Anda di halaman 1dari 87

BORANG PELAPORAN DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4

NAMA SEKOLAH

SJKC CHONG HWA 1, KLUANG JOHOR

ALAMAT SEKOLAH

82, JALAN LAMBAK


KLUANG , JOHOR

POSKOD

86000

NAMA GURU

BADRI BINTI HUSSAIN

MATA PELAJARAN

PENDIDIKAN ISLAM

Bil

Nama Murid

NURUL BALQIS

No Sijil Kelahiran/
No KP

Jantina

BH59698

BORANG PELAPORAN DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4

BORANG PELAPORAN DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4

BORANG PELAPORAN DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4

BORANG PELAPORAN DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4

BORANG PELAPORAN DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4

TAHAP
AL-QURAN (Bacaan)
AL-QURAN (Hafazan)
Kefahaman
Tajwid
RUMUSAN MURID YANG MENGUASAI BIDANG-BIDANG DALAM
PENDIDIKAN ISLAM MENGIKUT TAHAP

Hadis
Aqidah
Ibadah
Sirah
Adab
Jawi

..
GURU BESAR

BORANG PELAPORAN DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4

BORANG PELAPORAN DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4

AL-Quran (Bacaan)

AL-Quran (Hafazan)

SK 1.1.1
(al Qariah)

SK 1.1.1
(al Adiat)

SK 1.1.1
(al Zalzalah)

TAHAP

SK 1.1.1
(al Qariah)

SK 1.1.1
(al Adiat)

SK 1.1.1
(al Zalzalah)

0
0
0
0
0

BORANG PELAPORAN DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BORANG PELAPORAN DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4


0
0
0
0
0

BORANG PELAPORAN DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BORANG PELAPORAN DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BORANG PELAPORAN DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4


1

BORANG PELAPORAN DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4

BORANG PELAPORAN DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4

n)

AL-Quran (Kefahaman)

Tajwid

TAHAP

SK 1.2.1

SK 1.2.2

SK 1.2.3

TAHAP

SK 1.3.1

BORANG PELAPORAN DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4


0

BORANG PELAPORAN DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4


0

BORANG PELAPORAN DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4


0

BORANG PELAPORAN DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4


0

BORANG PELAPORAN DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4

BORANG PELAPORAN DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4

BORANG PELAPORAN DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4


KOD SEKOLAH

JBC2008

NO TELEFON

04-7711440

NO FAX

04- 7711440

EMAIL

TAHUN

KELAS

Hadis

Aqidah

Ib

SK 2.1

SK 3.1

SK 3.2

SK 3.3

SK 3.4

SK 3.5

SK 3.6

TAHAP

SK 4.1

0
0
0
0
0

BORANG PELAPORAN DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BORANG PELAPORAN DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4


0
0
0
0
0

BORANG PELAPORAN DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BORANG PELAPORAN DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4


0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BORANG PELAPORAN DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4

BORANG PELAPORAN DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4

BORANG PELAPORAN DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4

Ibadah

Sirah

SK 4.2

SK 4.3

SK 4.4

TAHAP

SK 5.1

SK 5.2

SK 5.3

SK 5.4

TAHAP

SK 6.1

BORANG PELAPORAN DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4


0

BORANG PELAPORAN DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4


0

BORANG PELAPORAN DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4


0

BORANG PELAPORAN DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4


0

BORANG PELAPORAN DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4

BORANG PELAPORAN DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4

BORANG PELAPORAN DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4

Jawi

Adab
SK 6.2

SK 6.3

SK 6.4

TAHAP

SK.7.1

Tahap
Keseluruhan
5

BORANG PELAPORAN DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4


0

BORANG PELAPORAN DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4


0

BORANG PELAPORAN DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4


0

BORANG PELAPORAN DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4


0

BORANG PELAPORAN DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4

BORANG PELAPORAN DSKP PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4

DATA PERNYATAAN TAHAP

TAHAP

TAHAP

TAHAP

TAHAP

TAHAP

TAHAP

TAHAP

TAHAP

TAHAP

TAHAP

TAHAP

DATA PERNYATAAN TAHAP

PENYATAAN UMUM
PERNYATAAN TAHAP

Murid menguasai asas pengetahuan,kemahiran dan nilai dalam tajuk yang dipelajari

Murid menjelaskan konsep atau menggunakan pengetahuan,kemahiran dan nilai secara prak

Murid mengaplikasikan pengetahuan,kemahiran dan nilai daripada tajuk yang dipelajari dalam

Murid menjadikan pengetahuan,kemahiran dan nilai daripada tajuk yang dipelajari sebagai am
sungguh serta bertanggungjawab melaksanakan sesuatu dalam kehidupan seharian.

