Anda di halaman 1dari 22

Sekolah Menengah Kebangsaan Tinggi

Sarikei

Perancangan Strategik
2016 2020

MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk
Membangunkan Potensi Individu Bagi Memenuhi Aspirasi
Negara

VISI
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera

MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi
Memenuhi Aspirasi Negara

Membangun

Usaha atau kegiatan membangun (memajukan atau mengembangkan)


murid

Potensi

Kemampuan murid untuk mencapai, menghasilkan, atau melakukan


sesuatu; keupayaan

Individu

Murid

Melestarikan

Membiarkan atau memelihara sesuatu supaya kekal

Sistem

Keteraturan, teratur

Pendidikan

Ilmu pengetahuan. Latihan atau ajaran Ilmu didik, ilmu mendidik,


pengetahuan mendidik

Berkualiti

Melebihi yang lain. Baik kualitinya; tinggi nilainya

Memenuhi

Mencapai sesuatu yang diperlukan

Aspirasi

Keinginan yg kuat (utk mencapai, mengadakan, dll sesuatu),


cita-cita

Aspirasi Negara

Merujuk kepada Aspirasi Negara dalam Pendidikan

5 ASPIRASI SISTEM
1. Akses: 100% enrolmen merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga
menengah atas menjelang tahun 2020.
2. Kualiti: Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti
TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun.
3. Ekuiti: 50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-luar
bandar,sosioekonomi,gender) menjelang tahun 2020.
4. Perpaduan: Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada
kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian.
5. Kecekapan: Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia
ada.

6 ASPIRASI MURID

1. Pengetahuan: Setiap kanak-kanak akan dapat membaca, menulis dan mengira, menguasai
mata pelajaran teras seperti Matematik dan Sains dan mempunyai pengetahuan kukuh
mengenai Malaysia, Asia da Dunia.
2. Kemahiran Berfikir: Setiap kanak-kanak akan belajar cara mendapat pendidikan sepanjang
hayat, cara untuk menghubung kait pelbagai pengetahuan yang berbeza dan cara untuk
menjana pengetahuan baru.
3. Kemahiran Memimpin: Setiap kanak-kanak akan dapat mencapai potensi diri sepenuhnya
melalui peluang bekerja berkumpulan dan memegang peranan kepimpinan formal dan 22
informal.
4. Kemahiran Dwibahasa: Setiap kanak-kanak pada tahap minimum akan dapat menguasai
Bahasa Malaysia dan Bahasa Ingggeris, digalakkan mempelajari bahasa tambahan.
5. Etika Kerohanian: Setiap kanak-kanak akan mempunyai asas moral yang kukuh untuk
mendepani pelbagai cabaran kehidupan dan membantu mereka, dengan berani membuat
keputusan yang tepat.
6. Identiti Nasional: Setiap kanak-kanak tanpa mengira agama, etnik atau status sosio
ekonomi akan berasa bangga dikenali sebagai anak Malaysia.
SMKST berusaha membangun dan mengembangkan kemampuan setiap pelajar agar mereka
mempunyai pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika
dan kerohanian dan identiti nasional yang cemerlang.

VISI
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera
Pendidikan

Ilmu pengetahuan. Latihan atau ajaran Ilmu didik, ilmu mendidik,


pengetahuan mendidik

Berkualiti

Melebihi yang lain. Baik kualitinya; tinggi nilainya

Insan

Manusia (murid)

Terdidik

Mendapat latihan (asuhan, pengajaran dll) yang sempurna;


terlatih

Negara

Malaysia

Sejahtera

Bebas daripada segala macam kesusahan dll; aman sentosa


dan makmur; selamat

SMKST adalah institusi yang memberi ilmu pengetahuan yang berkualiti untuk menghasilkan
pelajar yang memperoleh pembelajaran dan pengajaran yang sempurna ke arah membina
negara Malaysia yang sejahtera, harmoni dan makmur.

