Anda di halaman 1dari 2

8/24/2015

FabrikamazivaFAMFAMPOLKS220

FabrikamazivaFAMa.d.
AdsbyGetPrivate

X | i

JugBogdanova42
PotanskiFah78
37000Kruevac,Srbija
T+38137422078
F+38137438809
Eoffice@fam.rs

Visteovde:Poetak>Proizvodi>Industrijskauljaiuljazaprehrambenuindustriju>Uljazaklizne
staze>FAMPOLKS220
Naslovna
Onama
Istorija
Proizvodi
Uporednetabele
Uljaitenostizamotoreimotornavozila
Industrijskauljaiuljazaprehrambenuindustriju
Mazivemastiispecijalnamaziva
Sredstvazahlaenjeipodmazivanjepriobradimetala
Sredstvazaprivremenuzatituodkorozije
Sredstvazaodmaivanjeiienje
Anaerobnihermetici
Aditiviiemulgatori
Distributeri
Sertifikati
Pitanjaiodgovori
Karijera
Vesti
Kontakt
trai...
Pretraga

FAMPOLKS220
http://www.fam.co.rs/proizvodi/industrijskauljaiuljazaprehrambenuindustriju/uljazakliznestaze/156fampolks220

1/2

8/24/2015

FabrikamazivaFAMFAMPOLKS220

Detalji
Kategorija:Uljazakliznestaze

ISOLHG
ISO11158HG
CincinnatiMilacronP50
Proizvedenasuodvisokorafinisanihbaznihuljaparafinskeosnoveiposebnoodabranihaditiva,koja
zadovoljavajunajotrijezahteveprimeneuuslovimamalihbrzinaivelikihoptereenja,bezpojave
STICKSLIPa.Niegradacije(32,68)sekoristezapodmazivanjekliznihstazaihidraulikeu
kombinovanimsistemima.Viegradacije(100,150,220)sekoristezapodmazivanjekliznihstazaza
srednjainajviaoptereenja.
Viskoznostna40C(mm/s) 220
Viskoznostna100C(mm/s) 20.0
Takapaljenja(C)
235
Takastinjavanja(C)
12
Pakovanje
20L180kg
Priloenifajlovi:
Bezbednosnilist
Tehnikeinformacije
Sledeiproizvod>

Copyright2012,FabrikamazivaFAM
http://www.fam.co.rs/proizvodi/industrijskauljaiuljazaprehrambenuindustriju/uljazakliznestaze/156fampolks220

2/2