Anda di halaman 1dari 26

Bob | rbt 1 2011

INSTITUT PERGURUAN
TEMENGGONG IBRAHIM,
JOHOR BAHRU

TEKNOLOGI BAHAN DAN PEMBUATAN


RBT 3102
PROJEK MEJA KOPI
NAMA :
HISHAMUDIN BIN MOHD SUPANJI
790407-01-5087
OPSYEN : PPG 2011 RBT 1
TARIKH :
25 SEPTEMBER 2011
PENSYARAH :
PN ROS ELIANA BT AHMAD ZUKI
JABATAN KEMAHIRAN HIDUP

Bob | rbt 1 2011

IPG KAMPUS TEMENGGONG IBRAHIM


JALAN DATIN HALIMAH
80350 JOHOR BAHRU

BIODATA
NAMA PELAJAR

HISHAMUDIN BIN MOHD SUPANJI

OPSYEN

PPG 2011 RBT 1 AMBILAN JULAI

NO KAD PENGENALAN

790407-01-5087

NO TELEFON (HP)

012-7263187

NAMA TUTOR
JABATAN

PN ROS ELIANA BT AHMAD ZUKI


JABATAN KEMAHIRAN HIDUP

Bob | rbt 1 2011

PENGHARGAAN
Setinggi tinggi rasa kesyukuran kami panjatkan ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnia dan keizinan-Nya
folio bagi projek rekabentuk meja kopi saya ini dapat saya hasilkan dengan lancar.
Melalui penghasilan folio ini, saya memperolehi banyak pengalaman dan pengetahuan yang dapat saya
manfaatkan dan jadikan panduan untuk menghasilkan projek projek rekabentuk yang seumpama ini atau yang lebih baik
di masa akan datang .
Di kesempatan ini, saya ingin merakamkan jutaan terima kasih dan setinggi penghargaan kepada pensyarah saya ,
Puan Ros Eliana binti Ahmad Z atas segala tunjuk ajar dan bantuannya untuk memastikan penghasilan yang terbaik dapat
saya lakukan dan juga di atas usaha beliau dalam memberi maklumat dan petunjuk yang saya perlukan untuk
menyempurnakan projek ini .
Di samping itu, jutaan terima kasih juga saya ucapkan kepada yang terlibat secara langsung mahupun tidak
langsung di atas sokongan mereka sama ada dari segi kewangan , tenaga , rujukan , atau sumbangan sumbangan lain .
Secara keseluruhannya, saya berpendapat bahawa projek rekabentuk seumpama ini sangat menarik dan
bermanfaat dan patut diteruskan dan dipertingkatkan lagi di masa- masa akan datang . Terima kasih .

Bob | rbt 1 2011

ISI

HALAMAN
2

BIODATA
PENGHARGAAN

ISI KANDUNGAN

SOALAN PROJEK MEJA KOPI

5-6

BORANG KOLABORASI
PENGENALAN
TUJUAN
FUNGSI DAN OBJEKTIF
MATLAMAT
JADUAL PELAKSANAAN KERJA
PENCETUSAN IDEA

ISI KANDUNGAN

Bob | rbt 1 2011

Bob | rbt 1 2011

Bob | rbt 1 2011

PENGENALAN
Meja kopi adalah salah satu unsur penting yang selalunya ada di dalam sesebuah rumah. Sungguhpun ia bukanlah
perabot utama, ia sedikit sebanyak dapat menggambarkan status ahli dalam rumah itu. Bagi mereka yang lebih berada,
kita dapat lihat meja kopi yang ada di rumah mereka jauh lebih cantik, berkualiti dan sudah tentunya ia dibeli pada harga
yang mahal.
Kini, terdapat banyak meja kopi dengan pelbagai jenis, bentuk dan hasil ukiran yang kita dapat lihat di pasaran..
Semua ini bergantung pada hasil rekabentuk yang ingin ditonjolkan. Rekabentuk yang lebih cantik dan unik sudah
tentunya akan menjadi tarikan pada pembeli walaupun dijual pada harga yang tinggi.
Dalam mereka bentuk sesebuah meja kopi, kemahiran, pengalaman dan ilmu pengetahuan seseorang dalam reka
bentuk adalah antara faktor utama untuk menghasilkan meja kopi yang lebih menarik dan berkualiti. Semakin luas ilmu
pengetahuan seseorang itu, maka hasil yang bakal diperolehi bagi sebuah meja kopi lebih cantik, unik, dan mempunyai
semua ciri-ciri keselamatan yang diinginkan.
Bidang ini mampu memenuhi cabaran yang dikehendaki kerana ia dapat meningkatkan usaha dalam bidang sains
dan teknologi supaya kita tidak hanya menjadi pengguna tetapi sebagai penyumbang kepada dunia yang serba canggih
dan memerlukan alat-alat ciptaan terbaru. Produk yang direka bentuk amat penting dan perlu diperkembangkan agar
penghasilan barangan baru boleh diperkenalkan kepada dunia. Oleh itu negara tidak perlu bergantung kepada negara luar
untuk mendapatkan peralatan kerana ia boleh dihasilkan oleh rakyat sendiri. Di samping itu juga, ia dapat menjamin masa
depan negara yang lebih cemerlang dalam bidang sosial, ekonomi, sains dan teknologi. Reka bentuk terhasil daripada