NILAI-NILAI TERAS

1. KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


Selaras dengan RUKUN NEGARA, pihak sekolah menggalakkan setiap warga untuk
mengamalkan agama sendiri berasaskan prinsip pertama RUKUN NEGARA -Kepercayaan Kepada Tuhan
2. Semangat Kerjasama (Kolaboratif/Teamwork)
Mencapai lebih sebagai satu pasukan yang tiada sempadan (Achieving more as a team
across boundaries)
3. Disiplin (Discipline)
Mustahak untuk menjamin kita untuk mengamalkan norma organisasi (Vital to endure the
many parts adhere to the whole organisation)
4. Kerajinan (Diligence)
Menyelesaikan segala tugas untuk memenuhi tuntutan pelanggan dan stakeholders
(Consistently getting the job done to meet the increased expectations of customers and
stakeholders).
5. Menghormati Masa (Respect For Time)
Ketepatan masa untuk segala tugas (Punctuality and precision in all undertakings).
6. Menunaikan Janji (Honouring Ones Words/Integriti)
Berintegriti dan berkomitmen terhadap pelanggan dalaman dan luaran (Integrity and
commitment in relationship with internal and external clients).
7. Berdedikasi (Dedication To Work)
Bekerja sebagai ibadah untuk mewujudkan perbezaan dalam kehidupan anak didik
(Work as a calling to make a difference in the lives of the people).
8. Kecekapan (Efficiency In the Implementation Of The Task)
Melaksanakan segala tugas secara cekap (What gets measured gets done)
9. Inovasi( Innovasion)
Semua warga sekolah akan menghasilkan dan menggunakan sesuatu yang baru
dalam pendekatan pengajaran, pembelajaran dan pengurusan.
10. Mementingkan Masyarakat Daripada Sendiri (Placement Of The Larger Community
Above Self)
Mementingkan komuniti daripada sendiri untuk kejayaan (Society before self as the
benchmark of success).

PIAGAM PELANGGAN
Kami Warga SMK Tinggi Sarikei dengan penuh tekad dan iltizam
Berikrar dan berjanji akan menumpukan
Seluruh tenaga dan usaha kami untuk
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.

Memastikan semua pelajar yang ditempatkan di sekolah ini mendapat tempat belajar
pada hari pertama sesi persekolahan baru dimulakan.
Memastikan setiap waktu pelajaran digunakan secara optimum bagi pengajaran dan
pembelajaran yang sempurna dan berkesan.
Mempertingkat prestasi pencapaian akademik pelajar dalam peperiksaan awam dari segi
kualiti dan kuantiti;
Melahirkan pelajar yang berdisiplin, berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak
mulia dan bertanggungjawab;
Memelihara persekitaran sekolah supaya sentiasa bersih, ceria dan selesa untuk
mewujudkan suasana yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran.
Memastikan semua pelajar melibatkan diri secara aktif dalam kegiatan kokurikulum.
Memastikan segala kemudahan fizikal dan peralatan sekolah digunakan dan
diselenggarakan dengan baik demi kepentingan para pelajar;
Memastikan keselamatan dan kebajikan pelajar sentiasa terpelihara berlandaskan Dasar
Sekolah Selamat, Sihat dan Penyayang;
Menjalin hubungan yang erat dan mesra dengan ibu bapa pelajar, PIBG Sekolah,
Lembaga Pengurusan Sekolah, dan bahan-bahan yang lain.
Berkhidmat dengan penuh kejujuran dan dedikasi serta sentiasa bersedia dan sanggup
menerima pandangan, cdangan, syor dan teguran yang membina daripada semua pihak
demi meningkatkan prestasi pencapaian akademik dan kokurikulum dalam menuju ke
arah kecemerlangan.
Sekiranya ada yang kurang puas hati dan ingin membuat sesuatu rayuan dan aduan, sila
hubungi pihak pentadbir sekolah ini dengan alamat dan nombor telefon berikut. Pihak
sekolah akan bertindak segera untuk menyelesaikan masalah yang timbul.

MATLAMAT STRATEGIK
1

Pencapaian prestasi akademik yang cemerlang.

Pencapaian sahsiah terpuji dalam kalangan pelajar.

Pencapaian prestasi kokurikulum yang cemerlang.

Pembangunan sumber manusia yang cemerlang.

Pengurusan kewangan yang cemerlang.

Penyelenggaraan fizikal dan kawasan serta kawalan keselamatan yang


yang cemerlang.

7.

Pengurusan pejabat yang cemerlang.

