Anda di halaman 1dari 26

UNDANG-UNDANG

PENDAKWAAN DI
MAHKAMAH
OLEH :
UMA DEVI
BALASUBRAMANIAM
TIMBALAN PENDAKWA RAYA
SABAH

STRUKTUR DAN BIDANG KUASA MAHKAMAH

Federal
Court

Court of Appeal

High Court
Of Malaya

Sessions Court

Magistrates
Courts

Court for
Children

Superior Court
(Mahkamah Atasan)

High Court
of Sabah &
Sarawak

Sessions Court

Subordinate Courts
(Mahkamah Rendah)
Magistrates
Courts

Court for
Children

MAHKAMAH MAJISTRET
Mahkamah Majistret kelas Pertama
Mahkamah Majistret kelas Kedua

MAHKAMAH MAJISTRET KELAS


PERTAMA (KES JENAYAH)
Bidangkuasa Bicara(s 85 SCA)
-kesalahan yang boleh dihukum dengan penjara
tidak melebihi 10 tahun atau denda sahaja
-s 392 KK & s 457 KK

Bidangkuasa hukuman(s 87 SCA)


-penjara tidak melebihi 5 tahun
Denda tidak melebihi RM10 000
Sebat tidak melebihi 12 sebatan
Proviso : melainkan ada peruntukkan secara
spesifik menyatakan majistret boleh menjatukan
hukuman lain.

MAHKAMAH MAJISTRET KELAS KEDUA


(KES JENAYAH)
Bidangkuasa bicara(s 88 SCA)
-penjara tidak melebihi 12 bulan atau denda
sahaja

Bidangkuasa hkuman (s 89 SCA)


-penjara tidak melebihi 6 bulan
Denda tidak melebihi RM 1 000
Provisio s 88 SCA- menangguhkan kes untuk
Majistret Kelas pertama dengar kes jika kuasa
menghukum tidak mencukupi

UNDANG-UNDANG?

S 3 Akta Tafsiran 1948 dan 1967 (Akta 388)

UNDANG-UNDANG

BERTULIS?

S 3 Akta Tafsiran 1948 dan 1967 (Akta 388)

PERLEMBAGAAN

S 3 Akta Tafsiran 1948 dan 1967 (Akta 388)

PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

S 3 Akta Tafsiran 1948 dan 1967 (Akta 388)

PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN
Undang-undang utama Persekutuan
4. (1) Perlembagaan ini ialah undang-undang
utama Persekutuan dan apa-apa undangundang yang diluluskan selepas Hari Merdeka
yang tidak selaras dengan Perlembagaan ini
adalah tidak sah setakat ketidakselarasan itu.

10

FEDERAL CONSTITUTION

11

PERLEMBAGAAN PERSEKUTUAN

12

PERLEMBAGAAN SABAH

13

AKTA

S 3 Akta Tafsiran 1948 dan 1967 (Akta 388)

14

AKTA

15

SUBSIDIARY LEGISLATION

S 3 Akta Tafsiran 1948 dan 1967 (Akta 388)

16

ORDINANCE

S 3 Akta Tafsiran 1948 dan 1967 (Akta 388)

17

ENACTMENT

S 3 Akta Tafsiran 1948 dan 1967 (Akta 388)

18

REGULATIONS

S 3 Akta Tafsiran 1948 dan 1967 (Akta 388)

19

PERBICARAAN

RINGKAS
SEKSYEN 173 KANUN
PROSEDUR JENAYAH
20

PERTUDUHAN DIBACA KEPADA OKT/OKS

OKT/OKS faham Pertuduhan


dan mengaku salah dan faham
akibat pengakuan tersebut

Fakta kes dibaca & diakui betul


oleh OKT/OKS

Barang kes dikemukakan

OKT tidak mengaku salah/minta


bicara

Saksi-saksi
pendakwaan
dipanggil/Barang-barang
kes
dikemukakan Exh.ID-Exh.P

Pendakwaan menutup kes /


menawarkan saksi-saksi kepada
OKT/OKS

Sabitan Kesalahan

Faktor-faktor Peringanan oleh


OKT/OKS

Faktor-faktor Pemberatan oleh


PP

Penghujahan Tiada Kes Untuk


dijawab oleh OKT/OKS

Penghujahan Ada
Facie oleh OKT/OKS

Kes

Prima

21
Hukuman

Tiada kes yang melampaui keraguan yang


munasabah
OKT/OKS bebas lepas

PP berjaya membuktikan satu kes yang


melampaui keraguan yang munasabah
Saksi- saksi
pembelaan dipanggi / Barang kes
dikemukakan

Penghujahan
Terdapat
munasabah oleh OKT/OKS

keraguan

yang

Penghujahan
Kes
dibuktikan
melampaui
keraguan yang munasabah dan OKT/OKS
disabitkan kesalahan

Keputusan Mahkamah

Terdapat keraguan yang munasabah

OKT/OKS lepas bebas

Kes melampaui keraguan yang munasabah

OKT/OKS disabitkan kesalahan


Faktor Peringanan oleh OKT/OKS
Faktor Pemberatan oleh PP
Hukuman

22

KES-KES DI MANA OKT/OKS


MENGAKU SALAH ATAS TUDUHAN

(a)Pastikan pertuduhan tepat dan merangkumi


semua kehendak-kehendak perundangan.
(b)OKT/OKS memahami pertuduhan dan
mengaku pertuduhan dan mengaku salah tanpa
sebarang pertikaian.
(c)Fakta kes dibaca kepada OKT/OKS dan
diterima benar tanpa dipertikaikan apa-apa
dalam fakta-fakta tersebut.
(d)Barang kes dikemukakan tanpa apa-apa
pertikaian daripada OKT/OKS.
23

(e) Majistret mensabitkan OKT/OKS atas


kesalahan seperti yang dimaktub dalam
pertuduhan.
Hukuman.

24

KES-KES DI MANA OKT/OKS TIDAK


MENGAKU SALAH ATAS TUDUHAN
DAN MOHON BICARA

Pemeriksaan utama

Pemeriksaan balas

Pemeriksaan semula

25

Sekian terima
kasih

26