Anda di halaman 1dari 45

ADAB-ADAB KETIKA BERDOA

:

Sabda Rasulullah SAW:

"Doa adalah ibadah".(HR Imam Bukhari)


MUKADDIMAH:

Allah SWT berfirman:Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, maka (jawablah),
bahawasanya Aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang
berdoa apabila ia memohon kepada-Ku, maka hendaklah mereka itu memenuhi
(segala perintah) Ku dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku, agar mereka
selalu berada dalam kebenaran. (Al Baqarah / 2: 186)
Doa termasuk salah satu jenis ibadah yang paling utama. Baginda Rasul SAW. Bersabda: Doa adalah
otak ibadah. Dan berdasarkan ayat diatas semua doa pasti akan dikabulkan oleh Allah SWT. Hanya
saja yang perlu diingat bahawa Allah telah membuat beberapa syarat pada penghujung ayat tersebut
agar doa kita dikabulkan-Nya iaitu:

1.Kita mestilah melaksanakan perintah-Nya


2.Kita mestilah beriman kepada-Nya.

ADAB ADAB DOA:

Selain syarat diatas, agar doa kita segera dikabulkan oleh Allah SWT, maka kita mestilah memenuhi
beberapa adab berdoa dibawah ini, antaranya ialah:

1.Kita hendaklah sungguh-sungguh yakin bahawa doa kita akan dikabulkan oleh Allah.

Sabda Rasul SAW:

"Berdoalah kamu kepada Allah, sedangkan kamu benar benar yakin akan
dikabulkan. Dan ketahuilah olehmu bahawa Allah SWT. tidak akan mengabulkan
doa dari hati yang lalai dan tidak bersungguh-sungguh". (HR Tarmizi dan Al Hakim
- Hadis Hasan)
2.Hendaklah tekun dan tidak terburu buru.

Sabda Rasul SAW:

Akan dikabulkan doa hamba selagi ia tidak berdoa dengan dosa atau memutuskan
sllaturrahim selama ia tidak isti'jaal. Lalu baginda ditanya: Ya Rasulallah, apakah
yang dikatakan lstijaal? Jawab Nabi: Dia berkata: Sungguh aku telah berdoa
tetapi tidak juga dikabulkan, lalu ia menyesal dan akhirnya ia tidak berdoa lagi.
(HR Imam Musllm)

3.Berdoa dalam semua keadaan:

Sabda Rasul SAW:

Barangsiapa yang ingin agar Allah mengabulkan doanya ketika ia sedang susah,
maka hendaklah ia memperbanyak doa ketika ia sedang hidup senang. (Hadis
Sahih Riwayat Tarmidzi dan Al Hakim)
4.Tidak mengutuk keluarga dan hartanya:

Sabda Rasul SAW:

Janganlah kamu mengutuk dirimu, dan jangan pula mengutuk anak-anak kamu
dan harta kamu (kerana) ada suatu masa yang jika bertepatan doa kita pada
waktu itu nescaya pasti Allah mengabulkannya. (HR Imam Muslim)
5.Jangan memohon kepada selain Allah:

Sabda Rasul SAW kepada Ibnu Abbas:

Wahai anakku, jlka engkau meminta maka mintalah kepada Allah, dan jika engkau
memohon pertolongan maka mohonlah pertolongan kepada Allah. (Hadis Hasan
Riwayat Tarmidzi)
6.Berdoa dengan suara yang sederhana:

Allah swt berfirman:

Berdoalah kepada Tuhanmu dengar merendah diri dan suara yang lembut,
sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas (tentang
yang diminta dan cara meminta). (Al Araf / : 55)
Sabda Rasul saw:

Kasihanilah dirimu, sesungguhnya kamu tidak memohon kepada yang pekak dan
ghaib, sesungguhnya kamu mohon kepada Yang Maha Mendengar lagi Maha
Melihat. (HR Imam.Bukhari dan Muslim)
7.Memohon dengan Al Asmaa-ul Husna:

Allah swt berfirman:

Hanya milik Allah " asmaa- ul husnaa" itu, maka bermohonlah kepada-Nya dengan
menyebut asmaa-ul husnaa itu dan tinggalkanlah orang orang yang menyimpang
dalam (menyebut) nama nama-Nya. (Al Araf / 7:180)
Rasulullah SAW pernah mendengar seorang lelaki berdoa dalam tasyahhudnya:

Ertinya:

"Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepada-Mu ya Allah Yang Maha Esa lagi
tempat meminta, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak
serupa dengan seorang juapun, kiranya Engkau ampunilah segala dosaku,
sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang". LaIu sabda Nabi:
Sesungguhnya dia telah diampuni, sesungguhnya dia telah diampuni. (Hadis Sahih
Riwayat Abu Daud, An Nasaai)
8.Mengaku berdosa:

Sabda Rasul SAW.: Penghulu istighfaar ialah:

Ertinya: "Ya Allah, Engkau Tuhanku, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, Engkau telah
menciptaku dan aku hamba-Mu, dan aku (terikat) dengan janji-Mu semampu yang aku boleh
(laksanakan), aku memohon perlindungan kepada-Mu dari kejahatan yang aku lakukan, aku mengakui
bahawa semua nikmat yang Engkau berikan kepadaku adalah milikmu, dan aku mengakui terhadap
dosa dosaku, oleh itu ampunilah aku, kerana sesungguhnya tiada yang dapat memberi ampunan
kecuali hanya Engkau". (HR Bukhari)

Fadilatnya Penghulu Istighfar:

Barangsiapa yang membacanya pada waktu siang dengan penuh keyakinan lalu
dia mati sebelum petang maka ia termasuk ahli syurga. Dan siapa yang
membacanya pada waktu malam dengan penuh keyakinan lalu dia mati sebelum
pagi maka ia termasuk ahli syurga. (HR Bukhari)
9.Jangan terikat dengan sajak dalam doa:

Ibnu Abbas menasihati sahabat-sahabatnya:

Jauhilah sajak ketika kamu berdoa, kerana Rasulullah dan para sahabatnya tidak
melakukan perkara demikian. (Hadis Sahih Riwayat Imam Bukhari)
10.Berdoa dengan khusyu' dan merendah diri:

Allah swt berfirman:

Dan sebutlah (nama) Tuhanmu dalam hatimu dengan merendahkan diri dan rasa
takut dan dengan tidak mengeraskan suara, di waktu pagi dan petang, dan
janganlah kamu termasuk orang orang yang lalai. (Al A'raf / 7: 205)
Allah swt berfirman:

Sesungguhnya

mereka

adalah

orang-orang

yang

selalu

bersegera

dalam

(mengerjakan) perbuatan perbuatan yang baik dan mereka berdoa kepada Kami
dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yanq khusyu' kepada
kami. (Al Anbiyaa': 90)
11.Bertaubat dan menjauhkan diri dari segala bentuk dosa:

Rasulullah SAW berkata tentang seorang lelaki yang mengangkat kedua tangannya ke langit, sambil
berdoa:

Ya Tuhanku, Ya Tuhanku, sedangkan makanannya haram, pakaiannya haram, dan


hidup

bergelimang

dengan

perkara

haram

maka

bagaimanakah

doa

akan

dikabulkan Allah? (HR Bukhari dan Muslim)


12.Berdoa dengan amal salih:

Agar doa kita lekas dikabulkan oleh Allah SWT. maka kita boleh berdoa kepada-Nya sambil
bertawassul dengan amal salih yang pernah kita lakukan. Allah sangat suka kita menyebut-yebut amal
salih kita kepada-Nya.

Dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim diceritakan tentang tiga orang yang masuk
kedalam gua kerana hujan lebat. Mereka terkurung di dalamnya kerana batu besar yang jatuh dari
atas gunung menutupi pintu gua tersebut. Mereka berdoa kepada Allah sambil menyebut-nyebut amal
salih masing masing. Doa mereka makbul dan akhirnya selamat keluar.

13.Mengulangi doa sebanyak tiga kali:

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahawa Abdullah Bin Mas'ud berkata: Baginda
Rasulullah SAW. jika berdoa, baginda berdoa sebanyak tiga kali, dan jika baginda memohon baginda
memohon sebanyak tiga kali.

14.Bersalawat kepada Nabi SAW.:

Sabda Rasul saw:

Tiap tiap doa akan terhalang sehingga dia bersalawat kepada Nabi saw. (Hadis
Hasan)
15.Menghadap Kiblat:

Dari Abdullah Bin Mas'ud RA, katanya:

Nabi Muhammad SAW. menghadap ke Ka'bah, lalu beliau berdoa mengutuk


beberapa orang dari golongan Quraisy. (HR Bukhari dan Muslim)
16.Mengangkat kedua-dua tangan:

Abdullah Bin Omar (ra) berkata:

Nabi Muhammad SAW. mengangkat kedua-dua tangannya, lalu baginda berdoa: Ya


Allah, aku berlepas diri kepada-Mu daripada apa yang dilakukan oleh Khalid (dua
kali). (Diriwayatkan oleh Al Bukhari)
Berkata Abu Musa:

Kemudian baginda Rasul SAW. mengangkat kedua-dua tangannya, lalu beliau


berdoa: Ya Allah, ampunilah dosa 'Ubaid Bin 'Amir, dan aku melihat keputihan
ketiak baginda. (HR Imam Bukhari)
17.Berwudhu' sebelum berdoa:

Berkata Abu Musa (ra): Sebelum 'Ubaid Abu 'Amir meninggal dunia, dia telah berpesan kepada aku
agar aku menyampaikan salamnya kepada Nabi Muhammad SAW. dan memohon doanya agar Allah
mengampuni dosa-dosanya. Ketika pesanan tersebut aku sampaikan kepada baginda Rasul saw lalu
baginda menyuruhku agar mengambil sebekas air untuknya. Kemudian beliau berwudhu' dan
mengangkatkan kedua-dua tangannya sambil berdoa: Ya Allah, ampunilah dosa 'Ubaid Abi 'Amir; dan
aku melihat keputihan ketiak baginda. Baginda seterusnya berdoa:

Ya Allah, ampunilah dosa 'Ubaid Abi 'Amir;) dan aku melihat keputihan ketiak baginda. Baginda
seterusnya berdoa): Ya Allah, jadikanlah dia pada Hari Kiamat sebagai orang yang mulia mengatasi
kebanyakan makhluk-Mu.

Lalu aku pun berkata: Mohon ampunan jugalah untuk aku ya Rasulullah. Kemudian baginda berdoa:

Ya Allah, ampunilah dosa dosa Abdullah Bin Qais (Abu Musa), dan masukkanlah
dia ke dalam tempat masuk yang mulia pada Hari Kiamat. (HR Imam Bukhari dan
Imam Muslim)
18.Berdoa sambll menangis:

Dari Abdullah Bin 'Amr Bin Al 'Ash RA, bahawa Nabi Muhammad SAW membaca ucapan Nabi Isa AS.:

Ertinya:

"Sekiranya Engkau seksakan mereka sesungguhnya mereka adalah hamba hamba


Mu, dan sekiranya Engkau ampuni mereka, sesungguhnya Engkau adalah Maha
Mulia lagi Maha Bijaksana". (Al Maidah: 118),
Lalu Rasul SAW. menganqkat kedua dua tangannya dan berdoa :

" Ya Allah, umatku, umatku ", (sambil baginda menangis).