8.

Pengurusan hubungan luar yang cemerlang.

OBJEKTIF
1

Pencapaian prestasi akademik yang cemerlang.


1a

Pentaksiran Pusat (PP) Tingkatan 3


1

65.0% pelajar memperoleh pencapaian sekurang-kurangnya E (Tahap Minimum)


semua mata pelajaran Pentaksiran Pusat Tingkatan 3 pada tahun 2016.
8.0% pelajar memperoleh pencapaian A (Tahap Cemerlang) semua mata pelajaran
dalam Pentaksiran Pusat Tingkatan 3 pada tahun 2016.
Gred Purata Sekolah PT3 menjadi 2.60 pada tahun 2016.

2
3
1b

Pentaksiran Sekolah (PS) Tingkatan 3


4

95.0% pelajar memperoleh pencapaian sekurang-kurangnya D (Tahap Minimum)


semua mata pelajaran Pentaksiran Sekolah Tingkatan 3 pada tahun 2016.
8.0% pelajar memperoleh pencapaian A (Tahap Cemerlang) semua mata pelajaran
dalam Pentaksiran Sekolah Tingkatan 3 pada tahun 2016.

5
1c

Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Tingkatan 5


6

92.0% pelajar layak mendapat sijil dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia
pada tahun 2016.
8.0% pelajar memperoleh A semua mata pelajaran dalam peperiksaan Sijil
Pelajaran Malaysia pada tahun 2016.
Gred Purata Sekolah SPM menjadi 2.90 pada tahun 2016.

7
8
2

25

Pencapaian sahsiah terpuji dalam kalangan pelajar.


2a

Kualiti kepimpinan dalam kalangan pelajar


2.1

50 peratus pelajar menguasai kemahiran kepimpinan(1 pemimpin : 2 pelajar) pada


tahun 2016

2b

Pengamalan 5K dalam kalangan pelajar


2.2
90% pelajar dapat mengamalkan 5K pada tahun 2016.

2c

Sikap dan Tingkah Laku Positif Murid


2.3

2d

95.00 peratus pelajar memperlihatkan sikap dan perlakuan positif pada tahun
2016.

Salah Laku Disiplin


4
5
6

2e

97.50 peratus pelajar tidak tercatat melakukan kes ringan pada tahun 2016.
98.50 peratus pelajar tidak tercatat melakukan kes sederhana pada tahun 2016.
99.00 peratus pelajar tidak tercatat melakukan kes berat pada tahun 2016.

Kehadiran Ke Sekolah
7

Kehadiran pelajar ke sekolah melebihi 97.00 peratus pada tahun 2016.

Pencapaian prestasi kokurikulum yang cemerlang.


3a

Pencapaian Markah Kokurikulum Murid


1

3b

80.00% pelajar mencapai purata nilai gred kumulatif sekurang-kurang 7.00 pada
tahun 2016.

Aspek Pentaksiran Sukan dan Kokurikulum


2
3
4
5

3c

10 pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah dalam


sukan dan permainan pada tahun 2016.
5 pencapaian tempat pertama di peringkat daerah dalam sukan dan permainan
pada tahun 2016.

Pencapaian KoAkademik
8
9

3e

90.0% pelajar memperolehi skor 6 (daripada 10) dan ke atas dalam aspek nilam
aktiviti ekstra kurikulum pada tahun 2016.

Pencapaian Sukan dan Permainan


6

3d

90.0% pelajar memperoleh markah 35 (daripada 50) dan ke atas dalam


penglibatan aktiviti sukan dan kokurikulum pada tahun 2016.
90.0% pelajar memperoleh markah 28 (daripada 40) dan ke atas dalam
penyertaan aktiviti sukan dan kokurikulum pada tahun 2016.
90.00 peratus murid memperolehi markah 12 (daripada 20) dan ke atas dalam
prestasi aktiviti sukan dan kokurikulum pada tahun 2016.

3 pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah dalam koakademik pada tahun 2016.
2 pencapaian tempat pertama di peringkat daerah dalam ko-akademik pada tahun
2016.

