Anda di halaman 1dari 1

Komunikasi dalam Bilik Darjah

Konsep Komunikasi dan Model Komunikasi


Komunikasi merujuk kepada pertukaran dan pengaliran maklumat daripada
seseorang kepada orang yang lain. Proses penghantaran mesej daripada
penghantar kepada penerima dikenali sebagai komunikasi.Komunikasi berkesan
hanya akan berlaku apabila penerima memahami mesej yang dihantar dengan tepat.
Terdapat dua jenis komunikasi iaitu komunikasi lisan dan komunikasi bukan
lisan.Komunikasi lisan melibatkan proses pemindahan idea dan ditutur
menggunakan bahasa yang difahami.Manakala komunikasi bukan lisan ialah
penyampaian idea yang melibatkan pergerakan anggota badan seperti
menganggukkan kepala tanda setuju.Oleh itu, seorang guru perlu menguasai
kemahiran berkomunikasi agar proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan
dengan berkesan serta mencapai objektifnya.
TBC