Anda di halaman 1dari 1

SEKOLAH TAMAN SEROJA

VISI
PENDIDIK BERKUALITI
INSAN TERDIDIK
NEGARA SEJAHTERA

MISI
MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG
BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI
INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA

MATLAMAT
SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN SEROJA AKAN
BERUSAHA MELAHIRKAN ANAK DIDIK YANG
CEMERLANG DALAM PELBAGAI BIDANG,
BERSAHSIAH TINGGI, CERGAS, DAN CERDAS
SERTA PRIHATIN TERHADAP PERKEMBANGAN
SEMASA, BERTANGGUNGJAWAB TERHADAP
AGAMA, DIRI, KELUARGA, MASYARAKAT, BANGSA
DAN NEGARA.