Anda di halaman 1dari 1

Rajah di bawah menunjukkan satu siratan makanan.

P
S
R

V
A. Apakah yang dimaksudkan dengan siratan makanan?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
B. Hidupan yang berlabel P adalah tumbuhan

Ya

Tidak

Berikan alasan anda


______________________________________________________________________________

C. Sekiranya siratan makanan di atas adalah di sawah padi, lengkapkan rajah siratan makanan di
bawah dengan hidupan yang sesuai.

PADI

Ulat

Katak

Aya
m
Brg
Ular

Kata
k

Hela
ng

Anda mungkin juga menyukai