Anda di halaman 1dari 7

PELAN OPERASI 1

Matlamat Strategik

: Pencapaian prestasi mata pelajaran Matematik yang cemerlang oleh semua murid

Strategi

: Menyediakan latihan yang cukup kepada murid.

Nama Projek/Program

: Kelas Tambahan Hujung Minggu/Petang

Objektif Program/Projek

: Murid dapat meningkatkan prestasi dalam mata pelajaran Matematik

Tanggungjawab

: Penyelaras Projek Tingkatan 3&5, dan Guru Matapelajaran Matematik

Tempoh/Hari

: Tingkatan 3&5 - Kelas Tambahan bermula Feb hingga Oktober 2015


Semua murid tingkatan 3 dan tingkatan 5.

Tempat

: Sekolah

Kos/Anggaran Perbelanjaan

: RM 20/Jam

Sumber

: Wang Dana ( sekiranya ada peruntukan )

Jawatankuasa

: Penyelaras Tingkatan 3&5 dan guru mata pelajaran

PELAN OPERASI 3

Matlamat Strategik

: Pencapaian prestasi mata pelajaran sejarah yang cemerlang oleh semua murid

Strategi

: Menyediakan latihan yang cukup kepada murid.

Nama Projek/Program

: Program Latih tubi

Objektif Program/Projek

: Murid dapat meningkatkan prestasi dalam mata pelajaran Matematik

Tanggungjawab

: Ketua Panitia Matematik dan Guru Matapelajaran Matematik

Tempoh/Hari

: Feb - Oktober.

Tempat

: Sekolah.

Sasaran

: Semua pelajar.

Kos/anggaran Perbelanjaan

: Tiada

Sumber

: Tiada

Jawatankuasa

: Penyelaras Mata Pelajaran dan Guru Matapelajaran

PELAN OPERASI 2

Matlamat Strategik
Strategi

Nama Projek/Program

: Pencapaian prestasi mata pelajaran Matematik yang cemerlang oleh semua murid
1.
2.
3.
4.

Membolehkan murid untuk berfikiran kritikal dan menyelesaikan masalah


Menyediakan murid dengan kemahiran belajar
Meningkatkan kompetensi guru dalam pembelajaran dan pengajaran.

:Kem Kecemerlangan/ Bengkel Teknik Menjawab

Objektif Program/Projek

: Murid dapat meningkatkan prestasi dalam mata pelajaran Matematik

Tanggungjawab

: Ketua Panitia Matematik dan Guru Matapelajaran Matematik

Tempoh/Hari

: 2 Jam

Tempat

: Sekolah

Sasaran

: Semua murid Tingkatan 3 dan 5

Kos/anggaran Perbelanjaan

: RM450

Sumber

: Duit Panitia Matematik

Jawatankuasa

: Penceramah Luar, Penyelaras Mata pelajaran, Ketua Panitia dan Guru Matapelajaran.

PELAN OPERASI 4

Matlamat Strategik

: Pencapaian prestasi mata pelajaran sejarah yang cemerlang oleh semua murid

Strategi

Nama Projek/Program

: Program Perjumpaan Ibu bapa & Guru

Objektif Program/Projek

: Meningkatkan Pencapaian prestasi akademik pelajar serta mendapatkan kerjasama


dari pihak ibu bapa /penjaga untuk membantu mengawal dan memantau
pembelajaran murid.

Tanggungjawab

: Guru Matapelajaran Matematik

Tempoh/Hari

: Julai September

Tempat

: Sekolah

Sasaran

: Semua murid

Kos/anggaran Perbelanjaan

: Tiada

Sumber

: Tiada

Jawatankuasa

: Guru Matapelajaran Matematik

PELAN OPERASI 5

1.
2.

Meningkatkan motivasi belajar murid


Menyediakan murid dengan kemahiran belajar

Matlamat Strategik

: Pencapaian prestasi mata pelajaran Matematik yang cemerlang oleh semua murid

Strategi

: 1. Meningkatkan kecekapan pengurusan dan pembinaan pasukan kerja


yang mantap.

Nama Projek/Program

: Latihan Dalam Perkhidmatan.

Objektif Program/Projek

: Meningkatkan kecekapan pengurusan dan pembinaan pasukan kerja yang mantap


serta meningkatkan pencapaian prestasi akademik pelajar.

Tanggungjawab

: Semua Pengurusan/Penyelaras LDP/AJK Dokumentasi

Tempoh/Hari

: Feb - Oktober

Tempat

: Sekolah

Sasaran

: Semua guru dan staf.

Kos/anggaran Perbelanjaan

: RM 500.00

Sumber

: Peruntukan LDP

Jawatankuasa

: Semua guru.

PELAN OPERASI 6

Matlamat Strategik

: Pencapaian prestasi mata pelajaran Matematik yang cemerlang oleh semua murid

Strategi

: 1. Memupuk budaya berfikir kreatif dan mencintai mata pelajaran Matematik.

Nama Projek/Program

: Minggu Matematik.

Objektif Program/Projek

: Meningkatkan kemahiran Berfikir secara kreatif dan minat terhadap Matematik

Tanggungjawab

: Semua Pengurusan/KP Sejarah/Guru Sejarah/AJK Dokumentasi

Tempoh/Hari

: Sekali setahun.

Tempat

: Sekolah.

Sasaran

: Semua pelajar.

Kos/anggaran Perbelanjaan

: RM 400.00

Sumber

: Panitia Matematik

Jawatankuasa

: AJK Program

Disediakan oleh,
...........................
( SHARIFAH NOR HALIZA BT SYED A.RAHMAN )
Ketua Panitia Matematik
SMK Kompleks Tembesu,Kuala Nerus.