Selanjutnya Allah swt berfirman kepada Jibril (as):

Hai Jibril, pergilah engkau kepada Muhammad, dan katakan kepadanya: "
Sesungguhnya Kami akan meredainya dan umatnya, dan kami tidak akan
menyusahkan kamu ". (HR Imam Muslim)
19.Berdoa sambil merendahkan diri:

Allah SWT. menceritakan tentang keadaan para Nabi ketika mereka memohon kepada-Nya, antaranya:

"Dan (ingatlah kisah) Ayyub, ketika ia menyeru Tuhannya: (" Ya Tuhanku),


sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan Yang Maha
Penyayang diantara semua penyayang". (Al Anbiyaa: 83)
"Dan (ingatlah kisah) Zakaria, tatkala ia menyeru Tuhannya: "Ya Tuhanku,
janganlah Engkau membiarkan aku hidup seorang diri, dan Engkaulah waris yang
paling baik". (Al Anbiyaa: 89)
20.Berdoa pada waktu waktu yang mustajab

Kita meyakini bahawa Allah SWT. telah menetapkan beberapa waktu atau masa yang sangat baik jika
kita berdoa didalamnya. Waktu waktu itu antara lain: Pada malam Lailatul Qadr, pada dua pertiga
malam, setelah solat waktu dan lain lain.

Rasulullah saw pernah ditanya:

Doa yang manakah yang paling didengar (diterima)? Jawab baginda: (Doa) akhir
malam dan setelah solat wajib. (HR Tarmizi Sahih)
Wasallam.

Selepas

habis

mendoakan.

Penutup

kepada

semua

doa

BACA

AYAT

INI....YA

ALLAH

MAKBULKANLAH DOA HAMBA MU INI SUPAYA AKU DAPAT BERIBADAT KEPADA MU, YA
ALLAH.

DOA PENDINDING DIRI


DOA SELAMAT DARI GANGGUAN MANUSIA, JIN DAN
IBLIS.

Maknanya:
Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengawal dan Pemulihara tiap-tiap sesuatu.
in Sha Allah dengan izinNya dengan mengamalkan ayat dari penghujung surah Hud ayat 57
dapat memelihara kita sebaik-baiknya.
YBhg Al-Fadil Ustaz Sharhan Shafie.

DOA BENTENG SANTAU/SANTAU ANGIN/SANTAU TUJU


APA ITU SANTAU ANGIN?
Santau angin secara umumnya merupakan serbuk santau yang mengandungi bahan tajam dan halus
yang

dihembuskan

kepada

mangsa

agar

memasuki

paru-paru

mangsa

tanpa

disedari

dan

mengakibatkan kerosakan paru-paru. Secara saintifiknya kematian berlaku kerana mangsa menghidu
dan menyedut bahan santau ke dalam paru-paru yang lembab dan dengan itu mampu mengakibatkan
kerosakan paru-paru disebabkan bahan tajam bercampur racun yang digunakan. Jika dengan keizinan
Allah Azza Wajalla dapat menghindarkan kita dari perkara buruk ini.
Santau sukar dikesan siapa yang melakukannya kerana ia tidak dilakukan secara berhadapan, tetapi
melalui bersembunyi. Penggunaan bahan-bahan organik dan kaca dalam penyedian santau juga
menyukarkan ia dikesan secara perubatan moden kerana buluh dan serbuk kaca sukar dikesan
samaada melalui X-ray maupun ultrasound.
Doa yang baik diamalkan sebelum keluar rumah, berada di restoran makanan ditempat
yang disyaki pernah banyak berlaku kes-kes santau terutama di hentian rehat.

Mulakan dengan selawat 3x, baca Bismillah dan bacalah doa ini dan insha Allah
dipeliharaNya dengan sebaik-baikNya.

Terjemahannya:
Dan Kami tujukan perbicaraan kepada apa yang mereka telah kerjakan dari jenis amal
(yang mereka pandang baik), lalu Kami jadikan dia terbuang sebagai debu yang
berterbangan.

DOA MEMBATALKAN SIHIR


Doa ini bacakan kepada anggota keluarga atau kepada orang yang terkena sihir pada waktu
kecemasan sekiranya tiada ustaz atau perawat Islam lain yang berdekatan pada masa kejadian
tersebut. Boleh dibaca doa ini terlebih dahulu sebelum mendapatkan rawatan selanjutnya dengan
ustaz atau perawat Islam selepas itu.
Jika anda syak suami atau isteri anda terkena sihir. Bolehlah dibacakan padanya, dihembuskan pada
ubun-ubunnya. InsyaAllah jika sihir yang baru sahaja dikenakan dan belum lagi menjadi teruk pada
peringkat awal. Insyaallah dengan izin Allah SWT boleh sembuh. Lakukan ketika semasa ia tidur. (Jika
ada jin atau makhluk halus dalam tubuh badannya, akan diketahui) kerana makhluk halus akan
menderita serta sakit bila dibaca doa ini).
Jika keadaan sudah menjadi teruk, eloklah bawa berjumpa dengan mereka yang lebih arif tentang
pengubatan ilmu sihir yang terdiri dari ustaz-ustaz di pusat rawatan Islam.
Cara membatalkan sihir.
Ambil wudhuk dahulu sebelum memulakan rawatan.
1. Kemudian Shalawat Nabi 3x.
2. Baca Al-Fatihah 7x.
3. Baca Ayatul Kursi 1x.
4. Dan Kemudian baca doa dibawah ini sebanyak 3x dan dihembuskan pada ubun kepala dan
kemudian diseluruh tubuh. Tekan perlahan pada bahagian yang sakit jika ada sekiranya diberitahu
oleh pesakit. Jika perlu tekan dan ulang baca doa sambil menekan hingga hilang kesakitan. Jika anda
lemah semangat jangan lakukan. Bacaan hendaklah dibaca dengan betul tajwidnya.

Maksudnya: (SURAH YUNUS:AYAT 80 & 81)


80. Setelah datang ahli-ahli sihir itu, Nabi Musa berkata kepada mereka: Campakkanlah
kamu dahulu apa yang kamu hendak campakkan (dari benda-benda yang kamu jadikan
sihir itu)!
81. Setelah mereka campakkan (benda-benda itu), Nabi Musa berkata: Apa yang kamu
datangkan itu, itulah sihir; sesungguhnya Allah akan mendedahkan kepalsuannya (dengan
mukjizat yang dikurniakanNya kepadaku); sesungguhnya Allah tidak akan menjayakan
perbuatan orang-orang yang melakukan kerosakan.

DOA SUPAYA TIDAK DIIKUT OLEH HANTU SYAITAN


KETIKA BALIK MALAM SELEPAS HABIS KERJA-BALIK
DARI KUBUR/BALIK DARI HOSPITAL.
Apabila anda balik ke rumah di tengah malam selepas habis bertugas/kerja syif malam atau selepas
menziarahi saudara yang sakit di hospital. Ataupun balik dari kubur selepas pengebumian ahli
keluarga. Sebelum masuk ke dalam rumah elok dibaca doa ini supaya syaitan, hantu dan jin tidak
akan mengikut anda masuk sekali kedalam rumah anda. Jika anda ada anak kecil mungkin akan
terkena sampuk dan dirasuk makhluk halus ini.
Jika kaki anda kotor, basuh dahulu. Kemudian bacalah 3 Qul dan diikuti dengan doa ini. Iaitu doa
melepaskan diri dari diikut oleh hantu syaitan yang dilaknat. Jika tidak dibaca, ia akan sentiasa
berdamping dengan anda kemana sahaja anda pergi kecuali anda berada dalam masjid atau ketika
hendak solat.

Maksudnya:
Tiada sesuatu diri juapun melainkan ada malaikat yang menjaga (keadaannya serta
menyimpan catatan mengenai segala bawaannya).

DOA RAWATAN UNTUK ORANG YANG TERKENA SIHIR.


Cara merawat ahli keluarga, isteri, suami atau anak-anak yang terkena sebarang sihir
dengan melakukan beberapa amalan ini:
- Solat hajat memohon pertolongan Allah SWT.
- Bacaan Surah Yasiin oleh pasangannya atau dari pihak keluarganya.
- Zikir setiap selepas solat - Ya Aziim sebanyak yang boleh sekurangxnya 100 kali.
- Membaca doa hilangkan sihir.
- Memandikan dan memberi minum pesakit dengan air yang dirugyah.
Diantara sihir-sihir yang paling kerap dikenakan pada kebanyakan mangsa masa sekarang iaitu Sihir
Percintaan.
Tanda-tanda sihir percintaan (guna-guna):

Gelora cinta yang membuak-buak/keterlaluan.

Hasrat yang berlebihan untuk melakukan hubungan seks.

Sukar mengawal cintanya.

Rindu bayang yang berlebihan.

Patuh secara membuta-tuli.

Sebab-sebab berlakunya sihir percintaan (guna-guna):

Timbulnya berbagai-bagai masalah sehingga menimbulkan perselisihan suami-isteri.

Perasaan cemburu seorang wanita. Mereka selalu cemas suaminya akan lagi.

Diantara doa yang baik dibaca pada mangsa:


Baca pada pesakit pada ubunnya sambil mengadap kiblat.
- istihgfar - 3x.
- selawat - 10x
- Al-fathah - 1x.
- ayatul kursi - 10x
- Surah Yunus, ayat 81-82 - 11x. (Doa utk orang kena sihir)
- Penutup doa selawat 10x.

Ulangkan 3/7 hari sehingga kesan sihir itu hilang.


Boleh dibaca pada air dan diberi minum serta mandi pada sebelah pagi dan petang sebelum masuk
waktu maghrib. Pesakit hendaklah membaca selawat nabi - 10x, Ayat kursi - 1x Surah Al-ikhlas
-1x, Surah Al-falak-1x dan surah Annas - 1x semasa dimandikan. Jika pesakit dalam keadaan
teruk. Tukang mandi hendaklah membaca sambil meniup kebahagian kepala terutama ubunnya.
1. Surah Yunus, ayat 81-82

Maksudnya:

81. Setelah mereka campakkan (benda-benda itu), Nabi Musa berkata: Apa yang kamu
datangkan itu, itulah sihir; sesungguhnya Allah akan mendedahkan kepalsuannya (dengan
mukjizat yang dikurniakanNya kepadaku); sesungguhnya Allah tidak akan menjayakan
perbuatan orang-orang yang melakukan kerosakan.

82. Dan Allah juga sentiasa menetapkan perkara yang benar dengan kalimah-kalimah
perintahNya, walaupun yang demikian dibenci oleh orang-orang yang melakukan dosa.

DOA UNTUK MENGELUARKAN JIN, MAKHLUK HALUS ATAU


RACUN-RACUN ILMU SIHIR ATAU SANTAU DARI BADAN
MANUSIA
Berikut adalah diantara surah-surah Al-Quran yang sungguh berkesan untuk mengeluarkan jin, bendabenda halus atau racun-racun perbuatan ilmu sihir atau santau dari badan manusia. Mengeluarkan
benda-benda tersebut sangat sukar jika sudah bersarang dalam tubuh badan pesakit. Sebaik-baiknya
jika baru terkena sihir, santau atau racun yang ditujukan cepat-cepatlah berubat.
1. Surah Asy Syuaraa' ayat 95 hingga 118.
2. Surah Arrad ayat 30 hingga 34.
3. Surah Fussilat ayat 25 hingga 44.
4. Surah Furqaan ayat 61 hingga 77.
5. Surah Al-Mukminun ayat 105 hingga 118.

Pilihlah mana-mana ayat-ayat diatas dan amalkan dan bacalah kepada ahli keluarga yang terkena
santau, sihir seperti diberitahu. Jika nak baca kesemuanya sekali surah-surah tersebut sangat
digalakkan.