Pencapaian Unit Beruniform

27

10 2 pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah dalam unit


pakaian seragam pada tahun 2016.
11 1 pencapaian tempat pertama di peringkat daerah dalam unit pakaian seragam
pada tahun 2016.
3f

Kejurulatihan dan kepegawaian


12 Jurulatih mempunyai kemahiran dalam mengadakan sesi latihan.

Pembangunan sumber manusia yang cemerlang


4a

Latihan Dalam Perkhidmatan


4.1
4.2

100% guru menghadiri Latihan Dalam Perkhidmatan selama 7 hari pada tahun
2016.
90% staf sokongan menghadiri Latihan Dalam Perkhidmatan selama 7 hari pada
tahun 2016.

4b

Kualiti Kepimpinan guru


4.3

5.

Pengurusan kewangan yang cemerlang.


5a

Prestasi Kewangan
1
2

6.

85 peratus guru mempunyai keupayaan dalam kepimpinan.

Sekolah mendapat anugerah cemerlang Laporan Naziran pada tahun 2016.


Sekolah menerima Laporan Audit Tanpa Teguran pada tahun 2016.

Penyelenggaraan fizikal dan kawasan serta kawalan keselamatan yang yang


cemerlang.
6a

Penyenggaraan fizikal dan kawasan


6.1 Kemudahan sekolah sentiasa dalam keadaan baik dan berfungsi.
6.2 Kawasan sekolah sentiada dalam keadaan bersih dan ceria.

6b

Kawalan keselamatan
6.3 Keselamatan warga sekolah dan harta benda sekolah sentiasa terjamin.

7.

Pengurusan pejabat yang cemerlang.


7a

Kepuasan Pelanggan
1

7b

Sistem Fail
2

8.

Kurang daripada 10 aduan pelanggan yang diterima sekolah pada tahun 2016.

Sistem fail yang sentiasa dalam keadaan yang dikemaskinikan.

Pengurusan hubungan luar yang cemerlang


8a

Hubungan Luar
8.1 Dua dan lebih bilangan sekolah luar hadir melaksanakan penanda arasan pada tahun
2016.

8b

Sokongan Ibu Bapa


8.2 75.00 peratus kehadiran ibu bapa dalam program sekolah pada tahun 2016.

8c

Sumbangan Kewangan
Pihak berkepentingan menyumbang sumber kewangan untuk menjayakan program
sekolah.

1.

PELAN STRATEGIK SEKOLAH BAGI TEMPOH TAHUN 2016-2020


SMK TINGGI SARIKEI
Kepimpinan dan Kurikulum

ISU
Kepimpinan
dalam kalangan
guru belum
mantap
Prestasi
Pencapaian
PT3 belum
cemerlang
Prestasi
Pencapaian
SPM belum
cemerlang

MASALAH
Kuantiti guru yang
mempunyai kualiti
kepimpinan yang mantap
belum mencapai 100%
Kuantiti dan kualiti
pencapaian belum
mencapai sasaran yang
ditetapkan
Kuantiti dan kualiti
pencapaian belum
mencapai sasaran yang
ditetapkan

MATLAMAT

STRATEGI

100% guru sekolah


menunjukkan kualiti
kepimpinan yang mantap

Latihan Dalam
Perkhidmatan
PLC

Mencapai peratus
Kelulusan PT3 sebanyak
80%.
Mencapai Gred Purata
Sekolah PT3 <2.25.
Mencapai peratus
Kelulusan PT3 sebanyak
94%.
Mencapai Gred Purata
Sekolah SPM <3.00.
Peningkatan
pengintegrasian KBAT
dalam PdP sehingga
65%

2015(
TOV)

INDIKATOR / PENCAPAIAN
201
201
201
201
2020
6
7
8
9

80.0%

85.0
%

87.5
%

90.0
%

92.5
%

95.0
%

Kelas Bestari
Bengkel Teknik
Menjawab
Pembelajaran
Kolaborasi
Latih Tubi
Kelas Bestari
Bengkel Teknik
Menjawab
Latih Tubi
Pembelajaran Akses
Kendiri
Latihan Dalam
Perkhidmatan
PLC
Pemantauan &
Pencerapan