Bob | rbt 1 2011

bahan sedia ada tetapi diubah bentuk dan teknologinya. Sehubungan itu ia memberi kepuasan kepada pereka bentuk dan
juga umum.
TUJUAN
Meja kopi ini dihasilkan adalah untuk memenuhi keperluan pengguna pada masa kini. Hal ini kerana pada masa
kini permintaan terhadap barangan perabot adalah sangat tinggi dan kebanyakannya diimport dari luar dengan kos yang
terlalu tinggi. Walhal, negara kita sebenarnya mempunyai bahan terutama kayu yang bermutu tinggi dan kita mampu
untuk membuat dan menghasilkan perabot yang bermutu tinggi setaraf dengan negara lain.
Meja kopi yang dihasilkan ini sesuai digunakan untuk setiap rumah dengan konsep dan saiz yang sesuai.
Walaubagaimanapun, terdapat beberapa masalah yang dihadapi oleh ahli rumah sekiranya meja kopi yang dipilh tidak
bertepatan dengan kehendak mereka.
Antara masalah yang sering dihadapi adalah :
Ruang yang sangat terhad
Sais meja kopi yang terlalu besar
Harga yang mahal
Kesukaran untuk dialihkan
Penggunaan yang terhad

Bob | rbt 1 2011

Masalah untuk menyesuaikan dengan konsep rumah


Susah untuk diuruskan
Menggunakan ruang yang besar

FUNGSI
Meja kopi ini telah direka untuk menyelesaikan masalah yang sering kita hadapi pada masa kini.
Antara fungsi serta kelebihan produk ini adalah :
Ia diperbuat daripada bahan yang berkualiti serta ringan agar mudah bawa atau dialihkan
Bersaiz yang sesuai dengan ruang yang agak kecil
Tahan lama serta kukuh
Mempunyai pelbagai kegunaan dan sesuai digunakan untuk diletakkan pada semua ruang
OBJEKTIF

Bob | rbt 1 2011

Memberi peluang kepada bakal siswazah untuk belajar melakukan kerja-kerja pertukangan

Penghasilan produk baru melalui rekabentuk ini dapat menjana minda menghasilkan produk yang berguna seta
boleh diaplikasikan

Penghasilan produk baru juga memerlukan bakal siswazah melakukan kajian yang terperinci seperti mencari dan
meneroka maklumat dan seterusnya.menggalakkan bakal siswazah berusaha sedaya upaya menghasilkan produk
yang terbaik

Projek yang dihasilkan akan menyumbang dan memberi manfaat dan kebaikan kepada banyak pihak

Memberi kemudahan dan keselesaan yang lebih kepada pengguna yang menggunakan rekaan ini

Memberi pengalaman dan juga pengetahuan yang berguna kepada bakal siswazah dalam kemahiran pertukangan
dan juga seni lukis

MATLAMAT

Matlamat projek yang cuba saya siapkan ini adalah untuk memberi suatu konsep baru kepada orang ramai dan
masyarakat kini dengan mengaplikasikan sumber-sumber teknologi pada zaman sekarang.

Reka bentuk meja kopi yang lebih moden adalah sesuai dengan peredaran masa. Hal ini juga akan
menggambarkan pengguna kini berpengetahuan tinggi dan memerlukan perubahan dari semasa ke semasa .

Bob | rbt 1 2011

Selain itu, ia juga dapat mencetus minat pengguna untuk menerokai bidang sains reka bentuk dan seterusnya
memberi peluang kepada golongan bumiputera untuk mencipta kejayaan di peringkat yang lebih tinggi iaitu
peringkat antarabangsa, selain menjadi sumber rezeki kepada mereka.

Melalui projek ini juga, kita dapat mencungkil bakat-bakat baru untuk terus menerokai dunia rekacipta ini,
mengemukakan idea-idea yang baru dan bagus serta dapat memberi kebaikan kepada sesuatu barangan yang
ingin diubahsuai mahupun ciptaan terbaru.