Cara-caranya:
Sebelum memulakan bacaan:
1. Istighfar 3x.
2. Shalawat Nabi 10x.
3. Al-Fatihah 1x.
4. Ayatul Kursi 1x.
Sediakan air kosong, setiap kali habis membaca surah-surah berkenaan, maka ditiupkan kepada air
tersebut. Pesakit dinasihatkan minum air bacaan setiap hari. Mandi dengan air yang telah dibacakan
dan minum setiap hari sehingga kesan-kesan sihir atau santau sampai hilang. Jika rasa nak muntah
cari kain putih dan tadah muntah tersebut dan lihat apakah jenis racun itu dan hanyutkan bisa dan
racun tersebut dan dibuangkan dalam sungai. Jika ada makhluk halus yang mendiami dalam tubuh
badan anda akan meninggalkan buat selamanya sekiranya diamalkan selama 7 hari amalan ini. Boleh
dibaca dan ditiupkan pada ubun-ubun kepala pesakit bagi yang kena gangguan makhluk halus.
InsyaAllah kerana sakit dan sembuh semuanya dengan izin-Nya.

1. SURAH ASY SYUARAA': AYAT 95 hingga


118.

2. SURAH AR RA'D: AYAT 30 hingga 34.

3. Surah Fussilat: Ayat 25 hingga 44.

4. SURAH AL FURQAN: AYAT 61 hingga 77.

5. SURAH AL MUKMINUN: AYAT 105 hingga


118,

DOA-DOA UNTUK MELINDUNGI DARI SIHIR-SIHIR TAFRIQ


(PEMISAH IKATAN SUAMI ISTERI/IKATAN
PERSAHABATAN/IKATAN ADIKBERADIK)

Dalam rancangan "Semanis Kurma" yang dihostkan oleh Ustaz Akashah dan isteri beliau. Host

Sihir Tafriq digunakan terhadap seseorang itu supaya membenci, bermusuhan dan berkelahi walaupun
perkara yang remeh. Tanda awal suami isteri yang terkena sihir tafriq yang diberitahu oleh Ustaz
Sharhan iaitu bila masing-masing berada jauh akan terasa rindu sangat. Tetapi bila berada bersama,
selalu bergaduh atas perkara yang remeh, cepat panas baran dan tak boleh tengok muka si suami
atau si isteri.

UNTUK DETEKSI GANGGUAN JIN SAMA ADA


ANDA TERKENA SIHIR ATAU TIDAK
Kepada yang mungkin tidak selesa dan ada sesuatu menganggu dalam ikatan seperti disebut diatas.
Mungkin anda telah di sihirkan sebelum ini. Baca doa ini selepas solat tersebut. Jika anda di sihir
kemungkinan ada pertunjuk dari Allah SWT dalam erti kata yang lain. Anda akan terasa sesuatu
keadaan yang berlainan seperti hendak pitam, sakit atau letih mungkin tindak balas dari bacaan
tersebut terhadap sihir yang dikenakan pada anda. Jika tiada apa-apa tanda berlaku pada anda
selepas membacanya. InsyaAllah anda tidak disihir.

Baca surah ini:-

1. Surah Al-Baqarah: ayat 102

Maksudnya:

Mereka (membelakangkan Kitab Allah) dan mengikut ajaran-ajaran sihir yang dibacakan
oleh puak-puak Syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman, padahal Nabi Sulaiman
tidak mengamalkan sihir yang menyebabkan kekufuran itu, akan tetapi puak-puak Syaitan
itulah yang kafir (dengan amalan sihirnya) kerana merekalah yang mengajarkan manusia
ilmu sihir dan apa yang diturunkan kepada dua malaikat: Harut dan Marut, di negeri Babil
(Babylon), sedang mereka berdua tidak mengajar seseorang pun melainkan setelah
mereka menasihatinya dengan berkata: Sesungguhnya kami ini hanyalah cubaan (untuk
menguji imanmu), oleh itu janganlah engkau menjadi kafir (dengan mempelajarinya).
Dalam pada itu ada juga orang-orang yang mempelajari dari mereka berdua: Ilmu sihir
yang boleh menceraikan antara seorang suami dengan isterinya, padahal mereka tidak
akan dapat sama sekali memberi mudarat (atau membahayakan) dengan sihir itu
seseorang pun melainkan dengan izin Allah dan sebenarnya mereka mempelajari perkara
yang hanya membahayakan mereka dan tidak memberi manfaat kepada mereka dan demi
sesungguhnya mereka (kaum Yahudi itu) telahpun mengetahui bahawa sesiapa yang
memilih ilmu sihir itu tidaklah lagi mendapat bahagian yang baik di akhirat. Demi
sesungguhnya amat buruknya apa yang mereka pilih untuk diri mereka, kalaulah mereka
mengetahui.

PERUBATAN JARAK JAUH (PJJ)


Kaedah ini dilakukan untuk mengubat isteri, suami, anak atau saudara mara yang disihirkan berada
jauh di dalam atau luar negeri. Lakukan solat sunat berikut pada 2/3 malam:
1. Solat Hajat
2. Solat Tahajjud.
Selepas solat tersebut, baca doa-doa ini.
1. Doa Untuk Kebahagian Rumahtangga Dan Keturunan.

Maksudnya:
Wahai Tuhan kami, berilah kami beroleh dari isteri-isteri dan zuriat keturunan kami:
Perkara-perkara yang menyukakan hati melihatnya dan jadikanlah kami imam ikutan bagi
orang-orang yang (mahu) bertakwa.

2. SURAH AZ ZUKRUF: AYAT 21

Maksudnya:
Pernahkah

Kami

memberikan

mereka

sebelum

Al-Quran

ini

sebuah

Kitab

(yang

membenarkan dakwaan mereka), lalu mereka berpegang teguh kepada kitab itu?
3. SURAH AL-ARAF: Ayat 21

Maksudnya:
Dan ia bersumpah kepada keduanya (dengan berkata): "Sesungguhnya aku adalah dari
mereka yang memberi nasihat kepada kamu berdua".

UNTUK PELINDUNGAN DIRI DARI TERKENA


SEBARANG SIHIR TERMASUK SIHIR TAHRIQ
Baca selalu doa-doa ini setiap kali solat wajib
1. Surah Al Anam: Ayat 61

Maksudnya:
Dan Dialah yang berkuasa atas sekalian hambaNya dan Dia mengutuskan kepada kamu
pengawal-pengawal (malaikat yang menjaga dan menulis segala yang kamu lakukan),
sehingga apabila sampai ajal maut kepada salah seorang di antara kamu, lalu diambil
(nyawanya) oleh utusan-utusan Kami (malaikat); sedang mereka pula (malaikat itu) tidak
cuai (dalam menjalankan tugasnya).
2. Surah Hud: Ayat 57

Maksudnya:
Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu apa
(amanat) yang aku diutus (untuk menyampaikan)nya kepadamu. Dan Tuhanku akan
mengganti (kamu) dengan kaum yang lain (dari) kamu; dan kamu tidak dapat membuat

mudharat kepada-Nya sedikitpun. Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pemelihara segala


sesuatu.

3.Surah Al Araf: Ayat 118

Maksudnya:
Maka sabitlah kebenaran (mukjizat Nabi Musa), dan batallah (sihir) yang mereka lakukan.
Semuga mengamalkan doa-doa yang diatas untuk menjaga diri dan memohon pertolongan dan
perlindungan dari Allah SWT dari gangguan iblis dan jin yang dilaknat.
Lakukan yang terdaya tetapi berterusan kepada yang terkena sihir ini sehingga sembuh. Bacaan doa
1x/3x/7x mengikut kemampuan anda.

DOA MENGHINDARKAN DIRI DARI ILMU PUKAU

Untuk menghindarkan diri dari sihir atau ilmu pukau, lakukan amalan berikut setiap hari:
Baca doa berikut:

Dengan nama Allah, tidak akan berlaku kemudaratan di samping nama-Nya itu, sesuatu
yang turun dari langit atau dari bumi, dan Dialah Allah yang Maha Mendengar, lagi Maha
Mengetahui.
2. Ayatul Kursi
3. Al-Muawwizat (Surah al-Ikhlas, al-Falaq & an-Naas)
4. Berniat lakukan amalan di atas agar Allah SWT hindarkan dari apa jua bahaya.
Inilah amalan yang diterima oleh syarak.
Amalan menggunakan pandangan mata sehingga berlaku suatu proses pukau, jika dilihat pada
pandangan syarak, kita dapati bahawa ada isyarahnya dalam as-Sunnah.
Antara lain Rasulullah s.a.w. ada menyebut tentang pandangan mata seperti dalam hadis
(mafhumnya):
Ibnu Abbas r.a berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda,

Bahawa pandangan mata yang mengakibatkan sesuatu keburukan adalah benar


(boleh berlaku). Andainya ada sesuatu yang seolah-olah mendahului al- Qadar,
maka didahului oleh pandangan mata.
Dalam hadis lain Abu Hurairah berkata (mafhumnya):

Nabi pernah menyebut al-ain (pandangan mata) adalah benar (boleh berlaku).
(Sahih Bukhari Muslim)
Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam ulasannya tentang hadis-hadis ini menyebut bahawa pandangan mata
seseorang itu ke atas sesuatu, boleh mendatangkan hasad dengki kepadanya, lalu ditemukan objek
itu di samping tabiat buruknya muncul, boleh mendapat kemudaratan kepada yang dilihat.

Ash-Syanthiti pernah menyebut bahawa, jiwa-jiwa yang kotor mempunyai kesan yang kotor juga
kepada yang dilihat.
Semuanya ini selari dengan apa yang disebut oleh Allah SWT yang mafhumnya:

Dan sesungguhnya orang-orang kafir itu benar-benar hampir menggelincirkan


kamu dengan pandangan mereka tatkala mereka mendengar al-Quran dan mereka
berkata: Sesungguhnya (Muhammad) itu benar-benar gila. (Surah al-Qalam,
ayat 51)

Ayat ini menjadi rujukan kepada hal-hal penyakit yang berpunca daripada pandangan atau renungan
mata. Malah dalam beberapa hadis lain menga takan unta boleh masuk ke dalam periuk kerana
pandangan mata. Maksudnya unta boleh mati, tapi disembelih dan dijadikan hidangan makanan.

DOA UNTUK HINDARKAN DARI TERKENA SEBARANG JENIS


ILMU HITAM/SIHIR

Dalam rancangan "TANYALAH USTAZ". Dato Abu Hasan Din Al-Hafiz ada memberitahu bahawa Nabi
SAW pernah bersabda:

"Barang siapa yang mengamalkan ayat-ayat dari Surah Al-Baqarah iaitu ayat 1
hingga 5, ayat 255 dan tiga ayat terakhir Surah Al-Baqarah, maka terhindarlah
dirinya dari sebarang sihir".
(Maaf kerana sabda Nabi SAW diambil terus dari percakapan Dato Abu Hasan Din Al-Hafiz.
Ini bermakna sebarang ilmu sihir yang dituju kepada mangsanya itu dipelihara oleh Allah SWT. Dan
sihir yang dihantar atau dituju kepada mangsanya akan dikembali kepada orang yang
menghantarkannya. Maka orang jahat itu terkena sihirnya sendiri. Begitu hebatnya ketiga-tiga ayat
Allah ini sebagai pendinding diri dan perlindungan kepada sesiapa yang mengamalkannya. Ia sebagai
"Internal Protection". Sebaiknya dibaca 1 x sebelum tidur tiap-tiap malam. Moga-moga kita
dipeliharaNya dari sihir.
1. Surah Al-Baqarah: Ayat 1-5.

