Anda di halaman 1dari 3

CADANGAN UNTUK MEMBUDAYAKAN

KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI (KBAT) DI DALAM SEKOLAH

1. Membuat banner bertemakan peta pemikiran ITHINK di kawasan


sekolah
2. Soalan peperiksaan yang melibatkan KBAT dilabelkan dalam kertas
peperiksaan.
3. Hasil kerja murid/guru dalam PdP yang berunsurkan KBAT akan
dipamerkan di sudut mata pelajaran panitia di setiap kelas. Guru-guru
diharapkan memperbanyakkan tugasan yang melibatkan KBAT.
4. Bahan-bahan pada sudut sudut panitia di kawasan sekolah hendakah
melibatkan KBAT
5. Menyediakan satu sudut untuk mempromosikan KBAT.
6. Mengadakan pertandingan yang melibatkan KBAT seperti Kuiz, Bahas,
Menulis Peta Pemikiran ITHINK dan perucapan awam.

TUGASAN BANNER PETA PEMIKIRAN I-THINK


Setiap Panitia dikehendaki menghasilkan satu peta pemikiran I-THINK yang
telah ditetapkan bertemakan tajuk di dalam mata pelajaran panitia masingmasing. Keutamaan adalah untuk tajuk-tajuk KSSR. Peta pemikiran tersebut
hendaklah disediakan dalam bentuk soft copy (format banner berukuran 6
X 4) dan diserahkan kepada En Izzuddin. Kerjasama daripada pihak tuan
amatlah diperlukan untuk merealisasikan impian menjadikan KBAT sebagai
satu budaya murid-murid SK Tanjung Keramat.
PANITIA
Bahasa Melayu

Bahasa Inggeris

Matematik

Sains/DST

Pendidikan
Jasmani/Pendidikan
Kesihatan
PSK/Sejarah

Pendidikan Islam

Kemahiran Hidup/RBT

Pendidikan Seni Visual

PETA PEMIKIRAN
Peta Buih
Menerangkan
Contoh: Isi karangan
Peta Titi
Analogi (hubungan yang sama, mencari faktor
hubungan)
Contoh: Antonym
Peta pokok
Membuat pengelasan
Contoh: Cerakinkan nombor bulat
Peta dakap
Hubungan seluruh-bahagian
Contoh: Sumber Asas Tahun 4
Peta pelbagai Alir
Sebab dan akibat
Contoh: Demam denggi
Peta alir
Urutan
Contoh: Urutan kejadian sejarah
Peta buih berganda
Membanding beza
Contoh: persamaan dan perbezaan nabi dan
rasul
Peta bulatan
Mendefinisikan mengikut konteks
Contoh: symbol amaran berbahaya
Peta bulatan
Mendefinisikan mengikut konteks
Contoh: warna

Kajian Tempatan

Peta Titi
Analogi (hubungan yang sama, mencari faktor
hubungan)
Contoh: ibu-ibu negeri di Malaysia

TUGASAN MURID
Guru kelas dikehendaki membimbimg murid-murid di dalam kelas untuk
membina satu peta pemikiran ITHINK berdasarkan mata pelajaran yang telah
ditetapkan. Peta pemikiran tersebut mestilah dihasilkan oleh murid-murid
sahaja. Guru kelas bebas menentukan jenis peta pemikiran ITHINK yang
bersesuaian. Peta pemikiran tersebut dilukis di atas kertas mahjung yang
telah disediakan dan ditampal di dalam kelas.

1
2
3
4
4
5
6
6

KELAS
BIJAK
BIJAK
BIJAK
BIJAK
BESTARI
BIJAK
BIJAK
BESTARI

MATA PELAJARAN
BAHASA MELAYU
BAHASA INGGERIS
PENDIDIKAN ISLAM
SEJARAH
BAHASA MELAYU
MATEMATIK
SAINS
BAHASA INGGERIS

Anda mungkin juga menyukai