Projek meja kopi ini juga membolehkan semua lapisan masyarakat menggunakannya kerana bahannya yang
berkualiti dan harga yang berpatutan.

JADUAL PELAKSANAAN KERJA


Bil
.
1

Tarikh
JULAI
2011

Perkara/Aktiviti

Catatan

Taklimat daripada pensyarah tentang bentuk tugasan

Bob | rbt 1 2011

Perekaan projek

Pencetusan idea

JULAI

a) Membuat lakaran idea

Penjanaan idea

2011

b) Membuat lukisan kerja

Perekaan projek

c) Merangka konsep rekaan luar dan dalam projek


3

JULAI
2011

Pemilihan projek

Membuat lakaran

a) Memilih projek reka bentuk yang berpotensi

Membuat lukisan kerja

b) Perancangan pembinaan model berfungsi atau prototaip


Membuat pendokumentasian
a) Menyediakan prosedur pendokumentasian produk reka cipta
mengikut format yang betul:
Tajuk
Latar belakang

OGOS
2011

Objektif
Fungsi dan kegunaan
Diskripsi projek
Pemasaran
Rujukan

SEPTEMBER

2011

Membina model berfungisi/prototaip


a) Menyediakan bahan dan komponen yang diperlukan

Memasang komponen mengikut

b) Memeriksa dan menguji bahagian komponen untuk

spesifikasi lukisan kerja

Bob | rbt 1 2011

pemasangan
c) Memasang bahagian dan komponen
d) Membuat kemasan yang sesuai
Pengubahsuaian prototaip
a) Mengganti atau mengubahsuai bahagian dan komponen
7

SEPTEMBER

2011

b) Menguji dan menilai semula prototaip


c) Menggunakan bahan yang lebih sesuai dan menambah
kemasan
d) Membuat kemasan akhir
Persembahan

SEPTEMBER

2011

SEPTEMBER

2011

a) Menyediakan maklumat bahan-bahan persembahan dan


penilaian projek dalam bentuk grafik yang telah
didokumentasikan
Penghantaran dan Penyerahan
a) Menghantar tugasan meja kopi dan folio kepada
pensyarah

Bob | rbt 1 2011

CARTA PELAKSANAAN KERJA

BIL

BULAN

Julai

Ogos

Septe
mber

AKTIVITI
1

Mengenal pasti masalah


Mengumpul data
Menganalisis masalah
Membuat rumusan

Pencetusan dan pemilihan idea terbaik.

Membuat lakaran projek dan lukisan kerja

Menyiapkan projek meja kopi


Menyiapkan dokumentasi projek

Bob | rbt 1 2011

Penyerahan projek

PENCETUSAN IDEA
Proses penjanaan idea merupakan proses bagi menghasilkan beberapa idea dan konsep yang masih perlu
diperkembangkan lagi. Kebolehan individu menjana pelbagai idea baru atau tersendiri akan banyak membantu
menyelesaikan masalah yang dikenalpasti. Penjanaan sesuatu idea tidak akan wujud dengan sendirinya. Ia memerlukan
daya usaha daripada individu itu sendiri samada berbentuk semulajadi atau terancang.
Pencetusan idea yang saya dapati ialah secara terancang. Setelah melihat bebrapa jenis meja kopi yang ada di
kedai perabot dan di internet, maka saya merancang idea bagi menghasilkan sebuah meja kopi yang paling ringkas dan
senang untuk menghasilkannya. Idea yang timbul terhasil dari kebolehan saya membayangkan rekaan yang saya mahu.
Maka dari cetusan idea tersebut saya merancang untuk membina sebuah meja kopi yang diberi nama Simple Coffe
Table.
Simple yang merujuk kepada bentuk yang tidak terlalu eksotik dan rumit untuk dihasilkan. Ia terhasil kerana masa
yang diperuntukkan untuk menghasilkan meja kopi ini pada saya terlalu singkat bagi seorang guru yang sibuk dengan

Bob | rbt 1 2011

peperiksaan UPSR, kerja-kerja sampingan di sekolah yang bertimbun serta masa yang perlu disusun dengan rapi antara
kerja sekolah, kerja kursus dan keluarga. Bukan untuk mencari alasan tetapi itulah realiti yang perlu saya hadapi untuk
menghasilkan meja kopi ini dan Alhamdulillah setelah memerah otak dan keringat akhirnya idea yang terhasil inilah akan
didokumentasikan dan diharap dapat memenuhi kriteria-kriteria yang telah ditetapkan.