2. Surah Al-Baqarah : Ayat 255

3. Surah Al-Baqarah Ayat 284-286.

DOA HINDARKAN DIRI DARIPADA TERKENA


SIHIR/SANTAU/JIN/SAKA

Seorang Ustaz yang mengubat pesakit yang terkena gangguan makhluk halus iaitu Ustaz Sarhan
Shafie mengajar Doa ini untuk memelihara diri kita dan keluarga kita dari terkena gangguan makhluk
halus terutama Jin/IBlis dan syaitan. Ayatnya pendek dan senang dihafal dari Surah As Saffat, ayat 7.
Semuga dibaca setiap kali selepas solat atau bila terasa diri tidak beberapa sehat terutama waktu
maghrib.
Surah As-Saffat ( "Yang Bersaf-Saf") adalah surah ke-37 dalam al-Qur'an. Surah ini terdiri atas 182
ayat dan termasuk golongan surah Makkiyah serta diturunkan sesudah surah Al-An'am. Dinamai
dengan As-Saffat (Yang Bersaf-Saf) diambil dari kata serupa yang terletak pada ayat permulaan surah
ini yang menceritakan bagaimana para malaikat yang bersih jiwanya berbaris di hadapan Tuhannya
dimana mereka tidak dapat digoda oleh setan.

Maksudnya:
Dan telah memeliharanya (sebenar-benarnya) dari setiap syaitan yang sangat durhaka,

DOA PENUNDUK DAN JUGA PERISAI DARI FITNAH/ILMU HITAM.


Doa ini juga sebagai doa penunduk kepada orang atasan yang garang dan tidak bertimbang rasa. Jika diizin Allah
SWT , insyaAllah boss yang garang akan hormati kamu. Jika berjumpa seseorang yang kita baru kenal dan orang itu
ada niat yang tidak baik insyaAllah, Allah akan pelihara kita dari perbuatannya seperti menggunakan lmu
hitam. Dan banyak kafiatnya ayat ini.

BACA BAHAGIAN INI DARI SURAH AL-ANFAL: AYAT 17


Maksud Ayat 17

Maka bukanlah kamu yang membunuh mereka, akan tetapi Allah jualah yang menyebabkan
pembunuhan mereka dan bukanlah engkau (wahai Muhammad) yang melempar ketika
engkau melempar, akan tetapi Allah jualah yang melempar (untuk membinasakan orangorang kafir) dan untuk mengurniakan orang-orang yang beriman dengan pengurniaan yang
baik

(kemenangan)

daripadaNya.

Sesungguhnya

Allah

Maha

Mendengar,

lagi

Maha

Mengetahui.

Cara mengamalkan dan menggunakan:


1. Baca selepas solat sebanyak yang boleh sekurangnya 9x. Jadikan zikir sebaiknya.
2.

Bacakan

doa

ini

semasa

dalam

perjalanan

untuk

sesuatu

urusan

sebelum

mesyuarat/perjumpaan/mengadap orang atasan yang akan kita jumpa nanti.

InsyaAllah, Allah akan sentiasa melindungi kita dan tidak memberi peluang kepada orang lain yang
mempunyai niat yang tidak baik seperti memfitnahkan, memarahi,dengki, guna sihir dan perkaraperkara yang tidak baik. Gunakan untuk kebaikan.

DOA KASIH SAYANG


DOA SUPAYA SUAMI ATAU ISTERI DAN ANAK YANG
DEGIL/DERHAKA KEMBALI KEPANGKAL JALAN.
Mungkin Allah SWT sedang menguji keimanan dan kesabaran anda ketika ini. Jangan cepat mengalah
dan pasrahlah terhadap ujian-Nya kerana sabar itu separuh daripada iman. Banyak ayat-ayat Al-Quran
yang boleh diamalkan selepas solat dibaca agar suami atau isteri yang telah melampaui batasan
kembali kepangkuan anda. Baca sekurang-kurang 3 atau 7 kali setiap kali solat sambil mengharapkan
Allah SWT memberi hidayah kepada anda dan pasangan anda. Semuga memperolehi kebahagiaan
dunia dan akhirat. Amin
Surah Ali Imran Ayat 200

Maksudnya:
Wahai orang-orang yang beriman! Bersabarlah kamu (menghadapi segala kesukaran dalam
mengerjakan perkara-perkara yang berkebajikan), dan kuatkanlah kesabaran kamu lebih
daripada kesabaran musuh, di medan perjuangan), dan bersedialah (dengan kekuatan
pertahanan di daerah-daerah sempadan) serta bertaqwalah kamu kepada Allah supaya,
kamu berjaya (mencapai kemenangan).

DIANTARA AYAT-AYAT PENGASIH YANG DIAMBIL DARI SURAH-SURAH AL-QURAN.

1. Surah Yassin: Ayat 36

Maksudnya:

"Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan makhluk-makhluk semuanya berpasangan; sama
ada dari yang ditumbuhkan oleh bumi, atau dari diri mereka, ataupun dari apa yang mereka
tidak mengetahuinya". (Surah Yassin ayat 36)

2. Surah Yusuf: Ayat 4.

Maksudnya:

"(Ingatlah peristiwa) ketika Nabi Yusuf berkata kepada bapanya: "Wahai ayahku!
Sesungguhnya aku mimpi melihat sebelas bintang dan matahari serta bulan; aku melihat
mereka tunduk memberi hormat kepadaku". "(Surah Yusuf Ayat 4)

3. Surah Al-Hujurat: Ayat 13.

Maksudnya:

"Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan
perempuan dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku puak, supaya
kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra antara satu dengan yang lain). Sesungguhnya
semulia-mulia kamu di sisi Allah ialah orang yang lebih takwanya di antara kamu, (bukan
yang lebih keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha
Mendalam PengetahuanNya (akan keadaan dan amalan kamu)." (Surah Al-Hujurat: Ayat
13)
4. Surah Ali Imran: Ayat 14.

Maksudnya:

Dihiaskan (dan dijadikan indah) kepada manusia: kesukaan kepada benda-benda yang
dingini nafsu, iaitu perempuan-perempuan dan anak-pinak; hartabenda yang banyak
berpikul-pikul, dari emas dan perak; kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih; dan
binatang-binatang ternak serta kebun-kebun tanaman. Semuanya itu ialah kesenangan
hidup di dunia. Dan (ingatlah), pada sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya
(iaitu Syurga).

5. Surah Ali Imran: Ayat 31.

Maksudnya:

"Katakanlah (wahai Muhammad): "jika benar kamu mengasihi Allah maka ikutlah daku,
nescaya Allah mengasihi kamu serta mengampunkan dosa-dosa kamu. Dan (ingatlah), Allah
Maha Pengampun, lagi Maha Mengasihani." (Surah Ali-Imran: Ayat 31).

DOA UNTUK KEBAHAGIAAN KELUARGA

Setiap insan ingin hidup bahagia bersama keluarga tersayang. Namun kita harus sedar bahawa sesebuah keluarga
itu bukan sekadar untuk dibina, tetapi mengekalkan dan menyuburkan sesebuah keluarga merupakan perkara yang
paling penting.
Setiap insan yang bergelar ibu dan bapa pasti inginkan keluarga yang bahagia. Banyak perkara yang boleh
dilakukan dan diamalkan bagi menjamin kebahagian sesebuah keluarga.
Di sini, captain ingin berkongsi beberapa doa-doa kebahagiaan untuk kita sama-sama manfaatkan.
Ada seorang pembaca wanita telah bertanya tentang doa mana yang sesuai diamalkan. Amalkanlah doa yang ke-2
dan yang ke-3. Semuga mendapat kebahagiaan yang dicari melalui doa-doa ini. InsyaAllah.

Doa 1.

Maksudnya:
"Wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri dan zuriat keturunan kami sebagai penenang
hati kami dan jadikanlah kami pemimpin ikutan bagi orang yang bertaqwa" (Al-Furqan: 74)
Doa 2.

Maksudnya:

"Wahai Tuhanku, tunjukkanlah aku supaya tetap bersyukur akan nikmatMu yang Engkau kurniakan kepadaku
dan kepada ibubapaku, dan supaya aku tetap mengerjakan amal solih yang Engkau redai; berikanlah
kebaikan kepadaku dengan memberikan kepada zuriat keturunanku. Sesungguhnya aku bertaubat kepadaMu. dan sesungguhnya aku termasuk orang Islam (yang tunduk patuh kepada-Mu)". (Al-Ahqaf:15)

Doa 3.

Maksudnya:

"Wahai Tuhanku!, Jadikanlah aku orang yang mendirikan solat dan demikian juga zuriat keturunanku. Wahai
Tuhan kami, perkenanlah doa permohonanku." (Surah Ibrahim:40).

Wasallam.

AYATUL MAHABBAH (DOA SUPAYA DIKASEHI & DISAYANGI


OLEH SUAMI/ISTERI,ANAK-ANAK, KAUM KERABAT,JIRANJIRAN,RAKAN-RAKAN, ORANG BAWAHAN DAN ORANG ATASAN.
Ada yang bertanya apakah doa selain dari doa pengasih? Ayatul Mahabbah adalah doa tersebut.
Doa ini meliputi keseluruhannya. Orang yang mengamalkan Ayatul Mahabbah akan dikasehi dan
disayangi oleh pasangan masing-masing, oleh anak-anaknya, kaum kerabatnya, jiran-jiran tetangga.
Jika ia seorang majikan, orang bawahanya akan menyukainya dan jika ia seorang pekerja, orang
atasan akan menyukainya.
Ia juga diamalkan supaya pasangan suami atau isteri menjadi pasangan yang setia serta penyayang.
Kasih sayang bertambah erat dan kukuh. Amalkan setiap hari selepas menunaikan solat fardu lima
waktu. Baca sebanyak yang boleh. InsyaAllah.

Maksudnya:

Katakanlah: "Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah
mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu." Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.
(Surah Ali Imran:Ayat 31)

DOA UNTUK KELUARGA


DOA MELINDUNG BAYI DALAM KANDUNGAN.

Kepada ibu-ibu yang mengandung ada satu doa yang baik diamalkan sepanjang perjalanan balik
supaya kandungan anda sentiasa dipelihara-Nya sepanjang masa. Diambil dari Surah Al-Anbiya ayat
91-93. Bacalah selalu sehingga anda selamat bersalin nanti.
Semuga bayi anda dijauhkan dari perkara yang tidak diingini. Dikurniakan anak yang soleh dan taat
akan perintah Allah SWT. Anak yang baik dan tidak derhaka. Moga-moga dirahmati-Nya.

Maksudnya:
Ayat 91:
Dan (sebutkanlah peristiwa) perempuan yang telah menjaga kehormatan dan kesuciannya;
lalu Kami tiupkan padanya dari Roh (ciptaan) Kami, dan Kami jadikan dia dan anaknya
sebagai satu tanda (yang menunjukkan kekuasaan Kami) bagi umat manusia.
Ayat 92:
Sesungguhnya ugama Islam inilah ugama kamu, ugama yang satu asas pokoknya, dan
Akulah Tuhan kamu; maka sembahlah kamu akan Daku.

Ayat 93:

(Kebanyakan manusia masih berselisihan) dan berpecah-belah dalam urusan ugama


mereka; (ingatlah) mereka semuanya akan kembali kepada kami (untuk menerima
balasan).

Petua dan Amalan Supaya Isteri-Isteri Sentiasa DARA.


Ustazah Dr. Fatimah Zahra yang menurunkan petua ini untuk kaum ibu supaya menjaga diri agar
sentiasa jadi macam 'abqaro' menurut ayat di dalam Surah Al-Waqiah.
('Abqaro' ini bermaksud perawan yang sentiasa menjadi perawan) Ayat ini elok untuk diamalkan
setiap hari oleh kaum ibu untuk menjaga kesihatan diri luar dan dalam.
Cara-caranya:
Lepas solat Isya', ambil air segelas, baca Al-Fatihah 1x, Ayatul Qursi 1x dan Surah Al-Waqiah, ayat
35-38 sebanyak 7x. Tiup dalam air dan minum. Niat dalam hati untuk menjaga kecantikan diri dan
kebahagiaan rumahtangga.

