Anda di halaman 1dari 6

WARNA KUNING :

Melambangkan
kedaulatan raja
dan negara.
BULAN SABIT &
BINTANG :
Melambangkan
agama Islam
sebagai agama
rasmi Malaysia.
BINTANG PECAH
5:
Melambangkan
pegangan kepada
lima rukun Islam
dan 5 rukunegara
Malaysia.

WARNA PUTIH:
Warna putih adalah
simbol bersih atau suci
hati, pemikiran dan
perlakuan.

MAKSUD LOGO
SEKOLAH

ILMU ASAS TAKWA:


Moto sekolah yang
bermaksud dengan
menimba ilmu mampu
menjadi asas kesungguhan
untuk terus bertakwa
kepada Allah.

WARNA HIJAU:
Melambangkan
warna yang
membentuk rohani
yang positif.
KITAB & IQRA:
Melambangkan
pembelajaran ilmu
keagamaan serta
kurikulum dini dan
kurikulum azhari.
PEN, GEAR &
ATOM:
Melambangkan
pembelajaran ilmu
duniawi serta
kurikulum
akademik.

AKTIVITI SELEPAS
MAGHRIB: RABU
Tazkirah / Usrah Murid