Anda di halaman 1dari 24

ADVOKASI DAN

PERLINDUNGAN KANAKKANAK:
BURUH KANAK-KANAK
FEM 4123

DEFINISI MENURUT CRC


Sebarang pekerjaan yang dilakukan oleh
kanak-kanak dan memberi kesan berikut:
Mengganggu
kesihatan/fizikal,
mental,
sosial, moral, keselamatan, pendidikan.
Menyebabkan kanak-kanak tidak dapat
bermain atau menyertai aktiviti yang perlu
untuk
perkembangan
fizikal
dan
mentalnya.
Ringkasnya, eksploitasi ekonomi.

SEJARAH LAMPAU
Revolusi Industri: kilang
Era Victoria: kilang, lombong, pembersih
pendiang api.
Bentuk
kerja:
pelayan
domestik,
pembinaan, pelacur, kilang, lombong
arang batu.
Umur: seawal 3 tahun.
Pertengahan kurun ke 18: 120,000
pelayan domestik di London. Waktu
bekerja: 80 jam seminggu.
1900: 1.7 juta buruh kanak-kanak
(bawah 15 tahun) sebagai pekerja
industri di USA. Naik 2 juta pada 1910.

SEMASA
Masih berlaku - selagi wujud kemiskinan
keluarga (Basu & Van, 1998).
UNICEF: 158 juta buruh kanak-kanak (514 tahun) seluruh dunia tidak
termasuk pekerja domestik.
Nov 2005: Serbuan aktivis NGO India
Junned Khan dengan bantuan Jabatan
Buruh
dan
NGO
Pratham
berjaya
membebaskan 480 burh kanak-kanak
dalam industri sulaman haram.

BANTAHAN TERHADAP
BURUH KANAK-KANAK
Kanak-kanak
sepatutnya
menghabiskan masa di sekolah.
Kanak-kanak
terdedah
kepada
waktu kerja yang lama dan boleh
memudaratkan kesihatan.
Melibatkan kerja paksa, eksploitasi
dan ganjaran yang tidak setimpal
dengan kerja yang dilakukan.

SENARIO BURUH KANAK-KANAK


Bekerja
membantu
tugas-tugas
domestik keluarga atau diupah oleh
orang luar.
International
Labour
Organization
menganggarkan lebih 200 juta kanakkanak bekerja dalam waktu kerja yang
panjang dan dalam industri yang
terdedah kepada risiko pencemaran
tinggi.

SENARIO BURUH KANAK-KANAK


Buruh
kanak-kanak
adalah
fenomena biasa di negara-negara
seperti India, China, Bangladesh,
Thailand dan Filipina.
Agak sukar untuk menilai fenomena
ini di Malaysia kerana tidak banyak
kajian sistematik dilakukan.
Namun,
terdapat
kajian
yang
menunjukkan fenomena ini turut
berlaku di Malaysia.

KAJIAN BURUH KANAK-KANAK

WHO (1984), banyak buruh kanak-kanak


mengalami : kemalangan ketika bekerja,
nutritional deficiencies,
terdedah kepada
bahan toksik dan bekerja antara 10 jam hingga
14 jam sehari.
Kajian oleh CHILD (NGO) pada 1993 terhadap
pekerja estet getah dan kelapa sawit di
Selangor melaporkan:
Sekurang-kurangnya
20
estet
di
Kuala
Selangor mempunyai buruh kanak-kanak.
70% dibawah 14 tahun, 25% di bawah 12
tahun.
60% daripada kanak-kanak bawah 14 tahun
bekerja sepenuh masa (9 lelaki, 8 perempuan).

KAJIAN BURUH KANAK-KANAK


Mary
George
(1992):
peraturan
pekerjaan dan promosi pendidikan oleh
kerajaan hanya berjaya menurunkan
kadar buruh kanak-kanak dan bukan
membasminya.
Eng (1992): kanak-kanak 12 dan 16
tahun di Penang bekerja dalam industri
makanan laut, pembuatan dan pembaikpulihan bot, perabut, pakaian, arang
batu. Gaji rendah dan keadaan tempat
kerja yang buruk.

MENGAPA BURUH KANAKKANAK SUKAR DIKESAN


Tinggal di kawasan pedalaman dan
bekerja sebagai sebahagian daripada
tenaga kerja keluarga.
Bekerja secara kasual dan bukan
tetap untuk elak dikesan.
Tendensi majikan, keluarga atau
kanak-kanak sendiri merahsiakannya
kerana
bimbang
mendapat
tentangan.

