Anda di halaman 1dari 5

Minggu: 1

Kelas:
Masa :
Mata Pelajaran:
Tahun 6
1030 - 1130
BM

Kelas:
Masa :
Mata Pelajaran:
Tahun 2
1130 - 1300
BM

Hari: Isnin

Tarikh : 04/01/2016

Isi Kandungan

Impak/Catatan

Tema : Istimewanya Keluargaku


Tajuk : Sayangi Keluarga
SP : 1.2.6
Objektif:
i. Murid melafazkan 4 ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul
berdasarkan ragan ayat.
ii. Murid melafazkan satu dialog dengan intonasi yang betul
berdasarka ragam ayat.
Aktiviti:
1. Murid mendengar contoh lafaz ragam ayat dengan teliti.
2. Murid melafazkan 4 ayat mengikut ragam ayat secara berpasangan
dengan sebutan dan intonasi yang betul.
3. Murid memilih dialog untuk dilafazkan.
4. Murid Melafazkan dialog secara berpasangan.
5. Murid mendengar penerangan guru mengenai ragam ayat dan
mencatat nota tentang ragam ayat.
EMK : KP Interpersonal
nnn Nilai: Kasih Sayang
KBAT : Banding Beza

Isi Kandungan

Impak/Catatan

Tema : Keluarga Harmoni


Tajuk : Hari keluarga
SP : 1.2.6
Objektif:
i. Murid mengujarkan semula 3 ayat tunggal dan 3 frasa yang dibaca
oleh guru dengan sebutan yang betul dn jelas.
ii. Murid megenalpasti 3 perkataan yang mengandung diftong dan 3
perkataa yang mengandungi vokal bergandingan.
Aktiviti:
1. Murid mendengar ayat yang dibaca oleh guru dengan teliti.
2. Secara berpasangan, murid mengujarkan semula ayat tersebut
dengan sebutan yang betul & jelas.
3. Murid mendengar frasa yang dilafaz oleh guru dengan teliti.
4. Secara berpasangan, murid mengujarkan semula frasa tersebut
dengan sebutan yang betul & jelas
5. Murid dibimbing memehami konsep diftong dan vocal begandingan.
6. Murid membaca contoh perkataan yang mengandungai diftong dan
vocal bergandingan yang ditulis oleh guru.
7. Murid dibimbing mencari perkataan yang mengandungi diftong dan
vocal bergandingan di dalam petikan teks.
8. Murid menyenaraikan dan menulis 3 perkataan yang mengandungi
diftong dan 3 perkataan yang mengandungi vocal bergandingan.
EMK : Peraturan sosio budaya
KBAT :Mengelaskan

Nilai: Tolong Menolong

Minggu: 1
Kelas:
Masa :
Mata Pelajaran:
Tahun 6
0740 - 0810
PJ

Kelas:
Masa :
Mata Pelajaran:
Tahun 6
1030 - 1130
BM

Hari: Selasa
Isi Kandungan

Tahun 2
1130 - 1300
BM

Impak/Catatan

Tunjang: Kecergasan
Tajuk: Hamburan
SP: 1.1.1 Melakukan lari landas ke peralatan anjal, menghambur, membuat
layangan, dan mendarat dengan kedua-dua belah kaki.
Objektif:
i. Murid menghambur, melayangkan badan serta mendarat dengan kedua-dua
belah kaki dengan teknik yang betul sekurang-kurangnya 4/5 percubaan.
Aktiviti:
1. Murid membuat regangan & memanaskan badan( permainnan sentuh lutut
secara berpasangan)
2.Murid mendengar penerangan guru dgn teliti tentang aktiviti
3. Seorang murid diminta melakukan aktivti dengan bantuan guru.
4. Murid cuba melakukan aktiviti secara ansur maju
5.Murid bertanding melakukan aktiviti dalam kumpulan kecil.
6.Kumpulan yang berjaya melakukan aktiviti dengan betul ada kadar palig
banyak adalah pemenang.
7. Murid membuat gerak kendur.
EMK:KP-Visual ruang
Nilai: Keyakinan
KBAT: Meramal

Isi Kandungan

Impak/Catatan

Tema : Istimewanya Keluargaku


Tajuk : Permata Keluargaku
SP : 2.2.3 Membaca dan memahami ayat yang mengandungi perkataan
berimbuhan dalam bahan bacaan prosa dan puisi dengan sebutan yang betul.
Objektif:
i. Membaca petikan teks dengan sebutan yg betul & intonasi yg sesuai
ii. Menyenaraikan 5 ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan daripada
teks yang dibaca.
Aktiviti:
1. Murid membaca petikan secara mekanis.
2. Murid diuji membaca I perenggan petikan secara individu.
3. Murid menjawab soalan berdasarkan petikan secara lisan.
4. Murid membaca petikan secara mentalis untuk mencari 5 ayat yang
mengandungi perkataan berimbuhan
5.murid menyenaraikan dengan menulis ayat tersebut.
EMK : Kreativiti
KBAT : mengenalpasti

