Anda di halaman 1dari 1

SURAT PERJANJIAN JUAL BELI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Yusri bin Che Noh
Umur : 45
Pekerjaan : Berniaga
Alamat : No 1 Lorong 1 Taman Besi Hangit 01000 Kangar Perlis

Tandatangan
Saya sebagai pihak penjual.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :


Nama : Mohd Zaki Abdul Wahab
Umur : 37
Pekerjaan : Berniaga
Alamat : No 38 Lorong Dua Kg Guru 01000 Kangar Perlis

Tandatangan
Saya sebagai pihak pembeli
Saya dengan ini sebagai pihak penjual telah menjual sebidang tanah
kepada pihak pembeli dengan harga RM300,000.Pihak pembeli
melunaskan bayaran ke akaun CIMB 8006739515.
Terima kasih