Anda di halaman 1dari 2

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS

SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM)


2016
TARIKH

WAKTU
07:50 pagi 08:00 pagi

...

08:00 pagi 10:30 pagi

S101/21

11:20 pagi 11:30 pagi

...

ISNIN
17 Oktober
11:30 pagi 12:45 tgh. hari
2016
02:20 petang 02:30 petang

02:30 petang 05:00 petang

SELASA
18 Oktober
2016

S102/11
...

S102/21

07:50 pagi 08:00 pagi

...

08:00 pagi 10:30 pagi

S103/21

11:20 pagi 11:30 pagi

...

11:30 pagi 12:45 tgh. hari

S103/11

02:20 petang 02:30 petang

...

02:30 petang 05:00 petang

RABU
19 Oktober
2016

KOD
KERTAS

S110/21

07:50 pagi 08:00 pagi

...

08:00 pagi 10:30 pagi

S106/21

11:20 pagi 11:30 pagi

...

11:30 pagi 12:45 tgh. hari

S106/11

02:20 petang 02:30 petang

...

02:30 petang 05:00 petang

S108/21

NAMA KERTAS
Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku
Jawapan
Hifz Al-Quran dan Tajwid
Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Kertas
Soalan
Fiqh
Kertas 1
Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku
Jawapan
Fiqh
Kertas 2
Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku
Jawapan

MASA
10 minit

2 jam 30 minit
10 minit

1 jam 15 minit
10 minit

2 jam 30 minit
10 minit

Tauhid dan Mantiq


2 jam 30 minit
Kertas 2
Ketua Pengawas mengarahkan calon
10 minit
mengisi butiran pada muka hadapan Kertas
Soalan
Tauhid dan Mantiq
Kertas 1
Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku
Jawapan
Balaghah
Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku
Jawapan

1 jam 15 minit
10 minit

2 jam 30 minit
10 minit

Nahu dan Sarf


2 jam 30 minit
Kertas 2
Ketua Pengawas mengarahkan calon
10 minit
menyemak butiran pada Kertas Jawapan
Objektif Bermaklumat
Nahu dan Sarf (Aneka Pilihan)
Kertas 1
Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku
Jawapan
Adab dan Nusus

bukustam.blogspotcom
8

1 jam 15 minit
10 minit

2 jam 30 minit

JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN BERTULIS


SIJIL TINGGI AGAMA MALAYSIA (STAM)
2016
TARIKH

SELASA
25 Oktober
2016

WAKTU
07:50 pagi 08:00 pagi

...

08:00 pagi 10:30 pagi

S104/21

11:20 pagi 11:30 pagi

...

11:30 pagi 12:45 tgh. hari

S104/11

02:20 petang 02:30 petang

...

02:30 petang 05:00 petang

RABU
26 Oktober
2016

KOD
KERTAS

S107/21

07:50 pagi 08:00 pagi

...

08:00 pagi 10:30 pagi

S109/21

11:20 pagi 11:30 pagi

...

11:30 pagi 12:45 tgh. hari

S109/11

02:20 petang 02:30 petang

...

02:30 petang 05:00 petang

S105/21

NAMA KERTAS
Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku
Jawapan
Tafsir dan Ulumuhu
Kertas 2
Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Kertas
Soalan
Tafsir dan Ulumuhu
Kertas 1
Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku
Jawapan
Insya' dan Mutalaah
Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku
Jawapan
'Arudh dan Qafiyah
Kertas 2
Ketua Pengawas mengarahkan calon
menyemak butiran pada Kertas Jawapan
Objektif Bermaklumat
'Arudh dan Qafiyah (Aneka Pilihan)
Kertas 1
Ketua Pengawas mengarahkan calon
mengisi butiran pada muka hadapan Buku
Jawapan
Hadith dan Mustolah

bukustam.blogspotcom
9

MASA
10 minit

2 jam 30 minit
10 minit

1 jam 15 minit
10 minit

2 jam 30 minit
10 minit

2 jam 30 minit
10 minit

1 jam 15 minit
10 minit

2 jam 30 minit