Maksudnya:

"Sesungguhnya

Kami

istimewa. (35) Serta

telah

Kami

menciptakan

jadikan

mereka

isteri-isteri
sentiasa

mereka
dara

dengan

(yang

tidak

ciptaan
pernah

disentuh). (36).Yang tetap mencintai jodohnya, serta yang sebaya umurnya, (37) Semuanya
itu disediakan) bagi puak kanan (38)".

DOA UNTUK MENDAPAT ZURIAT

Pasangan yang berkahwin tetapi tidak mempunyai zuriat adalah seperti sebatang pokok yang rendang
tetapi tidak berbuah. Jangan bersedih hati seandainya belum berhasil lagi selepas beberapa tahun
berkahwin. Hendaklah berusaha dengan berjumpa pakar perubatan dan membuat pemeriksaan untuk
mendapat nasihat agar dapat mengandung. Disamping itu berusaha juga secara tradisional dengan
berjumpa bidan kampong untuk membetulkan kedudukan rahim. Akhir sekali selepas semua usahausaha tersebut diatas dilakukan berdoalah kepada Allah SWT dengan bersungguh-sungguh supaya
diberikan zuriat. Amalkan ayat-ayat dibawah ini selepas setiap kali selepas solat. InsyaAllah Allah
mendengar permintaan hambaNya.
1. Doa Nabi Zakaria a.s :(Surah Al Anbiyaa: Ayat 89).

Maksudnya:
Dan (Sebutkanlah peristiwa) Nabi Zakaria, ketika dia merayu kepada TuhanNya dengan
berkata;Wahai Tuhanku! Janganlah Engkau biarkan daku seorang diri (Dengan tidak
meninggalkan zuriat) dan engkaulah jua sebaik-baik mewarisi. (Surah Al-Anbiya: Ayat 89)

2. Doa Nabi Zakaria a.s :(Surah Ali Imran: Ayat 38)

Maksudnya:

Ketika itu Nabi Zakariya berdo'a kepada TuhanNya, katanya: "Wahai Tuhanku Kurnialah
kepadaku dari sisiMu keturunan yang baik; sesungguhnya Engkau sentiasa Mendengar
(menerima) do'a permohonan."
Keterangan ayat:

Al-Imam al-Samarqandi meriwayatkan bahawa Nabi Zakaria pernah merasakan baginda tidak akan
mendapat zuriat sehinggalah baginda melihat anugerah Allah memberikan Mariam a.s. buah-buahan
pada bukan musimnya.
Maka baginda meyakini bahawa Allah berkuasa mengurniakan anak kepadanya. Tambahan pula
baginda memegang amanah menjaga kunci rumah Qurban yang diwarisi turun-temurun.

Khasiat dan kaifiat beramal:


Melihat ayat ini secara positif dan berbaik sangka dengan Allah SWT, digalakkan pasangan yang belum
beroleh zuriat agar berdoa dengannya. Juga dinasihatkan supaya memperbanyakkan sedekah, puasa
sunat dan qiamullail untuk mendapat anugerah Allah yang hebat itu.
Perbanyakkan makan buah berikut:

Badam (almond) 5 Biji tiap hari.

Buah Delima

Buah Zaitun

Buah Kurma

Jauhkan dan elakkan makan benda-benda masam, nenas, minuman bergas serta makanan yang
berasid seperti jeruk buah-buahan, Kurangkan makanan seafood. Banyak makan sayur dan buahan.
Suami perlu banyak makan daging, ayam. Elakkan minum air kelapa.

DOA DAN SURAH-SURAH DIBACA UNTUK WANITA YANG AKAN


MELAHIRKAN ANAK.
"Kami ambil daripada Kitab Ibn Sunny, daripada Fatimah R.A. Bahawasanya Rasulullah SAW pada
waktu Fatimah hampir melahirkan anaknya, Rasulullah menyuruh Ummu Salamah dan Zainab bin

Jahsy (kedua isteri nabi) untuk datang dan kedua-duanya membaca disisi Fatimah ayat kursi dan ayat
"inna robba sampai akhir ayat (Surah Al-Araaf ayat 54) serta surah Al-Falaq dan Surah An-Naas"
1. Ayatul Kursi.

2. Surah Al-A'Raaf: Ayat 54.

Maksudnya:
Sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam enam
masa, lalu Dia bersemayam di atas 'Arsy[548]. Dia menutupkan malam kepada siang yang
mengikutinya dengan cepat, dan (diciptakan-Nya pula) matahari, bulan dan bintangbintang

(masing-masing)

tunduk

kepada

perintah-Nya.

Ingatlah,

memerintah hanyalah hak Allah. Maha Suci Allah, Tuhan semesta alam.

3. Surah Al Falaq.

4. Surah An Naas.

menciptakan

dan

DOA UNTUK ELAK KEGUGURAN BAYI DARI KANDUNGAN.


SURAH AL-Hij'r (Batu Gunung)
Barang siapa membaca tiga ayat yang terakhir dari surah ini, ke atas perempuan yang selalu anak
kandungannya gugur, nescaya anak kandungannya itu akan terselamat, dari gugurnya.

Terjemahannya:
Ayat 97
Dan demi sesungguhnya Kami mengetahui, bahawa engkau bersusah hati dengan sebab apa yang mereka
katakan.
Ayat 98
Oleh itu, bertasbihlah engkau dengan memuji Tuhanmu, serta jadilah dari orang-orang yang sujud.
Ayat 99
Dan sembahlah Tuhanmu, sehingga datang kepadamu (perkara yang tetap) yakin.
Cara-cara Bacaan.
Wanita yang mengandung, amalkan ayat-ayat ini selepas setiap kali solat. Baca sekurang-kurang 3 x doa ini dan
dihembuskan pada perut anda. InsyaAllah usaha anda diberkatiNya.

DOA PENUNDUK SUAMI ISTERI.


JANGAN DISALAHGUNAKAN DOA INI. AMALKAN UNTUK KEBAIKAN
RUMAHTANGGA.

Carilah jalan yang baik diredhai Allah SWT supaya rumahtangga itu aman bahagia. Janganlah
menggunakan sihir keatas pasangan dengan cara yang dikejikan oleh islam seperti "Nasi
Kangkang" dan lain-lain perbuatan yang salah dalam Islam.
Cara-cara dan amalannya:
1. Baca selepas setiap kali solat.
- Mulakan Shalawat Nabi-3x.
- Al-Fatihah - 7x
- Baca Doa tersebut -3x. (Dan diniat supaya pasangan anda taat/dengar cakap/Patuh/Tunduk)
2. Boleh dibaca pada air dan diberi minum pada pasangan atau dimasukkan kedalam periuk semasa
menanak nasi. Insyaallah pasangan anda akan tunduk dan taat kepada anda supaya rumahtangga
anda bahagia hendaknya mengikut Islam. (Ikut bacaan pada bhg1)

Maksudnya:(Surah Shad: Ayat 17,18,19 &20)

17. Bersabarlah (wahai Muhammad) terhadap apa sahaja yang mereka katakan dan
ingatlah akan hamba Kami Nabi Daud, yang mempunyai kekuatan (dalam pegangan
agamanya); sesungguhnya dia adalah sentiasa rujuk kembali (kepada Kami dengan
bersabar mematuhi perintah Kami).

18. Sesungguhnya Kami telah mudahkan gunung-ganang turut bertasbih memuji Kami
bersama-sama dengannya; pada waktu petang dan ketika terbit matahari.

19. Dan (Kami mudahkan juga) unggas turut berhimpun (untuk bertasbih memuji Kami
bersama-sama

dengannya);

tiap-tiap

satunya

mengulangi

tasbih

masing-masing

menurutnya.

20. Dan Kami kuatkan kerajaannya, serta Kami kurniakan kepadanya hikmah kebijaksanaan
dan kepetahan berkata-kata (dalam menjalankan hukum dan menjatuhkan hukuman).

Wasallam.

DOA HENTIKAN PERGADUHAN-PERBALAHAN-PERTIKAIAN.

Adik beradik atau anak-anak yang suka berbalah dan bergaduh sesama sendiri cukup memening
kepala ibubapa. Kadang-kadang berpunca dari perkara yang kecil kerana tidak berpuas hati. Ada
anak-anak yang pantang dicuit sikit. Cepat melenting.

Ibubapa elok baca doa ini pada air sebanyak 3x dengan didahulukan shalawat nabi 3/7x. Kemudian
beri minum kepada anak-anak tersebut. InsyaAllah. Baca juga selepas solat doa ini supaya mereka
menyayangi satu sama lain sehingga dewasa. Banyak perbalahan yang mengakibatkan tragedi. Ada
yang sampai hilanga nyawa. Ada kes dimana seorang adik menikam abangnya dengan pisau dan lainlain kes yang sangat menyedihkan.

Maksud:

Allah berfirman: Jangan! Jangan fikir (akan berlaku apa yang engkau bimbangkan itu)! Oleh
itu

pergilah

kamu

berdua

membawa

mukjizat-mukjizat

Kami

(yang

membuktikan

kebenaran kamu); sesungguhnya Kami ada bersama-sama kamu mendengar.

DOA UNTUK SUAMI ATAU ANAK SUKA KELUAR MALAM DAN


LEWAT BALIK RUMAH..

Kalau anak ataupun suami anda yang suka keluar malam, merayau dan tidak tahu balik awal ke
rumah. (Jenis yang tidak tahu nak balik awal). Elok diamalkan doa ini supaya mereka melekat di
rumah. Jarang keluar malam melainkan ke masjid/surau menghadiri kuliah agama.
Hilangkan tabiat yang tidak baik ini. Jika dibiarkan tanpa kawalan terutama anak anda mungkin akan
terjebak dengan gejala-gejala yang tidak sehat seperti merempit, menghidu gam dan sebagainya.
Kalau anak perempuan lagi parah.
Doa ini boleh diamalkan selepas solat ataupun bacakan pada minuman dan makanan dan hidangkan
kepada mereka. Tambatlah anak atau suami anda dengan doa ini melainkan jika mereka keluar untuk
mencari ilmu agama. Moga-moga dipermudahkan-Nya.

Maksudnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Bersabarlah kamu (menghadapi segala kesukaran dalam
mengerjakan perkara-perkara yang berkebajikan), dan kuatkanlah kesabaran kamu (lebih
daripada kesabaran musuh, di medan perjuangan), dan bersedialah (dengan kekuatan
pertahanan di daerah-daerah sempadan) serta bertakwalah kamu kepada Allah, supaya
kamu berjaya (mencapai kemenangan).

SURAH AL-MAIDAH (AYAT 15 -16) PEMBUKA DAN PENUTUP


PINTU HATI

N3 khas ini untuk pembaca ku yang meluahkan perasaan mereka melalui komen-komen yang sangat
terharu. Satu N3 atas tajuk ini sangat penting kerana "Pintu hati" adalah lorong dan laluan kepada
jalan kebaikan atau kejahatan. Jika pintu hati tertutup kepada jalan kemungkaran. Maka seseorang itu
akan meninggalkan segala maksiat dan perkara-perkara yang mungkar yang dilarang oleh Allah SWT.
Maka ia akan menjadi seorang muslim yang baik disisi Allah SWT.

Begitu juga jika pintu hati terbuka kepada perkara yang mungkar yang dilarang oleh Allah SWT maka
ia akan menjadi kufur kepada Allah SWT dan matinya sebagai orang kafir. Itulah yang paling malang
buat dirinya bila ia kembali ke alam barzah.

Pintu hati yang tertutup kepada cahaya keimanan susah untuk mendapat hidayahNya. Apabila
tertutup pintu hatinya maka hatinya akan mati dan tertutuplah segala pintu kebaikan dan
terdoronglah melakukan kemungkaran.

