui perkongsian
kemahiran dan pengalaman di
kalangan guru.

Strategi WC
W2 + C1
Meningkatkan penggunaan Bahan Bantu
Belajar (BBM) semasa sesi P d P

PELAN STRATEGIK 2015- 2017


BIDANG KURIKULUM : PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL
ISU

Secara
purata
peratus
murid yang
mendapat
gred A
adalah
sederhana.

MASALAH

Murid masih
belum
menguasai
kemahiran
mewarna.
Murid tidak
serius dalam
menghasilkan
lukisan yang
kreatif.
Murid kurang
menggunakan
ton warna
dengan baik
Guru kurang
kemahiran
seni.

MATLAMAT PROGRAM/STRATEGI

Meningkatkan
purata
peratus murid
mendapat
gred A dalam
Peperiksaan
Akhir Tahun
sehingga 75%
Mengurangkan
bilangan
murid gagal.
Meningkatkan
peratus murid
mendapat
band lebih
baik.
Meningkatkan
kemahiran
guru dalam
seni visual.

Anugerah Ketua Panitia


In House Training PSV /
DSV

SASARAN PRESTASI
TOV

2015

2016

ETR 2017

PETUNJUK
PENCAPAIAN
(KPI)

49.9%

54.2%

63.3%

75%

% GRED A

Teras Strategik

Meningkatkan
prestasi akademik

Isu-Isu
Strategik

Peratus murid yang


mendapat gred A
adalah sederhana

Tiada murid mendapat


band 6

Strategi

Pelan Tindakan

Meningkatkan peratus Meningkatkan peratus


murid yang mendapat murid mendapat gred A
gred A
dalam Peperiksaan Akhir
Tahun sehingga 70%

Meningkatkan peratus
murid mendapat band
lebih baik

Meningkatkan peratus
murid mendapat tahap 5
dan 6
Meningkatkan peratus
murid mendapat band 5
dan 6

Meningkatkan mutu Sekolah hanya


kursus dalaman (in mempunyai seorang
house training) bagi guru opsyen PSV
guru yang mengajar
PSV / DSV

Meningkatkan jumlah
guru yang boleh
mengajar KSSR PSV /
DSV melalui in house
training

KPI

% Gred A

%
%
%
%
%
%

Sasaran

Band
Band
Band
Band
Band
Band

6
5
4
3
2
1

% Tahap
% Tahap
% Tahap
% Tahap
% Tahap
% Tahap

6
5
4
3
2
1

Meningkatkan jumlah guru Bilangan Guru


yang boleh mengajar dan
yang mengajar
berminat mengajar KSSR PSV / DSV bukan
PSV / DSV melalui in
opsyen
house training kepada
tahap separa mahir dan
mahir

TOV

2014

2015

2016

30%

53%

57%

70%

1%
8%
58%
33%

3%
10%
57%
30%

5%
12%
56%
27%

10

6%
57%
37%

PELAN TAKTIKAL 2015


BIDANG KURIKULUM : PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL
Nama Strategi

: Pengukuhan dan Pemulihan Murid

Matlamat

: Meningkatkan purata peratus murid mendapat gred A dalam Peperiksaan Akhir Tahun sehingga 70%.
: Meningkatkan peratus murid mendapat band lebih baik [ band 4-6]
: Mengurangkan bilangan murid gagal.

Bil

Program/Projek

Objektif

Tanggungjawab Tarikh/Tempoh

Kos/Sumber

KPI

TOV

Sasaran

1 Anugerah Ketua Panitia

2 Anugerah Guru Besar SKDK

3 Anugerah Seni Visual SK


Danau Kota

Untuk
menggalakkan
murid bersaing
secara sihat
bagi
menghasilkan
karya terbaik
dalam setiap
aktiviti
pembelajaran.

