Anda di halaman 1dari 17

MASA

RPH

Tema: PENGENALAN KEPADA SAINS


Standard Kandungan:
2.1 Peraturan Bilik Sains
Standard Pembelajaran:
Murid boleh:
2.1.1 Mematuhi peraturan bilik sains
Aktiviti:
1. Murid mengimbas kembali peraturan-peraturan bilik sains
yang pernah mereka pelajari.
2. Murid menyatakan kepentingan setiap peraturan bilik sains.
3. Murid menjawab jadual skor kepatuhan terhadap peraturan
bilik sains.
4. Murid menjawab soalan Cabar Minda (Buku Teks pg. 20)
BBM: Poster Peraturan Bilik Sains
Refleksi:

Tema: KEMAHIRAN SAINSTIFIK


Standard Kandungan:
1.1 Kemahiran Proses Sains
Standard Pembelajaran:
Murid boleh:
1.1.1 Memerhati
1.1.2 Mengelas
1.1.3 Menggukur dan menggunakan nombor
1.1.4 Membuat inferens
1.1.5 Meramal
1.1.6 Berkomunikasi
1.1.7 Menggunakan perhubungan ruang dan masa
1.1.8 Mentafsir
1.1.9 Mendefinisi secara operasi
1.1.10Mengawal pembolehubah
1.1.11Membuat hipotesis
1.1.12Mengeksperimen
Aktiviti:
1. Murid menjalankan eksperimen Belon Udara Panas.
2. Murid menggunakan semua kemahiran proses sains semasa
menjalankan eksperimen dan sewaktu menyediakan
laporan eksperimen.
Refleksi:

Tema: KEMAHIRAN SAINSTIFIK


Standard Kandungan:
1.1 Kemahiran Proses Sains
Standard Pembelajaran:
Murid boleh:
1.1.13Memerhati
1.1.14Mengelas
1.1.15Menggukur dan menggunakan nombor
1.1.16Membuat inferens
1.1.17Meramal
1.1.18Berkomunikasi

1.1.19Menggunakan perhubungan ruang dan masa


1.1.20Mentafsir
1.1.21Mendefinisi secara operasi
1.1.22Mengawal pembolehubah
1.1.23Membuat hipotesis
1.1.24Mengeksperimen
Aktiviti:
1. Murid menjalankan eksperimen Belon Udara Panas.
2. Murid menggunakan semua kemahiran proses sains semasa
menjalankan eksperimen dan sewaktu menyediakan
laporan eksperimen.
Refleksi:
4

Tema: KEMAHIRAN SAINSTIFIK


Standard Kandungan:
1.2 Kemahiran Manipulatif
Standard Pembelajaran:
Murid boleh:
1.2.1 Menggunakan dan mengendalikan peralatan dan bahan
sains dengan betul.
1.2.2Mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat.
1.2.3 Melakar spesimen, peralatan dan bahan sains dengan betul.
1.2.4 Membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.
1.2.5 Menyimpan peralatan dan bahan sains dengan betul dan
selamat.
Aktiviti:
1. Murid menjalankan aktiviti seperti dalam mukasurat 7 buku
teks sains Tahun 6.
Refleksi:

Tema: SAINS HAYAT


3.0 Mikroorganisma
Standard Kandungan:
3.1 Mikroorganisma adalah benda hidup
Standard Pembelajaran:
Murid boleh:
3.1.1 Mengenalpasti jenis mikroorganisma melalui pemerhatian
menerusi pelbagai media.
Jenis
Fungi
Protozoa
Alga
Bakteria

Contoh
Yis, mukor
Paramesium, Ameba
Phytoplankton, Spirulina
E. Coli, Basilus, Salmonella,
Streptococus
HIV, virus influenza

Virus
Aktiviti:
Murid memerhatikan pelbagai jenis dan bentuk
mikroorganisma melalui slide persembahan powerpoint
yang ditunjukkan oleh guru.
Murid membina katalog Mikrob Interaktif.