Kelas:
Masa :
Mata Pelajaran:

Tarikh : 05/01/2016

Nilai : bertanggungjawab

Isi Kandungan

Impak/Catatan

Tema : Keluarga Harmoni


Tajuk : Hari keluarga
SP : 1.2.6
Objektif:
i. Murid mengujarkan semula 3 ayat tunggal dan 3 frasa yang dibaca oleh
guru dengan sebutan yang betul dn jelas.

- PdP disambung dari hari


sebelumnya untuk objektif ii.

ii. Murid megenalpasti 3 perkataan yang mengandung diftong dan 3 perkataa


yang mengandungi vokal bergandingan.
Aktiviti:
1. Murid dibimbing memehami konsep diftong dan vocal begandingan.
2. Murid membaca contoh perkataan yang mengandungai diftong dan vocal
bergandingan yang ditulis oleh guru.
3. Murid dibimbing mencari perkataan yang mengandungi diftong dan vokal
bergandingan di dalam petikan teks.
4. Murid menyenaraikan dan menulis 3 perkataan yang mengandungi diftong
dan 3 perkataan yang mengandungi vokal bergandingan.
5. Murid melengkapkan latihan untuk mrmbezakan diftong dengan vokal
bergandingan
EMK : Peraturan sosio budaya

Nilai: Tolong Menolong

KBAT :Mengelaskan

Minggu: 1
Kelas:
Masa :
Mata Pelajaran:
Tahun 6
0910 - 1010
BM

Hari: Rabu

Tarikh : 07/01/2016

Isi Kandungan

Impak/Catatan

Tema : Istimewanya Keluargaku


Tajuk : Permata Keluargaku

SP : 2.2.3
Objektif:
i. Murid Membaca petikan untuk mencari 3 ayat yang mengandungi
imbuhan apitan.
ii. Murid membaca petikan dan memahami petikan dengan menjawab
4 soalan berdasarkan petikan dengan betul
Aktiviti:
1. Murid membaca mentalis petikan.
2.Murid berbincang secara berpasangan untuk mencari 3 ayat yg
mengandungi imbuhan apitan.
3.Murid menulis ayat yang telah dikenalpasti mengandungi imbuhan
apitan.
4. murid berbincang tentang isi kandungan petikan dengan guru. 5.
Murid dibimbing menjawab soalan pemahaman.
5.Murid menjawan soalan pemahan secara berpasangan.
6. Murid dan guru berbincang tentang jawapan soalkan pemahaman.
EMK : Kreativiti
KBAT : Menganalisis

Kelas:
Masa :
Mata Pelajaran:
Tahun 2
1030 1130
BM

Nilai: bertanggungjawab

Isi Kandungan

Impak/Catatan

Tema : Keluarga Harmoni


Tajuk : Hari Keluarga Mari Baca
SP : 2.2.1
Objektif:
i. Murid membaca 3 ayat yang mengandungi diftong & 3 ayat yang
mengandungi vokal bergandingan secara mekanis dengan betul.

Buku teks m/s 3.

Aktiviti:
1. Murid berbincang dengan guru tentang cara mendapatkan makanan
sweoerti yang terdapat dalam gambar.
2. Murid mendengar bacaan guru dengan teliti.
3. Murid membaca perkataan yang mengandungi diftong & vokal
bergandingan secara kumpulan besar
4. Murid membaca mekanis ayat secara kumpulan besar.
5. Murid diuji membaca mekanis ayat secara kumpulan bertiga.
6. Murid murid menyenaraikan dan menulis perkataan yg
mengandungi diftong & vikal bergandingan
EMK : Keusahawanan
KBAT :Membandingbeza