1. Ketua Panitia Pemantauan: Sijil


2. Setiausaha Jan Okt
200 sijil
Panitia
(RM100)
3. Guru yang
Pemberian
mengajar
anugerah:
subjek PSV /
Perhimpunan
DSV
rasmi Bulan 5

Sebagai
1. Ketua Panitia Pemantauan:
galakan kepada 2. Setiausaha Jan Okt
murid yang
Panitia
menerima
3. Guru yang
Pemberian
Anugerah
mengajar
anugerah:
Ketua Panitia subjek PSV /
Perhimpunan
sebanyak 4 kali DSV
rasmi Awal
dalam bidang
bulan 10
berasingan.
Sebagai
1. Ketua Panitia Pemantauan:
galakan kepada 2. Setiausaha Jan - Okt
murid yang
Panitia
menerima
3. Guru yang
Pemberian
Anugerah Guru mengajar
anugerah:
Besar sebanyak subjek PSV /
Hari Anugerah
1 kali dan
DSV
Cemerlang
sekurang(Akademik)
kurangnya 1
lagi Anugerah
Ketua Panatia

Menambah peratus
murid yang mendapat
A / tahap 4 / band 4
bagi setiap aktiviti
pembelajaran

Murid
Tahun
1-6

Tahun
aktiviti x
murid
6 12 x 10
5 15 x 10
4 18 x 10
3 13 x 10
2 11 x 10
1 12 x 10

Sijil (RM35)

Menambah peratus
murid yang mendapat
A / tahap 5 /band 5
pada akhir tahun

Murid yang Tahun


mendapat 6 - 10
Anugerah 5 - 12
4 10
Ketua
3 12
Panatia
2 12
1 12

Sijil
Hasil karya
dipamerkan
dan
dibingkaikan
(RM240)
Wang RM20
(RM120)

Menambah peratus
murid yang mendapat
A / tahap 6 /band 6
pada akhir tahun

Murid yang Tahun


men-dapat 6- 2
Anugerah 5 - 2
Guru Besar 4 2
32
22
1-2

4 In House Training PSV / DSV

Untuk
meningkatkan
jumlah guru
yang boleh
mengajar KSSR
PSV / DSV
melalui in
house training

1. GPK
Januari
Kurikulum
September
2. Ketua Panitia
3. Setiausaha
Panitia
4. Guru yang
mengajar
subjek PSV /
DSV

Tiada kos
(Menggunakan
ABM dan BBM
sedia ada)

Meningkatkan jumlah 6 / 7 orang


guru yang boleh
guru
mengajar dan
berminat mengajar
KSSR PSV / DSV kepada
tahap separa mahir
dan mahir

PELAN OPERASI
PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL

Sekolah Sekolah Kebangsaan Danau Kota, Setapak, Kuala Lumpur


Unit Panitia Pendidikan Seni Visual
KKurikulum Anugerah Ketua Panitia
Program/Projek
Objektif Untuk menggalakkan murid bersaing secara sihat bagi menghasilkan karya terbaik dalam setiap aktiviti pembelajaran
Tarikh/Tempoh Januari Oktober 2014 (Pemantauan.) Anugerah diberi pada bulan Mei semasa perhimpunan rasmi
Kumpulan Sasaran Semua murid

Tanggungjawab

Proses Kerja

1.Ketua Panitia
2. Setiausaha Panitia
3. Guru yang mengajar subjek PSV / DSV
Taklimat Program
1.1 Penerangan tentang perjalanan program
1.2 Perlantikan penyelaras program
2.1 Kenalpasti kumpulan sasaran
- Semua murid tahun 1 - 6
3 Perbincangan bersama guru-guru PSV / DSV
4. Pelaksanaan Aktiviti
4.1 Program dijalankan mengikut jadual yang ditetapkan

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)
Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)


hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan
Penambah- Berdasarkan
program (semasa dan akan datang).
baikan

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

PELAN OPERASI

Tarikh:

PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL

SekolahSekolah Kebangsaan Danau Kota, Setapak, Kuala Lumpur.