61.9%

65.0
%

70.0
%

75.0
%

78.0
%

80.0
%

2.60

2.50

2.40

2.30

2.20

91.0

91.5

92.0

92.5

93.0

94.0

3.00

2.90

2.80

2.70

2.60

2.50

40.0%

45.0
%

50.0
%

55.0
%

60.0
%

65.0
%

2.65

Pemahaman
dan
pengintegrasian
KBAT dalam
PdP

Pengintegrasian KBAT
dalam PdP masih kurang
memuaskan

Amalan bilik
darjah abad ke21 belum
mantap

Guru kurang berkompetensi


dalam perlaksanaan PdP

Peningkatan pedagogi
yang digunakan dalam
PdP

Perkembangan Staf
PLC

40.0%

50.0
%

60.0
%

70.0
%

80.0
%

90.0
%

Kualiti PdP
belum mencapai
tahap
cemerlang

Guru tidak dapat


mengaplikasikan kaedah
PdP dengan berkesan

Peningkatan kualiti PdP


dalam kalangan guru

Perkembangan Staf
PLC
Pemantauan &
Pencerapan

80.0%

85.0
%

87.0
%

90.0
%

95.0
%

97.5
%

2.

Hal Ehwal Murid


ISU

MASALAH

MATLAMAT

STRATEGI

Kualiti dan
kuantiti
Kepimpinan
dalam kalangan
pelajar belum
cukup mantap

Pelajar masih tidak dapat


menunjukkan daya
kepimpinan yang cemerlang

Meningkatkan daya
kepimpinan dalam
kalangan pelajar

Taklimat pagi
Kem Kepimpinan
Bimbingan semasa
bertugas

Pelajar bermasalah disiplin


lambat mengubah tingkah
lakunya

Pengintegrasian
KBAT dalam
pengurusan HEM

Pengurusan Kes
Disiplin
Program Anti
Ponteng
Program Anti Dadah

Sahsiah pelajar
belum mencapai
tahap yang
cemerlang
Tahap 5K belum
mencapai
kriteria yang
ditetapkan
dengan
sepenuhnya
Amalan KBAT
masih belum
diintegrasikan
dalam aktiviti
HEM dengan
cemerlang

INDIKATOR / PENCAPAIAN
201
201
201
201
2015
2020
6
7
8
9

3.

Kokurikulum

ISU

MASALAH

MATLAMAT

STRATEGI

Prestasi
Kokurikulum
masih Kurang
Cemerlang

1. Latihan tidak mencukupi


akibat kekangan masa
2. Kekurangan jurulatih
yang berkompetansi

Peningkatan pencapaian
kokurikulum pada
peringkat negeri dan
kebangsaan

Latihan berkala dan


intensif
Memohon bantuan
jurulatih luar
Kem Latihan

Kejurulatihan
dan
kepegawaian
belum mantap

1.Kekurangan pengetahuan

Peningkatan kompetensi
guru dalam kejurulatihan

Latihan
Kejurulatihan
Pembelajaran akses
kendiri
PLC

Kos
perbelanjaan
Kokurikulum
yang tinggi

1.Kekurangan sumber
kewangan untuk
menampung aktiviti
pertandingan kokurikulum
2. Kos pengangkutan dan
makanan telah
melambung naik.

Perolehan sumber
kewangan yang
mencukupi untuk
menambung aktiviti
Kokurikulum

Sumbangan
Lembaga Pengurus
Sekolah
Sumbangan PIBG

Pengintegrasian
KBAT dalam
Kokurikulum
masih belum
mantap lagi

Pengintegrasian KBAT
dalam latihan kokurikulum
belum cemerlang

dan kemahiran guru


dalam menjalankan
kejurulatihan

INDIKATOR / PENCAPAIAN
201
201
201
201
2015
2020
6
7
8
9

4.

Pembangunan Sumber Manusia

ISU

MASALAH

MATLAMAT

STRATEGI

Prestasi
Perkhidmatan
staf belum
mencapai 100%
cemerlang

Sikap staf yang enggan


melakukan perubahan
dalam pelaksanaan tugas.

Peningkatan prestasi
perkhidmatan staf
sehingga mencapai
tahap cemerlang

Latihan dalam
perkhidmatan
PLC

Terdapat staf
yang belum
mencapai SPL 7
hari

Staf kurang mengambil


berat terhadap latihan yang
diadakan.

