Anda di halaman 1dari 2

8/24/2015

FabrikamazivaFAMFAMREDOLULTRA220

FabrikamazivaFAMa.d.
AdsbyGetPrivate

X | i

JugBogdanova42
PotanskiFah78
37000Kruevac,Srbija
T+38137422078
F+38137438809
Eoffice@fam.rs

Visteovde:Poetak>Proizvodi>Industrijskauljaiuljazaprehrambenuindustriju>Reduktorska
ulja>FAMREDOLULTRA220
Naslovna
Onama
Istorija
Proizvodi
Uporednetabele
Uljaitenostizamotoreimotornavozila
Industrijskauljaiuljazaprehrambenuindustriju
Mazivemastiispecijalnamaziva
Sredstvazahlaenjeipodmazivanjepriobradimetala
Sredstvazaprivremenuzatituodkorozije
Sredstvazaodmaivanjeiienje
Anaerobnihermetici
Aditiviiemulgatori
Distributeri
Sertifikati
Pitanjaiodgovori
Karijera
Vesti
Kontakt
trai...
Pretraga

FAMREDOLULTRA220
http://www.fam.co.rs/proizvodi/industrijskauljaiuljazaprehrambenuindustriju/reduktorskaulja/126famredolultra220

1/2

8/24/2015

FabrikamazivaFAMFAMREDOLULTRA220

Detalji
Kategorija:Reduktorskaulja

ISOLCKC
ISO129251CKC/CKD
DIN51517/3CLP
AGMA9005E02
USSTEEL224
EPuljamineralneosnovezapodmazivanjezatvorenihreduktorskihprenosnika,leajaidrugih
uredjajauuslovimavisokihiudarnihoptereenja.
Viskoznostna40C(mm/s) 220
Viskoznostna100C(mm/s) 20.0
Takapaljenja(C)
220
Takastinjavanja(C)
18
Pakovanje
20L180kg
Priloenifajlovi:
Bezbednosnilist
Tehnikeinformacije
<Prethodniproizvod
Sledeiproizvod>

Copyright2012,FabrikamazivaFAM
http://www.fam.co.rs/proizvodi/industrijskauljaiuljazaprehrambenuindustriju/reduktorskaulja/126famredolultra220

2/2