Anda di halaman 1dari 15

Penggunaan Bahanbahan 2 Dimensi & 3

Dimensi
Shafiqa Noor Martuki
Nadia sakeri
Nur Dalila Khozari

PENGERTIAN DAN JENIS


BAHAN 2D

Pengenalan

Merangsang pelajar untuk menggunakan pelbagai deria


pelajar
Contoh bahan tersebut termasuklah bahan bercetak, graf,
carta selain realia, model dan objek sebenar

Pengertian

Bahan-bahan 2D merujuk kepada bahan yang

mempunyai 2D seperti lebar dan panjang.


Bahan ini adalah leper dan tidak direka bentuk
untuk memberikan kedalaman.

Graf

Bahan
bercetak

Carta
Jenis-jenis
bahan 2D

Gambar
dan Peta

Poster

Bahan bercetak

Pembelajaran dalam bilik darjah sememangnya


bermula dengan penggunaan bahan bercetak
sebagai bahan pengajaran guru.

Buku teks merupakan komponen bahan bacaan


dan amat penting dalam membekalkan
kandungan. Buku teks ditulis berdasarkan
kandungan subjek dan hasil pembelajaran
kurikulum kebangsaan.

Buku teks

Poster adalah satu lukisan atau


cetakan yang menggabungkan
penggunaan garisan-garisan, hurufanhurufan dan warna-warna di dalam
satu persembahan visual yang
memaparkan satu atau lebih mesejmesej tertentu.

Poster

Brosur

Buku teks merupakan komponen


bahan bacaan dan amat penting
dalam membekalkan kandungan
BT untuk menambah maklumat dan
pengetahuan.

Dapat menyampaikan mesej


Dapat menarik minat murid untuk
membaca

Kelebihan Bahan Bercetak


1. Bahan cetak amat mudah diperoleh dalam
pelbagai topic dan bentuk.
2. Kebanyakan bahan boleh digunakan dengan
mudah dan tidak perlu banyak
penerangan.
3. Bahan ini boleh dialih dari satu tempat ke
tempat yang lain.
4. Secara bandingan, bahan bercetak lebih murah
dari segi penghasilan atau
pembelian. Ada yang boleh diperoleh dengan
percuma.

Kelemahan bahan bercetak


1. Bahan bercetak ditulis dengan sasaran
pembaca tertentu. Maka ada kalanyapelajar tidak
dapat memahami kandungan kerana terlalu sukar
untuk mereka.
2. Ada guru yang menyuruh pelajar manghafal
bahan, terutamanya fakta dan definisi.
Maka,amalan penggunaan bahan bercetak telah
dianggap sebagai bahan hafalan.
3. Ada kalanya terlalu banyak perbendaharaan
kata dalam satu petikan. Ini akan
menyebabkanbeban kognitif terhadap pelajar.
4. Bahan bercetak tidak bersifat interaktif dan
merupakan persembahan maklumat secara
satuhala.

CARTA
Carta merupakan kumpulan gambarajah
yang menunjukkan sesuatu konsep atau
idea yang kompleks secara lisan dan
bertulis

10

Sales
1st Qtr
3rd Qtr

Series
1
5
Series
0
Category 1 3
2nd Qtr
4th Qtr

Series
2

Graf
Graf adalah gambaran visual mengenai satu set
nilai data yang dapat memberi penerangan bolehtampak mengenai hubungan dan perubahanperubahan yang berlaku pada set data itu. Graf
adalah satu persembahan visual yang menarik
dan berguna dalam pengajaran-pembelajaran.

Gambar dan Peta


Gambar merupakan bahan visual 2D yang paling
kerap digunakan selain bahan bercetak. Gambar
merupakan perwakilan visual manusia, tempattempat atau benda-benda. Gambar boleh
diperoleh daripada majalah, surat khabar, poster,
poskad dan kalender.

Tujuan
Guru boleh mengguakan gambar utuk
memulakan sesuatu topic atau unit; semasa
penerangan dalam peringkat perkembangan atau
pada penutup pelajaran.
Guru juga perlu memberikan peluang pelajar
membincang serta mengesan perkara-perkara
penting dalam gambar
Gambar harus digunakan dengan baik untuk
membawa pembelajaran yang bermakna kepada
pelajar.

Peta
Peta merujuk kepada perwakilan abstrak tempat
sebenar di mana manusia tinggal. Peta terdiri
daripada simbol visual, garisan, dan warna yang
mungkin tidak ada kaitan atau persamaan dengan
bahan-bahan sebenar yang diwakili

Membaca dan mentafsir peta perlu diajar kerana


simbol-simbol tidak bermakna kepada pelajar
sehingga mereka diajar tentang simbol-simbol
peta yang mewakili benda-benda sebenar
Penggunaan warna dalam peta juga
menunjukkan dengan jelas pelbagai perbandingan
dan klasifikasi. Sebagai contoh, warna yang
berbeza untuk tanah tinggi dengan tanah pamah,
pelbagai jenis tumbuhan, dan tanah dengan laut.