Unit Panitia Pendidikan Seni Visual
Program/Projek Anugerah Guru Besar SKDK
Objektif Sebagai galakan kepada murid yang menerima Anugerah Ketua Panitia sebanyak 4 kali dalam bidang berasingan
Tarikh/Tempoh Januari Oktober 2014 (Pemantauan.) Anugerah diberi awal bulan Oktober semasa perhimpunan rasmi
Kumpulan Sasaran Penerima Anugerah Ketua Panitia

Tanggungjawab

Proses Kerja

1.Ketua Panitia
2. Setiausaha Panitia
3. Guru yang mengajar subjek PSV / DSV
Taklimat Program
1.1 Penerangan tentang perjalanan program
1.2 Perlantikan penyelaras program
2.1 Kenalpasti kumpulan sasaran
- Murid yang menerima Anugerah Ketua Panatia sebanyak 4 kali dalam bidang berasingan.
3 Perbincangan bersama guru-guru PSV / DSV
4. Pelaksanaan Aktiviti
4.1 Program dijalankan mengikut jadual yang ditetapkan

Kekangan (Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)
Pemantauan (Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)
Penilaian (Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)
hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program
Penambah- Berdasarkan
(semasa dan akan datang).
baikan

Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

PELAN OPERASI
PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL

SekolahSekolah Kebangsaan Danau Kota, Setapak, Kuala Lumpur


Unit Panitia Pendidikan Seni Visual
Program/Projek Anugerah Seni Visual SK Danau Kota
Objektif Sebagai galakan kepada murid yang menerima Anugerah Guru Besar sebanyak 1 kali dan sekurang-kurangnya 1 lagi Anugerah
Ketua Panatia
Tarikh/Tempoh Januari Oktober 2015 (Pemantauan.) Anugerah diberi di Hari Anugerah Cemerlang (Akademik)
Kumpulan Sasaran Penerima Anugerah Guru Besar

Tanggungjawab

1.Ketua Panitia
2. Setiausaha Panitia
3. Guru yang mengajar subjek PSV / DSV

Proses Kerja Taklimat Program

1.1 Penerangan tentang perjalanan program


1.2 Perlantikan penyelaras program
2.1 Kenalpasti kumpulan sasaran
- Murid yang menerima Anugerah Guru Besar sebanyak 1 kali dan sekurang-kuranganya 1lagi Anugerah Ketua Panatia
3 Perbincangan bersama guru-guru PSV / DSV
4. Pelaksanaan Aktiviti
4.1 Program dijalankan mengikut jadual yang ditetapkan

Kekangan
Pemantauan
Penilaian
Penambahbaikan

Nama Penilai:

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Tandatangan Penilai:

PELAN OPERASI

PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL

SekolahSekolah Kebangsaan Danau Kota, Setapak, Kuala Lumpur


Unit Panitia Pendidikan Seni Visual
Program/Projek In House Training PSV / DSV
Objektif Untuk meningkatkan jumlah guru yang boleh mengajar KSSR PSV / DSV melalui in house training
Tarikh/Tempoh Januari September 2015
Kumpulan Sasaran 5/6 orang guru

Tarikh:

Tanggungjawab

1. GPK Kurikulum
2. Ketua Panitia
3. Setiausaha Panitia
4. Guru yang mengajar subjek PSV / DSV

Proses Kerja Taklimat Program

1.1 Penerangan tentang perjalanan program


1.2 Perlantikan penyelaras program
2.1 Kenalpasti kumpulan sasaran
- Guru-guru yang mengajar PSV / DSV pada tahun semasa dan guru yang berminat
3 Perbincangan bersama guru-guru PSV / DSV
4. Pelaksanaan Aktiviti
4.1 Program dijalankan mengikut jadual yang ditetapkan

Kekangan
Pemantauan
Penilaian
Penambahbaikan

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)

(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Nama Penilai:
Sektor/PPD/Sekolah
Bidang/Unit
Program/Projek
Objektif
Tarikh/Tempoh
Kumpulan Sasaran

Tandatangan Penilai:
PELAN OPERASI JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2014
Sekolah Kebangsaan Taman Pantai Sepang Putra, Sg Pelek, Selangor
Kurikulum/Panitia PSV DSV
Membina Arca (Sempena Bulan Panitia Pendidikan Seni Visual)
Untuk memupuk minat murid berfikir secara kreatif
Januari September 2014
Semua murid