Murid mempersembahkan katalog secara Galeri Walk di


dalam kelas.
Refleksi:
Tema: SAINS HAYAT
3.0 Mikroorganisma
Standard Kandungan:
3.1 Mikroorganisma adalah benda hidup
Standard Pembelajaran:
Murid boleh:
3.1.2 Menyatakan mikroorganisma menjalankan proses hidup
dengan menjalankan penyiasatan menggunakan peralatan yang
sesuai ke atas beberapa contoh mikroorganisma seperti yis,
kulapok, dan paramesium.
3.1.3 Mengitlak mikroorganisma ialah benda hidup dan
kebanyakannya tidak dapat dilihat dengan mata kasar.
Aktiviti:
Murid menjalankan Aktiviti 1: Bolehkah mikroorganisma
bernafas?
Murid menjalankan Aktiviti 2: Adakah mikroorganisma
bergerak?
Murid menjalankan Aktiviti 3: Adakah mikroorganisma
bertumbuh?
Aktiviti dijalankan secara stesen.
Refleksi:

Tema: SAINS HAYAT


3.0 Mikroorganisma
Standard Kandungan:
3.1 Mikroorganisma adalah benda hidup
Standard Pembelajaran:
Murid boleh:
3.1.4 Mengeksperimen untuk menentukan faktor yang
mempengaruhi pertumbuhan mikroorganisma iaitu air, udara,
suhu, nutrien dan keasidan.
Aktiviti:
Murid menjalankan penyiasatan untuk menguji faktor
pertumbuhan mikroorganisma. (m/s 31buku teks)
Refleksi:

Tema: SAINS HAYAT


3.0 Mikroorganisma
Standard Kandungan:
3.1
Standard Pembelajaran:
Murid boleh:
3.1.1 3.1.4
Aktiviti:
Pentaksiran Kelompok 3.1
Refleksi:

Tema: SAINS HAYAT


3.0 Mikroorganisma

Standard Kandungan:
3.2 Mikroorganisma berfaedah dan mikroorganisma berbahaya
Standard Pembelajaran:
Murid boleh:
3.2.1 Memerihalkan kesan buruk mikroorganisma melalui
pemerhatian menerusi pelbagai media yang menyebabkan:
Penyakit
Pereputan gigi
Keracunan makanan
Merosakkan makanan
3.2.2 Memerihalkan kegunaan mikroorganisma melalui
pemerhatian menerusi pelbagai media seperti:
Pembuatan roti, tapai, tempe, yogurt
Penghasilan antibiotic dan vaksin
Penguaraian bahan organic termasuk pembuatan baja dan
rawatan sisa kumbahan.
3.2.3 Mengitlak terdapat mikrorganisma ada yang berfaedah dan
ada yang berbahaya
Aktiviti:
Murid membina peta bulatan mengenai kesan buruk dan
kegunaan mikroorganisma.
Murid menampal peta bulatan masing-masing di dinding
kelas.
Refleksi:
11

Tema: SAINS HAYAT


3.0 Mikroorganisma
Standard Kandungan:
3.3 Hidup sihat berdasarkan pengetahuan tentang
mikroorganisma.
Standard Pembelajaran:
Murid boleh:
3.3.1 Menjana idea tentang langkah-langkah mencegah penyakit
berjangkit.
3.3.2 Mempraktikkan amalan harian yang sihat untuk kesihatan
diri dan mencegah penyakit berjangkit.
Aktiviti:
Murid melayari internet untuk mendapatkan maklumat
tentang punca, tanda-tanda dan cara-cara untuk mencegah
penyakit berjangkit.
Murid memasukkan maklumat di dalam perisian MS
Powerpoint dan dipersembahkan di dalam kelas.
Refleksi:

12

Tema: SAINS HAYAT


3.0 Mikroorganisma
Standard Kandungan:
3.2 & 3.3
Standard Pembelajaran:
Murid boleh:

3.2.1 3.3.2
Aktiviti:
Pentaksiran Kelompok 3.2 & 3.2
- Menjawab soalan Cabar Minda di mukasurat 44 buku teks
Sains Tahun 6.
Refleksi:

13

Tema: SAINS HAYAT


4.0 Interaksi antara hidupan
Standard Kandungan:
4.1 Interaksi antara haiwan
Standard Pembelajaran:
Murid boleh:
4.1.1 Menyatakan maksud interaksi antara haiwan ialah bentuk
hubungan yang berlaku dalam intraspesies dan interspesis bagi
memperoleh keperluan asas.
4.1.2 Menjelaskan dengan contoh terdapat haiwan hidup
berkumpulan dan haiwan hidup bersendirian melalui pemerhatian
menerusi pelbagai media.
Aktiviti:
Murid membina poster berkaitan haiwan hidup
berkumpulan dan hidup berkumpulan.
Poster setiap murid dipersembahkan secara Gallery Walk.
Refleksi:

14

Tema: SAINS HAYAT


4.0 Interaksi antara hidupan
Standard Kandungan:
4.1 Interaksi antara haiwan
Standard Pembelajaran:
Murid boleh:
4.1.3 Memerihalkan kelebihan dan kekurangan haiwan yang hidup
berkumpulan dan hidup bersendirian.
Aktiviti:
Murid membina peta pokok tentang kelebihan dan
kekurangan haiwan yang hidup berkumpulan.
Peta pokok dipersembahkan secara Gallery Walk.
Refleksi:

15

Tema: SAINS HAYAT


4.0 Interaksi antara hidupan
Standard Kandungan:
4.1 Interaksi antara haiwan
Standard Pembelajaran:
Murid boleh:
4.1.4 Memerihalkan faktor persaingan antara haiwan intraspesis
dan interspesis melalui pemerhatian menerusi pelbagai media
seperti:
Makanan
Air
Tempat tinggal atau kawasan

Pasangan
Aktiviti:
Murid membina peta buih berkait dengan faktor persaingan
antara haiwan intraspesies dan interspesis di dalam buku
nota mereka.
Refleksi:

16

Tema: SAINS HAYAT


4.0 Interaksi antara hidupan
Standard Kandungan:
4.1 Interaksi antara haiwan
Standard Pembelajaran:
Murid boleh:
4.1.5 Menjelaskan melalui contoh jenis interaksi antara haiwan
seperti simbiosis, mutualisme, komensalisme dan parasistisme.
Aktiviti:
Murid mengumpul maklumat dan gambar berkait dengan
hubungan simbiosis antara haiwan.
Gambar dan maklumat dimasukkan ke dalam slaid
persembahanan Powerpoint.
Refleksi:

17

Tema: SAINS HAYAT


4.0 Interaksi antara hidupan
Standard Kandungan:
4.1
Standard Pembelajaran:
Murid boleh:
4.1.1 4.1.5
Aktiviti:
Pentaksiran Kelompok 4.1 (Buku Fargoes mukasurat 28 31)
Refleksi:

18

Tema: SAINS HAYAT


4.0 Interaksi antara hidupan
Standard Kandungan:
4.2 Interaksi antara tumbuhan
Standard Pembelajaran:
Murid boleh:
4.2.1 Memerihalkan faktor persaingan anatara tumbuhan
melalui pemerhatian menerusi pelbagai media iaitu:
Air
Cahaya matahari
Nutrien
Ruang
4.2.2 Menjalankan penyiasatan untuk menentukan faktor yang
menyebabkan persaingan antara tumbuhan.
Aktiviti:

Murid secara berkumpulan menjalankan penyiasatan


persaingan antara tumbuhan (Aktiviti 1 , 2, 3 dan 4
mukasurat 69 & 70 Buku Teks Sains Tahun 6).
Murid menulis laporan penyiasatan yang dijalankan.
Refleksi:

19

Tema: SAINS HAYAT


4.0 Interaksi antara hidupan
Standard Kandungan:
4.2 Interaksi antara tumbuhan
Standard Pembelajaran:
Murid boleh:
4.2.3 Menjelaskan melalui contoh jenis interaksi antara
tumbuhan seperti simbiosis, mutualisme, komensalisme
dan parasistisme.
Aktiviti:

Murid mengumpul maklumat dan gambar berkait dengan


hubungan
simbiosis antara haiwan.

Gambar dan maklumat dimasukkan ke dalam slaid


persembahanan
Powerpoint.
Refleksi:

20

Tema: SAINS HAYAT


4.0 Interaksi antara hidupan
Standard Kandungan:
4.2
Standard Pembelajaran:
Murid boleh:
4.2.1 4.2.3
Aktiviti:
Pentaksiran Kelompok 4.2 Buku Fargoes mukasurat 32 34.
Refleksi:

21

Tema: SAINS HAYAT


5.0 Pemeliharaan dan pemuliharaan
Standard Kandungan:
5.1 Ancaman kepupusan haiwan dan tumbuhan.
Standard Pembelajaran:
Murid boleh:
5.1.1 Menjelaskan dengan contoh haiwan yang telah pupus.
5.1.2 Menjelaskan dengan contoh haiwan dan tumbuhan yang
mengalami ancaman kepupusan.
Aktiviti:
Murid membina buku skrap elektronik berkait dengan
haiwan yang telah pupus dan haiwan serta tumbuhan yang
mengalami ancaman kepupusan.
Refleksi:

22

Tema: SAINS HAYAT

5.0 Pemeliharaan dan pemuliharaan


Standard Kandungan:
5.1 Ancaman kepupusan haiwan dan tumbuhan.
Standard Pembelajaran:
Murid boleh:
5.1.3 Menjelaskan melalui contoh factor ancaman menyebabkan
kepupusan haiwan dan tumbuhan seperti:
Aktiviti manusia contoh pembalakan, pemburuan ,
penerokaan kawasan.
Bencana alam seperti banjir, gempa bumi dan ribut.
Pencemaran contoh air, udara dan tanah.
Aktiviti:
Murid membina peta buih tentang faktor ancaman yang
menyebabkan kepupusan haiwan dan tumbuhan di dalam
buku nota masing-masing.
Refleksi:
23

Tema: SAINS HAYAT


5.0 Pemeliharaan dan pemuliharaan
Standard Kandungan Standard Kandungan:
5.2 Kepentingan menjaga keseimbangan alam
Standard Pembelajaran:
Murid boleh:
5.2.1 Menyatakan maksud pemeliharaan dan pemuliharaan
haiwan dan tumbuhan.
5.2.2 memerihalkan cara-cara pemeliharaan dan pemuliharaan
haiwan dan tumbuhan.
Aktiviti:
Murid membina peta pokok tentang pemeliharaan dan
pemuliharaan haiwan dan tumbuhan.
Refleksi:

24

Tema: SAINS HAYAT


5.0 Pemeliharaan dan pemuliharaan
Standard Kandungan:
5.1 & 5.2
Standard Pembelajaran:
Murid boleh:
5.1.1 5.2.2
Aktiviti:
Pentaksiran Kelompok 5.0
Soalan Cabar Minda muka surat 90 & 91 Buku Teks Sains
Tahun 6
Buku Fargoes mukasurat 35 - 38
Refleksi:

25

Tema: SAINS FIZIKAL


6.0 Daya
Standard Kandungan:
6.1 Daya dan kesannya

Standard Pembelajaran:
Murid boleh:
6.1.1 Menyatakan daya adalah tolakan dan tarikan yang
bertindak ke atas sesuatu objek dengan menjalankan aktiviti.
6.1.2 Menjelaskan dengan contoh kesan daya dengan
menjalankan aktiviti iaitu:
Mengubah bentuk objek
Mengubah arah gerakan objek
Mengubah kelajuan objek
Menggerakkan objek pegun
Memberhentikan objek yang bergerak
Aktiviti:
Murid menjalankan aktiviti untuk melihat kesan daya.
Murid membina peta buih contoh-contoh aktiviti bagi setiap
kesan daya.
Refleksi:
26

Tema: SAINS FIZIKAL


6.0 Daya
Standard Kandungan:
6.2 Daya geseran
Standard Pembelajaran:
Murid boleh:
6.2.1 Menyatakan maksud daya geseran.
6.2.2 Mengeksperimen untuk menentukan faktor yang
mempengaruhi geseran iaitu:
Jisim objek
Jenis permukaan
Aktiviti:
Murid menjalankan PEKA 1 (SPS 7 Mengeksperimen) :
Eksperimen menentukan faktor yang mempengaruhi
geseran.
Murid menyiapkan laporan eksperimen.
Refleksi:

27

Tema: SAINS FIZIKAL


6.0 Daya
Standard Kandungan:
6.2 Daya geseran
Standard Pembelajaran:
Murid boleh:
6.2.3 Memerihalkan kesan daya geseran
6.2.4 Menyelesaikan masalah dalam kehidupan dengan
menambah atau mengurangkan geseran.
Aktiviti:
Murid memerihalkan kesan daya.
Murid membina peta minda tentang kaedah untuk
menambah dan mengurangkan geseran.
Murid berbincang dalam kumpulan untuk menyelesaikan

