Anda di halaman 1dari 9

SEKOLAH KEBANGSAAN BATU PUTEH, WDT 312,

90200 KOTA KINABATANGAN, SABAH


KERTAS KERJA
PERTANDINGAN BOLA TAMPAR PERINGKAT BAHAGIAN 2015 Anjuran :
PEJABAT PELAJARAN DAERAH KINABATANGAN
Tarikh :
16 April & 17 April 2015
Tempat :
Gelanggang Bola Tampar, SK Batu Puteh, Kinabatangan
KERTAS KERJA PENGELOLAAN PERTANDINGAN BOLA TAMPAR TERTUTUP(SISTEM
SEPARUH LIGA).
1.0

PENGENALAN
Bola Tampar merupakan suatu permainan yang berpotensi untuk dibangunkan

sebagai sukan teras Negara. Namun, agak ketandusan bakat muda bagi sukan ini.
Menyedari hakikat ini, Pejabat Pelajaran Daerah Kkinabatangan telah mengambil inisiatif
untuk mencungkil bakat-bakat muda dengan menganjurkan pertandingan BolaTampar
peringkat bahagian 2015. Ia dilaksanakan sebagai satu usaha untuk memupuk potensi diri
selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara untuk melahirkan murid yang seimbang dari
segi aspek Jasmani, Rohani, Emosi, Intelek dan Sosial(JERIS).

2.0

RASIONAL
Pertandingan ini adalah atas rasional kegiatan sukan yangmenjadi sebahagian

daripada transformasi pendidikan yang diusahakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia


(KPM). Sukan seharusnya mendapat pengiktirafan,sokongan dan galakan yang sama
sebagaimana juga diberikan kepada keperluan asas yang lain seperti akademik dan
kegiatan kokurikulum supaya dapat melahirkan murid yang seimbang dari segi

kesejahteraan minda dan jasmani. Pertandingan bola tampar ini menyumbang kepada
penggalakan pertandingan yang sihat, semangat muhibah, kesefahaman, toleransi dan
meningkatkan nilai moral dan fizikal yang memberikan satu landasan yang betul dalam
mengintegrasikan pelbagai kumpulan etnik kepada satu bangsa yang bersatupadu serta
memupuk semangat cinta akan negara.

3.0

MATLAMAT
Matlamat utama pertandingan ini diadakan adalah untuk mencungkil bakat-bakat

baru dan melahirkan modal insan yang sihat dan cergas melalui penyertaan yang
menyeluruh. Membentuk dan mempunyai pasukan yang berjaya. Membantu mengatasi
masalah disiplin dan mengurangkan masalah obesiti dalam kalangan murid..
Membangunkan modal insan melalui penyertaan yang menyeluruh serta memupuk budaya
bersukan. Memenangi mana-mana kejohanan yang disertai melalui kecerdasan dan
ketepatan melakukan kemahiran-kemahiran dalam permainan bola tampar serta menanam
minat pelajar terhadap permainan ini.
4.0

OBJEKTIF
1. Mewujudkan suasana gaya hidup sihat di kalangan guru pelatih.
2. Melahirkan warga guru pelatih yang berkebolehan dan seimbang dalam bidang
akademik dan sukan.
3. Memupuk semangat kerjasama dan perpaduan di kalangan murid.

5.0

KUMPULAN SASARAN
Murid di Daerah Telupid, Beluran, Sandakan dan Kinabatangan.

6.0

TARIKH DAN HARI


16 April 2015 (Khamis) dan 17 April 2015 (Jumaat)

7.0

TEMPAT
Gelanggang Bola Tampar, SK Batu Puteh, Kinabatangan.

8.0

JAWATANKUASA PENGELOLA
Pensyarah Penasihat : Pn. Choong Sook Khim
Pengerusi :Shamsul Bin Zain
Setiausaha : Nabilah Binti Abdul Rahman
Bendahari : Surizaini Bt Mat Zin

AJK Kecil
AJK Peralatan :
i. Sivah A/L Govindhaswamy
ii. Noor Azura Bt Ahmad
AJK Hadiah :
i. Rajeemalarr A/P Muirthyi.
ii. Gayateri A/P Letchumanan
AJK Tugas-tugas Khas :
i. Mohd Fadzli Bin Zakaria
ii. Nur Dalila Asra Bt Hamzah
iii. Ainur Rushaida Binti Roslan
AJK Persiapan Tempat :
i. Prema A/P Rajachandram
ii. Raghini A/P Rajendran
AJK Makanan :
i. Nabilah Binti Abdul Rahman
AJK Dokumentasi :
i. Kishan Raj A/L Gunasekaran
ii. Nurul Fauzan Bt. Mat Noh
AJK Pertandingan :
i. Ramli Bin Ahmad
ii. Kishan Raj A/L Gunasekaran
iii. Sukri Bin Saree
iv. Mohd Fadzli Bin Zakaria
v. Raja Dzirhazmee Raja Mahadzir
9.0

BIDANG TUGAS JAWATANKUASA


9.1 Pengerusi

Mempengerusikan mesyuarat.