Nilai: Bersyukur

Minggu: 1
Kelas:
Masa :
Mata Pelajaran:
Tahun 2
0740 - 0840
BM

Kelas:
Masa :
Mata Pelajaran:
Tahun 6
1030 -1130
BM

Hari: Khamis

Tarikh : 07/01/2016

Isi Kandungan

Impak/Catatan

Tema : Keluarga Harmoni


Tajuk : Hari Keluarga Mari Tulis
SP : 3.2.6
Objektif:
i. Menyenaraikan 5 perkataan yang mengandungi digraf dan 3
perkataan yang mengandungi konsonan bergabung
i. Murid menulis 5 perkataan yang mengandungi digraf dan 3
perkataan yang mengandungi konsonan bergabung dengan tulisan
mekanis yang betul.
Aktiviti:
1. Murid dibimbing membaca frasa yg mengandungi digraf & konsonan
bergabung.
2. Murid membaca mekanis petikan teks.
3. Murid dibimbing memahami konsep dan membezakan digraf
dengan konsonan bergabung
4. Secara berpasangan, murid menyenaraikan perkataan yang
mengandungi digraf & konsonan bergabung daripada petikan teks
yang telah dibaca.
5. Murid dibimbing untuk menulis perkataan yang mengandungi digraf
& konsonan bergabung secara mekanis.
5. Murid menulis perkataan yang mengandungi digraf & konsonan
bergabung yg telah disenaraikan secara mekanis.
EMK :Kreativiti
Nilai : Kasih sayang
KBAT : Mengelaskan

Isi Kandungan

Impak/Catatan

Tema : Istimewanya Keluargaku


Tajuk : Hebatnya Adikku
SP : 3.2.6
Objektif:
i. Menulis 3 petikan teks secara mekanis dengan betul dan kemas
Aktiviti:
1. Murid membaca mekanis petikan teks.
2. Murid dibimbing untruk menulis semula petikan secara mekanis
dengan betul dan kemas.
3. Murid menulis petikan secara mekanis dengan betul dan kemas.
4. Murid menyemak hasil kerja rakan dan menengalpasti kesalahan
jika ada.
EMK : Kreativiti
KBAT : Mengecam

Nilai : Kesungguhan

Minggu: 1
Kelas:
Masa :
Mata Pelajaran:
Tahun 6
0740 - 0810
PJ

Kelas:
Masa :
Mata Pelajaran:
Tahun 2
0810 0910
BM

Hari: Jumaat
Isi Kandungan

Tahun 6
0910 - 1010
BM

Impak/Catatan

Tunjang: Kcegasan
Tajuk: Hambur Aksi Badan
SP: 2.1.1
OBJ: Melakukan hambur serta 2 aksi badan dengan teknil yang betul
sekurang-kurangnya 4/5 percubaan.
Aktiviti:
. Murid membuat regangan & memanaskan badan( permainnan sentuh lutut
secara berpasangan)
2.Murid mendengar penerangan guru dgn teliti tentang aktiviti
3. Seorang murid diminta melakukan aktivti dengan bantuan guru.
4. Murid cuba melakukan aktiviti secara ansur maju
5.Murid bertanding melakukan aktiviti dalam kumpulan kecil.
6.Kumpulan yang berjaya melakukan aktiviti dengan betul ada kadar palig
banyak adalah pemenang.
7. Murid membuat gerak kendur
EMK:Belajar Cara Belajar
Nilai: Keyakinan
KBAT: Meramal

Isi Kandungan

Impak/Catatan

Tema : Keluarga Harmoni


Tajuk : Kata Nama Am
SP : 5.1.1
Objektif:
i. Menyenaraikan 4 kata nama am hidup manusia berdasarkan gambar.
ii. Membina 4 ayat menggunakan kata nama am hidup manusia yang telah
disenaraikan.
Aktiviti:
1. Murid mendengar peneragan konsep dan conoh penggunaan kata nama am
hidup manusia.
2. Murid membaca petikan secara mekanis.
3. Murid dipecahkan kepada kumpulan berempat.
Murid mengenalpasti kata nama am hidup manusia di dalam teks yang dibaca.
4.Murid berbincang dalam kumpulan untuk menyenaraikan kata nama am hidup
manusia berdasarkan gambar di dalam lembaran kerja
5. Murid dibimbing membina ayat berdasarkan kata nama am hidup manusia
tersebut.
6.Murid mermbina dan menulis ayat.
EMK : Kajian Masa Depan
KBAT : Menghubungkait

Kelas:
Masa :
Mata Pelajaran:

Tarikh : 08/01/2016

Nilai: Kekeluargaan

Isi Kandungan

Impak/Catatan

Tema : Istimewanya Keluargaku


Tajuk : Aku dan Abangku
SP : 3.2.6
Objektif:
i. Menulis 5 ayat yang gramatis secara mekanis dengan betul dan kemas
Aktiviti:
1. Murid dipecahkan kepada kumpulan berempat
2. Murid memerhatikan gambar bersiri dengan teliti
3. Murid berbincang dalam kumpulan tentang situasi gambar
4. Murid berbincang di dalam kumpulan untuk membina 5 ayat gramatis
berdasarkan gambar bersiri dengan bimbingan guru menggunakan jadual
binaan ayat.
5. Murid menulis secara mekanis ayat yang telah dibina.
EMK : Kreativiti
KBAT : Membuat turutan

Nilai : Kejujuran