PERANCANGAN KERJA
PEMILIHAN REKA BENTUK
Merupakan proses penting yang menentukan hala tuju reka bentuk yang akan dihasilkan. Ia bagi menentukan reka
bentuk akhir yang dapat memenuhi kehendak atau kriteria reka bentuk.
Pemilihan reka bentuk dilakukan berdasarkan kepada kriteria bersesuaian bahan, teknik pembuatan, fungsi,
egronomik, mesra pengguna, nilai komersil, keselamatan dan nilai estetika.

PERANCANGAN PEMBINAAN PROTOTAIP

Bob | rbt 1 2011

Penyediaan Lukisan Kerja


o Kerja asas dalam pembinaan prototaip adalah menyediakan beberapa lukisan yang dapat membantu
menampakkan persepsi awal idea produk. Ia dihasilkan menggunakan perisian lukisan berbantu komputer.
Antara lukisan yang digunakan ialah :

Lakaran kasar

Lukisan ortografik

Lukisan isometri

PEMBINAAN PROTOTAIP
(a) Model dapat dibahagikan kepada 2 jenis:

Model Blok
o Model yang statik atau separa fungsi
o Ianya mempamerkan reka bentuk sebenar dan dihasilkan samada secara skala atau saiz sebenar
produk

Bob | rbt 1 2011

d)

o Bahan yang digunakan tidak semestinya sama dengan bahan sebenar

Model Berfungsi @ prototaip


o Produk contoh yang berfungsi sepenuhnya
o Dibina daripada bahan sebenar yang telah ditentukan
o Ia adalah merupai produk sebenar dari setiap segi
o Ia dipasang secara manual dan diuji dalalm situasi sebenar

(b) Penyediaan dan Pembinaan


o Menyediakan bahan dan komponen yang dipilih
o Membina bahagian dan komponen yang telah dirancang
(c) Pemasangan
o Memeriksa dan menguji bahagian dan komponen untuk pemasangan
o Memasang bahagian dan komponen dengan cara yang tertentu
Kemasan

Bob | rbt 1 2011

o Menyatakan bahan dan teknik kemasan


o Membuat kemasan menggunakan kertas pasir dan cat
(e) Pengubahsuaian
o Mengganti atau mengubahsuai bahagian dan komponen
o Membuat kemasan akhir
(f) Persembahan
o Menyediakan maklumat bahan-bahan persembahan dan penilaian projek dalam bentuk grafik yang telah
didokumentasikan

LAKARAN KASAR ( lakaran idea )

Bob | rbt 1 2011

LUKISAN ORTOGRAFIK
1. Lukisan Ortografik

Lukisan ortografik adalah lukisan pelan

Lukisan ortografik terbina di atas paksi ortografik

Paksi ortografik terdiri daripada

satu garisan tegak dan satu garisan mendatar yang bersilang antara satu sama

lain

satu garisan condong/serong yang bermula daripada titik silang garisan tegak dan garisan mendatar.

Konsep lukisan ortografik.

2. Lukisan ortografik dilukis dengan anggapan semua arah pandangan dalam garisan lurus dan selari dengan dua
paksi utama iaitu paksi x dan paksi y.
3. Garisan dalam lukisan ortografik mempunyai fungsinya sendiri. Oleh itu ketebalan dan kehitaman garisan amat
penting.
4. Terdapat dua jenis unjuran iaitu
- unjuran sudut pertama
- unjuran sudut ketiga

Bob | rbt 1 2011

LUKISAN ORTOGRAFIK MEJA KOPI SIMPLE COFFE TABLE.

Bob | rbt 1 2011

5. Lukisan Isometrik

Lukisan isometrik adalah lukisan 3 dimensi

Lukisan isometrik terbina di atas paksi isometrik

Paksi isometrik terdiri daripada


-

satu garisan mendatar

satu garisan tegak

dua garisan condong/serong bersudut 30

Bob | rbt 1 2011

LUKISAN ISOMETRIK MEJA KOPI SIMPLE COFFE TABLE

Bob | rbt 1 2011

BAHAN DAN ALATAN KEMASAN


Bil
1.

Bahan

Ukuran
500 mm x 350 mm
500 mm x 350 mm

Kuantiti

2.

MDF board ( inci )


MDF board ( inci )
MDF board ( inci )
Kayu beroti

3.

Cat syelek

4.

Berus syelek

1 keping
1 keping
2 keping

Bob | rbt 1 2011

5.

Thinner

6.

Turpentine

7.

Gam kayu

Kertas pasir

ALATAN PERKAKAS

Bob | rbt 1 2011