Merancang dan mengkoordinasi aktiviti persatuan.

Mengawasi perjalanan undian untuk pemilihan jawatankuasa.

Menjalankan tugas yang diarah oleh pensyarah penasihat.

9.2

Naib Pengerusi

Menjalankan tugas pengerusi sewaktu ketiadaannya.

Membantu pengerusi jika perlu.

Menjalankan tugas lain yang telah ditetapkan.


9.3 Setiausaha

Mencatat minit mesyuarat dan kehadiran ahli jawatankuasa.

Menguruskan semua hal surat-menyurat.

Mengemas kini fail dan rekod persatuan.

Mengurus dan mengawal keahlian persatuan.

Menyediakan laporan tahunan persatuan.


9.4 Penolong Setiausaha

Membantu tugas-tugas setiausaha.


9.5 Bendahari

Mengemas kini urusan kewangan persatuan.

Memungut yuran persatuan.

Menguruskan pembelian/pembayaran berdasarkan bil.

Menyediakan bajet persatuan.

Menyediakan penyata dan laporan kewangan persatuan.


Ahli Jawatankuasa Kecil
J a w a t a n k u a s a

P e r a l a t a n

Menyediakan alatan dan membantu jawatan kuasa pertandingan

memeriksa alatan dan memastikan mengikut spesifikasi.

Menyediakan segala keperluan berkaitan teknikal bagimelicinkan perlaksanaan program.

Mengemas kini alatan dan mengawal pergerakan alatan.

Bertanggungjawab terhadap peralatan yang digunakan semasa sesuatu aktivitiatau projek


dilaksanakan.
J a w a t a n k u a s a

T u g a s - t u g a s

K h a s

Menyediakan dan mengedarkan poster, banner dan borang penyertaanpasukan.

Membuat hebahan dan pengiklanan berkenaan dengan pertandingan

Membantu jawatankuasa yang lain sekiranya perlu.


J a w a t a n k u a s a

P e r s i a p a n

t e m p a t

Menyediakan tempat pertandingan padang dan gelanggang.

Menempah tempat pertandingan.


Memastikan tempat pertandingan dalam keadaan bersih sebelum dan selepaspertandingan
dijalankan.
J a w a t a n k u a s a

M a k a n a n

Memastikan menu makanan yang akan disediakan

Menyediakan air mineral kepada para pengadil, pihak penganjur dan peserta
J a w a t a n k u a s a

D o k u m e n t a s i

Mengambil gambar-gambar penting dan serahkannya kepada s/usahakejohanan untuk


didokumentasikan.

Menyediakan laporan apabila kejohanan selesai.

a w a t a n k u a s a

P e r t a n d i n g a n

Memastikan perlawanan berlangsung mengikut jadual

Memastikan perlawanan berlangsung tanpa sebarang masalah yang bolehdipertikai

Membuat satu jadual tugasan pengadil di setiap perlawanan

Memastikan para pengadil mencukupi dan bersedia di setiap perlawanan

Menerima borang pendaftaran yang lengkap diisi.

Menyemak senarai nama dan kad matrik pemain semasa pendaftaran.

Mengasingkan borang mengikut kategori dan kumpulan masing-masing.

10.0

PENAJA UTAMA
PEJABAT PELAJARAN DAERAH KINABATANGAN

11.0

12.0

KEWANGAN
Sila rujuk lampiran (1)a dan (1)b
PENUTUP
Pihak penganjur mengharapkan agar pihak pengurusan dan pentadbiran Pejabat

Pelajaran Daerah Kinabatangan meluluskan kertas kerja ini agar segala yang dirancang
dapat diteruskan bagi memberi manfaat kepada murid. Pihak kami juga menyokong dan
bantuan daripada semua pihak supaya program ini dapat dijalankan dengan sempurna dan
mencapai objektif yang disasarkan.
13.0

TANDATANGAN

Disediakan oleh:
.........................................
(Mohammad Haziq bin Mahmood)
Setiausaha Penganjur Pertandingan Bola Tampar.
PERATURAN DAN SYARAT PERTANDINGAN BOLA TAMPAR BAHAGIAN SANDAKAN,
TELUPID, BELURAN DAN KINABATANGAN 2015.
1.0.