Peningkatan latihan staf


sehingga melebihi 7 hari

Latihan dalam
perkhidmatan

5.

INDIKATOR / PENCAPAIAN
201
201
201
201
2015
2020
6
7
8
9
85.0% 87.5 90% 92.0 94.0 95.0
%
%
%
%

90.0%

95.0
%

97.5
%

100.
0%

100.
0%

100.
0%

Pengurusan Kewangan

ISU

MASALAH

Pemimpin,
pembantu tadbir
dan guru-guru
kurang mahir
dalam
pengurusan
kewangan

Terdapat kes pengurusan


kewangan yang tidak
mengikut persedur
kewangan yang ditetapkan.

MATLAMAT
Pengurusan kewangan
mesti mengikut tatacara
kewangan yang
ditetapkan.

STRATEGI
Latihan Dalam
Perkhidmatan
Pembelajaran akses
kendiri

INDIKATOR / PENCAPAIAN
201
201
201
201
2015
2020
6
7
8
9
97.9% 98.0 98.5 98.7 99.0 99.2
%
%
%
%
%

6.

Penyelenggaraan Fizikal & Kawasan serta Kawalan Keselamatan

ISU

MASALAH

MATLAMAT

STRATEGI

Perkhidmatan
Kawalan
Keselamatan
yang tidak
memuaskan

Pegawai keselamatan tidak


menjalankan rondaan
mengikut prosedur yang
ditetapkan.

Peningkatan
perkhidmatan kawalan
keselamatan.

Latihan dalam
perkhidmatan
Pemantauan

Kerosakan
peralatan dalam
bilik darjah

Terdapat kemudahan dalam


bilik darjah telah uzur dan
rosak.

Pembaikan kerosakan
dengan segera.

Pemantauan

7.

INDIKATOR / PENCAPAIAN
201
201
201
201
2015
2020
6
7
8
9
75.0% 80.0 85.0 90.0 95.0 100.
%
%
%
%
0%

90.0%

92.0
%

94.0
%

96.0
%

98.0
%

100.
0%

Pengurusan Pejabat

ISU
Sistem fail
sekolah tidak
mantap

MASALAH
Terdapat fail sekolah yang
tidak dikemaskinikan.

MATLAMAT
Sistem fail yang
dikemaskinikan dan
teratur.

STRATEGI
Latihan Dalam
Perkhidmatan

INDIKATOR / PENCAPAIAN
201
201
201
201
2015
2020
6
7
8
9
80.0% 85.0 87.5 90.0 92.5 95.0
%
%
%
%
%

8.

Pengurusan Hubungan Luar(Komuniti & Sektor Swasta)

ISU

MASALAH

MATLAMAT

STRATEGI

Pelaksanaan
Sarana Ibu
Bapa Belum
Mantap

Kehadiran Ibu bapa ke


Program Sarana Ibu Bapa
kurang memuaskan.

