Anda di halaman 1dari 10

A.

Tuliskan nombor berikut dalam perkataan


markah)

B. Bilang dan tuliskan nombor.


markah)
1.

2.

3.

(4

(3

C. Tuliskan nombor dalam perkataan


markah)

(4

lima puluh enam

D. Susun nombor yang berikut


markah)
1.
15

16

18

17

2.

(2

32a

30

29

31

menurun

menaik

E. Lengkapkan rangkaian nombor secara menaik (8


markah)

F. Tuliskan jawapan yang betul bagi nilai tempat


(puluh/sa) dan nilai digit
(10 markah)

Nomb
or

Nilai tempat

Nilai digit

Ct
h

13

puluh

10

1.

16

2.

25

3.

55

4.

80

5.

47

G.Isi tempat kosong

(3 markah)

H.Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul


(4 markah)

I. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul


markah)

(6

J. Tuliskan jawapan yang betul bagi hasil tambah yang


berikut

K. Tuliskan jawapan yang betul bagi hasil tolak yang


berikut

L. Lengkapkan ayat matematik berdasarkan gambar. (6


markah)

10