SISTEM MAKLUMAT DISIPLIN

SMK TAMAN INDERAWASIH , PERAI PULAU PINANG

www.smkti.com

2010 Amran210@yahoo.com / 019-4125721

1

ISI KANDUNGAN Tajuk 1. 0 2. 0 PENGENALAN MEMULAKAN SISTEM 2.1 Mengakses laman web sekolah http://www.smkti.com 2.2 Kemasukan Kata Laluan dan Password 2.3 Laman Utama Sistem maklumat Peribadi/ disiplin pelajar 3. 0 SISTEM MAKLUMAT DISIPLIN PELAJAR 3 .1 Create Kes atau merekod kes salahlaku pelajar . 8–9 3.2 Edit / update Kes Salahlaku pelajar. 10 – 11 3.3 Delete atau menghapus kes Salahlaku Pelajar. 3.4 Maklumat atau ringkasan laporan Kes salahlaku pelajar 3.4.1 Statistik Kes Salah laku 3.4.2 Laporan kes salah laku terkini 3.4.3 Laporan pelajar di buang sekolah . 3.4.4 Laporan pelajar di gantung persekolah 3.4.5 Laporan kes Salahlaku pelajar mengikut Tingkatan 3.4.6 Laporan Kes Salah-laku mengikut individu 12 -15 4 4–7 Muka Surat 3 3–4

2

1.0 PENGENALAN : Sistem ini memberi maklumat peribadi dan kes salah laku pelajar secara online .Sistem ini di bangunkan dengan menggunakan web base application dan boleh di akses di mana – mana dengan menggunakan kemudahan internet . Pengguna boleh menggunakan web brower yang sesuai seperti morzila , explorer , safari atau opera . Sistem ini menyediakan gabungan satu platform diantara maklumat peribadi murid dan Kes salahlaku pelajar serta akan di gabungan kan dengan maklumat permarkahan kokorikulum pada masa akan datang 2.0 MEMULAKAN SISTEM 2.1 Mengakses laman web sekolah http://www.smkti.com

1.Pilih Sistem maklumat peribadi/disiplin

2.2 Kemasukan Kata Laluan dan Password

2.Masukkan username dan password Anda

3

2.3 Laman Utama Sistem maklumat Peribadi/ disiplin pelajar

3. Pilih Sistem Maklumat Disiplin Pelajar

3.0 SISTEM MAKLUMAT DISIPLIN PELAJAR 3 .1 Create Kes atau merekod kes salahlaku pelajar .

1. Pilih maklumat disiplin screen MENU. 2. Kemudian pilih Create Kes mengikut Kelas

4

3. Pilih Tingkatan >> Kelas >> Tekan Search

4. Kenal pasti pelajar , kemudian pilih >> CREATE KES

5

5. Semak maklumat pelajar yang di kenalpasti

6

7. Lengkap maklumat yang di kehendaki

8. Lengkap maklumat yang di kehendaki bagi kes kes di gantung / di buang sahaja 6. Tekan >> Create Kes

9. Semak Kes yang telah di rekod .

7

3.2 Edit / update Kes Salahlaku pelajar.

1.Pilih Maklumat Disiplin page . 2.Pilh tingkatan yang di kehendaki

3.Semak Pelajar di kehendaki >> pilih Edit

8

4.Ubah atau Update Kes Pelajar

5.Tekan >> Update Kes

6.Semak kes pelajar setelah di edit atau update

9

3.3 Delete atau menghapus kes Salahlaku Pelajar.

1.Pilih Maklumat Disiplin page. 2.Pilih tingkatan pelajar yang di kehendaki

3.Semak maklumat kes pelajar , kemudian >> pilih DELETE

10

4.Pilih >> Delete / Hapus Kes yang di kehendaki

5.Kes telah berjaya di hapuskan

11

3.4 Maklumat atau ringkasan laporan Kes salahlaku pelajar

3.4.1 Statistik Kes Salah laku Pelajar

12

3.4.2 Laporan kes salah laku terkini

3.4.3 Laporan pelajar di buang sekolah .

3.4.4 Laporan pelajar di gantung persekolahan

13

3.4.5 Laporan kes Salahlaku pelajar mengikut Tingkatan .

3.4.5 Laporan Kes Salah-laku mengikut individu

1.Pilih Individu dari maklumat disiplin page

2.Masukkan Kad Pengenalan pelajar >> tekan button Search

14

3.Maklumat Kesalahan Pelajar akan di senaraikan

15