Murid memberi justifikasi atau istiqamah terhadap tindakan yang dilakukan dalam kehidupan
dan nilai daripada tajuk yang dipelajari.

Murid mengalami perubahan tingkah laku, cara pemikiran ,serta mempamerkan ciri-ciri kepim
berdasarkan pengetahuan,kemahiran dan nilai daripada tajuk yang telah dipelajari dan boleh

AL-QURAN (Bacaan)
PERNYATAAN TAHAP

Murid boleh membaca surah-surah tertentu

Murid boleh membaca surah -surah tertentu dengan baik

Murid boleh membaca surah-surah tertentu dengan betul dan bertajwid serta diamalkan dalam kehidupan

Murid berkebolehan membaca surah-surah tertentu dengan betul dan bertajwid serta beriltizam membaca

Murid berkebolehan membaca surah-surah tertentu dengan betul dan bertajwid serta istiqamah membaca

Murid berkebolehan membaca surah-surah tertentu dengan betul dan bertajwid serta boleh dicontohi baca

AL-QURAN (Hafazan)

PERNYATAAN TAHAP

Murid boleh menghafaz surah-surah tertentu

Murid boleh menghafaz surah-surah tertentu dengan baik

Murid boleh menghafaz surah-surah tertentu dengan betul dan bertajwid serta diamalkan dalam kehidupan

Murid berkebolehan menghafaz surah-surah tertentu dengan betul dan bertajwid serta beriltizam membac

Murid berkebolehan menghafaz surah-surah tertentu dengan betul dan bertajwid serta istiqamah membac

Murid berkebolehan menghafaz surah-surah tertentu dengan betul dan bertajwid serta boleh dicontohi bac

AL-QURAN (Kefahaman)

PERNYATAAN TAHAP

Murid menyatakan pengenalan dan pengertiaan surah-surah tertentu.

Murid menjelaskan pengenalan dan pengertian ayat cari surah-surah tertentu

Murid menjelaskan dan mengaplikasikan pengajaran ayat dari surah-surah tertentu dalam kehidupan seha

Murid menguraikan dan mengaplikasikan pengajaran daripada surah-surah tertentu dan beriltizam menga

Murid menganalisis pengajaran daripada surah-surah tertentu dan istiqamah mengamalkannya dalam keh

Murid merumuskan pengajaran daripada surah-surah tertentu dan istiqamah mengamalkannya dalam keh
boleh membimbing orang lain

Tajwid

PERNYATAAN TAHAP

Murid boleh mengenal pasti dan membaca potongan ayat al Quran yang mengandungi hukum tajwid tertentu.

Murid boleh mengenal pasti dan membaca potongan ayat al Quran yang mengandungi hukum tajwid tertentu denga

Murid boleh membaca dan mengklasifikasikan hukum tajwid dengan betul.

Murid berkebolehan dan beriltizam membaca ayat al Quran yang mengandungi hukum tajwid tertentu dengan betul.

Murid berkebolehaan membaca ayat al Quran yang mengandungi hukum tajwid tertentu dengan betul secara istiqah

Murid berkebolehaan membaca ayat al Quran yang mengandungi hukum tajwid tertentu dengan betul secara istiqah
lain.

Hadis
PERNYATAAN TAHAP

Murid boleh membaca hadis dan terjemahannya

Murid menjelas tuntutan hadis tertentu dalam kehidupan harian

Murid menghuraikan tuntutan hadis tertentu dan menjelaskan secara bersungguh-sungguh dalam kehidup

Murid menghuraikan tuntutan hadis tertentu dan mengamalkannya secara bersungguh-sungguh dalam ke

Murid menganalisis tuntutan hadis tertentu dan memberikan justifikasi kepentingan melaksanakannya dala
Murid merumus dan mengamalkan tuntutan hadis tertentu dan menghayati kepentingan dalam kehidupan
orang lain.

