Anda di halaman 1dari 7

Isu Pekerjaan Orang Kurang Upaya

Majoriti orang dewasa kurang upaya intelektual dan pembangunan (I / DD) adalah sama
ada menganggur atau tenaga sepenuhnya, walaupun keupayaan mereka, keinginan, dan
kesediaan untuk bekerja dalam masyarakat.
Amerika Syarikat Biro Statistik Buruh (BLS) kerap melaporkan bahawa peratusan orang
umur bekerja kurang upaya dalam tenaga buruh adalah kira-kira satu pertiga daripada
orang yang tidak mempunyai kecacatan.Secara purata, pekerja kurang upaya
menghadapi ketara jurang dalam gaji dan pampasan , berbanding pekerja tanpa
kecacatan. Selain itu, kira-kira satu dalam tiga tuduhan diskriminasi pekerjaan difailkan
dengan Amerika Syarikat Pekerjaan Saksama Suruhanjaya Peluang mendakwa
diskriminasi atas dasar kecacatan (sering, dalam kombinasi dengan tuduhan lain-lain
jenis diskriminasi).
Kajian Arc sendiri mencadangkan bahawa gambar pekerjaan untuk mereka yang
mempunyai I / DD boleh menjadi lebih mencabar. Pada tahun 2010, The Arc menjalankan
kajian dalam talian kebangsaan, yang dipanggil penemuan Survey , untuk mendapatkan
persepsi orang kurang upaya intelek dan pembangunan dan keluarga mereka mengenai
pelbagai isu-isu jangka hayat. Lebih 5,000 orang mengambil bahagian dalam kajian
itu. Hanya 15% daripada penemuan kajian responden melaporkan bahawa ahli keluarga
mereka dengan kecacatan intelektual dan / atau pembangunan telah bekerja. Penemuan
ini mencerminkan lain statistik semasa yang menyerlahkan kadar yang rendah
bersepadu, pekerjaan yang kompetitif oleh orang yang mempunyai I / DD.
Seperti yang dilaporkan oleh BLS, orang kurang upaya yang tidak mempunyai pekerjaan
melaporkan banyak (dan sering berganda)halangan kepada pekerjaan . Dasar awam
untuk meningkatkan pekerjaan dalam masyarakat bersama orang tanpa upaya dan
meraih gaji yang kompetitif perlu menangani halangan-halangan ini dalam beberapa
bidang utama. Ini termasuk menggalakkan amalan terbaik, sekolah-to-kerja peralihan,
latihan dan menyokong (untuk kedua-dua orang dengan I / DD dan kakitangan program
pekerjaan dan sekolah-to-kerja), dan pekerjaan latihan dan perkhidmatan sistem
tambahan termasuk penggunaan " Pekerjaan Pertama "pendekatan. Seperti yang
dinyatakan dalam The Arc ini kenyataan kedudukan , keperluan yang berkaitan dengan
pekerjaan termasuk:

Peluang pendidikan lepasan menengah, termasuk kolej dan latihan vokasional,


untuk menimba ilmu dan kemahiran untuk membolehkan orang untuk mendapatkan
pekerjaan yang lebih baik.
perancangan berterusan untuk menggalakkan kemajuan kerja dan pembangunan
kerjaya.
gaji dan faedah yang adil dan munasabah.
Peluang untuk bekerja sendiri dan pemilikan perniagaan.
Peluang untuk bekerja dengan dan, dalam hal orang dengan I / DD yang memiliki
perniagaan kecil, menggunakan orang upaya.
Keupayaan untuk meneroka arahan baru dari masa ke masa, dan pada masa yang
sesuai, bersara.

Peluang untuk bekerja dan meningkatkan pendapatan dan aset tanpa kehilangan
kelayakan untuk manfaat awam diperlukan.

Artikel Ilmiah 2: Cabaran Kerjaya Golongan Kelainan Upaya

Disediakan oleh : Syar Meeze bin Mohd Rashid


Kerjaya merupakan suatu aspek yang penting kepada
setiap individu. Setiap individu mempunyai kerjaya
masing-masing. Sebagai contoh, seseorang yang
mempunyai kerjaya seperti guru, tukang masak,
jurutera dan sebagainya. Pemilihan kerjaya yang tepat
dapat menentukan corak kehidupan serta taraf hidup
seseorang. Bagi orang kurang upaya (OKU) juga, tidak
terlepas dalam mempunyai kerjaya dalam hidup. Hal
ini kerana, mereka juga memerlukan kerjaya bagi
memenuhi keperluan dan kehendak hidup mereka.
Namun, menurut (Sarkees dan Scott 1986) mengatakan
bahawa terdapat pandangan masyarakat terhadap
golongan OKU yang menyebabkan mereka dilayan
seperti golongan kelas kedua.
Kebanyakan masyarakat mempertikaikan dalam
mengambil pekerja OKU. Hal ini kerana, apabila
seseorang OKU datang menemuduga, dalam pemikiiran
penemuduga pasti mempunyai 1001 satu persoalan

