Anda di halaman 1dari 4

SKOP KERJA

MATA PELAJARAN YANG DIAJAR


1

SAINS
1 ROSE (5 WAKTU)

SAINS
1 DAISY (5 WAKTU)

SAINS
5 SS (5 WAKTU)

KIMIA
4 SC 2 (4 WAKTU)

PJPK
5 SS (2 WAKTU)
PJPK
4 SC 2 (2 WAKTU)

TUGAS-TUGAS LAIN DI LUAR BILIK


DARJAH
1

SETIAUSAHA KOKURIKULUM

SETIAUSAHA JADUAL WAKTU

PENYELARAS UNIT BERUNIFORM

KETUA GURU PENASIHAT KELAB BOLA JARING

SASARAN KERJA TAHUNAN


TUGASAN /
JAWATAN

PROGRAM / AKTIVITI YANG


DIRANCANG
AKTIVITI / PROGRAM

GURU
SUBJEK
SAINS
(1D, 1R, 5
SS)

Menghadiri mesyuarat
panitia

Menghabiskan silibus
mata pelajaran
Membuat nota, latihan
dan perbincangan dalam
kelas
Membuat semakan nota
dan latihan murid
Menyediakan latihan /
kelas tambahan
Mengaplikasi penggunaan
Frog VLE dalam PdP
Menjalankan PBS bagi
Tingkatan 1 hingga 3
Mengaplikasi i-Think dan
KBAT dalam PdP
Menyediakan soalan ujian
/ peperiksaan
Memasukkan markah
secara online dalam
SAPS dan offline PBS
Menghadiri kursus
anjuran sekolah, PPD, JPN
yang berkaitan dengan

KIMIA
(4 SC 2)

PJPK
(5 SS, 4 SC
2)

TARIKH /
JANGKA
MASA
Sepanjang
tahun
Jan Jul
(Tg.5)
Sepanjang
tahun

SASARAN KERJA
TAHUNAN
TUGASAN /
JAWATAN

PROGRAM / AKTIVITI YANG


DIRANCANG
AKTIVITI / PROGRAM

SETIAUSAH
A
KOKURIKUL
UM

SETIAUSAH
A JADUAL
WAKTU

SETIAUSAH
A PANITIA
PJPK

TARIKH /
JANGKA
MASA

Membantu PK
Kokurikulum dalam
menguruskan hal-hal
berkaitan kokurikulum di
sekolah
Menghadiri mesyuarat
kokurikulum
Mencatat dan
menyediakan minit
mesyuarat kokurikulum

Jan Nov

Membantu PK
Pentadbiran merangka
dan membuat jadual
waktu sekolah
Membantu PK
Pentadbiran dalam
menguruskan jadual
waktu guru-guru dan
kelas
Mengagihkan jadual
waktu peribadi guru dan
kelas

Sepanjang
tahun

Menghadiri mesyuarat
panitia
Mencatat dan
menyediakan laporan

Jan Nov

SASARAN KERJA
TAHUNAN
TUGASAN /
JAWATAN

PROGRAM / AKTIVITI YANG


DIRANCANG
AKTIVITI / PROGRAM

KETUA
GURU
PENASIHAT
(BOLA
JARING)

Menghadiri dan
mempengerusikan
mesyuarat agung
Merancang aktiviti
tahunan
Memastikan kehadiran
semua ahli
Bersama-sama ahli
membimbing, mengawal
serta memantau aktiviti
yang hendak dilakukan
setiap kali perjumpaan
Memastikan keselamatan
murid
Memastikan semua
aktiviti berjalan dengan
lancar
Menilai dan memberi
markah kokurikulum
murid

TARIKH /
JANGKA
MASA
Januari
Ogos

Ogos