Aqidah
PERNYATAAN TAHAP

Murid menyatakan konsep asas Aqidah

Murid menjelaskan konsep asas Aqidah

Murid menjelaskan konsep asas Aqidah dan mengklasifikasikan kefahamannya dalam kehidupan harian

Murid menghuraikan kefahaman konsep aqidah dengan menjadikannya sebagai pegangan dalam kehidup

Murid menganalisis kefahaman aqidah dan menjadikannya sebagai asas tindakan dalam kehidupan haria

Murid merumuskan kefahaman konsep aqidah serta menjadikannya sebagai asas tindakan dalam kehidup
membimbing orang lain.

Ibadah
PERNYATAAN TAHAP

Murid menyatakan konsep asas Ibadah

Murid menjelaskan dan mempraktikkan konsep Ibadah

Murid menjelaskan dan mengklasifikasikan konsep ibadah dengan betul dalam kehidupan harian.

Murid menghuraikan dan mengamalkan konsep ibadah secara sempurna dalam kehidupan harian.

Murid menganalisis dan mengamalkan konsep ibadah secara sempurna serta istiqamah daalam kehidupa

Murid merumuskan dan mengamalkan konsep ibadah secara istiqamah dalam kehidupan harian serta bo

Adab
PERNYATAAN TAHAP

Murid menyatakan konsep asas Adab

Murid menjelaskan dan mempraktikkan konsep Adab

Murid menjelaskan dan mengaplikasikan konsep Adab denngan betul.

Murid menghuraikan dan mengamalkan konsep Adab secara bersungguh-sungguh dalam kehidupan hari

Murid menganalisis dan mengamalkan konsep Adab secara istiqamah dalam kehidupan harian.

Murid merumuskan dan mengamalkan konsep Adab secara istiqamah serta boleh dicontohi atau membim

Sirah
PERNYATAAN TAHAP

Murid menyatakan sirah Rasulullah SAW

Murid menjelaskan peristiwa daripada sirah Rasulullah SAW

Murid menjelaskan peristiwa daripada sirah Rasulullah SAW dan mengklasifikasikan itibarnya dalam kehi

Murid menghuraikan peristiwa daripada Sirah Rasulullah SAW dan mengklasifikasikan itibarnya dalam ke

Murid menganalisis peristiwa daripada Sirah Rasulullah SAW dan mengklasifikasikan itibarnya secara ist

Murid merumuskan dan peristiwa daripada Sirah Rasulullah SAW dan mengklasifikasikan itibarnya bagi m
tindakan dalam kehidupan harian serta boleh dicontohi atau boleh membimbing orang lain.

Jawi
PERNYATAAN TAHAP

Murid boleh menyebut, membaca dan menulis huruf, suku kata dan perkataan dalam tulisan jawi.

Murid boleh menyebut, membaca dan menulis huruf, suku kata dan perkataan dalam tulisan jawi dengan b

Murid boleh menyebut, membaca dan menulis huruf, suku kata dan perkataan dalam tulisan jawi dengan b

Murid berkebolehan membaca dan menulis huruf ,suku kata dan perkataan dalam tulisan Jawi dengan bet

Murid berkebolehan membaca,membina dan menulis ayat atau teks dalam tulisan Jawi dengan betul dan

Murid berkebolehan membaca, membina dan menulis ayat atau teks dalam tulisan jawi denganbetul sert

SJKC CHONG HWA 1, KLUANG JOHOR


82, JALAN LAMBAK
KLUANG , JOHOR
PENTAKSIRAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4
NAMA MURID
NO SIJIL KELAHIRAN /IC
JANTINA
KELAS
NAMA GURU
TARIKH PELAPORAN

: NURUL BALQIS
: BH59698
: PEREMPUAN
:M
: BADRI BINTI HUSSAIN
:

Berikut adalah pernyataan bagi kemahiran yang telah dikuasai:


KEMAHIRAN

TAHAP

Al Quran
(Tilawah )

Al Quran
( Hafazan)

Al Quran
(Kefahaman)

Tajwid

Hadis

Aqidah

Ibadah

Sirah

Adab

Jawi

Keseluruhan Prestasi Pendidikan Islam


Tahun 4 :

....................................................
(Guru Mata Pelajaran)

CHONG HWA 1, KLUANG JOHOR


82, JALAN LAMBAK
KLUANG , JOHOR

KSIRAN PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4

L BALQIS
698
MPUAN

I BINTI HUSSAIN

yang telah dikuasai:


TAFSIRAN
Murid berkebolehan membaca surah-surah tertentu dengan betul dan bertajwid serta
istiqamah membaca al Quran

Murid berkebolehan menghafaz surah-surah tertentu dengan betul dan bertajwid serta
istiqamah membaca al Quran

Murid menguraikan dan mengaplikasikan pengajaran daripada surah-surah tertentu dan


beriltizam mengamalkan dalam kehidupan harian.

Murid boleh membaca dan mengklasifikasikan hukum tajwid dengan betul.

Murid menganalisis tuntutan hadis tertentu dan memberikan justifikasi kepentingan


melaksanakannya dalam kehidupan harian

Murid menganalisis kefahaman aqidah dan menjadikannya sebagai asas tindakan dalam
kehidupan harian.

Murid menganalisis dan mengamalkan konsep ibadah secara sempurna serta istiqamah
daalam kehidupan harian.

Murid menghuraikan peristiwa daripada Sirah Rasulullah SAW dan mengklasifikasikan


itibarnya dalam kehidupan harian secara bersungguh-sunggguh

Murid menganalisis dan mengamalkan konsep Adab secara istiqamah dalam kehidupan
harian.

Murid berkebolehan membaca,membina dan menulis ayat atau teks dalam tulisan Jawi
dengan betul dan berterusan

Murid memberi justifikasi atau istiqamah terhadap tindakan yang dilakukan dalam kehidupan
seharian berdasarkan pengetahuan,kemahiran dan nilai daripada tajuk yang dipelajari.

...........................................
.......
(Guru Besar )

Bacaan al Quran
1

Bialangan Murid

Hafazan al Quran
1

Bialangan Murid

Bialangan Murid

Kefahaman al Quran
1

Bialangan Murid

Tajwid
1

Bialangan Murid

Tajwid
1

Bialangan Murid

Bialangan Murid

Tahap 1
Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4
Tahap 5

Bialangan Murid

Tahap 6

Tahap 1
Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4
Tahap 5
Tahap 6

Bialangan Murid

Tahap 1
Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4
Tahap 5

Bialangan Murid

Tahap 6

an

Tahap 1
Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4
Tahap 5
Tahap 6

Bialangan Murid

Tahap 1
Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4
Tahap 5

Bialangan Murid

Tahap 6

Tahap 1
Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4
Tahap 5
Tahap 6

Bialangan Murid

Tahap 1
Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4
Tahap 5
Tahap 6

Bialangan Murid

Hadis
1

Tahap 1
Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4

an Murid

n Murid

Tahap 5
Tahap 6

Aqidah
1

Tahap 1
Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4
Tahap 5
Tahap 6

Tahap 1
Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4

n Murid

Tahap 5
Tahap 6

Ibadah
1

Tahap 1
Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4

n Murid

Tahap 5
Tahap 6

Sirah
1

Tahap 1
Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4

n Murid

n Murid

Tahap 5
Tahap 6

Sirah
1

Tahap 1
Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4
Tahap 5
Tahap 6

Tahap 1
Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4

n Murid

Tahap 5
Tahap 6

Jawi

Tahap 1
Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4
Tahap 5

Bialangan Murid

Tahap 6

Tahap 1
Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4
Tahap 5
Tahap 6

Tahap 1
Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4
Tahap 5
Tahap 6

Tahap 1
Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4
Tahap 5
Tahap 6

Tahap 1
Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4
Tahap 5
Tahap 6

Tahap 1
Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4
Tahap 5
Tahap 6

Tahap 1
Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4
Tahap 5
Tahap 6

Jawi
1

Tahap 1
Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4
Tahap 5
Tahap 6