masalah yang diberikan oleh guru dengan menambah atau


mengurangkan daya geseran.
Refleksi:
28

29

30

Tema: SAINS FIZIKAL


6.0 Daya
Standard Kandungan:
6.1 & 6.2
Standard Pembelajaran:
6.1.1 6.2.4
Aktiviti:
Pentaksiran kelompok 6.0
Soalan Cabar Minda mukasurat 112 113 Buku Teks Sains
Tahun 6.
Refleksi:
Tema: SAINS FIZIKAL
7.0 Kelajuan
Standard Kandungan:
7.1 Kelajuan
Standard Pembelajaran:
Murid boleh:
7.1.1 Menjelaskan maksud kelajuan dengan menjalankan aktiviti
seperti perlumbaan.
7.1.2 Menyatakan unit bagi kelajuan ialah kilometer per jam
(km/j), meter per saat (m/s), sentimeter persaat (cm/s)
Aktiviti:
Murid dalam kumpulan menjalankan aktiviti seperti
perlumbaan untuk menetukan siapakah yang paling laju.
Murid menyatakan unit bagi kelajuan.
Refleksi:
Tema: SAINS FIZIKAL
7.0 Kelajuan
Standard Kandungan:
7.1 Kelajuan
Standard Pembelajaran:
Murid boleh:
7.1.3 Menjalankan penyiasatan untuk menghubungkait
kelajuan, jarak dan
masa.
7.1.4 Menyelesaikan masalah berkaitan kelajuan menggunakan
rumus:
Kelajuan = Jarak
Masa
7.1.5 Mentafsir data tentang perhubungan ruang dan masa bagi
pergerakan suatu
objek.
Aktiviti:
Murid menjalankan PEKA 2: SPS 6 Perhubungan ruang dan
masa.
Murid menjalankan aktiviti di mukasurat 123 125 Buku
Teks Sains Tahun 6.

Murid menulis laporan bagi penyiasatan yang dijalankan.

Refleksi:
32

33

34

35

Tema: SAINS FIZIKAL


7.0 Kelajuan
Standard Kandungan:
7.1
Standard Pembelajaran:
7.1.1 7.1.5
Aktiviti:
Pentaksiran kelompok 7.0
Soalan Cabar Minda mukasurat 130 -131 Buku Teks Sains
Tahun 6
Buku Fargoes muka surat 46 50
Refleksi:
Tema: SAINS BAHAN
8.0 Pengawetan makanan
Standard Kandungan:
8.1 Kerosakan makanan
Standard Pembelajaran:
Murid boleh:
8.1.1Menjelas dengan contoh ciri makanan yang telah rosak
melalui pemerhatian pada makanan sebenar atau pelbagai media.
8.1.2 Menyatakan bahawa kerosakan makanan disebabkan oleh
tindakan mikroorganisma.
Aktiviti:
Murid membina peta buih tentang ciri makanan yang telah
rosak beserta contoh dalam buku nota masing-masing.
Refleksi:
Tema: SAINS BAHAN
8.0 Pengawetan makanan
Standard Kandungan:
8.1 Kerosakan makanan
Standard Pembelajaran:
Murid boleh:
8.1.3 Mengitlak pengawetan makanan bertujuan untuk
menghalang atau melambatkan proses hidup mikroorganisma.
8.1.4 Menjelas dengan contoh kaedah pengawetan makanan serta
mengaitkan dengan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan
mikroorganisma seperti:
pengeringan;
pendidihan;
pendinginan;
pembungkusan vakum;
Aktiviti:
Murid membina buku skrap elektronik tentang kaedahkaedah pengawetan.
Refleksi:
Tema: SAINS BAHAN
8.0 Pengawetan makanan
Standard Kandungan:

36

37

38

8.1 Kerosakan makanan


Standard Pembelajaran:
Murid boleh:
8.1.3 Mengitlak pengawetan makanan bertujuan untuk
menghalang atau melambatkan proses hidup mikroorganisma.
8.1.4 Menjelas dengan contoh kaedah pengawetan makanan serta
mengaitkan dengan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan
mikroorganisma seperti:
penjerukan;
penyejukbekuan;
pengetinan dan pembotolan;
pempasteuran;
pemasinan;
penyalaian;
pelilinan;
Aktiviti:
Murid membina buku skrap elektronik tentang kaedah-kaedah
pengawetan.
Refleksi:
Tema: SAINS BAHAN
8.0 Pengawetan makanan
Standard Kandungan:
8.1 Kerosakan makanan
Standard Pembelajaran:
Murid boleh:
8.1.5 Menjalankan projek mengawet sejenis makanan dengan
pelbagai kaedah.
8.1.6 Memerihalkan kepentingan teknologi pengawetan makanan
bagi memenuhi keperluan bekalan makanan.
Aktiviti:
Murid menjalankan projek satu jenis makanan dengan
beberapa kaedah pengawetan mengikut kumpulan.
Murid membuat kesimpulan kaedah pengawetan terbaik
untuk jenis makanan yang dipilih.
Refleksi:
Tema: SAINS BAHAN
8.0 Pengawetan makanan
Standard Kandungan:
8.1 Kerosakan makanan
Standard Pembelajaran:
Murid boleh:
8.1.1 8.1.5
Aktiviti:
Pentaksiran kelompok 8.0
Soalan Cabar Minda mukasurat 146 147 Buku Teks Sains
Tahun 6
Fargoes mukasurat 51-56
Refleksi:
Tema: SAINS BAHAN
9.0 Bahan Buangan
Standard Kandungan:
9.1 Bahan buangan
Standard Pembelajaran:

39

40

41

Murid boleh:
9.1.1Mengenal pasti bahan buangan berdasarkan jenis bahan
melalui pemerhatian persekitaran dan pelbagai media seperti:
kaca;
kertas;
plastik;
logam;
sisa toksik;
sisa makanan;
bahan kumuh dan tinja;
Aktiviti:
Murid membina peta buih tentang jenis-jenis bahan
buangan.
Refleksi:
Tema: SAINS BAHAN
9.0 Bahan Buangan
Standard Kandungan:
9.1 Bahan buangan
Standard Pembelajaran:
Murid boleh:
9.1.2 Menyatakan maksud bahan buangan terbiodegradasi dan
tidak terbiodegradasi.
9.1.3 Mengelaskan bahan buangan kepada bahan terbiodegradasi
dan tidak terbiodegradasi.
9.1.4 Menaakul penggunaan bahan tidak terbiodegradasi secara
berhemah.
9.1.5 Memerihalkan pengurusan bahan buangan secara terancang
untuk kehidupan yang lestari.
Aktiviti:
Murid mengelaskan bahan buangan di sekitar kawasan
sekolah samada terbiodegradasi tau tidak terbiodegradasi.
Murid berbincang dalam kumpulan tentang penggunaan
bahan tidak terbiodegradasi secara berhemah dan cara
mengurus bahan buangan secara terancang.
Hasil perbincangan diletakkan di dalam kertas majung dan
dipersembahkan dihadapan kelas untuk pernbincangan.
Refleksi:
Tema: SAINS BAHAN
9.0 Bahan Buangan
Standard Kandungan:
9.1 Bahan buangan
Standard Pembelajaran:
Murid boleh:
9.1.1 9.1.5
Aktiviti:
Pentaksiran kelompok 9.0
Soalan Cabar Minda mukasurat 160 161 Buku Teks Sains
Tahun 6
Fargoes muka surat 56 - 60
Refleksi:
Tema: BUMI DAN SAINS ANGKASA
10.0 Gerhana
Standard Kandungan:

42

43

44

10.1 Fenomena Gerhana Bulan dan Gerhana Matahari.


Standard Pembelajaran:
Murid boleh:
10.1.1 Memerihalkan fenomena Gerhana Bulan dengan bantuan
lakaran berdasarkan:
kedudukan Bulan, Bumi dan Matahari;
sifat cahaya;
10.1.2 Memerihalkan fenomena Gerhana Matahari dengan
bantuan lakaran berdasarkan:
kedudukan Bulan, Bumi dan Matahari;
sifat cahaya
Aktiviti:
Murid menjalankan simulasi kejadian gerhana bulan untuk
lebih memahami kejadian gerhana bulan.
Murid memerihalkan fenomena gerhana bulan.
Murid melakarkan fenomena gerhana bulan.
Murid menjalankan simulasi kejadian gerhana matahari
untuk lebih memahami kejadian gerhana matahari.
Murid memerihalkan fenomena gerhana matahari.
Murid melakarkan fenomena gerhana matahari.
Refleksi:
Tema: BUMI DAN SAINS ANGKASA
10.0 Gerhana
Standard Kandungan:
10.1
Standard Pembelajaran:
Murid boleh:
10.1.1 & 10.1.2
Aktiviti:
Pentaksiran kelompok 10.0
Soalan Cabar Minda mukasurat 174 175 Buku Teks Sains
Tahun 6
Forgoes mukasurat 61 - 66
Refleksi:
Tema: BUMI DAN SAINS ANGKASA
11.0 Buruj
Standard Kandungan:
11.1 Buruj
Standard Pembelajaran:
Murid boleh:
11.1.1 Menyatakan buruj ialah gugusan bintang yang kelihatan
membentuk sesuatu corak tertentu.
11.1.2 Mengenal pasti bentuk buruj seperti Belantik, Biduk, Pari
dan Skorpio.
Aktiviti:
Murid menyatakan buruj ialah gugusan bintang yang
kelihatan membentuk sesuatu corak tertentu.
Murid melakarkan bentuk-bentuk buruj di dalam kertas
lukisan dan mempamerkannya di dinding kelas.
Refleksi:
Tema: BUMI DAN SAINS ANGKASA
11.0 Buruj