Ciri manusia yang hatinya sudah mati antara lain ialah kurang berinteraksi dengan kebaikan, kurang
kasih sayang kepada orang lain, tidak menolong orang, suka kemungkaran, menurut hawa nafsu, lalai
dengan kebajikan dan suka berbuat maksiat

Ada tiga perkara apabila ditinggalkan akan menyebabkan hati mati iaitu :

1) Meninggalkan sembahyang dan membuatkan jiwa kacau dan gelisah. Terjerumus ke dalam
perbuatan keji dan hina, terseret ke lembah kemungkaran dan kesesatan.

2) Meninggalkan sedekah bererti mementingkan diri dan enggan berbuat kebaikan.

3) Tidak mengingati Allah s.w.t. dengan tidak berzikir boleh menyebabkan hati keras membatu
sehingga tidak boleh menerima nasihat dan ajaran agama.

Dalam bab cinta pula, jika tertutup pintu hati. Maka terputuslah tali pertunangan. Jika sudah
berkahwin dan mempunyai anak. Maka bercerai berai jadinya seperti yang kita dengar dan lihat.
Kepada yang mengamalkan doa-doa diblog ini seperti doa pengasih, doa pengikat kasih sayang dll
doa-doa yang berkaitan dengan hati. Baca doa ini selepas solat hajat atau setiap kali solat. Mohon
dibuka pintu hati orang yang anda kasehi. Jika pasangan anda terlibat dengan kekasih gelapnya,
doakan pintu hatinya tertutup kepada temanitanya. Begitu juga jika terlibat dengan maksiat lain
seperti judi, zina, arak. Setiap kali melakukan dosa, satu titik hitam akan timbul di hati, makin banyak
membuat dosa makin hitamlah hati itu. Minta pada Allah SWT tutup pintu hatinya kepada
kemungkaran.

Allah SWT berfirman yang bermaksud:

Dan sesungguhnya Kami sediakan bagi neraka Jahanam itu golongan jin dan
manusia yang mereka itu mempunyai hati (tetapi) tidak mahu memahami
dengannya, dan yang mempunyai mata (tetapi) tidak mahu melihat dengannya
dan yang mempunyai telinga (tetapi) tidak mahu mendengar dengannya; mereka
itu ibarat binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi; mereka itulah orangorang yang lalai. (Surah al-Araaf ayat 179).
Dalam ayat di atas Allah SWT meletakkan nilaian manusia sama taraf dengan haiwan bahkan lebih
rendah lagi kerana manusia membutakan matanya, memekakkan telinganya dan menutup pintu
hatinya kerana tidak mahu menerima kebenaran yang datangnya daripada Allah SWT.

Demikianlah apa yang dikatakan celik mata hati atau kesedaran. Tegasnya, mata hati akan celik hanya
apabila kita melihat kehidupan ini sejajar dengan kehendak atau ketetapan Allah SWT. Inilah
pandangan hidup yang paling jelas dan tepat. Bermula dengan pandangan yang tepat inilah kita boleh
menjalani hidup dengan sebaik-baiknya.

Berdasarkan ayat di atas jelaslah kepada kita bahawa manusia akan menjadi kufur dan tidak akan
beriman apabila dia ada hati tetapi hatinya buta walaupun matanya tetap celek tidak buta dan
telinganya tetap mendengar bukan pekak.

Maksudnya:

15. Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan
kepadamu banyak dari isi Al Kitab yang kamu sembunyi kan, dan banyak (pula yang)
dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan Kitab yang
menerangkan. 16. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti
keredhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan
orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinNya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus.

DOA-DOA DAN AMALAN UNTUK SUAMI ISTERI YANG


MENGHADAPI KRISIS RUMAHTANGGA YANG BERAT
N3 ini dibuat atas permintaan seorang hamba Allah yang menghadapi krisis rumahtangga yang berat.
Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah SWT yang telah meluahkan isi hatinya melalui email supaya
diberi Allah SWT kesabaran yang tinggi kepadanya dan sama-sama kita mendoakan rumahtangganya
kembali aman sejahtera.

Daripada Abi Al Dardak RA bahawasanya Rasullulah SAW bersabda:

Sesiapa yang berdoa bagi saudara islamnya dengan tidak setahu saudaranya
tersebut, berkatalah malaikat yang bertugas itu Amin..dan engkau pula akan
beroleh seperti itu juga.
Jika anda sayangkan perkahwinan yang telah dibina bertahun-tahun lamanya. Maka carilah jalan dan
ikhtiar mengatasi dengan sebaik-baiknya. Jangan korbankan kasih sayang anak-anak dengan jalan
penyelesaian yang paling dibenci oleh Allah SWT iaitu "CERAI".

Ujian Allah SWT kepada hambaNya datang berbagai bentuk. Yang kaya atau yang miskin tidak dapat
lari daripada ujianNya. Pada suami atau isteri jika pasangan anda buat hal janganlah bersedih kerana
Allah SWT itu sedang menguji kesabaran dan keimanan anda. Jika hambaNya sabar maka syurgalah
balasannya.
Diriwayatkan daripada Abu Hurairah r.a, sesungguhnya Rasulullah s.a.w bersabda di dalam Hadis
Qudsi:

"Tidak ada balasan kecuali syurga bagi hambaku yang beriman yang telah Aku
ambil kembali kekasihnya (Aku mematikan seseorang yang disayanginya seperti
anak, adik-beradik dan sesiapa sahaja yang di sayangi oleh seseorang) dari
kalangan penghuni dunia dan dia hanya mengharapkan pahala daripadaKu
(dengan bersabar). " (Hadis riwayat Imam Bukhari).
Kesimpulan dari hadis diatas bahawa tabah dan sabar menghadapi musibah adalah merupakan tandatanda kesempurnaan iman manakala keluh-kesah dan bimbang adalah merupakan tanda-tanda
kelemahan iman.

Untuk para isteri atau suami yang sabar dengan pasangan masing-masing ingat hadis Nabi SAW ini.
Jika rumahtangga anda dilanda badai dan taufan sebenarnya Allah SWT sedang menguji kamu
samada sabar ataupun tidak sabar.

Sabda Rasulullah SAW:

"Apabila Allah kasihkan seseorang hamba, nescaya Dia akan mengujinya dengan
bala' untuk mendengar doa dan rayuannya"
Rumahtangga yang aman sejahtera boleh berubah menjadi mimpi ngeri oleh beberapa faktor.
Diantaranya adalah:

Suami curang dengan wanita lain - main kayu3.

Masalah suami kuat berjudi, kaki minum dan abaikan tanggungjawab.

Isteri curang ada kekasih baru.

Suami panas baran atau isteri kuat membebel.

Ikut amalan-amalan dan doa-doa ini. Jika terdaya lakukanlah. Jika tidak terdaya jumpalah
ustaz-ustaz di pusat rawatan islam. InsyaAllah diberkatiNya.

Langkah 1.

MANDI AIR YANG DIBACA.

Sebelum memulakan amalan dan doa-doa dibawah. Anda yang dalam keadaan kerunsingan, susah
hati, kecewa dan hampir putus asa juga tertekan hingga tidak dapat berfikir dengan jelas dan terang
dan bercelaru ataupun disihir. Siap air satu baldi penuh.

1.Baca ayat-ayat berikut:

1.1 Istighfar -3x.


1.2 Surah Al Ikhlas,Surah Al Falak,Surah An Nas - 3 x.
1.3 Ayatul Kursi - 10x.
1.4 Al-Fatihah - 20x. (Ditiup setiap kali habis baca)
Selesai semua bacaaan diatas. Mandi dan juruskan air perlahan diatas kepala sehingga habis.
InsyaAllah anda akan rasa amat tenang serta lapang dada. Segala kerunsingan akan hilang dan
sekiranya terdapat makhluk halus yang berdamping atau mengikut anda akan lari dari anda. (Kadangx
ilmu pembenci mengguna sihir iaitu jin berdamping dengan anda tanpa pengetahuan anda
menyebabkan suami kadang-kadang tengok muka isteri cukup benci sekali). Tawakal padaNya.

Langkah 2.

SOLAT HAJAT
2.1 Lakukan solat hajat sebaiknya 2/3 malam.

2.2 Minta Allah SWT buka pintu hatinya supaya kembali kepangkuan serta kasih sayangnya kepada
anda dan anak-anak.

2.3 Minta Allah SWT tutupkan pintu hatinya kepada perkara berikut:

Lupa kepada kekasih gelapnya.

Hilangkan keinginan untuk berjudi.

Hilangkan ketagihan arak jika suami seorang pemabuk.

*Terserah pada keadaan punca yang menyebabkan krisis tsb.

Langkah 3.

DOA-DOA
HAJAT

YANG

DIBACA

SELEPAS

SOLAT

Baca doa-doa tersebut dengan mengikut adab-adab berdoa.(Klik: SINI SINI)


3.1 Doa Menutup Dan Membuka Pintu Hati.
3.2 Doa Memohon Ketabahan Hati.
3.3 Doa Perlindungan Dari sebarang Sihir.(3 Doa)
3.4 Doa Minta Kebahagiaan Sejati atau Doa Pengikat Kasih Sayang(Klik: SINI)
3.5 Doa Kebahagiaan Dunia Dan Akhirat.
3.6 Istighfar 100x.
3.7 Salawat Nabi 10x

*Jika suami atau isteri yang banyak dosa kerana maksiat zina, minuman keras dll. Hati mereka
diselaputi titik-titik hitam yang menyebabkan hati mereka keras. Sukar mendapat dihidayah dari Allah
SWT. Oleh itu Doa Menutup Dan Membuka Hati dibaca berulang-kali agar keinginan dan ketagihan
kearah perkara yang mungkar dihapuskan dahulu.

SENARAI DOA-DOA YANG


SEPERTI BAB 3.1 - 3.5

PERLU

DIBACA

1. Doa Menutup Dan Membuka Pintu Hati.

Maksudnya:

15. Hai Ahli Kitab, sesungguhnya telah datang kepadamu Rasul Kami, menjelaskan
kepadamu banyak dari isi Al Kitab yang kamu sembunyi kan, dan banyak (pula yang)
dibiarkannya. Sesungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan Kitab yang
menerangkan. 16. Dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti
keredhaan-Nya ke jalan keselamatan, dan (dengan kitab itu pula) Allah mengeluarkan
orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizin-Nya,
dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. (Surah Al Maidah: Ayat 15,16).

2. Doa Memohon Ketabahan Hati.

Maksudnya:

"Wahai Tuhan kami! Limpahkanlah sabar kepada kami, dan teguhkanlah tapak pendirian
kami, serta menangkanlah kami terhadap kaum yang kafir". (Surah Al-Baqarah: Ayat 250).

3. Doa Perlindungan Diri Dari Terkena Sebarang Sihir.

Doa (3.1):

Maksudnya:

Dan Dialah yang berkuasa atas sekalian hambaNya dan Dia mengutuskan kepada kamu
pengawal-pengawal (malaikat yang menjaga dan menulis segala yang kamu lakukan),
sehingga apabila sampai ajal maut kepada salah seorang di antara kamu, lalu diambil
(nyawanya) oleh utusan-utusan Kami (malaikat); sedang mereka pula (malaikat itu) tidak
cuai (dalam menjalankan tugasnya).(Surah Al Anam: Ayat 61)

Doa (3.2):

Maksudnya:

Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu apa
(amanat) yang aku diutus (untuk menyampaikan)nya kepadamu. Dan Tuhanku akan
mengganti (kamu) dengan kaum yang lain (dari) kamu; dan kamu tidak dapat membuat
mudharat kepada-Nya sedikitpun. Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pemelihara segala
sesuatu.(Surah Hud: Ayat 57)

Doa (3.3):

Maksudnya:

Maka sabitlah kebenaran (mukjizat Nabi Musa), dan batallah (sihir) yang mereka lakukan.
(Surah Al-Araf: Ayat 118).

