Anda di halaman 1dari 3

20 Sifat Mustahil Bagi Allah

1.'Adam

: Tiada

2.Huduts
3.Fana

: Baru
:

Binasa

(akan

mempunyai akhir)
4.Mumathalatuhu

lilhawaditsi :

Menyerupai makhluknya
5.Qiyamuhu Bighairi : Berdiri-Nya
dengan yang lain
6.Ta'addud : Lebih dari satu
7.Ajzun

: Lemah

8.Karahah :
(terpaksa)

Tidak

berkemauan

9.Jahlun

Bodoh

Tidak

mengetahui
10. Al-Maut

: Mati

11. Sami

: Tuli

12. Al-'Umyu
13. Al-Bukmun

: Buta
: Bisu

14. Kaunuhu 'Aajizun

Keadaannya yang Lemah


15. Kaunuhu

Mukhrohun

:Keadaannya yang Terpaksa


16. Kaunuhu Jaahilun
Keadaannya yang Bodoh

17. Kaunuhu Mayitun

Keadaannya yang Mati


18. Kaunuhu Ashshamun :
Keadaanya yang Tuli
19. Kaunuhu Amaa :
Keadaannya yang Buta
20.

Kaunuhu Abkamun :
Keadaannya yang Bisu