45

46

47

Standard Kandungan:
11.1 Buruj
Standard Pembelajaran:
Murid boleh:
11.1.3 Menerangkan kegunaan buruj iaitu:
petunjuk arah
petunjuk musim
Aktiviti:
Murid membincangkan kegunaan buruj dalam bidangbidang tertentu.
Refleksi:
Tema: BUMI DAN SAINS ANGKASA
11.0 Buruj
Standard Kandungan:
11.1
Standard Pembelajaran:
Murid boleh:
11.1.1 11.1.3
Aktiviti:
Pentaksiran kelompok 11.0
Soalan Cabar Minda 186 187 Buku Teks Sains Tahun 6
Forgoes mukasurat 67 - 71
Refleksi:
Tema: TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI
12.0 Mesin
Standard Kandungan:
12.1 Mesin ringkas
Standard Pembelajaran:
Murid boleh:
12.1.1 Menjelas dengan contoh jenis dan kegunaan mesin ringkas
iaitu:
satah condong;
tuas;
baji;
gear;
skru;
takal;
roda dan gandar;
Aktiviti:
Murid membina peta minda berkait dengan setiap mesin
ringkas di dalam buku nota masing-masing.
Refleksi:
Tema: TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI
12.0 Mesin
Standard Kandungan:
12.2 Mesin kompleks
Standard Pembelajaran:
Murid boleh:
12.2.1 Mengenal pasti mesin ringkas yang terdapat dalam mesin
kompleks.
Mengitlak mesin kompleks terdiri daripada gabungan lebih
daripada satu mesin ringkas.

48

49

50

Aktiviti:
Setiap kumpulan murid dibekalkan dengan gambar mesin
kompleks yang berbeza.
Setiap kumpulan dikehendaki mencerakinkan mesin
kompleks kepada mesin ringkas.
Setiap kumpulan mempersembahkan dapatan mereka
dihadapan kelas.
Refleksi:
Tema: TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI
12.0 Mesin
Standard Kandungan:
12.2 Mesin kompleks
Standard Pembelajaran:
Murid boleh:
12.2.3 Menjana idea kepentingan penciptaan mesin yang lestari
dari aspek:
penggunaan bahan;
jangka hayat;
penyelenggaraan;
kos;
mesra alam;
keselamatan;
Aktiviti:
Setiap kumpulan murid memilih satu mesin yang lestari.
Setiap kumpulan membincangkan tentang kepentingan
penciptaan mesin lestari tersebut.
Setiap kumpulan membentang dapatan hasil perbincangan
masing-masing dihadapan kelas.
Refleksi:
Tema: TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI
12.0 Mesin
Standard Kandungan:
12.3 Mereka bentuk model mesin
Standard Pembelajaran:
Murid boleh:
12.3.1 Mereka bentuk model mesin kompleks dengan
menggabungkan beberapa konsep sains yang telah dipelajari
seperti:
elektrik
magnet
kelajuan
sifat cahaya
12.3.2 Memerihalkan model yang dicipta.
Aktiviti:
Setiap kumpulan murid merekabentuk satu model mesin
kompleks dengan menggabungkan beberapa konsep sains
yang telah dipelajari.
Setiap kumpulan memerihalkan model yang dicipta
dihadapan kelas.
Refleksi:
Tema: TEKNOLOGI DAN KEHIDUPAN LESTARI
12.0 Mesin
Standard Kandungan:

12.1 12.3
Standard Pembelajaran:
Murid boleh:
12.1.1 - 12.3.2
Aktiviti:
Pentaksiran kelompok 12.0
Soalan Cabar Minda mukasurat 206 207 Buku Teks Sains
Tahun 6
Forgoes mukasurat 72 - 76
Refleksi:

Anda mungkin juga menyukai