4. Doa Memperolehi Kebahagiaan Yang Sejati.

Maksudnya:

(Maka Kami kabulkan permohonannya serta Kami perintahkan kepadanya): Hentakkanlah


(bumi) dengan kakimu (setelah dia melakukannya maka terpancarlah air, lalu Kami
berfirman

kepadanya):

Ini

ialah

air

sejuk

untuk

mandi

dan

untuk

minum

(bagi

menyembuhkan penyakitmu zahir dan batin).(Surah Shaad: Ayat 42)

5. Doa Kebahagian Dunia Dan Akhirat.

Maksudnya:

"Wahai Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, dan
peliharalah kami dari azab neraka"(Surah Al-Baqarah: Ayat 201).

DOA UNTUK ELAK SUAMI ISTERI DAN ANAK-ANAK BERGADUH

Kata pepatah: "Sedangkan lidah lagi tergigit, ini kan pula suami isteri." Memang benar bahawa
perbezaan pendapat dan kadang-kadang pergaduhan boleh berlaku dalam sesebuah rumah tangga.
Allah jadikan setiap manusia berbeza dari sudut kecenderungan, minat, perwatakan, kemampuan,
perangai, cara berfikir dan fizikal.

Selain faktor-faktor seperti genetik, perbezaan ini banyak dipengaruhi oleh pendedahan kepada
persekitaran yang berbeza berdasarkan latar belakang keluarga, sub-budaya dan budaya. Jadi, tidak
hairan lah jika suami isteri akan mengalami beberapa cabaran dalam proses penyesuaian.

Pergaduhan suami isteri bukan sahaja kerana perbezaan latar belakang. Bahkan dalam kes suami dan
isteri yang datang dari latar belakang yang sama pun kadang-kadang berlaku juga perselisihan.
Seribu satu kelemahan dan kekurangan yang ada pada manusia menyebabkan berlakunya perbezaan
dalam keluarga. Kadang-kadang ia berpunca dari suami, dan kadang-kadang ia berpunca dari isteri.
Namun dalam banyak keadaan ia adalah akibat kelemahan dan kesilapan kedua-dua suami dan isteri.

Namun baru-baru ini kita dikejutkan dengan beberapa kes yang membawa maut. Kisah suami tikam
isteri kerana kejutkan untuk solat. Kisah ayah tikam anak bila anak menegur bapanya yang balik
dalam keadaan mabuk. Lagi kes baru anak pukul ayah kerana kejutkan bangun untuk solat subuh dan
ibu yang cuba menyeleraikan nyaris maut selepas ditolak oleh anaknya.

Jadi ikhtiar terbaik hanya memohon kepada Allah SWT supaya rumahtangga aman damai. Perselisihan
faham yang baru bermula. Cepat-cepat redakan kemarahan masing-masing. Banyak beristighfar akan
menyejukkan hati yang marah.

Sebenarnya, sifat marah itu dicetuskan syaitan yang dijadikan daripada api. Oleh itu ingatlah api itu
boleh dipadamkan dengan air. Apabila seseorang itu marah, ambillah wuduk.

MARAH satu daripada sifat tercela (mazmumah) yang dibenci Allah s.w.t dan Rasulullah s.a.w.
Perasaan marah yang gagal dikawal sebenarnya boleh menimbulkan sifat keji lain seperti dendam,
dengki, sombong dan angkuh.

Gagal mengawal emosi atau cepat naik angin biasanya berlaku ketika seseorang itu hilang
pertimbangan.

Memang benar ada yang mengatakan 'aku sudah meletup, memang aku tak boleh buat apa-apa.'
Tetapi lebih baik kita belajar menenangkan diri sebelum menghamburkan sebarang bentuk perkataan
kepada pihak lain.
Semuga kita banyak bersabar dan mengamal surah ini untuk kebaikan rumahtangga yang harmoni.

Terjemahan Surah Al-Baqarah: Ayat 102

Mereka (membelakangkan Kitab Allah) dan mengikut ajaran-ajaran sihir yang dibacakan oleh puakpuak Syaitan dalam masa pemerintahan Nabi Sulaiman, padahal Nabi Sulaiman tidak mengamalkan
sihir yang menyebabkan kekufuran itu, akan tetapi puak-puak Syaitan itulah yang kafir (dengan
amalan sihirnya) kerana merekalah yang mengajarkan manusia ilmu sihir dan apa yang diturunkan
kepada dua malaikat: Harut dan Marut, di negeri Babil (Babylon), sedang mereka berdua tidak
mengajar seseorang pun melainkan setelah mereka menasihatinya dengan berkata: Sesungguhnya
kami ini hanyalah cubaan (untuk menguji imanmu), oleh itu janganlah engkau menjadi kafir (dengan
mempelajarinya). Dalam pada itu ada juga orang-orang yang mempelajari dari mereka berdua: Ilmu
sihir yang boleh menceraikan antara seorang suami dengan isterinya, padahal mereka tidak akan
dapat sama sekali memberi mudarat (atau membahayakan) dengan sihir itu seseorang pun melainkan
dengan izin Allah dan sebenarnya mereka mempelajari perkara yang hanya membahayakan mereka

dan tidak memberi manfaat kepada mereka dan demi sesungguhnya mereka (kaum Yahudi itu)
telahpun mengetahui bahawa sesiapa yang memilih ilmu sihir itu tidaklah lagi mendapat bahagian
yang baik di akhirat. Demi sesungguhnya amat buruknya apa yang mereka pilih untuk diri mereka,
kalaulah

mereka

mengetahui.

DOA PENAWAR
DOA PENDINDING DAN BENTENG DARI SEGALA PENYAKIT
JASMANI ATAU ROHANI.

Setiap manusia memerlukan jasmani dan rohani yang seimbang. Jasmani yang sihat iaitu bahagian
tubuh badan dapat melakukan berbagai perkara. Ada yang membelanja beribu ringgit untuk kekal
sihat dengan mengambil pil-pil vitamin. Jika jasmani sakit boleh diubati dengan ubat-ubatan.

Untuk mengubatkan rohani yang sakit pula adalah dengan Al-Qur'an. Rohani yang kuat akan
menambahkan ketakwaan dan mendekati diri kepada Allah. Membersih rohani akan menanamkan sifat
yang sabar, kasih sayang, sifat pemurah, berkata benar, hati yang ikhlas, berdisplin dan dapat
menghindarkan sifat yang tamak serta rakus di dalam urusan duniawi.

Dapat membenteng hawa nafsu yang liar kearah kejahatan. Dapat mengelak penyakit suka
mengumpat, marah, hasad dengki. gelojoh dan pembaziran. Yang paling pentingnya dapat
melembutkan hati dengan sifat mudah rasa bersyukur kepada nikmat Allah SWT. Dan selalu bersikap
positif dalam menghadapi apa jua dugaaan dan rintangan. Jika anda selalu negatif dalam banyak
perkara, itu menunjukkan anda mempunyai penyakit rohani yang kronik.

Dalam banyak ujian keatas hamba-Nya. Ujian kesihatan yang paling ditakuti. Bayangkan jika anda
diuji dengan penyakit-penyakit yang susah dirawat seperti kanser,lumpuh, HIV dan sebagainya.
Banyak orang dapat bertahan diuji dengan kesusahan dan kemiskinan.

Bacalah doa-doa ini semuga Allah SWT tidak akan menguji kita dengan penyakit kronik. Setakat
demam dan pening kepala itu pun kita sudah merungut.

Jadikan bacaan ini sebagai amalan harian selepas bangun tidur. Baca shalawat shifa diikut dengan
doa-doa ini supaya dijauhkan dari segala penyakit Jasmani dan rohani.
DOA 1.

Baca bahagian yang dimerahkan. Jika selalu membaca doa ini Allah SWT tidak akan menguji hambaNya dengan penyakit. Ia menjadi benteng dan pendinding dari penyakit rohani dan jasmani.

Maksudnya:

Dan kalaulah Al-Quran itu Kami jadikan (bacaan) dalam bahasa asing, tentulah mereka
akan berkata: Mengapa tidak dijelaskan ayat-ayatnya (dalam bahasa yang kami fahami)?
Patutkah

Kitab

itu

berbahasa

asing

sedang

Rasul

yang

membawanya

berbangsa

Arab? Katakanlah (wahai Muhammad): Al-Quran itu, menjadi (cahaya) petunjuk serta
penawar bagi orang-orang yang beriman dan sebaliknya orang-orang yang tidak beriman,
(Al-Quran itu) menjadi sebagai satu penyakit yang menyumbat telinga mereka (bukan
penawar) dan ia juga merupakan gelap-gelita yang menimpa (pandangan) mereka (bukan
cahaya yang menerangi). Mereka itu (dengan perbuatan melarikan diri dari ajaran AlQuran, tidak ubahnya seperti) orang-orang yang diseru dari tempat yang jauh (masakan
mereka dapat mendengar dengan betul atau melihat dengan nyata).

DOA 2.

Maksudnya:
Dan apabila aku sakit, maka Dialah yang menyembuhkan penyakitku;

DOA ELAK BAYI KECIL TERKENA SAWAN TANGIS

Cara-caranya.
1. Tuliskan ayat ini diatas kertas dengan pen dakwat atau
ballpen.
2. Sebelum mandikan bayi, direndamkan kertas yang
telah dituliskan doa tersebut ke dalam ayer mandian bayi
dalam besen itu.
3. Tunggu sehingga semua tulisan ayat-ayat tersebut
hilang dalam ayer dan keluarkan kertas tersebut.
4. Sebelum memandikan bayi anda. Selawat dahulu
sebelum memandikan bayi anda.
Inshaa Allah dengan usaha ini akan dijauhkan bayi kecil
dari terkena sawan nangis dengan keizinan-Nya. Mogamoga dirahmati-Nya.
DOA TERSEBUT.

Maknanya:
Mereka berkeadaan "muzabzab" (tidak mempunyai
pendiri-an yang tetap) antara (iman dan kufur) itu
mereka tidak berpihak terus kepada golongan (kafir)
dan tidak pula ber- pihak kepada golongan (yang
beriman). Dan sesiapa yang disesatkan oleh Allah,
maka engkau (wahai Muhammad) tidak sekali-kali akan
mendapat jalan untuk menyela- matkannya.

DOA RAWATAN UNTUK DEMAM PANAS.

Atas permintaan seorang pembaca untuk anaknya yang selalu demam panas. Demam panas adalah
biasa bagi kanak-kanak tapi luarbiasa bagi yang dewasa pula. Jika tidak dikurangkan panas yang
melampau itu. Kesan keatas kanak-kanak sangat serius dimana ia akan menganggu bahagian otak
dan boleh mengakibatkan kanak-kanak itu mendapat sawan (Epilepsy), kerosakan otak dan terencat
akal. Siapa mahu anak-anak jadi begini. Bila kanak-kanak sudah kena sawan, kadang-kadang ia boleh
membahayakan dirinya bila bermain seorang diri. Penyakit sawan jika tidak dirawat semasa kecil, ia
akan dihidapi sampai ke dewasa nanti.

Ada satu kisah yang terjadi suatu ketika dahulu 2001 semasa itu captain bersama Tuan Hj Shamsudin,
Pengerusi Masjid Taman Kosas sedang memandu kereta di Bangsar. Seorang pemandu yang memandu
dihadapan kereta kami, tiba-tiba berhenti dengan mengejutnya. Rupa-rupa pemandu itu diserang
penyakit sawan. Beliau mengigil dan mengigit lidahnya sendiri. Captain dan Hj Shamsudin terus turun
kereta dan menolongnya dan meletak sebatang pen pada mulutnya supaya dia tidak mengigit lidah
yang berdarah itu. Agak lama juga captain bersama Hj Shamsudin menunggu beliau sehingga sedar
diri. Barulah kami terus perjalanan selepas itu.