yang negatif tentang kebolehan yang ada pada


golongan ini. Misalnya, bolehkah dia merlakukan
pekerjaan ini?, bagaimanakah dia dapat menerima
arahan? dan sebagainya. Hasilnya, menyebabkan OKU
tidak dapat diterima dalam pekerjaan. Berdasarkan
kajian yang dilakukan oleh Haward (2000) mendapati
terdapat 50 % hingga 70 % golongan OKU yang tidak
mempunyai pekerjaan dan ada dalam kalangan mereka
yang menerima pendapatan yang minimum. Masalah ini
berkaitan dengan sikap golongan masyarakat yang
menunjukkan sikap negatif dan memandang rendah
terhadap keupayaan yang dimiliki oleg golongan OKU
untuk bekerja.
Selain itu, terdapat sesetengah majikan yang masih
belum terbuka dan belum bersedia dalam memberi
peluang pekerjaan kepada golongan OKU. Antara
faktornya ialah pekerja kurang upaya memerlukan cuti
sakit, kadar insurans yang tinggi, keselamatan di
tempat kerja terganggu, memerlukan kemudahan khas,
dan mungkin beberapa perubahan terpaksa dilakukan
di tempat kerja bagi menjamin keselamatan pekerja
kurang upaya. Jadi, ini akan melibatkan perbelanjaan
yang tinggi jika majikan mengambil mereka bekerja.
(Zinida Ariffin (2009)).
Masyarakat yang mempunyai pandangan yang sterotaip
akan menyebabkan golongan kurang upaya akan
didiskriminasikan. Oleh itu, masyarakat harus diberikan
pendedahan yang sewajarnya dalam memberi peluang
kerjaya kepada golongan OKU. Berfikiran terbuka dan

berfikir diluar kotak harus disemaikan dalam diri


masyarakat supaya mereka dapat mengetahui
manfaatnya jika mengambil pekerja golongan OKU.
Sebenarnya, walaupun kita lihat golongan OKU serba
kekurangan tetapi mereka mempunyai kelebihan yang
di anugerahkan oleh Allah kepada mereka. Jadi, tidak
salah jika mereka diberi peluang dalam mendapat
peluang pekerjaan. Mungkin dengan pemberian peluang
ini dapat meningkatkan diri kita dalam memberi
bantuan kepada golongan sebegini dan seterusnya
bersama-sama memajukan ekonomi dan pembangunan
negara.
Saya tidak hanya menyalahkan 100 % golongan normal
yang tidak memberi peluang pekerjaan kepada
golongan OKU. Namun, golongan OKU seharusnya bijak
dalam membuat persediaan awal dan meningkatkan
kemahiran dalam diri supaya diri dapat diterima untuk
bekerja. Sebagai contoh, golongan OKU seharusnya
mempunyai kemahiran sosial. Hal ini kerana,
kemahiran sosial ini penting kerana golongan OKU
dapat mengetahui cara berhubung dengan masyarakat.
Kemahiran sosial yang mesti perlu dikuasai
seperti kemahiran mengikut arahan, menerima
kritikan, meminta bantuan, kemahiran bekerjasama,
kemahiran memahami perasaan orang lain, dan
kemahiran berinteraksi. Oleh itu, jika kemahiran ini
dapat dikuasai maka senang bagi seseorang OKU dapat

bersosial dengan masyarakat secara mudah. Golongan


OKU juga, perlu berusaha supaya sentiasa produktif,
berdisiplin, mengikis dan mengubah sikap supaya tidak
menyerah kepada takdir dan menunjukkan kemahiran
dalam sesuatu bidang yang dikuasai seperti orang lain
(Zinaida Ariffin 2009). Menurut Clark dan Klostoe
(1995) golongan OKU perlu bersedia menerima
sebarang cabaran dan menguasai sesuatu kemahiran
dalam sesuatu bidang kerjaya yang ingin diceburi.
Zainida Ariffin (2009) mengatakan bahawa golongan
OKU perlu bersikap lebih berani dan terbuka dalam
pemikiran bagi menerima cabaran baru jika mereka
ingin meraih kejayaan. Bidang kerjaya yang diceburi
lebih luas iaitu melibatkan semua golongan masyarakat
dan tidak tertumpu kepada sesuatu kumpulan minoriti
sahaja. Sikap ingin bersama-sama dengan rakan senasib
perlu dikikis. Mereka perlu berfikiran terbuka dan tidak
takut menghadapi cabaran. Keupayaan dan kebolehan
fizikal serta intelek perlu difikirkan bagi menjamin
individu mampu menguasai bidang yang diceburi.
Sesungguhnya, jika masyarakat berfikran terbuka, dan
golongan OKU mengubah sikap dalam diri, maka
interaksi antara kedua-dua pihak akan dapat
dijalinkan. Setiap individu mempunyai kelebihan
masing-masing. Kelebihan itu akan terserlah jika
individu dan masyarakat berusaha untuk
meningkatkannya. Kesannya, pembangunan dan
keharmonian sesebuah negara akan dapat dicapai

kerana unsur unsur diskriminasi dan pandangan negatif


dihakis oleh seluruh masyarakat.

Rujukan
Web site
http://www.thearc.org/what-we-do/public-policy/policy-issues/employment
http://pusatpendidikansahabatinsani.blogspot.my/2012/05/cabaran-kerjayagolongan-kelainan-upaya.html