Anda di halaman 1dari 4

Soalan stpm sejarah 2015

1.Huraikan ciri-ciri masyarakat agraria di China


pada abad ke-16 dan abad ke-17 Masihi.
2.Huraikan peranan Maharaja Rusia sehingga
Revolusi Rusia pada tahun 1917.
3.Jelaskan faktor perkembangan pertanian di
Belanda pada abad ke-18 Masihi.
4.Huraikan perkembangan sistem pendidikan di
Perancis pada abad ke-19 Masihi.
5.Jelaskan faktor-faktor tercetusnya Revolusi
China pada tahun 1911.
6.Bincangkan polisi ekonomi dan politik Amerika
Syarikat di Eropah semasa era Perang Dingin dari
tahun 1945 hingga tahun 1955.

SOALAN SEJARAH STPM ULANGAN PENGGAL 2/2014


1.
Bincangkan
pelaksanaan
syura
dalam
pemilihan khalifah al-Rasyidin.
2.
Bincangkan hubungan diplomatic yang
berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW.
3.
Bincangkan langkah-langkah yang diambil
oleh Maharaja Akbar bagi memantapkan sistem
pemerintahannya.
4.
Nilaikan sumbangan pemikiran Ibn Khaldun
tentang peradaban manusia.

5.
Bincangkan peranan gerakan Islah dalam
membangkitkan kesedaran politik di Mesir pada
abad ke-19 dan abad ke-20 Masihi.
6.
Bincangkan faktor luaran yang membawa
kemunculan negara bangsa di Turki.

SOALAN SEJARAH STPM PENGGAL 2/2014


1.
Analisiskan pembaharuan dari aspek politik
yang dilaksanakan oleh Umar Abdul Aziz setelah
dilantik sebagai khalifah kerajaan Bani Umayyah.
2.
Jelaskan strategi yang digunakan oleh
tentera Islam dalam Perang Khandak dan Perang
Badar.
3.
Bincangkan konsep ekonomi Islam di
Madinah semasa zaman pemerintahan Nabi
Muhammad SAW.
4.
Jelaskan sumbangan Ibn Battutah dalam
bidang penjelajahan dan penerokaan.
5.
Sejauh
manakah
golongan
intelektual
berperanan
menyemarakkan
gerakan
nasionalisme di Mesir pada abad ke-20 Masihi?
6.
Huraikan
faktor
dalaman
yang
mempercepatkan pembentukan negara bangsa
di Turki dari tahun 1856 sehingga tahun 1918.

SOALAN SEJARAH STPM ULANGAN PENGGAL 2/2013


1.
Bincangkan
kemunculan
golongan
baharu dalam masyarakat Islam pada
zaman khulafa ar-Rasyidin.
2.
Bincangkan ciri-ciri kepimpinan yang dimiliki
oleh Sultan Muhammed al-Fateh
3.
Bincangkan peranan Acheh sebagai pusat
perkembangan ilmu di Nusantara pada abad
ke-16 Masihi
4.
Nilaikan sumbangang Ibn Majid dalam
bidang pelayaran
5.
Aspek pendidikan merupakan aspek yang
penting
dalam
kemunculan
semangat
nasionalisme di Mesir pada abad ke-20. Berikan
ulasan anda.
6.
Berikan ulasan anda tentang pengelibatan
Khalifah Uthmaniyah dalam Perang Dunia
Pertama.
SOALAN STPM PENGGAL 2/2013
1.
Bincangkan ciri-ciri kehidupan masyarakat
Arab jahiliah sebelum kerasulan Nabi Muhammad
SAW.
2.
Bincangkan
usaha-usaha
yang
telah
dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW selepas
baginda berjaya menubuhkan negara Islam dim
Madinah.
3.
Sejauh
manakah
kegiatan
ekonomi
masyarakat Malaysia pada hari ini merupakan
cerminan kepada kegiatan ekonomi penduduk
Melaka pada zaman kesultanan Melayu Melaka?

4.
Sumbangan
Ibn
Sina
dalam
bidang
perubatan telah memberi impak yang besar
kepada
masyarakat
hari
ini.
Bincangkan
penyataan tersebut.
5.
Analisiskan faktor perkembangan semangat
nasionalisme pada awal abad ke-20 Masihi di
Syria.
6.
Analisiskan faktor politik dan pengaruh luar
yang
menyebabkan
kejatuhan
kerajaan
Turki Uthmaniyah pada awal abad ke-20 Masihi.