Anda di halaman 1dari 5

SOALAN SUBJEKTIF

SULIT
[60 markah]
Jawab semua soalan.
1

Tulis 76 041 dalam perkataan.

[2 markah]

Nyatakan nilai tempat bagi digit 5 dalam nombor 258 763.

[2 markah]

Rajah 1 menunjukkan sekeping kad nombor.

[4 markah]

3 2881

Rajah 1
Bundarkan 32 881 kepada ribu yang terdekat.

70 286 + 5 763 =

[4 markah]

Jumlahkan 24 105, 32, 750 dan 16 123.

Sebuah kilang menghasilkan 24 380 biji mentol hijau. Bilangan mentol

[4 markah]

[5 markah]

merah
yang dihasilkan adalah 7 520 biji lebih daripada bilangan mentol hijau.
Hitung bilangan mentol merah yang dihasilkan.

36 425 2 102 =

[4 markah]

96 117 37 859 4 603 =

[4 markah]

[5 markah]
Kotak R
23 405 biji saga

Kotak S
30 129 biji saga

Berapakah beza bilangan biji saga di dalam kotak R dan kotak S itu?

10

364 3 =

[4 markah]

11

607 9 =

12

Puan Lee menggunakan 24 biji manik untuk membuat seutas rantai tangan.

[4 markah]

[5 markah]

Berapakah jumlah bilangan manik yang diperlukan untuk membuat 5 utas


rantai tangan yang sama?

13

7 458 6 =

[4 markah]

14

15

1 680 8 =

[4 markah]

Seorang pekedai menempah 3 510 batang lilin. Dia membungkus semula

lilinlilin itu ke dalam beg plastik kecil. Jika setiap beg plastik kecil itu dapat
memuat 9 batang lilin, berapakah bilangan beg plastik yang diperlukannya?

KERTAS SOALAN TAMAT

[5 markah]