Anda di halaman 1dari 4

LAPORAN STATISTIK PENGGUNAAN KOMPUTER

Pengenalan

Unit Teknologi Maklumat Perpustakaan UiTM Melaka merupakan unit


yang bertanggungjawab terhadap pembangunan ICT. Unit ini
menyediakan perkhidmatan seperti Terminal Internet & MS Office,
mengakses pangkalan data dalam talian (PDDT), mengakses koleksi
digital secara talian, perkhidmatan scanner, mesin fotostat warna,
cetakan laser dan koleksi CD-ROM/DVD/CD.
Unit Teknologi Maklumat juga menyediakan pelbagai jenis media
bagi memaksimumkan pengaksesan maklumat di samping
memberikan tunjuk ajar dan bimbingan kepada pengguna
sepanjang masa. Unit ini juga bertanggungjawab menyediakan
rangkaian IT di peringkat dalam dan luar Negara.

STATISTIK PENGGUNAAN KOMPUTER BAGI UNIT TEKNOLOGI


MAKLUMAT PERPUSTAKAAN UiTM MELAKA.

Jadual 1: Laporan Statistik Pengguna Unit Teknologi Maklumat Bahagian


Perpustakaan dari bulan Januari hingga Disember 2014

Bil

Bulan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Januari
Februari
Mac
April
Mei
Jun
Julai
Ogos
September
Oktober
November
Disember

JUMLAH KESELURUHAN
Jadual 1

RUMUSAN

Jumlah
Pengguna
6178
6297
4631
396
0
5992
5546
4283
5168
196
0
4216

42903

Graf 1 menunjukkan jumlah penggunaan komputer pada bulan Januari,


Februari Jun, Julai dan September yang mencatatkan penggunaan tertinggi di
antara bulan bulan yang lain pada tahun ini. Pada bulan Januari, jumlah
pengguna adalah seramai 6178 orang, manakala pada bulan Februari adalah
seramai 6297 orang. Bagi bulan Jun pula, mencatatkan bilangan pengguna
seramai 5992 orang dan pada bulan Julai dan September masing masing
merekodkan angka 5546 dan 5168.
Berikutnya pada bulan Mac, April, Mei, Ogos, Oktober, November dan
Disember terdapat jumlah penurunan pengguna yang menggunakan komputer
berbanding bulan bulan yang lain. Pada bulan Mac, seramai 4631 pengguna
direkodkan dan seterusnya pada bulan April, sejumlah 396 pengguna sahaja
dicatatkan.
Manakala pada bulan Mei pula, tiada rekod penggunaan komputer
dicatatkan.

Bagi

bulan

Ogos,

pengguna

meningkat

kepada

4283

dan

seterusnya pada bulan Oktober merekodkan jumlah penurunan ke angka 196.


November

pula

mencatatkan

ketiadaan

penggunaan

computer

di

Unit

Teknologi Maklumat. Pada bulan terakhir iaitu Disember, rekod mencatatkan


sebanyak 4216 angka.

Disediakan oleh,
oleh,

Disemak oleh,

.
.

NORHAYATI BINTI CHE NORDIN


ROZAIMAH BINTI

SARIAH BINTI CHE MAN

PEMBANTU PERPUSTAKAAN
SIDEK

PEMBANTU PERPUSTAKAAN
KANAN

KETUA

Disahkan

PN.
MAT
TIMBALAN

PUSTAKAWAN

GRAF 1

STATISTIK PENGGUNAAN KOMPUTER BAGI TAHUN 2014


7000
6000
5000
4000

BILANGA
N

Jumlah Pengguna

3000
2000
1000
0

BULA
N

Anda mungkin juga menyukai