NAMA PERTANDINGAN
Pertandingan Bola Tampar Bahagian Beluran, Telupid, Sandakan & Kinabatangan .

2.0.

PENGANJUR
Pejabat Pelajaran Daerah Kinabatangan

3.0.

JENIS PERTANDINGAN
Sistem pertandingan akan dijalankan secara liga.

4.0.

PERATURAN PERTANDINGAN
Pertandingan ini dijalankan mengikut Peraturan Persatuan BolaTampar Antarabangsa
(FIVB) mengikut kehendak pihak pengelola kejohanan.

Semua keputusan yang dibuat oleh jawatankuasa Teknikal danPertandingan adalah


muktamad.

Sebarang perselisihan teknikal akan diputuskan oleh jawatankuasa Teknikal dan


pertandingan.

4.1.

ACARA PERTANDINGAN

I.
II.
III.

Bola Tampar Sekolah Rendah (Lelaki & Perempuan)


Bola Tampar Sekolah Menengah Bawah 15 (Lelaki & Perempuan)
Bola Tampar Sekolah Menengah Bawah 18 (Lelaki & Perempuan)

4.2.

PENDAFTARAN PESERTA
Sila rujuk lampiran (4)

Bilangan penyertaan pemain bagi setiap pasukan adalah 12 orang pemain.


Setiap pemain perlu didaftar mengikut nombor jersi bagi mengelakkan sebarang

kekeliruan semasa pendaftaran.


Pendaftaran Pemain hendaklah menggunakan borang khas iaitu Borang Daftar

Pasukan Bola Tampar yang disertakan.


Semua pelajar yang terlibat hendaklah membawa Kad Pengenalan / Mykid, dan ia
hendaklah diserahkan kepada jawatankuasa pengelola pertandingan sebelum

pertandingan dimulakan .
Pihak jawatankuasa pengelola pertandingan berhak membatalkan mana-mana
pasukan yang melanggar atau tidak mematuhi syarat-syarat di atas.

4.3.

4.4.

PENGESAHAN PESERTA-PESERTA
Terbuka kepada murid wakil bagi setiap bahagian.
PENARIKAN DIRI SEMASA PERTANDINGAN DIJALANKAN
Setiap pasukan tidak dibenarkan menarik diri dari sebarang perlawanan. Jika iainya
berlaku, pasukan berkenaan adalah dianggap menarik diri dari keseluruhan
pertandingan dan tidak dibenarkan menyertai pertandingan seterusnya.

5.0

UNDANG-UNDANG PERMAINAN

6.0

Sila rujuk Lampiran (2)


PAKAIAN

Setiap pasukan hendaklah memakai pakaian seragam iaitu baju jersi dan seluar
sukan kecuali libero.

Setiap pasukan perlu menyediakan 2 set jersi yang berlainan warna

dan

mempunyai nombor di bahagian depan dan belakang yang sesuai untuk


pertandingan bola tampar. Saiz pada nombor adalah berbeza. Nombor di belakang
hendaklah berukuran 20sm dan lebar 2sm manakala di hadapan 15sm x 2sm lebar.
Pasukan yang tidak memakai pakaian seragam tidak dibenarkanmenyertai

pertandingan ini.
7.0

PERALATAN PESERTA

Bagi peralatan setiap pasukan perlu menyediakan 2 biji bola Mikasa untuk
pertandingan (Tournament Ball) Biru/Kuning.

8.0

PENGADIL

Pengadil akan disediakan oleh pihak jawatankuasa pertandingan. Setiap pasukan


perlu menyediakan 2 orang penjaga garisan dikalangan pemain.

9.0

SISTEM PERTANDINGAN

10.0

Liga
BANTAHAN

Sebarang bantahan hendaklah dibuat 30 minit selepas perlawanan berkenaan tamat

dengan wang cagaran sebanyak RM300.00 secara bertulis.


Wang cagaran akan dipulangkan semula sekiranya bantahan berjaya.
Panel bantahan akan di diwakili oleh jawatankuasa penganjur dan tiga(3)orang wakil
berkecuali yang akan ditentukan sendiri oleh pihak penganjur.

Anda mungkin juga menyukai