Peningkatan kehadiran
ibu bapa ke program
sekolah

Program Kesedaran
Kepentingan Sarana
Ibu Bapa

Kekurangan
sumber
kewangan dari
komuniti dan
sektor swasta

Kekurangan sumber
kewangan untuk
melaksanakan program
sekolah

Peningakatan
sumbangan pihak
berkepentingan dalam
menampung program
sekolah

Sumbangan Lembaga
Pengurus Sekolah,
PIBG, Aluni dan
Komuniti

INDIKATOR / PENCAPAIAN
201
201
201
201
201
2020
5
6
7
8
9

PELAN TAKTIKAL
KETUA PANITIA BAHASA MELAYU
BIL

PROGRAM

TANGGUNGJAWAB
PK1
GK
GMP
PK1
GK
GMP
GK
GMP

TEMPO
H
8 bulan

KOS
/SUMBER

OUTPUT

KP1

Peningkatan pencapaian GPMP


dan peratus kelulusan

GPMP dan peratus


lulus

8 bulan

Peningkatan pencapaian GPMP


dan peratus kelulusan

GPMP dan peratus


lulus

Peningkatan pencapaian GPMP


dan peratus kelulusan

GPMP dan peratus


lulus

RM300.00/
PIBG

Penguasaan teknik menjawab


yang dapat memenuhi kehendak
soalan

% pelajar mendapat
gred A dan lulus

Kelas Bestari Bahasa Melayu


SPM

Ekpres Pagi

Latih Tubi

Ceramah Teknik Menjawab


Kertas Bahasa Melayu SPM

GK
KP
GMP

2 hari

Pembelajaran Akses Kendiri

GMP

8 bulan

Peningkatan pencapaian GPMP


dan peratus kelulusan

% pelajar mendapat
gred A dan lulus

Latihan Dalam Perkhidmatan

KP
GMP

3 hari

Peningkatan kualiti guru dalam


pelaksanaan PdP

Kemahiran pedagogi
guru dalam Pdp

Ceramah Motivasi

GBK
KP
GMP

2 hari

Peningkatan minat pelajar


terhadap subjek BM
Sikap pembelajaran pelajar
terhadap Subjek BM semakin
positif

Pencapaian gred dan


kelulusan pelajar

Professional Learning
Community(PLC)

4 hari

RM100.00

Peningkatan kualiti guru dalam


pelaksanaan PdP

Kemahiran pedagogi
guru dalam Pdp

Kajian Tindakan/Inovasi

GK
KP
GMP
KB
KP
GMP

Peningkatan kualiti guru dalam


pelaksanaan PdP

Kemahiran pedagogi
guru dalam Pdp

8 bulan

Sepanjang
penggal

PELAN OPERASI 1
Nama Projek
Matlamat
Objektif
Tempoh
Sasaran
Langkah
1.

2.

Kelas Bestari
Peningkatan Gred Purata Mata Pelajaran(GPMP) dan Peratus Kelulusan Bahasa Melayu
Meningkatkan kualiti dan peratus kelulusan BM dalam SPM sehingga 91.5%
Mac hingga Oktober 2016
Semua murid Tingkatan 5
Proses Kerja
Tanggungjawab
Taklimat Projek Kelas Bestari
1. Ketua Bidang
1.1 Ucapan Ketua Panitia
Bahasa
1.2 Penerangan tentang projek
2. Ketua Panitia
1.3 Penubuhan AJK
Bahasa Melayu
3. Guru Mata
Pelajaran Bahasa
Melayu
Penyediaan Jadual waktu Kelas Bestari

3.

Pengedaran Jadual waktu kepada pelajar

4.

Kelas Bestari dijalankan sekurang-kurangnya sekali seminggu


pada pukul 2:00 3:15 petang.

5.

Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK1/Ketua Bidang/ Ketua


Panitia

6.

Aspek penilaian meliputi:


1. Pencapaian pelajar dalam ujian bulan dan peperiksaan.
2. Keberkesanan perlaksanaan projek.

7.

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap


bulan bagi meningkatkan keberkesanan projek.

Kekangan:

1. Pelajar tidak hadir kelas Bestari

Tempoh/Tarikh

3 hari
1 hari
Sekali dalam
seminggu

Status
Dalam proses
perancangan

2. Pelajar tidak serius menghadiri kelas Bestari

PELAN OPERASI 2
Nama Projek
Matlamat
Objektif
Tempoh
Sasaran

Latih Tubi
Peningkatan Gred Purata Mata Pelajaran(GPMP) dan Peratus Kelulusan Bahasa Melayu
Meningkatkan GPMP Bahasa Melayu sehingga menjadi 3.50
Mac hingga September 2016
Semua murid Tingkatan 3 yang lemah dalam Bahasa Inggeris

Langkah
1.

Proses Kerja
Taklimat Projek Latih Tubi Terhadap PT3
1.1 Ucapan Ketua Panitia
1.2 Penerangan tentang projek
1.3 Pembentukan AJK

2.

Kenal pasti kumpulan sasaran


2.1 Analisis hasil Peperiksaan Akhir Penggal 2/2015
2.2 Pembahagian murid ke dalam kumpulan mengikut kebolehan

2 minggu

3.

Perbincangan sesama guru Bahasa Inggeris untuk melaksanakan


Projek ini semasa pengajaran & pembelajaran.
Projek ini dijalankan sekurang-kurangnya 2 kali seminggu
semasa proses pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah.

1 hari

4.
5.

Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK1/Ketua Bidang/ Ketua


Panitia

6.

Aspek penilaian meliputi:


6.1 Pencapaian pelajar dalam ujian bulan dan peperiksaan.

Tanggungjawab
1. Ketua Bidang
Bahasa
2. Ketua Panitia
Bahasa Inggeris
3. Guru Mata
Pelajaran Bahasa
Inggeris

Tempoh/Tarikh
Mac-Oktober

2 kali seminggu
Sekali seminggu
Setiap kali selepas
ujian peperiksan

Status
Dalam proses
perancangan

6.2 Keberkesanan perlaksanaan Projek.


7.

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap


bulan bagi meningkatkan keberkesanan projek.

Kekangan:

Pelajar sangat lemah dalam penulisan Bahasa Inggeris.


Pelajar tidak mencuba menjawab soalan dan latihan yang
diberikan.

PELAN OPERASI 3 (Contoh lain)


Nama Projek
Matlamat
Objektif
Tempoh
Sasaran
Langkah
1.

2.

Kelas Pemulihan Pendidikan Moral


Peningkatan Gred Purata Mata Pelajaran(GPMP) dan Peratus Kelulusan Pendidikan Moral
Meningkatkan peratus kelulusan Pendidikan Moral kepada 94.0%
April Oktober 2016
Pelajar yang lemah dalam PM
Proses Kerja
Tanggungjawab
Taklimat Projek Kelas Bestari
1. Ketua Bidang
1.1 Ucapan Ketua Panitia
Kemanusiaan
1.2 Penerangan tentang projek
2. Ketua Panitia PM
1.3 Penubuhan AJK
3. Guru Mata
Pelajaran PM
Penyediaan Jadual Waktu Kelas Pemulihan

3.

Pengedaran Jadual Waktu Kelas Pemulihan

4.

Kelas Pemulihan dijalankan sekurang-kurangnya sekali seminggu


pada pukul 2:00 3:00 petang.

5.

Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK1/Ketua Bidang/ Ketua


Panitia

6.

Aspek penilaian meliputi:


1. Pencapaian pelajar dalam ujian bulan dan peperiksaan.

Tempoh/Tarikh

3 hari
1 hari
Sekali dalam
seminggu

Status
Dalam proses
perancangan

2. Keberkesanan perlaksanaan projek.


7.

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan dilakukan setiap


bulan bagi meningkatkan keberkesanan projek.

Kekangan:

1. Pelajar tidak hadir kelas pemulihan


2. Pelajar tidak serius menghadiri kelas pemulihan

PELAN OPERASI 4(Contoh Lain)


Nama Projek
Matlamat
Objektif
Tempoh
Sasaran
Langkah
1.

2.

Ceramah Teknik Menjawab Kertas Mateamtik Tambahan


Peningkatan Gred Purata Mata Pelajaran(GPMP) Matematik Tambahan
Meningkatkan Gred Purata Mata Pelajaran(GPMP) Matematik Tambahan menjadi 1.60
1 Mac -30 Jun 2016
Semua pelajar Tingkatan 5A & 5B
Proses Kerja
Tanggungjawab
Taklimat Ceramah
1. Ketua Bidang
1.1 Ucapan Ketua Panitia
Kemanusiaan
1.2 Penerangan tentang projek
2. Ketua Panitia PM
1.3 Penubuhan AJK
3. Guru Mata
Pelajaran PM
Mengenal pasti penceramah yang berpengalaman/Guru
Cemerlang

3.

Memaklumkan kepada pelajar

4.

Pelaksanaan Ceramah
4.1 Pendaftaran pelajar
4.2 Penyampaian ceramah

Tempoh/Tarikh

1 Bulan
1 hari
Sekali dalam
seminggu

Status
Dalam proses
perancangan

4.3 Sesi soal jawab


5.

Pemantauan dilakukan oleh PK1/Ketua Bidang/ Ketua Panitia

6.

Aspek penilaian meliputi:


1. Maklumbalas daripada pelajar
2. Keberkesanan ceramah

7.

Berdasarkan hasil penilaian, penambahbaikan akan dilakukan


bagi meningkatkan keberkesanan ceramah di masa depan.

Kekangan:

1. Pelajar tidak bertanya soalan.