Daripada hadis Nafi bin Jubir, katanya Rasulullah s.a.w bersabda: Apabila salah
seorang daripada anda demam, sesungguhnya demam itu adalah sebahagian
daripada api neraka, hendaklah memadamkannya dengan air sejuk. Hendaklah
berendam dalam sungai yang mengalir, mengadap aliran air selepas solat subuh
dan sebelum naik matahari dan hendaklah membaca Basmalah. Hendaklah
berendam selama tiga kali selama 3 hari. Jika tak sembuh cubalah sebanyak 5x,7x
atau 9x. Sesungguhnya ia tidak akan melebihi daripada 9x InsyaAllah.

Rawatan jika anak demam panas melampau.


Langkah 1. Sebelum itu bawa anak ke klinik yang berdekatan atau tampal dahulu dengan
"coolfever". Jika tidak "jelum" kepalanya dengan tuala yang direndam dengan air. Air itu dimasuk
sedikit asam jawa. Jelum sampai hilang panas dikepala.

Langkah 2. Bacakan doa-doa berikut:

1. Al-Fatihah (1x).
2. Ayat Kursi (1x).
3. Doa Demam Panas (3x). Dibaca pada air kosong dan diberi minum.

Maksudnya:

"Dengan nama Allah Yang Maha Besar, aku memohon perlindungan dengan Allah Yang
Maha Agung daripada kejahatan urat dan kejahatan kepanasan api"

Wasallam.

DOA UNTUK RAWAT MIGRAINE/SAKIT KEPALA


Doa ini baik bagi mereka yang selalu sakit kepala yang teruk. InsyaAllah dengan mengamalkan ayat
ini,migraine yang selalu berulang itu akan berkurangan dan akan sembuh dengan kahfiat ayat
dari Surah Al-Waqiah, Ayat 19.
Caranya:
Bila sakit kepala atau migraine mula berdenyut. Baca doa ini dan tekan dengan tangan pada bahagian
yang sakit di kepala. Ayatnya tidak panjang dan senang dihafalkan. Lakukan dan baca banyak kali
sehingga terasa kurang sakit.

Maksudnya:
"Mereka tidak merasa pening kepala dan tidak pula mabuk dengan sebab menikmatinya. "

DOA UNTUK MERAWAT JIWA YANG LEMAH DARI GANGGUAN


MAKHLUK HALUS.
Penyakit histeria selalu berlaku dikalangan pelajar Melayu terutama pelajar perempuan. Pernah
berlaku juga kepada pekerja wanita di sebuah kilang

suatu ketika dahulu di Taman Ria, Sungai

Petani. Hampir 300 pekerja terkena histeria sehingga terhenti pengeluaran kilang selama dua hari.
Dari segi perubatan moden, penyakit Histeria adalah salah satu penyakit mental akibat tidak
berkemampuan

seseorang

menghadapi

kesukaran-kesukaran,

tekanan

perasaan,

kegelisahan,

kecemasan dan pertentangan jiwa dan batin.


Pada segi perubatan Islam ia adalah gangguan dari makhluk halus yang merasuk seseorang itu
terutama yang lemah semangat. Wanita yang lemah semangat akibat tekanan jiwa, stress yang teruk
senang dirasuk berbanding mereka yang kuat semangat. Pelajar lelaki kadang-kadang terkena histeria
tapi sangat jarang. Stress akibat terlalu susah hati menjelang hari peperiksaan, dan berbagai perkara
yang tak dapat dijelaskan lagi.
Doa ini yang diambil dari Ustaz Sharhan Shafie dalam rancangan "Tanya Ustaz" untuk diamalkan
oleh mereka yang lemah semangat bagi memantapkan dan menguatkan jiwa dari gangguan makhluk
halus. Untuk isteri dan anak-anak yang tinggal di tempat yang ada masalah. Tempat yang "keras"
dikhuatiri boleh terkena makhluk halus.
Seperti rumah sewa yang berhantu atau rumah yang dibina diatas bekas kubur yang lama, tempat
buang saka oleh orang-orang dulu. Dibina rumah diatas tapak yang menjadi kediaman makhluk halus.
Kerana manusia tidak nampak makhluk halus tinggal bersama disitu. Bila semangat sangat lemah,
datang bulan pula, senang dirasuk.

Caranya baca doa ini setiap kali lepas solat. Jadikan amalan pada mereka yang lemah
semangat supaya jiwa mereka kuat dari gangguan makhluk halus.

Maksudnya:

"Sekiranya Kami turunkan Al-Quran ini ke atas sebuah gunung, nescaya engkau melihat
gunung itu khusyuk serta pecah belah kerana takut kepada Allah dan (ingatlah), misalmisal

perbandingan

ini

Kami

kemukakan

kepada

umat

manusia,

supaya

mereka

memikirkannya."

DOA RAWATAN HILANG SAKIT PERUT.


Doa ini baik bagi merawat serta menghilangkan sakit perut, perut memulas atau senak perut
selepas makan/perut kosong/gastrik. Dengan mengamalkan dan membaca doa ini dengan
kahfiat ayat dari Surah Ash Shafaat, Ayat 47.
Caranya:
Bila sakit perut memulas. Salawat tiga kali (3) dan baca doa ini kepada air kosong sebanyak
tiga (3) kali dan minum air tersebut. InsyaAllah sakit akan hilang dengan izin-Nya.

Maksudnya:
"Ia tidak mengandungi sesuatu yang membahayakan dan tiada pula mereka mabuk kerana
menikmatinya"

DOA APABILA MENGALAMI LUKA.

Doa ini dibaca untuk menghentikan darah yang mengalir disebabkan luka. Luka akibat dari objek
tajam seperti pisau ketika memotong sayor, kena tikam, ditetak dengan parang atau lain-lain
kemalangan yang tidak dijangkakan oleh kita.
Elok

baca

dahulu

doa

ini

sebelum

menutup

tempat

luka

dengan

plaster

dan

rawatan

selanjutnya.Kehilangan darah yang banyak boleh mengakibatkan kematian. Bacakan ayat ini sambil
menekan di tempat atau sekitar tempat yang luka untuk menghenti darah, Insyaallah.

Maksudnya:

Dan (sebahagian dari dalil yang tersebut ialah) matahari; ia kelihatan beredar ke tempat
yang ditetapkan baginya; itu adalah takdir Tuhan Yang Maha Kuasa, lagi Maha Mengetahui.
(Surah Yasiin: Ayat 38)

DOA MENGHADAPI BALA.


Allah SWT berfirman:
Tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah; dan
barangsiapa beriman kepada Allah, niscaya Dia akan memberi petunjuk kepadanya hatinya.
Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.(Qs. al-Taghbun [64]: 11)

Jika kita takut akan bala yang tidak diketahui terkena keatas diri kita dan keluarga tersayang. Maka
perbanyakkan membaca doa ini setiap kali solat semuga dipelihara-Nya.
Bacalah selepas solat (Surah At Taubah Ayat 51).

Maksudnya:

Katakanlah (wahai Muhammad): "Tidak sekali-kali akan


menimpa kami sesuatu pun melainkan apa yang telah
ditetapkan Allah bagi kami. Dia lah Pelindung yang
menyelamatkan kami, dan (dengan kepercayaan itu) maka
kepada Allah jualah hendaknya orang-orang yang beriman
bertawakal".

DOA PELINDUNG DIRI KETIKA KELUAR RUMAH

Insyaallah terlindung dari gigitan serangga seperti nyamuk, tebuan, agas-agas, pacat, lintah dan
termasuk juga binatang bisa seperti lipan, ular, kala jengking dll dan gangguan jin dan syaitan.


A'udhu zu bi-Kalimatillahi't-tammati min sharra
maa khalaq
Maksudnya:

Aku berlindung dengan kalimah-kalimah Allah yang sempurna daripada


segala kejahatan makhluk. (Riwayat Muslim)

Fadhilatnya:

Daripada Abu Hurairah r.a, sesiapa yang membacanya pada waktu pagi dan petang sebanyak 3 kali
nescaya tidak dibahayakan oleh segala jenis racun atau jenis sengat binatang (Riwayat Ibnu Hibban).

DOA KESELAMATAN DIRI SELAMAT DALAM PERJALANAN.


Doa ini telah diberi oleh arwah bapa "Katanya jika sesuatu berlaku, sempat mengucap dua
kalimah syahadat sebelum ajal. "Jika selamat dalam kemalangan, akan tiada sebarang calar
atau kecederaan pada anggota tubuh badan". Bukan kebal! tetapi di pelihara oleh Allah SWT.
Wallahualam.
Tetapi memang benar, penulis pernah mengalaminya ketika dahulu pada tahun 1992 semasa
kemalangan jalanraya di Jalan Sidam Kanan. Kereta berpusing beberapa kali sebelum melanggar tiang
letrik dan terus jatuh ke dalam parit yang dalam. Kereta di "Write Off" oleh pihak insurance kerana
tak boleh diperbaiki lagi. Tiada calar atau patah. Alhamdulillah.!
Baca doa ini bersama doa menaiki kenderaan. Insyaallah dipelihara dan senantiasa dilindungi dengan
pertolongan Allah SWT.

Maksudnya:. (Surah Al-Qasas:AYAT 85)


Sesungguhnya Allah yang mewajibkan kepadamu (mengamal dan menyampaikan) Al-Quran
(wahai Muhammad) sudah tentu akan menyampaikan engkau lagi kepada apa yang engkau
ingini

dan

cintai.

Katakanlah

(kepada

kaum

yang

menentangmu):

"Tuhanku

amat

mengetahui akan sesiapa yang membawa hidayah pertunjuk dan sesiapa pula yang berada
dalam kesesatan yang nyata".

DOA MEMOHON DIRI DIJAUHKAN DARI AZAB


Azab Allah SWT di dunia ini tidak seorang pun sanggup menghadapinya inikan pula azab di alam kubur
dan seterunya di hari akhirat kelak. Sebagai seorang hamba Allah yang banyak berbuat dosa.
Segeralah bertaubat, takutlah azab Allah itu. Dalam Surah Ali Imran, Ayat 56 yang maksudnya:

"Bagi orang-orang yang tidak percaya, Aku akan mengazabkan mereka dengan
azab yang keras di dunia dan di akhirat; mereka tidak ada penolong-penolong."
Berdasarkan dari surah itu di dunia pun Allah SWT akan mengazab hambaNya yang melakukan
kemungkaran. Marilah kita selalu bermohon kepadaNya supaya dijauhkan azab di dunia mahupun di
akhirat. Biarlah kehidupan ini berlangsung dengan kesejahteraan dan kebahagiaan supaya kita dapat
beribadat kepadaNya.
DOA MEMOHON DIRI DIJAUHKAN DARI AZAB

Maksudnya:

"Wahai Tuhan Yang Hidup selamanya, wahai Tuhan Yang Berdiri Sendiri (tidak berkehendak
kepada sesiapapun) wahai Tuhan yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan, tiada Tuhan
kecuali Engkau, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan, aku memohon supaya
dihindari dari azab-Mu, janganlah Engkau serahkan diriku ini kepada orang dari makhlukMu, sekejap mata jua pun, dan perbaiki segala urusanku."

DOA KETIKA MELIHAT HUJAN YANG MEMBAHAYAKAN


Doa ini ketika anda berada semasa dalam hujan yang lebat dan terperangkap.
Banjir kilat yang baru-baru ini berlaku di Bandar Kajang dan beberapa tempat di
seluruh Semenanjung Malaysia termasuk Sabah dan Sarawak juga mencemaskan
penduduk terutama kawasan yang rendah dan berdekatan sungai. Bacalah doa
yang pendek ini semuga Allah SWT menyelamatkan dan pelihara hambaNya.

Maksudnya:
"Ya Allah. tolonglah kami. Ya Allah tolonglah kami"
Wasallam.