Tarikh:
JADUAL 3
JPS/SJK-PS/03

Tanggungjawab

1. GPK Kurikulum
2. Ketua Panitia
3. Setiausaha Panitia
4. Guru yang mengajar subjek PSV / DSV

Proses Kerja Taklimat Program

1.1 Penerangan tentang perjalanan program


1.2 Perlantikan penyelaras program
2.1 Kenalpasti kumpulan sasaran
- Tahun 1 (menggambar teknik lukisan)
- Tahun 2 (menggambar - teknik gosokan)
- Tahun 3 (menggambar teknik garisan selari)
- Tahun 4 (menggambar teknik lukisan)
- Tahun 5 (membentuk dan membina assemblaj) arca kecil
- Tahun 6 (membentuk dan membina assemblaj) arca besar (berkumpulan)
3 Perbincangan bersama guru-guru PSV / DSV (Tahun 5 dan 6)
4. Pelaksanaan Aktiviti
4.1 Program dijalankan mengikut jadual yang ditetapkan

Kekangan
Pemantauan
Penilaian
Penambahbaikan
Nama Penilai:

(Tulis masalah semasa atau selepas program dilaksanakan bila pemantauan dilakukan atau sepanjang program)
(Oleh siapa dan bagaimana pemantauan dilakukan serta ulasan setiap bulan)

(Selepas program dilaksanakan perlu dicatatkan pencapaian berbanding objektifnya)

Berdasarkan hasil penilaian/pemerhatian, nyatakan penambahbaikan setiap tiga bulan untuk meningkatkan keberkesanan program (semasa dan akan datang).

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM JPN/PPD/SEKOLAH TAHUN 2014


Sektor/PPD/Sekolah SK Taman Pantai Sepang Putra
Bidang/Unit Kurikulum Pendidikan Seni Visual

JADUAL 4
JPS/SJK-PS/04

Bil
1

Program/Projek
Skor A

Tempoh
Pelaksanaan

Tarikh
Pemantauan

Feb Ogos
2014

22/5/14,
15/6/14,
15/8/14, oleh
GB/PK

Penilaian
Keberkesanan
Program
Mendapat sambutan dan
telah capai 75% objektif,
dengan 17% peroleh A

Cadangan
Penambahbaikan

Catatan

Masa program perlu


ditambah dari 40 ke 60
minit

Boleh dilaksana pada


2014

2
3
4
Nama Penilai:

Tandatangan Penilai:

Tarikh:

Nota Jadual 4:
1. Semua maklumat/catatan dari bahagian kedua pelan operasi perlu ditaip dalam Jadual 4 seperti contoh pada barisan pertama.

ah

014

PENILAIAN & MAKLUM BALAS PRESTASI PELAKSANAAN STRATEGI TAHUN 2014-6

MISI

Melestarikan sistem Pendidikan yang Berkualiti untuk


membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara

VISI

Pendidikan Berkualiti Insan


Terdidik Negara Sejahtera

Sektor/PPD/Sekolah Sekolah Taman Pantai Sepang Putra, Sg Pelek, Selangor


Bidang/Unit Kurikulum Pendidikan Seni Visual
Sasaran Prestasi
Inisiatif/Tindakan,
Matlamat/Objektif
KPI
Program/Projek
TOV 2014 2015 2016
Memastikan
Emas Sepuluh, Kelas
pencapaian kurikulum
Bilangan semua A
20
30
35
45
elit dsb...
meningkat

2014
30

JADUAL 5
JPS/SJK-PS/05

Prestasi Sebenar
2015 2016
Catatan
32

44

Ulasan:........................................................................................................................................
Disediakan Oleh:

Tandatangan:

Tarikh:

Nota Jadual 5:
1. Maklumat sasaran dari Jadual 1, nama program/aktiviti yang telah dijalankan dan prestasi pencapaian sebenar (seperti penilaia n dalam jadual 4)
perlu diisi dalam Jadual 5 seperti contoh pada barisan pertama.
2. Ulasan yang sesuai terutamanya bila sasaran tidak dicapai perlu diberikan oleh pelaksana program/aktiviti.

5 | Format Perancangan Strategik Sekolah


ah Negeri Selangor Mulai 2014
014