Anda di halaman 1dari 2

NAMA

:
TINGKATAN :
UJIAN PRA (FIZIK)
1. Diberi persamaan gerakan linear suatu jasad
v = u + at
a) Ungkapkan u dalam sebutan v, a dan t
b) Ungkapkan a dalam sebutan u, v dan t
c) Ungkapkan t dalam sebutan v, u dan a
_____________________________________________________________________
_

2. Diberi persamaan gerakan linear suatu jasad


s= ut +

at2

a) Ungkapkan u dalam sebutan s,t dan a


b) Ungkapkan t dalam sebutan s,u, a dan t
c) Ungkapkan a dalam sebutan s,u dan t
_____________________________________________________________________
_