Anda di halaman 1dari 5

ISU-ISU KONTEMPORARI

TAMADUN ISLAM DAN


TAMADUN BARAT

KRISIS ALAM SEKITAR


Pencemaran: perubahan yang tidak
dikehendaki ke atas ciri-ciri fizikal kimia dan
biologi
Pencemaran udara, air dan bunyi.

PERSEPSI JIHAD
Ulama mazhab
Hanafi

Mengajak orang kafir memeluk Islam dan


memeranginya jika menolak

Al-kasani

Mengerah segenap kemampuan dan tenaga dengan


melakukan perang fisabilillah baik dengan diri, harta dan
lidah

Mazhab maliki

Orang-orang Muslim yang memerangi orang kafir yang


tidak terikat dalam perjanjian damai demi menegakkan
ajaran agama Allah

Mazhab shafie

Berperang di jalan Allah

Ibnu Hajar

Mengerah segenap kemampuan untuk memerangi orang


kafir

Mazhab hanbali

Memerangi orang kafir

ETIKA DALAM SAINS


Etika:
Disiplin falsafah yang memberi perhatian kepada
penilaian kritikal terhadap norma dan piawai yang
mewajarkan kelakuan perseorangan serta antara
individu.
contoh: tunduk dan rendah diri kepada Allah SWT
menjaga keindahan alam

KESAN PERKEMBANGAN
KONTEMPORARI KEPADA
MASYARAKAT DAN NEGARA
gelombang globalisasi
membawa mesej kesejagatan
merentasi sempadan Negara
kerjasama, sokongan dan perpaduan