Anda di halaman 1dari 2

JENIS AKTIVITI SET INDUKSI ______________________________________

Nama Pengajar
Unit
Tarikh

KEMAHIRAN PENGAJARAN MIKRO (SET INDUKSI)


:
:
:

Kategori

Pemerhatian( )
Sekali Banyak Tiada
Kali

Ulasan

Teknik Khusus
1. Peristiwa berselisih
2. Perbincangan secara Lisan
3. Penyampaian Masalah
4. Konflik Pendapat
Cara Dan Objektif
1. Menggunakan suara, gerak
isyarat, kontak mata.
2. Menggunakan Sumber
Pengajaran & Pembelajaran
3. Meningkatkan minat &
sifat ingin tahun di kalangan
murid
4. Memperkenalkan tujuan
pelajaran dengan jelas
5. Memberi arahan dan
tugasan dengan jelas
6. Mengenal pasti idea murid
yang sedia ada.
Lain-lain
1.
2.
Pemerhati : .. T. T