PUNCA BURUH KANAK-KANAK


FAKTOR EKONOMI.
Kemiskinan menyebabkan kanakkanak terpaksa bekerja untuk
membantu keluarga.
FAKTOR PENDIDIKAN.
Kegagalan sekolah menyediakan
persekitaran yang kondusif untuk
menyedarkan ibubapa dan kanakkanak kepentingan pendidikan.

PUNCA BURUH KANAK-KANAK


FAKTOR KELUARGA
Kehilangan ibu bapa.
Ibu bapa kurang upaya.
Ibu bapa lanjut usia.
Ibu bapa penagih arak atau dadah.
Perpecahan keluarga.
Penderaan dalam keluarga kanakkanak lari daripada rumah

PERLINDUNGAN:
ANTARABANGSA
Artikel 32 Konvensyen Kanak-kanak 1989.
ILO Programme on the Elimination of Child
Labour (IPEC) ditubuhkkan pada 1992.
88 negara ahli.
Rakan kongsi termasuk persatuan majikan
dan
pekerja,
agensi
kerajaan
antarabangsa, pihak swasta, organisasi
mewakili
komuniti,
NGOs,
parlimen,
media, kehakiman, universiti-universiti,
kumpulan keagamaan, kanak-kanak dan
keluarga.

BURUH KANAK-KANAK DAN


UNDANG-UNDANG
Tiada
undang-undang
yang
menghalang secara total buruh
kanak-kanak di Malaysia.
Polisi tidak campurtangan kerajaan
adalah kerana buruh kanak-kanak
secara
tradisi telah menjadi pola
kehidupan sosial dan ekonomi.
Undang-undang
menyediakan
peraturan kepada pola buruh kanakkanak sedia ada supaya sebarang
penyalahgunaan dan pengeksploitan
dapat dihalang.

BURUH KANAK-KANAK DAN


UNDANG-UNDANG
Akta Kanak-kanak dan Orang Muda
(Pekerjaan) 1966 hanya melindungi
kanak-kanak yang bekerja daripada
dieksploitasi.
Akta ini membezakan kanak-kanak
dan orang muda.
Kanak-kanak bawah 14 tahun.
Orang muda antara 14 hingga 16
tahun.

BURUH KANAK-KANAK DAN


UNDANG-UNDANG
Objektif: bukan mengharamkan buruh
kanak-kanak
tetapi
governs
dan
melindungi kanak-kanak yang bekerja.
Diterimapakai secara verbatim daripada
undang-undang Inggeris.
Akta ini menetapkan:

Jenis pekerjaan yang dibenarkan.

Jumlah jam bekerja dan jumlah jam rehat


(tidak lebih 6 hari, tidak boleh bekerja
pada pukul 8 mlm hingga 7 pagi, selepas
3/4 jam mesti diberi waktu rehat.

Sambungan
Larangan:
Kanak-kanak dan orang muda dilarang
keras bekerja berdekatan dengan mesinmesin.
Kanak-kanak dan orang muda dilarang
keras bekerja di bawah tanah.

Loopholes:
No minimum age stipulated in the Act.
No legislation to govern a minimum wage
for minors who work.
No prescribed benefits stipulated in the
Act.

Sambungan
The Employment Act 1955 and the
Workmens Compensation Act 1952 is
not legally bound to inform nor register
children with PERKESO or with KWSP
except in entertainment industry.
Penalties
RM2000/6
months
imprisonment for the first offender and
RM3000/2
years
imprisonment
for
second or subsequent offender are
completely inadequate to safeguard and
protect children.
Cases heard by Magistrate: limited
powers to penalize.

RUMUSAN
Buruh kanak-kanak tidak begitu
ketara di Malaysia kurang
pendedahan.
Peraturan pekerjaan dan promosi
pendidikan oleh kerajaan hanya
berjaya menurunkan kadar buruh
kanak-kanak
dan
bukan
membasminya

RUMUSAN
Polisi
tidak
campurtangan
kerajaan adalah kerana buruh
kanak-kanak secara tradisi telah
menjadi pola kehidupan sosial dan
ekonomi.
Undang-undang
menyediakan
peraturan kepada pola buruh
kanak-kanak sedia ada supaya
sebarang
penyalahgunaan
dan
pengeksploitan dapat dihalang.

BURUH KANAK-KANAK

TABURAN BURUH KANAKKANAK SELURUH DUNIA


UNICEF GLOBAL DATABASES
2009

STATISTIK MENGIKUT
KATEGORI NEGARA: UNICEF
SOWC 2010

* Exclude Nigeria
** ExcludeChina
*** Exclude Nigeria and China

STATISTIK MENGIKUT
GENDER: UNICEF SOWC
2010

*Excludes Nigeria
** Excludes China
*** Excludes Nigeria and China